Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: De kaart heeft weinig of geen aanknopingspunten, is niet verstuurd, dateert van voor 1905 en is afkomstig uit de verzameling van een adellijke familie uit het Noorden van het land. Moet ik de locatie daar zoeken? Mij is ook al aangeraden in Nijmegen of in Den Haag te kijken. Uiterst links op de kaart wat kleinere, lagere huizen [of een onderdeel van een kazerne? - red.] toch zeker in vergelijking met de panden op de voorgrond. Verder in de linkeronderhoek drie in elkaar gevlochten letters, in willekeurige volgorde: J.O.H.

Datering: ± 1903   Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: vergroting (hele kaart)

Geplaatst: 10 september 2003


 Reacties op Zoekplaatje 273 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Oostersingel, Assen

Arnold Tak (Waddinxveen): tegen Jan Lemmens spreek ik graag mijn erkentelijkheid uit voor het localiseren van dit al wat oudere ZP-tje. We kennen Jan allemaal als een energieke en succesvolle oplosser. Bedankt!
Zondag 26-9-2010 16:18:08Wim de Koning Gans (): Ook ik ben blij verrast door deze fraaie oplossing. Geweldig Jan!
Een vergelijkbare foto in het Drents Archief - MZ10202430701 - vermeldt dat het gaat om Oostersingel 21 en links Stationsstraat 2.
Vrijdag 24-9-2010 23:54:59Martin Snuverink (Voorburg): Dit is heel knap gevonden van Jan Lemmens, maar ik zou nu ook wel graag willen weten wat voor gebouw we hier zien.
Vrijdag 24-9-2010 23:34:09Jan Lemmens (Rotterdam): Deze foto is genomen op 4 juli 1907 te Assen. We zien hier de erewacht te paard op de Oostersingel tijdens het bezoek van Koningin Wilhelmina n.a.v. van het Eeuwfeest te Assen. Op de foto staan in willekeurige volgorde: J.T. Linthorst Homan, P. Oosting, J.J. Voorthuis, J.A.R. Bosma, R.F. Deodatus Fzn. ( 4e van links), R. Deodatus Pzn. (5e van links), W. van der Feltz. A.W. van Holthe tot Echten, E.J. van Imhoff, N.G. Servatius, M. Tonckens, J.I. Verwwer en G.W. Voorthuis.

Drents Archief: Da0239060006 (dezelfde foto).
Website: http://www.drentsarchief.nl/zoeken/fotos [...]
Vrijdag 24-9-2010 23:21:44Martin Snuverink (Voorburg): J.H.O. Graaf van den Bosch, schaker en bankier, een nakomeling van de nog bekendere Johannes van de Bosch (minister van koloniën en oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid), was geboren in 1906 en kan dus niet met dit zoekplaatje worden geassocieerd.
Intussen valt op dat deze panden aan de noordzijde van een zeer ruime straat of plein staan en dat er geen boom te bekennen is. Dit gegeven kan helpen bij het zoeken op oude topografische kaarten.
Dinsdag 12-8-2008 13:24:26Piet Dekker (Bolsward): Je hebt of had een adelijke familie met het monogram jho.
Het betreft een zekere graaf van Den Bosch.Omdat de foto in het bezit was van een adelijke familie,en de heren op de
paarden waarschijnlijk ook van hoge stand zijn,zou dit een aanknopingspunt kunnen zijn.Het betekent niet dat ze per se
uit Den Bosch moeten komen.
Woensdag 9-7-2008 13:27:48Ingrid Evers (Maastricht): Ik ben het Martin eens dat Diepenheim en Hardenberg waarschijnlijk een vals spoor vormen, maar de kans dat de kaart via het monogram wordt geïdentificeerd, is reeël. Wordt vervolgd.
Woensdag 18-4-2007 16:57:44Martin Snuverink (Voorburg): Het spoor van Ingrid leidt naar de Twentse stadjes Diepenheim en Hardenberg. Diepenheim lijkt me onmogelijk. Hardenberg vond ik de moeite waard om verder na te pluizen. Het voormalige stadhuis, nu historiekamer (zie http://www.historiekamer.nl) kan het alleen al niet zijn, omdat dit aan de zuidzijde van de Voorstraat staat en het huis op zoekplaatje aan de zonzijde.
Er zijn kaarten uitgegeven door J.Olthuis te Hardenberg van rond 1900. Deze zijn eveneens op http://www.historiekamer.nl te raadplegen (o.a. marechausseekazerne). Het monogram JOH ontbreekt echter. Deze site bevat meer dan 800 foto’s van Hardenberg, maar dit huis heb ik er niet gevonden. Daarom geloof ik dat we niet in Hardenberg moeten zoeken en zal ik ook niet info@historiekamer.nl raadplegen.
Zaterdag 14-4-2007 14:16:56Ingrid Evers (Maastricht): Wat betreft de gelegenheid waarbij deze foto werd gemaakt, denk ik net als Peter Heuseveld aan iets lokaals en waarschijnlijk niet in de winter. Maar dat men in de winter de ramen wel degelijk wagenwijd open zette om te luchten, wordt frappant geïllustreerd door ZP 653: de sneeuw ligt in de straat maar op de eerste verdieping van drie/vier huizen staan de ramen geheel open!
Zaterdag 7-4-2007 02:32:26Ingrid Evers (Maastricht): Het is al weer lang stil rond dit zoekplaatje. Het monogram op de voorzijde van de foto lijkt mij ofwel afkomstig van de fotograaf (niet gebruikelijk in deze vorm), ofwel van de drukker/uitgever, zoals eerder werd gesuggereerd. De letters vormen dan ofwel de initialen van de naam, ofwel die van naam en woonplaats. Bij Haverkate (Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart) vond ik twee mogelijkheden:
1. J. Olthoff te Hardenberg, die vanaf ca. 1900 lokale prentbriefkaarten uitgaf;
2. J.H. Ooms te Diepenheim, die vanaf ca. 1904 eveneens lokale pbk's uitgaf.
Het monogram als zodanig is (nog) niet bekend, maar misschien dat iemand hiermee verder komt? Overigens: Haverkate is een geweldig hulpmiddel, maar uiteraard niet volledig.
Zaterdag 7-4-2007 00:45:36Arnold Tak (Waddinxveen): op 21-07-2004 heb ik gemeld dat op de achterzijde van deze fotokaart vermeld staat BRIEFKAART en dat is ook het enige, dat er op staat. Van wie de kaart oorspronkelijk afkomstig is of welke adelijke familie iets te maken zou kunnen hebben met de opname kan ik dus helaas niet zeggen. Omdat ik geen aanvullende bijdrage kon leveren, heb ik -om voor mij voor de hand liggende reden- geen reactie gegeven. Dit is dus jammer genoeg niet het pad waarlangs de oplossing is te vinden.
Zondag 28-5-2006 21:59:56Peter Heuseveldt (Helmond): De inzender wil maar niet reageren, jammer... terwijl hij hier toch vaak actief is. Heb ik teveel gevraagd toen ik de naam van de familie vroeg? Laat het dan in elk geval even weten.
Woensdag 24-5-2006 22:29:12Peter Heuseveldt (Helmond): Al meer dan een half jaar geleden plaatste ik de suggestie dat zoeken in de familie waarvan de kaart afkomstig is, wellicht een aanwijzing zou kunnen geven - het zou immers kunnen dat de foto ter ere van een jubilerend familielid (in de functie van burgemeester of anderszins) is gemaakt. Ik neem aan dat de naam van de familie waarvan de kaart afkomstig is, bij de inzender bekend is - of weet hij ook niet meer dan dat de kaart van "een" adellijke familie in het Noorden des lands komt?

Hoe dan ook, het zou leuk zijn eens te horen of zoeken in die richting enige zin zou hebben, en zo ja, om daarmee aan de slag te kunnen gaan.
Woensdag 19-4-2006 22:31:05Peter Heuseveldt (Helmond): Burgemeesterswoning lijkt me dus goed mogelijk. Zoals ik al schreef, de sfeer van het plaatje komt Zuid-Nederlands op me over, zonder dat ik exact kan zeggen waarom. Maar in het verlengde van het "burgemeesters-idee": is bekend van welke adellijke familie deze foto was en was een lid van deze familie begin 20e eeuw wellicht ergens burgemeester o.i.d? Dan zou dit een foto kunnen zijn van diens jubileum bijvoorbeeld?
Vrijdag 23-9-2005 00:01:47dick zweers (bergeijk): Je mag inderdaad bij een laag onderhuis niet automatisch van een bel-étage spreken. Daarin heb je gelijk, Martin.

Een gok wat betreft de bestemming. Burgemeesterswoning? En dan links om de hoek het (bakstenen) raadhuis.

Even uit de losse pols; Oosterhout?? (ondanks de schoorsteen).
Maandag 19-9-2005 10:42:16dick zweers (bergeijk): Zowel bij zoekplaatje 130 als bij dit exemplaar is een hoge bel-étage te zien met een wat minder hoog onderhuis. Dit als reactie op Martin's opmerking. Een huis van die aanleg wordt wel als Rotterdams type aangeduid. Dit vooral vanwege de aanzienlijke concentratie in het vooroorlogse centrum aldaar. Proleem is dat het ook elders voorkomt. Sporadisch o.m. in Amsterdam. Relevant is de datering van de gebouwen. Verschil tussen 130 en dit plaatje is de bouwtijd van de panden. In het eerste geval ligt die omstreeks 1900, een tijd waarin je dit soort aanleg steeds meeer ziet. Dergelijke panden (ik doel op de hoogte-indeling) staan bijv. in Arnhem (Boulevard Heuvelink (niet gaan zoeken daar). Dit plaatje verbeeldt een veel ouder pand.

De link naar de noordelijke schoorsteenbekroningen (Gr. Frl, Dr) is uitsluitend gebaseerd op het pand uiterst links in beeld en wel omdat deze nogal een ruim overstek heeft (inderdaad, Martin). Dergelijke platte afdekkingen komen in heel het land voor maar kennen wel hun streekgebonden varianten.

Dan nog de rolluiken met hun typerende schermen waarachter ze schuil gaan. Ook die kunnen overal worden aangetroffen. Het is wel een typisch laat 19e-eeuws fenomeen met uitlopers in de 20e eeuw.

Het bakstenen gebouw dat zo prominent in beeld is is van begin 20e eeuw en roept bij mij het gevoel op dat we in de zuidelijke provincies moeten zoeken. Dat wringt nogal met de schoorsteenbekroning (als voren).
Maandag 19-9-2005 10:37:13Peter Heuseveldt (Helmond): Ik geloof eerlijk gezegd niet dat het een gebouw met een publieke functie is. De gordijnen/vitrages die te zien zijn achter de ramen, kwamen bij dergelijke gebouwen eigenlijk niet voor. Hooguit zou het bijvoorbeeld een notaris met kantoor aan huis o.i.d. kunnen zijn, maar zeker geen (semi-)overheidsgebouw.
Nogmaals: ik denk ook niet aan een viering van iets van nationale omvang. Daarvoor is de versiering te eenvoudig en te beperkt. Ik denk eerder aan een lokaal heuglijk feit (zoals gezegd: een ambtsjubileum van een notabele o.i.d.).
Dat het ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in 1901 zou zijn, lijkt me in elk geval volkomen uitgesloten. Dat huwelijk vond in februari plaats, één van de koudste maanden van het jaar. Het is dan hoogst onwaarschijnlijk dat men de notabele zou ophalen met een open rijtuig. Bovendien staan van het huis op de foto alle ramen op de 1e etage wijd open - en dat zou men in de winterkou (de beperkte verwarmingsmogelijkheden van die tijd indachtig) zeker nooit doen.
Dat de ruiters geen hoeden dragen, is normaal. Ze zijn in voor die tijd "sportieve kledij" gestoken en daarbij werden geen hoeden gedragen, maar wel sportieve petten of baretten. Uiteraard kunnen zij lid zijn van een "brigade", maar ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat het gewoon plaatsgenoten zijn, die hun jubilerende stadgenoot te paard escorteren terwijl hij met een rijtuig naar bijvoorbeeld een erepodium op de markt o.i.d. wordt gereden.

Vrijdag 9-9-2005 13:06:13Martin Snuverink (Voorburg): Zeer opvallend en ongebruikelijk is het lage parterre van het versierde pand. Dit komt wel veel voor in huizen met een bel-etage, maar van een bel-etage is hier geen sprake. Ook vallen de strak gepleisterde gevel en de dubbele deur op. Ik geloof ook niet dat dit een woonhuis is, maar een openbaar gebouw. Wat voor openbaar gebouw? Een opschrift ontbreekt of gaat verscholen achter de gedrapeerde vlag.
De schoorsteenplaat links hoeft in dit geval niet per se op Noord-Nederland te wijzen. Zoals Peter Heuseveldt al aangaf, komen deze ook elders voor. Gebleken is echter dat afdekplaten in NNL veel groter zijn dan de doorsnede van de schoorsteen. In dit ZP is dat niet het geval. Daarom zou ik toch voorzichtig zijn en niet alleen in NNL zoeken.
Het is bijzonder dat de ruiters baretten of petten dragen en geen hoeden. Met wat fantasie vraag ik me af of dit de vrijwillige brigade van een dijkwacht kan zijn. Zie de link, Andijk en zijn wapen, maar daar is het niet. Harlingen zou dan kunnen, maar evengoed andere plaatsen aan de honderden kilometers zeedijk anno 1905.
Tussen haakjes: de Friese vlag werd in 1897 erkend en in 1927 voor het eerst officieel gebruikt op het provinciehuis. Dus als de foto in Friesland is genomen, zou je dan niet de Friese vlag verwachten?
Website: http://www.ngw.nl/a/andyk.htm
Vrijdag 9-9-2005 01:34:19Peter Heuseveldt (Helmond): Even een aanvullende opmerking: bij beide panden zie ik bovenin de ramen een houten afscherming waarachter (waarschijnlijk) de zonwering kon worden opgerold. Is er een bepaalde streek in Nederland waar dit tussen 1850 en 1900 met name voorkwam?
Dinsdag 6-9-2005 22:12:55Peter Heuseveldt (Helmond): Op het gevaar af dat ik er totaal naast zit... Afgedekte schoorstenen komen ook hier in het Zuiden voor en ik kan zelfs nu nog minstens 5 oude panden in Helmond noemen met een afgedekte schoorsteen. Op een eerder opgelost zoekplaatje (Handel in Koloniale Waren Ebben hier in Helmond) waren op het pand van Ebben ook duidelijk afgedekte schoorstenen te zien.
Als ik het plaatje zo bekijk, krijg ik een indruk van een tafereel uit Brabant/Limburg. In het Zuiden werden panden, in tegenstelling tot de Noordelijke Nederlanden, tot in de 18e/19e eeuw vrijwel altijd met de nok evenwijdig aan de straat gebouwd, terwijl in het Noorden meestal de kopse kant van de gevel aan de straat grensde. Bovendien de entourage: ruiters in burger-kledij (vrije-tijds jachtkledij)en het feit dat de paarden duidelijk een Friezen zijn (wat je wel zou verwachten daar), doet me aan het Zuiden denken. Ook zie ik er geen Koninklijke gebeurtenis in, eerder een jubileum van een burgemeester of pastoor: de plaatselijke ruitervereniging geeft acte de présence, er is een eenvoudig rijtuig geregeld om burgemeester of pastoor op te halen. De versierde woning zou dan de burgemeesterswoning of pastorie kunnen zijn, wat me ook in overeenstemming lijkt met het verwachte formaat en uiterlijk van een dergelijke woning voor een middelgrote plaats in de provincie.
Dinsdag 6-9-2005 21:25:25Maarten (Sint Pancras): Het is, gezien veler overtuiging;dat het Friesland of Groningen betreft,niet ondenkbaar,dat de fotograaf uit Harlingen komt.Weet van een bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan deze stad.Of dit voor 1905 was,dat niet.Was September 1905. Blijft nog open,dat dit was bij het huwelijk.
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/harlingen.htm
Dinsdag 26-7-2005 18:08:52dick zweers (bergeijk): Zoals al door H. de Haas opgemerkt; de schoorsteen, geheel links in beeld sluit iets anders dan het noorden vrijwel uit. Nijmegen of Den Haag lijken me om andere redenen beslist geen optie. Boven de vensters van de beganegrond van het versierde huis zien we 'entablementen'(stukjes kroonlijst cf de dakgoot). Boven de voordeur ook. Dat laatste is enigszins gangbaar in de 1e helft van de 19e eeuw, het eerste is heel uitzonderlijk maar helaas niet aan een streektraditie te koppelen.
Woensdag 20-7-2005 00:53:48Maarten te Kolsté (Sint Pancras): De versiering van het "notabelen-huis" bestaat uit 2 gedeelten,een baldakijn en 2 gedrapeerde vlaggen in de vorm van een kroon. Er wordt ook nog elders gevlagd. Zou goed kunnen dat de vlaggen rood wit blauw en zwart geel rood zijn en dat dit zich afspeelt in februari 1901.Huwelijk tussen Koningin Wilhelmina en Prins der Nederlanden Hendrik van Mecklenburg.
De elf heren te paard begeleiden misschien het open rijtuig dat voor het huis staat te wachten met twee gebolhoede koetsiers op de bok.
De elf ruiters lijken eerder jachtvrienden dan dat zij een militaire functie bekleden. De drie initialen J O H vertegenwoordigen zeer waarschijnlijk,zoals de heer Arnold Tak opmerkte,de voor- en achternaam en de woonplaats van de fotograaf. Deze komen als A B Z ook veel voor op foto's van de Zandvoortse fotograaf Antonie Bakels.Zie eventueel vermelde website 2e foto van boven.
Website: http://www.freewebs.com/wdrommel/zeestraat.htm
Maandag 18-7-2005 10:46:13dick zweers (bergeijk): De lichte kleur van de zonneblinden brengt mij ertoe steun te bieden aan de eerdere veronderstelling dat dit in het noorden is. Groningen of Friesland.
Vrijdag 24-6-2005 13:59:46Danny KÖLKER (Den Haag): Geven de vlaggen boven de ingang en de versiering niet wat richting. Adelijke familie uit het noorden lees ik. OJH van Limburg Stirum.....ik noem maar wat ?? Past wel in de periode.
Maandag 28-3-2005 13:46:30Arnold Tak (Waddinxveen): deze kaart is inmiddels in mijn bezit, op de achterkant staat BRIEFKAART (dus zonder twijfel Nederland) en zou één van de drie letters de beginletter kunnen zijn van de woonplaats van de fotograaf (bijv. -ik verzin maar- Johan Ozinga, Heerenveen)? Dan zou de woonplaats dus met een J een H of een O beginnen..... Noord-Nederland lijkt mij ook de plek om verder te zoeken.
Woensdag 21-7-2004 20:43:41Cees Herrebrugh (Rotterdam): Begrijp wat je bedoelt, Mirco.
In dat geval zou de fotograaf zo ongeveer rechts naast de molen staan en het gebouw links zou de façade van de kazerne moeten zijn.
Alleen waren de vensters van de kazerne niet voorzien van bogen, maar op de onderste verdieping wel van forse tralies. Omdat de twee façades aan elkaar aansloten, zou de ingang, een flinke "romaanse" poort van lichte steen, op deze foto zichtbaar moeten zijn en het lichte pand zou een bedrijfspand moeten zijn van de machinale broodbakkerij "De Ster" ...

Helaas, toch weer verder zoeken.


Dinsdag 16-3-2004 01:52:36Mirco van Vlijmen (Oud-Beijerland): De eertse gedachte die ik bij deze foto had was de marinierskazerne op het Oostplein in Rotterdam, die in mei '45 gebombardeerd is. Jammer dat de foto iet iets meer naar links is genomen want dan was waarchijnlijk aan de linkerzijde een molen te zien geweest.
Donderdag 26-2-2004 17:25:41H de Haas (Den Haag): Als ik zo deze foto bekijk, dan zie ik links in het laagbouw deel op het dak een schoorsteen met een afdekplaat, dit is iets wat ik alleen in Friesland ben tegengekomen. Ik denk dat we het daar ook moeten zoeken. Als dit ook op andere plaatsen voorkomt, sorry.

Vr.gr. Hans.
Maandag 29-12-2003 01:51:19  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):