Zoekplaatje 2370 

Inzender: Jan W. Jellema Uitleg    Beschikbaarheid: blijft in eigen verzameling Uitleg

Gegevens: Boerderij in Friesland uitgegeven door R.G. Postma in Leeuwarden.

Datering: circa 1935    Formaat: 9 x 13 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 24 juni 2016


 Reacties op Zoekplaatje 2370 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Suderbuorren 5, Hempens

Redactie (): Heel knap gevonden. Complimenten voor Dibbler, en ook voor E. Petter en voor Antoon Bosselaers die het zoekgebied bepaalde. Het land bij de boerderij is dus vrij letterlijk "door Leeuwarden opgeslokt", zoals blijkt uit het pdf-bestand.
Donderdag 7-2-2019 22:00:25E. Petter (Den Haag): En ook het huisje Suderbuorren 1 is op het zoekplaatje te zien...
Donderdag 7-2-2019 21:01:59Dibbler (): Suderbuorren in Hempens lijkt me een mogelijkheid, zie link.

De boerderij is dan Suderbuorren 5 en vervangen door het huidige pand, f zeer grondig verbouwd. Op topotijdreis is te zien dat er in 1935 een boerderij stond met een overeenkomstig grondplan als op het ZP.

Ik zie overeenkomsten tussen de bomen die er nu nog staan en die op het ZP voor de boerderij staan. De pdf op http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/ laat op pagina 3 zien dat er in 2000 nog 4 bomen stonden, zoals op het ZP.

Dan het witte pand op Suderbuorren 3. Dit vertoont veel overeenkomsten met het huis links van de boerderij op het ZP. Zo zijn er de identiek geplaatste muurankers. Inzoomen op zowel ZP als Streetview laat zien dat het tweede anker rechts van de deur in het midden iets hoger geplaatst is dan die links er van.
Ook is op het ZP vlak bij de nok een klein stukje te zien van de schoorsteen die op het linker dakdeel staat. Tot slot is er de grijze steen tussen de twee vensters, die ook op het ZP te zien is.
Website: https://goo.gl/maps/NTVWbgRqwbp [...]
Donderdag 7-2-2019 20:07:59Antoon Bosselaers (Mechelen): Wat meer informatie over de uitgever en mogelijk fotograaf van deze prentbriefkaart. R.G. Postma had voor 1912 een Boek- en Muziekhandel in Irnsum. In die periode gaf hij prentbriefkaarten uit van verschillende plaatsjes in de omgeving van Irnsum tussen Sneek en Leeuwarden (o.a. Jorwerd, Weidum, Wirdum, Wijtgaard, Reduzum, Friens, Poppenwier, Terzool, Sibrandaburen en Irnsum zelf). In een advertentie op 18-6-1912 in de Leeuwarder Courant vinden we een aankondiging van de "opening van den nieuwen boekwinkel in de Schrans morgen", Schrans D68, Boekhandel - Foto-artikelen. Vanaf dan vind ik alleen nog prentbriefkaarten in de naaste omgeving van de Schrans: Huizum, Goutum, Hempens en de Schrans zelf (zie link, maar ook Fries Fotoarchief). De kaart is uitgegeven in deze tweede periode van R.G. Postma en is dus van na 1912. Als de opname gemaakt is in het toen nog landelijke gebied net onder Leeuwarden dan is de kans reel dat de boerderij er niet meer is, want dit gebied is nu grotendeels door Leeuwarden opgeslokt.
Website: https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/b [...]
Dinsdag 2-8-2016 22:06:56Redactie (): De argumenten die Theo.B. aanvoert tegen de oplossing snijden hout. Ik heb de foto teruggeplaatst in serie 1.
Dinsdag 2-8-2016 18:28:34Theo.B. (Den Haag): De boerderij op het zp en Streetview komen behoorlijk overeen.
Afgezien daarvan twijfel ik toch over de juistheid van de oplossing.
De vermeende gevelsteen op het zp komt niet overeen met Streetview,
zowel wat hoogte als afmeting betreft. De verhoudingen rond de dubbele ronde deuren liggen anders.
Op het zp links van de deuren nog een muurdeel ter breedte van een deur, op streetview net een halve deur.
Rechts van de blauwe daklijst op SV is het dak acht pannen hoog, op het zp slechts vijf.
Op Topotijdreis is te zien dat al in 1890 tegenover deze boerderij bebouwing stond, op het zp geen spoor daarvan.
En het huis onder het woord boerkerij; is dit niet veel jonger dan de oude bebouwing aan de Haven?
Hadden we hier niet meer van moeten zien in plaats van dat ene huis links?
Dinsdag 2-8-2016 00:45:23Antoon Bosselaers (Mechelen): Er zijn meer kaarten van R.G. Postma in het Fries Fotoarchief te vinden. Ik vond er een 20tal, maar niet alle beschrijvingen vermelden de "R.G.". Belangrijk is dat op die kaarten steeds de vermelding 'R.G. Postma, Irnsum' staat, en dat er naast uitgever ook soms 'foto van' bij staat. R.G. Postma woonde dus in Irnsum, was ook fotograaf, maakte in de wijde omtrek van Irnsum foto's en gaf die uit als prentbriefkaarten. Daarin past deze oplossing perfect, want Reduzum ligt vlak boven Irnsum. Ik schat de kaart iets later. Aan de opmaak van de beeldzijde te zien is dit geen doorloper meer, en volgens mij is de kaart uit de periode 1905-1910. Een scan van de adreszijde zou dat kunnen bevestigen. Het is wel vreemd dat de kaart Leeuwarden vermeld als woonplaats van R.G. Postma. Verhuisde hij later naar Leeuwarden?. Vele details van de oplossing kloppen, ook die er niet meer zijn. De sloot is er nog wel, maar zit nu een heel eind onder de grond. Op googlemaps kan je mooi zien dat het stuk achter de boerderij en het stuk achter de fotograaf van het ZP er nu nog zijn, maar dat het stuk ertussen onder de grond zit. Ook de deur rechts achteraan de zijgevel van het woonhuis is er niet meer, maar volgens mij kan je op google nog wel zien dat ze nu dichtgemetseld is. De steen tussen de twee vensters van de voorgevel zie je ook net nog op het ZP. Kortom, ik denk dat de oplossing klopt en ik vind het knap gevonden.
Maandag 1-8-2016 18:09:42Sjoerd van Kooten (): In het Fries foto archief staan nog 9 kaarten die zijn uitgegeven door R.G.Postma allemaal uit de periode 1900 tot 1910 en gemaakt in een beperkt gebied. De boerderij op het zoekplaatje heeft als bijzonder kenmerk de ronde schuurdeuren, dit is in Friesland niet gebruikelijk. Ik had al vrij snel een boerderij gevonden die sprekend lijkt op de boerderij op het zoekplaatje deze staat midden in het dorp Reduzum aan de Headstrjitte . Ik denk dat dit de boerderij van het zoekplaatje is. Mijn verklaring is dat deze foto veel ouder is dan opgegeven. Bijna alle bebouwing die nu rondom de boerderij staat is van na 1900 Gezien de periode dat R.G. Postma kaarten uitgaf denk ik dat deze foto in 1900 gemaakt is. Op de foto is te zien dat men aan het melken is. Dit gebeurde ochtends om 05:00 en middags om 16:00. Volgens mij is deze foto gemaakt in de vroege ochtend en zien we de zon in het oosten staan.
Website: https://goo.gl/maps/Q2hW1ykVk5n [...]
Maandag 1-8-2016 11:09:41Maggy (Amsterdam): Ik dacht aan Langwarderdyk, maar kan op Google Maps streetview geen boerkerij vinden met exact dezelfde combinatie van daken. Er is er een die niet goed zichtbaar is omdat er nu te veel bomen omheen staan.
Woensdag 27-7-2016 10:16:21  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord n in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):