Zoekplaatje 2430 

Inzender: Stichting Heemkunde Denekamp Uitleg

Gegevens: Omstreeks 1910 was Denekamper Hermannus Hendrikus Masseling getuige van proefnemingen met allereerste vliegtuigen. Masseling werd geboren te Denekamp in 1858 en overleed in 1935 te Rottterdam. In 1903 werd hem vergunning verleend tot het oprichten van een smederij voor het herstellen van rijwielen aan de Delftsestraat in Rotterdam. Er werd ooit gedacht aan Rotterdam of Den Haag, maar waarom is niet helemaal meer duidelijk.

Klik hier voor het artikel over H.H. Masseling in "Het Onderschoer", winter 2007, door Jos Knippers - red.

Datering: circa 1910    Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 7 oktober 2016


 Reacties op Zoekplaatje 2430 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Walenburgerweg, Rotterdam, met op de achtergrond de Hoeveschool aan de Hoevestraat 13

Martin Snuverink (Voorburg): In zijn reactie van 12 -1-0-2016 spoort Wijnand Bloemink aan tot nader onderzoek van de scholen van G.J. de Jongh. In zijn bijdrage van 19-10-2016 herhaalt hij dit op schertsende wijze.
Vanzelfsprekend valt zulk onderzoek volledig buiten het kader van zoekplaatjes, maar inderdaad, wie zich geroepen voelt hiernaar nader speurwerk te doen kan zich verdienstelijk maken. Een Rotterdammer met hart voor stad en erfgoed ligt het meest voor de hand. Dit ben ik, Hagenaar, niet.
Wel zal ik hier samenvatten wat ik op dit gebied te weten gekomen ben bij speurwerk met dit zoekplaatje.
Waarschijnlijk zijn de meeste schoolgebouwen van De Jongh gebombardeerd of gesloopt.
Het Stadsarchief heeft een flink dossier van bestekken van schoolgebouwen uit de jaren 1900, misschien wel allemaal van De Jongh. Dit dossier bevat ook het bestek van de Hoeveschool. Naar de andere bestekken heb ik niet gekeken.
Er zijn in het kader van dit zoekplaatje vier nog bestaande schoolgebouwen boven water gekomen, die allemaal worden hergebruikt, bijv. door kunstenaars. Dit zijn de scholen Koningsveldestraat (Liskwartier), Pootstraat (Crooswijk), Tolhuisstraat (Katendrecht) en Nesserdijk (t.h.v. overgang in Schaardijk bij de Gemeentetol (Kralingen).
Verdwenen gebouwen zijn: Schoutenstraat (Kralingen), Robert Fruinstraat (West), Van Speykstraat (Oud West)?, Gaffeldwarsstraat (Oud West)?, het binnenterrein tussen ’s-Gravendijkwal, HBS/Finse Huis, Bajonetstraat, Schietbaanstraat (West), het binnenterrein tussen Eerste Middellandstraat, Duivenvoordestraat, Oostervantstraat en Hengouwerlaan, 4 gebouwen, nu speeltuin, ingang poort 1e Middellandstraat 67, Jan van Loonslaan (Crooswijk)?, Warmoeziersstraat (Crooswijk)?
Vrijdag 21-10-2016 12:11:37Wijnand Bloemink (Holten): Ik verwacht nu van de zoekers minstens een fraai geïllustreerde publicatie van de scholen van De Jongh. Misschien een kleine dissertatie?
Woensdag 19-10-2016 15:57:01Paul Blanken (Rotterdam): Gefeliciteerd Martin!
Een zoekplaatje met wat vooral jouw tijdsinvestering betreft, wederom een dikke vergulde rand (ik zal proberen niet meer daarover te klagen).

Zonder de intentie verder enige discussie te starten (elders!), ter illustratie van mijn eigen foutieve beredeneringen nog wat plaatjes toegevoegd. Opvallend ook dat mijn gebruikte bronnen rond de Gemeente Rotterdam (ingenieursbureau / SAR) tot verkeerde conclusies hebben geleid. Bij gelegenheid zal ik Historisch Katendrecht, daarover digitaal rapporteren.
Enfin, wederom dus veel geleerd (=> kenniscentrum?), waarvoor mijn dank ook aan alle andere bijdrag(st)ers waarvan in het bijzonder nog de inzender (Stichting Heemkunde Denekamp).

G.J. de Jongh school met centraal verwarming? Wel de veronderstelde zuigkappen maar gebrek aan één hoge schoorsteen:
https://www.flickr.com/photos/8725928@N02/10595977723/in/album-72157613025753640/

Centrale verwarming coolsingelzkh 1900:
http://www.marinus58.nl/internet-service/wpimages/wpc66cbaf6_06.png
Woensdag 19-10-2016 09:58:23Theo.B. (Den Haag): Proficiat Martin. Prachtig zoekplaatje met een prachtige oplossing!
Dinsdag 18-10-2016 21:54:39Redactie (): Martin, veel dank dat je de moeite hebt genomen naar het Stadsarchief Rotterdam te gaan om dit bewijs op te zoeken.
Dinsdag 18-10-2016 20:14:41Martin Snuverink (Voorburg): Nu even geduld totdat Wim het ultieme bewijs heeft geplaatst ...
Dinsdag 18-10-2016 18:28:28

bijlage 1 (PDF)  bijlage 2 (PDF)  bijlage 3  bijlage 4  Natas (): In 1976 is er door ene Jaap Weg een muurschildering gemaakt op de Hoeveschool. zie link (naar onder scrollen) wellicht dat we deze Jaap Weg kunnen aanschrijven wellicht heeft hij toentertijd meerder foto's gemaakt of herkent hij het pand op het zoekplaatje.. ik heb vanmiddag geen tijd om te zoeken naar gegevens van Jaap Weg.. wellicht iemand anders?
Website: http://ariezonneveld.nl/1930039.htm [...]
Dinsdag 18-10-2016 14:13:17Martin Snuverink (Voorburg): Wim zijn zin! Dit zoekplaatje krijgt hierbij zijn verdiende finale die geen ruimte laat aan twijfel!
Al eerder had ik de pandkaart van Hoevestraat 13 bekeken op de site van het Stadsarchief R'dam. Daarop zie je staan: "Stichting 1903-Bestek 287-1". Toen werd het heel simpel: op naar het archief en het bestek opvragen. Ik heb een kopie van het bestek meegenomen en dit in 4 delen naar de redactie gestuurd. Dit bewijst bij uitstek de juistheid van de oplossing. Daar is beslist geen foto meer voor nodig.

Die dingen op het dak die ik trofeeën noemde blijken niet zozeer zuigkappen te zijn, maar schoorstenen (rookgasafvoeren) met een verbeterde trekfunctie. Ze zitten volgens het bestek alle vijf precies boven de kolenkachels, met bredere voeten voor de dubbele kachels.
Maandag 17-10-2016 20:28:28
Dinsdag 18-10-2016 14:05:03E. Petter (Den Haag): Hoe kom je daaraan ?
Onderstaande foto bestellen...
Foto nummer 015818zr
Website: http://www.aviodrome.info/Nieuwe_luchtfotos/Nieuwe [...]
Dinsdag 18-10-2016 13:56:46Paul Blanken (Rotterdam): "Alleen hoe kom je daaraan?"

Zp 2030 (Dennis de Waard) wordt helemaal bovenaan deze pagina gepresenteerd (3e van links):
http://www.rovm-digitaal.nl/diverse-verzamelingen/prentbriefkaarten/afbeelding-proveniersplein/fotopagina-walenburgerweg/

Ik verwacht er weinig van maar vermoed dat ROVM aan een dergelijk verzoek best mee wil werken......
Anders via het openbaar genoemde e-mailadres: rovm.ret@gmail.com (G. van Asten?).
Dinsdag 18-10-2016 12:11:46Redactie (): Er is al veel aangedragen dat de suggestie van Martin ondersteunt, maar ik hecht toch aan een bewijsfoto met de gevel van de school zoals op het zoekplaatje te zien. Misschien kan dat de luchtfoto uit 1938 zijn, die me op rovm-digitaal lijkt aangesneden. Alleen hoe kom je daaraan? Dit zoekplaatje verdient een finale die geen ruimte laat aan twijfel.
Maandag 17-10-2016 20:28:28Wijnand Bloemink (Holten): Ik heb nog eens de zps 2030 en 2430 met elkaar vergeleken en voor mij passen ze een-op-een op elkaar. De twee huisjes links op 2430 hebben dezelfde verhoudingen als die op 2030. 2430 laat op het dak van het voorste huisje twee ontluchtingspijpjes zien. Het linker pijpje is zes dakpannen van de nok en negen van de voorgevel verwijderd. Het pijpje aan de andere kant van het dak op zp 2030 laat precies dezelfde getallen zien, uit oogpunt van symmetrie logisch. Verder komt de stedebouwkundige situatie op de gepresenteerde stadsplattegronden rond de Walenburgerweg exact overeen met het zp, ook de contouren van de school op de kaart van de bestaande situatie zijn exact gelijk. Ik vind dat Martin Snuverink hier een indrukwekkende prestatie heeft geleverd en wat mij betreft is dit zp opgelost.
Maandag 17-10-2016 17:17:32Paul Blanken (Rotterdam): Voor de volledigheid verwijs ik medespeurders naar de schoorsteen van de vergelijkbare Vredenoordschool in de bijdrage onder, van Arnold Tak.
Maandag 17-10-2016 11:25:24Paul Blanken (Rotterdam): Inderdaad goed gevonden! Het lijkt inderdaad allemaal te kloppen maar ik ben nog niet 100% overtuigd en had al wat tekst voorbereid.

Voor wat betreft de datering van het zp. blijkt dat Internationale wedstrijden voor cycloplanes, zelfs na WOI georganiseerd werden.
Daarmee vormt het geen basis voor datering van het zp tot 1910.
Uit het bijgevoegde artikel van Jos Knippers (dank!) blijkt dat Masseling dus de tweede persoon van links is (onder het kruisje). En dus niet de ogenschijnlijke serieuze piloot was op dit zp. In 1910 was Masseling 52 jaar. Op het zp. lijkt hij me in ieder geval niet jonger, eerder wat ouder.
Hetgeen een datering van 1910 wat mij betreft voldoende onderbouwd.

In het eerder bijgevoegde bouwhistorisch onderzoek Tolhuisstraat (pag. 32 onderaan), worden vergelijkbare grote kappen (paarse cirkel), zuigkappen genoemd. Ze waren daarmee klaarblijkelijk bedoeld (zoals D.Kralt al schreef), voor de voorgeschreven ventilatie: "in het definitieve ontwerp rekening is gehouden met het verzoek van Burgemeester en Wethouders om op de eerste verdieping een dagverblijf voor de onderwijzers te maken en om de luchtkolken met verticale roosters te construeren". Daarmee moet in dit soort gebouwen van G.J. de Jongh een tochtig klimaat hebben geheerst. Immers lucht die je afvoerd (ontluchten) moet je ook toevoeren (beluchten). Ondanks zijn opvattingen omtrent hygiene, lijkt mij dit zelf uiteindelijk eerder het tegenovergestelde te bewerkstelligen. https://historischkatendrecht.files.wordpress.com/2012/07/bouwhistorisch-onderzoek-tolhuisstraat-107.pdf.

Uit ditzelfde artikel blijken er separaat echter ook diverse "kleine schoorstenen" te zijn (groene vierkantje). Bedoeld voor de afvoer van rookgassen van kolenkachels per lokaal. Deze schoorstenen zijn echter i.t.t. de school in de Tolhuisstraat, niet zichtbaar op de school aan de Hoevestraat. Een bewijs voor een vorm van centrale verwarming. Het lijkt me daarmee redelijk te veronderstellen dat er één ketelhuis en dus één (hoge) schoorsteen moet hebben gestaan. Deze zal op bouwtekeningen zijn weergegeven. Logisch lijkt me dat deze schoorsteen op het zp dan rechts ergens achter de bomen moet staan. Maar vooral ook, dat deze schoorsteen op -vooral oudere- bewijsfoto's voor kan komen.

De luchtfoto's van de school aan de Hoevestraat, lijken me te bevestigen dat dit zp gemaakt is vanaf ongeveer de huidige Walenburgerweg 110, in zuid-oostelijke richting:
a) de bebouwing uiterst links op het zp (oorspronkelijk langs de Beukelsdijkscheweg/West Blommersdijkscheweg/Walenburgerweg?), lijken me in 1910 al ouder dan 30 jaar. Ze zijn echter niet terug te vinden op SAR-plattegronden uit 1886 (4201_I-97-1), 1903 (4201_I-138-02-5) én 1910 (zie zp 2030).
b) de rooijlijnen van de school lijken me goed passen bij het uiterlijk van de school op het zp.
c) de bebouwing midden op het zp bestaand uit twee eenvoudige woningen lijken me eveneens passend (ondanks dat er drie staan op de diverse pg.).
Deze zouden er in 1910 echter nog wel hebben moeten staan. De bebouwing wijst op een voormalig stratenplan dat niet past in het beeld dat geschetst wordt op voorgenoemde plattegronden uit 1886, 1903 én 1910!

Indien voorgestelde locatie als juist wordt beoordeeld dan constateer ik dat er voor wat betreft oorspronkelijke "landelijke bebouwing", tenminste op de drie voorgenoemde oude plattegronden van de SAR, tenminste langs de staduitbreidingsgrens ter hoogte van de huidige Walenburgerweg, onwaarschijnlijk veel onvolkomendheden weergegeven worden.
Maandag 17-10-2016 08:50:54E. Petter (Den Haag): Bij nader inzien denk ik toch dat de panden links aan de Walenburgerweg staan
Website: http://www.streetviewmaps.nl/51.9282805456,4.46637 [...]
Maandag 17-10-2016 08:49:27E. Petter (Den Haag): Prachtig kettingbewijs met behulp van zoekplaatje 2030! Alle puzzelstukjes vallen nu op hun plaats. Ik kan nog toevoegen het mansardedak links op het zoekplaatje. Dit dak is op de luchtfoto van 1938 te zien, als achterzijde van een pand aan de Spoorsingel.
Maandag 17-10-2016 08:23:48Martin Snuverink (Voorburg): @Erwin: goed gevonden, die luchtfoto's. Die uit 1980 toont de zijde van de klaslokalen. Die van 1938 toont nog twee 'trofeeën', die qua plaatsing corresponderen met het zoekplaatje.
Wat de school betreft klopt alles.
Nu nog de landelijke bebouwing.
Open nog eens zoekplaatje 2030. Vergelijk dit eens met ons zoekplaatje 2430. Dan kijken we op 2430 tegen de zijkant van de schuur rechts op 2030. Deze schuur heeft aan beide kopeinden een tuitgevel, zoals op 2430 is te zien. Op 2430 steekt boven het dak van de schuur het dak uit van het achterliggende huis, zijnde het huis ‘Klein maar mijn’ van 2030. Dit huis heeft aan de voorzijde een schilddakconstructie, die we ook waarnemen op 2430.
Deze plaats is vrij logisch voor Masseling: niet ver van de Delftschestraat.
Zondag 16-10-2016 23:58:05E. Petter (Den Haag): Bijgaande link heeft foto's van de Walenburgerweg. Op de luchtfoto 1980 is de school te zien - wel met een andere vensterindeling dan het ZP - maar dit zal de andere kant zijn. Op de luchtfoto 1938 is een klein reepje van de school te zien, nu wel van de goede kant..
Website: http://www.rovm-digitaal.nl/diverse-verzamelingen/ [...]
Zondag 16-10-2016 22:43:33Martin Snuverink (Voorburg): Link naar detailplattegrond 1927.
Website: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publie [...]
Zondag 16-10-2016 03:27:41Martin Snuverink (Voorburg): Als het puur gaat om de topografische oplossing, is die vliegfiets, hoe interessant ook, eigenlijk niet van belang. Wat voor mij wel vaststaat is dat:
- het in Rotterdam is,
- het een school is van het concept of systeem G.J. de Jongh,
- de school leslokalen in 3 lagen heeft,
- het om platte daken gaat (voor die tijd nog heel bijzonder),
- scholen in die tijd nog lang geen C.V. hadden; elk klaslokaal had een eigen kachel. Rond 1910 werden in scholen in Rotterdam zeer waarschijnlijk al kolen gestookt en geen turf,
- we de achterkant van de school zien, d.w.z. de schaduwkant en dat de foto dus niet in een noordelijke richting is genomen,
- de plek aan de rand van stad en platteland is.
Ik denk de oplossing nu écht te hebben gevonden, maar sluitend bewijs blijft een probleem. Het is waarschijnlijk de Hoeveschool, ingebouwd (ook hier!) in de driehoek Hoevestraat, Walenburgerweg en Spoorsingel. Op de plattegrond van Gemeentewerken 1910, kaart centrum, linksboven, is de contour van een schoolgebouw te zien met aan de westkant helemaal hetzelfde profiel als op het zoekplaatje. De foto is dan naar het oosten genomen. Dit terrein kende in 1910 nog 'pre-urbane' bebouwing. Deze behoorde waarschijnlijk tot het boerenerf genaamd ‘De Hoeve’.
Bekijk nu ook eens opgelost zoekplaatje 2030 met een detail van bovengenoemde plattegrond (zie link). De bedoelde school staat daarop rechts van het ingetekende ovaaltje. De toegang tot de school is t.p.v. Hoevestraat 13 met een gang of poort naar het binnenterrein. Nu is hier een dubbele deur naar speeltuin ‘De Hoeve’.
Op de gemeentewerkenkaart van 1903 zien we de school nog niet, maar de landelijke bebouwing wel: een viertal pandjes met nummer 120. De foto zou dan moeten zijn genomen vanaf de Walenburgerweg, die inderdaad schuin loopt t.o.v. school en huisjes.
Van de school (Hoevestraat 13) is een pandkaart. Het gebouw is gesticht in 1904 en gesloopt in 1994. De huizen Hoevestraat 15-17 dateren van 1930.
Eris nog een detailplattegrond van de driehoek uit 1927, waarin de school staat ingetekend voorzien van het opschrift: “Openbare lagere school voor G.L.O.”
Ik ben er helaas niet in geslaagd beelden te vinden die mijn vermoeden bevestigen of weerleggen.
Website: http://www.zoekplaatjes.nl/2000/images/2030_kaart. [...]
Zondag 16-10-2016 03:25:24hilde (velp): Die prijsvraag had ik gevonden. Was van peugeot,1912 en betrof het maken van een vliegfiets. Ik vermoedde een verband met de foto. Om die reden in Delpher op 'vliegfiets' gezocht in combinatie met Rotterdam en/of Masseling in de hoop aanknopingspunt voor locatie te vinden. Mij niet gelukt. Misschien nog met Masselink (met k dus) zoeken?
Zaterdag 15-10-2016 18:37:03Redactie (): Wat meer achtergrondinformatie over de foto is te vinden in het artikel van Jos Knippers dat nu hierboven aan te klikken is.
Zaterdag 15-10-2016 17:48:57Paul Blanken (Rotterdam): "Opvallend is het grote aantal scholen dat op binnenterreinen stond, tussen de woningen in en met toegangen via een poort of slop."

Ik heb toch altijd gedacht dat er eerst huizen werden gebouwd en dan pas scholen op binnenterreinen.
Als dat zo is, waarom zien we dan geen nieuwbouw om deze school op dit zp?
Wellicht kunnen pandkaarten dit aantonen in 010.

Zulk zoekwerk kost mij in ieder geval veel tijd, die achteraf vaak beperkt had kunnen worden door een volledige opgave van de inzender.
Daarbij denk ik vooral aan:
- een niet bewerkte scan van "ruim voldoende" resolutie van de voor- én achterzijde.
- informatie omtrent de aard van het origineel (glasnegatief, papiersoort, etc.).
- om opgave van de bron van de begeleidende tekst (in dit geval de link naar Denekamper Hermannus Hendrikus Masseling).
Zaterdag 15-10-2016 08:48:37Paul Blanken (Rotterdam): Om een vliegtuig te laten vliegen en te kunnen besturen was er zelfs in 1910 al van alles mis
met dit bouwsel. Met name voor wat betreft: vleugeloppervlak, constructie, gewicht, "aandrijf"-vermogen en besturing.
Dat wisten de makers van dit bouwsel beslist maar vermoedelijk diegenen die dit plaatje onder ogen kregen niet (een Hoax?).
De bestuurders van dit soort bouwsels werden in ieder geval vaak minder oud als Masseling!
Dit allemaal tenzij dit zp. van voor 1903 is (gebroeders Wright).

Het lijkt me dat de bouwers van dit bouwsel mogelijk wel verstand hebben van fietsen.
Maar verder geen enkel objectief verband met "Denekamper Hermannus Hendrikus Masseling".

Wel ben ik onder de indruk van die merkwaardige kappen. En valt het verband met gebouwen van G.J. de Jongh op.Dit rechtvaardigt wat mij betreft nog niet, alle pijlen te richten op 010.
Overigens vermoed ik dat die kappen het afvoeren van rookgassen zou moeten stimuleren (draaiend op de wind?). Gezien de uniformiteit een voorschrift?

Hadden die gebouwen van de Jongh nog geen centraal verwarming?
Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Wright_brothers [...]
Vrijdag 14-10-2016 23:55:43Martin Snuverink (Voorburg): Op de afbeelding die Arnold Tak heeft toegezonden zien we, zoals beschreven, links de Vredenoordschool met de 'trofeeën' op het dak. In 1910 stond deze school op een binnenterrein met de toegang via twee sloppen vanaf de Schoutenstraat. Dit is niet de school van het zoekplaatje.
We kunnen langzamerhand wel de conclusie trekken dat gebouwen met zulke 'trofeeën' schoolgebouwen van het systeem van G.J. de Jongh zijn.
Inmiddels ben ik aan het inventariseren geslagen op de plattegronden 1910 van Gemeentewerken. Ik heb me voorlopig bewust beperkt tot de rechter Maasoever, omdat niets erop wijst dat het op Zuid zou kunnen zijn. Intussen heb ik rond 50 gebouwen gevonden. Hiertoe behoren ook de scholen in de Koningsveldestraat, de Pootstraat en de Vredenoordschool in de Schoutenstraat. Religieuze scholen heb ik buiten beschouwing gelaten. Ik beweer niet dat alle gevonden gebouwen van De Jongh waren, maar ik verwacht toch wel minstens de helft. Uiteraard zijn er nog maar enkele over.
Opvallend is het grote aantal scholen dat op binnenterreinen stond, tussen de woningen in en met toegangen via een poort of slop.
Helaas correspondeert volgens mij nog geen van de gevonden scholen met het zoekplaatje, maar de zoektocht is nog niet compleet.
We moeten niet alleen focussen op de school, maar ook de landelijke bebouwing moeten we - ten minste op de kaart - kunnen terugvinden.
Paul Blanken, doe je ook mee?
Donderdag 13-10-2016 13:38:55Wijnand Bloemink (Holten): Beste Hil. Het is helemaal geweldig. Jacquelien de Graauw was inderdaad de vrouw die de lezing gaf.
Donderdag 13-10-2016 07:15:53Martin Snuverink (Voorburg): De Openbare Lagere School in de Robert Fruinstraat (gesloopt vóór 1966, naast de achterzijde van de Elisabethkerk) had ook zulke 'trofeeën'. Zie de link.
Website: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publie [...]
Donderdag 13-10-2016 00:14:55hil (velp): Misschien ondervangt bijgevoegde pdf de aantekeningen van de hr. Bloemink enigszins. In elk geval heeft dit gebouw dezelfde 'zuigkappen' als het zp. Dus misschien idd zelfde architect.
Website: https://historischkatendrecht.files.wordpress.com/ [...]
Woensdag 12-10-2016 23:17:23Arnold Tak (Waddinxveen): kijk hier eens naar (begeleidend beeldmateriaal via email aangeleverd)
Woensdag 12-10-2016 21:50:11


Foto uit "Rotterdam-Kralingen door brand verwoest mei 1940", door Leo van Hoek, Uitgeverij DEBOEKTANT, 1995 - red.Wijnand Bloemink (Holten): Ik heb van die lezing geen aantekeningen gemaakt, maar ik meen dat spreekster het had over 118 scholen naar een ontwerp van De Jongh. Er staat me niets van bij dat die allemaal volgens het 'systeem De Jongh' zouden zijn gebouwd. Wel merkte zij op dat naar zijn oeuvre nog nauwelijks onderzoek was gedaan. Ze hield zich aanbevolen voor nieuwe ontdekkingen. Dus jongens "Zet hem op !".
Woensdag 12-10-2016 16:00:16Martin Snuverink (Voorburg): De school aan de Pootstraat is het definitief niet, helaas. Onder de middelste ‘trofee’, 1e etage, zitten 4 toiletraampjes naast elkaar. Op de foto die ik vanmorgen heb gemaakt vanaf het balkon van de heer Heeren, die zo vriendelijk was mij toegang te verlenen, zijn er op de vermoed corresponderende plaats 5 toiletraampjes. Foto toegestuurd.
We moeten dus toch zoeken naar een andere gelijksoortige school van dezelfde architectonische beginselen en uit dezelfde tijd.
De meeste schoolgebouwen van dit type zullen niet meer bestaan. Dat wordt zoeken op de ‘’Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam” uit 1910 en dan aan de rand van de bebouwde stad. Op deze kaarten staat op zulke scholen doorgaans aangegeven OS. (Openbare School). Het gaat niet om meer dan honderd scholen, maar “dozijnen scholen naar het systeem De Jongh”, volgens de link. Er waren rond 1906 kennelijk nog resten van landelijke bebouwing, dus zoeken naan de rand ven de stedelijke bebouwing.
Website: http://rjb.x-cago.com/GARJB/1968/12/19681231/GARJB [...]
Woensdag 12-10-2016 14:46:32


Foto ingestuurd door Martin Snuverink - red.E. Petter (Den Haag): @Martin, de boerderij kan gevonden worden in het stadsarchief Rotterdam met de zoekwoorden "Paradijs Crooswijkseweg" - voor het geval de onderstaande link niet werkt.
Website: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publie [...]
Woensdag 12-10-2016 11:28:01Peter Smaardijk (Leiderdorp): Ir. G.J. de Jongh (anders zoeken mensen zich een ongeluk naar een verkeerde De Jong...)
Woensdag 12-10-2016 11:22:04Wijnand Bloemink (Holten): Ik heb toevallig een paar weken geleden een lezing bijgewoond over een school aan de Tolhuisstraat op Katendrecht. Die was uit dezelfde periode, ik meen 1907 en ontworpen door de toenmalige directeur gemeentewerken van Rotterdam De Jong. Die man moet over de honderd scholen hebben ontworpen en er was zelfs sprake van een methode De Jong. Ik kan me zo voorstellen dat zijn scholen een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben en dat er dus een aantal scholen zijn die op elkaar lijken. Mogelijk is het zp je er een van en de school aan de Pootstraat een andere. In ieder geval is de laatste niet de oplossing van het zp. Daarvoor is het aantal onverklaarbare verschillen veel te groot.
Woensdag 12-10-2016 10:46:58Martin Snuverink (Voorburg): @Erwin: de foto's met boerderij en kerk kan ik niet thuisbrengen. Kun je een link naar de beschrijving bij deze foto's geven?
Op het zp lijkt de school nog in aanbouw of afbouw. Ik zie bouwmaterialen tegen de blinde zijgevel staan.
Van wat er van het gebouw rest zijn de delen onder de linker twee 'trofeeën' gesloopt en de 2e verdieping onder de middelste 'trofee' is verdwenen. De 4 toiletraampjes op de 1e verdieping zijn op de link van Wim (Redactie) nog steeds (vaag) zichtbaar.
Dat de borstwering met de 3 pinakelachtige elementen niet goed zichtbaar is vind ik niet overtuigend.
Als het klopt is de foto gemaakt vlak bij het Schutterveld/Exercitieveld, aan de rand van de bebouwde stad, waar waarschijnlijk ruimte was om het gevaarte te bouwen en te testen.
Woensdag 12-10-2016 10:28:37Theo.B. (Den Haag): Op de foto van D. Kralt zie ik een verhoogde voorgevel met sierelementen. Dat zie ik op het zp weer niet terug.
Woensdag 12-10-2016 00:24:36E. Petter (Den Haag): Misschien (bij)gebouwen van deze boerderij?
Website: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publie [...]
Dinsdag 11-10-2016 23:48:50Theo.B. (Den Haag): Dit ziet er toch hoopvol uit. Misschien dat de twee linker delen op het zp (om het maar zo uit de drukken) gesloopt zijn en het smalle deel waardoor we als het ware door het gebouw weer naar buiten kunnen kijken nu het achterste deel is. Kan ook verklaren waarom de achtergevel gestuct is. De kleine huisjes heb ik ook nog niet kunnen vinden.
Dinsdag 11-10-2016 23:29:56Redactie (): Martin, ik zie wat je bedoelt maar dan is er wel flink aan gesleuteld. Zie de link.
Website: https://www.google.nl/maps/place/Crooswijkseweg,+R [...]
Dinsdag 11-10-2016 22:07:47Martin Snuverink (Voorburg): Ik denk dat Dik Kralt met de gevonden foto van de Rotterdamse beeldbank tevens de oplossing heeft gevonden. Het 3-hoge gebouw is de Goeman Borgesiusschool in de Pootstraat, dicht bij de Crooswijkseweg. Deze school is tussen 1903 en 1910 gebouwd getuige de kaarten van Gemeentewerken. Volgens de pandkaarten is het stichtingsjaar 1906. Dit gebouw, heeft een plat dak en staat dwars op de Pootstrat en dus schuin t.o.v. de Crooswijkseweg. Dit komt overeen met het zoekplaatje. De westelijke contouren van het schoolgebouw in 1910 komen precies overeen met het zoekplaatje. De ZP-foto moet dan zijn genomen vanaf de Crooswijksweg in oostelijke richting. De bebouwing aan de Crooswijksestraat tussen Pootstraat en Pijperstraat bestond nog niet op het ZP. Deze is wel aangegeven op de GW-kaart van 1910, maar nog niet in 1903. De kleine huisjes heb ik overigens niet op oude kaarten teruggevonden.
Dinsdag 11-10-2016 21:55:02d.kralt (m): @ Martin: Ik denk dat het iets met de ventilatie te maken heeft. Op bijgaande link zijn ze ook te zien en zowel in geopende als dichte toestand. Foto Stadsarchief Rotterdam : 4100_XXII-53
Website: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publie [...]
Dinsdag 11-10-2016 19:38:56Martin Snuverink (Voorburg): Heeft iemand enig idee wat die objecten op het dak zijn of waarvoor ze dienen?
Het gebouw heeft een plat dak. Platte daken kwamen eigenlijk voor 1900 niet voor, behalve op sommige villa's en dan zijn het vaak nog roefdaken achter een borstwering.
Het gebouw moet op de foto dus vrij nieuw zijn.
Dinsdag 11-10-2016 11:02:54Theo.B. (Den Haag): Van Loghem was in 1934 wel betrokken bij de verbouwing om van twee scholen een te maken.
Website: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=loghem [...]
Zondag 9-10-2016 10:07:30Martin Snuverink (Voorburg): Mijn vondst, die inderdaad niet klopt, was puur toeval. De school kwam in beeld toen ik de Rotterdamse adressen in het Liskwartier naliep waar Masseling gewoond heeft: Willebrordusstraat 89, 69a, 67b, Vrijenbanschestraat 39a, Koningsveldestraat 40b, Bleiswijkstraat 49b, Willebrordustraat 76b. Bij het zoeken op maps.google kwam in de Koningsveldestraat plotseling de school Koningsveldestraat 14 te voorschijn, die qua architectuur overeenkomt met het zoekplaatje.
Ik geloof overigens niet aan dat deze school in 1912 is ontworpen door de vermaarde architect Han van Loghem. Daarover heb ik verder niets teruggevonden. Van Loghem was in 1912 helemaal niet actief in Rotterdam. Voorts stond dit gebouw al ingetekend op de gemeentewerkenkaart van 1910. Ik moet dan ook concluderen dat de pagina http://www.transformatieplein.nl/rotterdam---school-liskwartier.html jokt.
Wel denk ik dat dit een schoolgebouw is en dat dit ergens in Rotterdam heeft gestaan of heel misschien nog staat. De relatie met Van Lochem moeten we vergeten.
Zondag 9-10-2016 01:21:23Redactie (): Met het schoolgebouw Koningsveldestraat 14 in Rotterdam zitten we denk ik heel warm, maar ik heb toch bedenkingen. Met streetview zie ik geen exacte match, bovendien staat links een ouder gebouw of oudere vleugel. Het is mogelijk om het streetviewbeeld uit te zoomen, je krijgt dan een draaibare luchtfoto a la Bing te zien. Misschien een andere school in Rotterdam van dezelfde architect?
Website: https://www.google.nl/maps/place/Koningsveldestraa [...]
Zaterdag 8-10-2016 22:34:55E. Petter (Den Haag): Met topografische kaarten is het altijd oppassen. Zo zijn bijvoorbeeld de huizen aan de Kerklaan in Nieuwerkerk rond 1900 gebouwd, maar verschijnen ze pas in 1936 (!) op de topografische kaarten.
Zaterdag 8-10-2016 21:19:56Theo.B. (Den Haag): Martin, als dit de Koningsveldestraat is, hadden we de oude bebouwing links dan niet op
Topotijdreis moeten zien? Het lukt me ook niet het gebouw exact in te passen op Streetview, maar dat zou natuurlijk kunnen door verbouwingen. Zou het eventueel een ander gebouw van Van Loghem kunnen zijn?
Zaterdag 8-10-2016 17:47:31Martin Snuverink (Voorburg): Masseling is in 1902 vanuit Amsterdam naar Rotterdam verhuisd en heeft hier tot zijn dood in 1935 op diverse adressen gewoond, veelal in het Liskwartier, met een korte onderbreking in Hengelo (1921-1922).
Het gebouw op de achtergrond is de School Liskwartier in de Koningsveldestraat 14, architect J.B. van Loghem. Het gebouw dateert van 1912 en bestaat nog. Zie de link. Voor uitgebreide info.
Zie ook streetview Koningsveldestraat R'dam.
Website: http://www.transformatieplein.nl/rotterdam---schoo [...]
Zaterdag 8-10-2016 15:38:47  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):