Inzender: Arnoud Voet    

Gegevens: Gezicht waarschijnlijk vanaf een kerktoren op een dorpsstraat, boerderijen (hooiberg!) en land.

Datering: ± 1910?   Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 10 september 2003


 Reacties op Zoekplaatje 267 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Zevenhuizen

Martin Hertog (Zevenhuizen): Inderdaad, dit is Zevenhuizen. Ook al is het een oude foto, ik herken enkele gebouwen. Het gebouw met de koekoek en balkon is het oude gemeentehuis. Het gemeentehuis is nu vervangen door een nieuwer gemeentehuis, ruimer en moderner. Toch heel jammer, want boven de voordeur kon ik me een prachtig glas in lood herinneren met het wapen van Zevenhuizen (een verticale gele baan in een groen veld, wat de veenrivier de rotte in grasland moest voorstellen). De boerderij met de witte voorkant is 'Het hogeland'. Deze boerderij is gesloopt toen in de jaren zeventig waarbij er plaats ontstond voor nieuwbouw die nu ook het Hogeland heet. Het water tussen de huizen en de boerderij is de bosgracht, het paadje ernaast is de eendrachtsdijk. Langs het hek van de boerderij loopt nu waarschijnlijk het zaagmolenpad. De straat waaraan het gemeentehuis staat is natuurlijk de Dorpsstraat. Bovengenoemde gebouwen stonden begin jaren zeventig nog. De dorpsstraat was nog mooi, small met mooie oude huisjes. Tegenwoordig is er veel vervangen door moderne huizen zodat het een allegaartje van nieuw en oud is.
Maandag 8-12-2003 15:54:51Martin Snuverink (Voorburg): Analyse.
Bij nadere analyse van de foto kom ik tot de volgende conclusies.
Het dorp is een streekdorp in een typisch Hollands-Utrechts laagveengebied. De dorpsstraat ligt op een niet afgeveende strook, die men “bovenland” noemt. Rechts loopt een ringvaart of ringsloot die het bovenland scheidt van een tot plassen uitgeveend gebied dat naderhand is drooggelegd: een diepe droogmakerij (rechtsboven) met een veendijk vergelijkbaar met de onlangs bezweken dijk te Wilnis. De dorpsstraat zelf is smal en dichtbebouwd, wat niet verwonderlijk is vanwege de beperkte beschikbare oppervlakte. De hooiberg wijst erop dat er hooiland en veeteelt in de omgeving is. De dorpsstraat ligt niet onmiddellijk aan een waterloop. De aard van de huizen maakt het waarschijnlijk dat de foto zelfs van voor 1900 dateert. Dat de foto vanaf een kerktoren is gemaakt ligt voor de hand. De lichtval wijst erop dat de huizenrij aan de rechterzijde van dorpsstraat niet gericht is op noordelijke windstreken. Klokgevels zoals hier komen niet of nauwelijks voor in Noord-Holland boven het IJ, Zeeland en verder buiten Holland en het westelijk deel van Utrecht.

Oplossing.
Nadat ik het patroon van landinrichting in de historische atlassen van rond 1900 (uitgeverij Robas 1989) heb vergeleken met verscheidene hiervoor in aanmerking komende dorpen binnen het zoekgebied, past er geen enkel ander dorp in dan Zevenhuizen (ZH, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle). Op de Open Monumentendag (13 September 2003) heb ik dit geverifieerd met een vluchtig bezoek aan Zevenhuizen. Een gesprek met de heer Harry de Kooter, bewoner van Dorpsstraat 79 te Zevenhuizen, bevestigde dat zijn huis op de foto staat en wel het vijfde huis van links (met de klokgevel en het wolfsdak) aan de rechterzijde van de Dorpsstraat. Zijn moeder woont in het zesde huis dat destijds inderdaad een rieten dak had.
De foto is genomen vanuit het luik aan de zuidzijde in de spits van de hervormde kerk in zuidelijke richting. Het huis uiterst rechts was de pastorie. Het statige vierkante hoge huis links ervan was het toenmalige raadhuis; het tegenwoordige moderne gemeentehuis van Zevenhuizen-Moerkapelle staat op vrijwel dezelfde plaats. Het witte gebouwtje rechtsboven was de dorpsschool. De watergang daarachter is de zogenoemde Bosgracht, die nog steeds bestaat, maar nu in de dorpskom is opgenomen. De polder geheel boven is de Eendragtspolder. De witte boerderij midden boven is de boerderij van Van Eijndhoven, die niet zo lang geleden is gesloopt. Links, buiten de foto, aan de achterzijde van de huizen, loopt de ringvaart van de Zuidplaspolder. Het dorp is dus als het ware een eiland temidden van uitgeveende en later drooggemaakte plassen. De vervening bood vóór de drooglegging van de plassen werkgelegenheid aan talloze veenarbeiders. Nadat de turfwinning beëindigd was, werden boerdijen gesticht in en aan de rand van de polders en nam de bevolking in het dorp af. Vandaar dat de bebouwing in de Dorpsstraat nu niet meer zo dicht is als toen.
Van al deze huizen is nu bijna niets meer over, wat het moeilijk maakt het dorp te herkennen.

Martin Snuverink
Voorburg


Zaterdag 13-9-2003 22:02:44Martin Snuverink (Voorburg): ZEVENHUIZEN!!!
Nader bericht volgt.
Zaterdag 13-9-2003 16:20:03Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.