Inzender: Cor Draijer (Genootschap Oud-Zandvoort)    

Gegevens: Dit beeld kwam boven water tijdens het inscannen van een serie toverlantaarn-plaatjes. Bijna alles uit de desbetreffende serie was Zandvoort en een paar uit Haarlem en Rotterdam. We kunnen dit beeld niet thuisbrengen; sterker nog, we weten niet eens wat voor gebouw het is.

Datering: ± 1930       Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 14 oktober 2003


 Reacties op Zoekplaatje 275 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Aerdenhout

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Het identieke plaatje van de kerk is pas na inzending van de oplossing van de heer Roest op de site http://www.adventskerk.org/ geplaatst en heeft dus niet als bewijs gediend.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Woensdag 13-10-2004 02:13:51Wim de Koning Gans (): Ik wil niet zeuren, maar op de site van de Adventskerk staat hetzelfde beeld als hier. Letterlijk! Zelfs de bestandsnaam, 275L.jpg, is ongewijzigd. Dus dat is geen bewijs. Daarmee wil ik de oplossing niet in twijfel trekken, maar ik wou het toch even opmerken.
Dinsdag 12-10-2004 18:29:07Cor Draijer (Zandvoort): Nou, eindelijk weet ik het dan. Leuk te zien dat het inderdaad om hetzelfde beeld gaat. Iedereen bedankt voor de input, nieuwe beelden komen binnenkort want ik heb weer een paar nieuwe.
Website: http://www.oudzandvoort.nl
Dinsdag 12-10-2004 15:51:00Gert Roest (Aerdenhout): Dit kerkgebouwtje heeft gestaan op de Leewerikenlaan 7 in Aerdenhout.
Het gebouw had een L vorm zodat buiten beeld nog een ruimte was die gebruikt werd als consistorie kamer.
Het was een Nederlands hervormde kerk, verscholen in het bos waar na de oorlog de nieuwe Adventskerk voorgezet is.
Het heeft jaren leeg gestaan, is verbouwd tot woonhuis en rond 1990 gesloopt.

Website: http://www.adventskerk.org/
Zondag 10-10-2004 08:53:15F W Drijver (Den Haag): Een zelfde argumentatie geldt voor de deur. Als dit de enige deur is, is die wel wat smal voor een kerk(-je) maar zeker voor een school. Niet alleen moeten er kinderen door, maar ook materialen.
Ik zou zeggen dat er nog een andere kant is/kan zijn met een bredere deur.
Aansluitend bij de kerk/kapelmogelijkheid: wat te denken van een gebouwtje op een begraafplaats ?
Zondag 3-10-2004 00:30:09Wim de Koning Gans (): De suggestie van Ingrid Evers is volgens mij door Martin iets te snel terzijde geschoven. Of de afgebeelde ramen volgens de toenmalige normen (voorschriften?) te klein waren voor een klaslokaal, is niet eens zeker. Maar we zien de andere gevel niet. Misschien waren daar wel grotere ramen of een pui die helemaal weggeschoven kon worden, zoals je wel zag bij openluchtscholen.
Donderdag 19-8-2004 15:05:58Martin Snuverink (Voorburg): Voor een school zijn de vensters veel te klein. Er zou dan onvoldoende daglicht toetreden.
Vrijdag 5-3-2004 13:45:06Ingrid Evers (Maastricht): Een katholieke kapel zou nooit dergelijke lage ramen hebben (teveel afleiding voor het gelovige volk). Kan het niet een schooltje geweest zijn in landelijk gebied? Ik denk bijvoorbeeld aan een schooltje in een kinderkolonie, sanatorium of misschien zelfs een openluchtschool, zoals die in het midden van de twintigste eeuw wel werden gebouwd.
Dinsdag 24-2-2004 17:41:43Martin Snuverink (Voorburg): Dit is vermoedelijk wat men noemt een boskapel. Er zijn verscheidene boskapellen in Nederland (geweest), maar internetonderzoek leverde geen bruikbare resultaten op. De kapel was waarschijnlijk tijdens het fotograferen net nieuw. Er staat een bliksemafleider op het klokkentorentje. De vensters zijn voorzien van luiken; niet tegen de zon, maar tegen ongewenst bezoek.
Een indicatie voor de regio is niet te geven. Veelal vindt men zulke kapellen in katholieke streken. De grootse trefkans is dus in Noord-Brabant en Limburg. Maar ook elders vindt men wel boskapellen, bijvoorbeeld de protestantse boskapel te Veldhoek bij Ruurlo (zie www.contact.nl/tone/news/detail.php?artikelnr=3581 met foto), maar die is het niet.
Zulke kapellen, evenals vele kerken, leiden tegenwoordig een nooddruftig bestaan. Er is dus gerede kans dat de kapel in kwestie niet meer bestaat.

Woensdag 5-11-2003 00:00:38Arie M. van der Kwast (Zoetermeer): Is dit niet een kerkgebouwtje, en ik heb zo iets dergelijks gezien in het dorpje Onna (gem.Steenwijk)en de huidige bewoner heeft het telefoonnummer ... [weggehaald door de redactie - het nummer is nu wel bekend bij de eigenaar van het lantaarnplaatje]
Dinsdag 14-10-2003 17:13:22Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.