Zoekplaatje 2191 

Inzender: IJsbrand Verveer Uitleg

Gegevens: Dit is een foto op karton van vermoedelijk een aanlegsteiger van de Reederij op de Lek (mijn verzamelobject). De boten van deze rederij voeren tussen Rotterdam en Culemborg en legden op 27 steigers aan. Deze aanlegsteiger is voor mij tot nu toe onbekend.

Datering: circa 1900    Formaat: 8 x 12 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 13 november 2015


 Reacties op Zoekplaatje 2191 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Lekveer, Ringdijk, Slikkerveer

Leo R. (De Bilt): Aha, dank voor de uitleg. Vandaar dus dat ik mijn eigen suggestie nooit bevestigd kreeg :-)
Woensdag 2-3-2022 17:39:15Hessel Pot (Woerden): "Dus toch :-)" schrijft Leo R. (dank voor je compliment). Toch is op zijn foto van 14-11-2015 (1219.366.113) het halve huis links (Ringdijk 432, nog op 'Streetview' te zien) NIET een van de ZP-huizen. En de meerpaal-met-witte-kop uiterst rechts is van de aanlegplaats van Fop Smit & Co, en NIET van de Reederij op de Lek - nog geen 100 m verder. Recht boven de steven van de witte sloep is het schuine dak zichtbaar van het RodL-wachthuisje/kantoortje. Ik heb me zelf eerder ook hierin vergist.
Woensdag 2-3-2022 16:49:13Leo R. (De Bilt): Dus toch :-) Goed gevonden Hessel!
Dinsdag 1-3-2022 18:28:03Hessel Pot (Woerden): Kan ik IJsbrand blij maken met nog een drietal foto's van het Slikkerveerse Lekveer? En mbt. familierelaties: Reederij-directeur van 1912 tot 1942, Adriaan Pot (1876-1953) was een neef van mijn opa Adrianus Pot.
Website: https://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path [...]
Maandag 28-2-2022 18:14:13ijsbrand verveer (Schoonhoven): Fantastisch Nieuws: Slikkerveer. In veel plaatsen langs de Lek heb ik beamerpresentaties over de Reederij op de Lek gegeven. Tijdens deze presentaties liet/laat ik ook onbekende foto's zien. deze foto op karton werd nooit herkend.
Veerman IJsbrand Verveer was een neef van mijn opa kaitein/stuurman IJsbrand Verveer. Veerman IJsbrand Verveer was in Slikkerveer van circa 1907 tot 1948, Ik ben zeer blij met deze oplossing. DANK!
Maandag 28-2-2022 16:01:51Hessel Pot (Woerden): Opgelost! Het Lekveer in Slikkerveer, Reederij op de Lek. Met het toepad op of naast de plaats van het huidige Ringdijk 436. Zie de uitvergroting van:
https://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path=0300-0380+Slikkerveer%2f366+Nieuwe+Maas+Noord%2f1219.366.034.jpg%2f

Direct na WOII ben ik (Slikkerveerder, *1942) hier meermalen in- en uitgestapt op de Lekboot. Rond 1954 zat ons padvindershome in het linker dijkhuis.
Uiterst recht op de foto is nogeen klein stuk te zien van het wat bollende dak van Ringdijk 444 - zie Streetview.
In het gat tussen middelste en rechter huis is later gebouwd Ringdijk 440 (mansarde-kap). Vele details kloppen met andere foto's van de Stichting Oud-Ridderkerk.
Zou inzender IJsbrand Verveer dit lezen? Zou de volgende link zijn grootvader tonen? (IJs Verveer, destijds een Bekende Slikkerveerder)
https://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path=3010+Foto%27s+van+personen%2f002+Bekende+Ridderkerkers%2f3010.002.026.jpg%2f

Zo ja, zou hij me dan kunnen zeggen of deze veerbaas IJs woonde in het rechter of het middelste (winkel) huis?
NB Een vrij lange loopplank die schuin omhoog of omlaag kon lopen, ving het eb-vloed-verschil op.
Website: https://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path [...]
Maandag 28-2-2022 12:59:47Martin Snuverink (Voorburg): Nu ga ík schieten! De steiger heeft niets van een veerstoep, maar hooguit van een voetveer die aanlegt met een boord langs de steiger. Veren langs de benedenrivieren zijn sinds mensenheugenis aangepast aan wisselende waterstanden t.g.v. getijdewerking en rivierstanden. Bij Slikkerveer en Krimpen lopen de getijdeverschillen op tot 2 meter.
Ik blijf – met argumenten - hardnekkig beweren dat de steiger op het zoekplaatje slechts niveauverschillen van enkele decimeters aankan. Waarom Leo R. dan - zonder argumenten – hardnekkig een locatie aan de grote rivieren blijft opperen begrijp ik niet.
Zie het Slikkerveerse veerhuis van de andere kant en vergelijk.
Ik vermoed dat oude foto’s zelden vanaf een vaartuig werden genomen vanwege de bewegingen. Overigens, ik heb nooit beweerd dat bij foto’s vanaf de overzijde van een water meestal een brug in de nabijheid is, maar een oeververbinding, dus ook een veer o.i.d..
Arkel heb ik opgegeven. Alternatieven heb ik niet achter de hand. Het noorden van het land sluit ik uit.
Website: http://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path= [...]
Dinsdag 5-1-2016 00:27:00Leo R. (De Bilt): Als oud-Arkelaar mag ik me hier wel even in mengen. Het grootste probleem met de theorie van Martin is de aanlegsteiger. De diverse stoomboten legden in Arkel aan bij de sluis bij Arkelse Dam, precies zoals Martin het citeert. Zo'n beetje ter hoogte van het huidige Dam 9 in Arkel. Hier zijn ook ansichtkaarten van. Een aanlegsteiger op de plek die Martin suggereert is er voor zover ik weet nooit geweest en lijkt me erg onlogisch. Zijn theorie dat het winkelhuis er nog staat houdt geen steek: op het ZP zit daar het raam inderdaad niet in het midden in de zijgevel, maar bij Schotdeuren 30 wel degelijk! Een simpele blik met Streetview volstaat om dat vast te stellen.
Martins theorie dat dit soort foto's vaak vanaf de overkant zijn genomen en in de nabijheid van een brug is vaak gestaafd, maar in dit geval zie ik er geen reden in om ervan uit te gaan dat deze foto ook wel vanaf een oever zal zijn genomen: waarom niet vanaf de veerboot?
Ikzelf zie meer overeenkomsten met het veerhuis van Slikkerveer (zie huidige situatie en zie de link die ik eerder postte), waarin in ieder geval de schoorsteen en een raam van het winkelhuis/veerhuis overeenkomen. Ik ben zelf ook niet van Slikkerveer overtuigd, maar schiet er eens op?
Zondag 27-12-2015 15:20:40Martin Snuverink (Voorburg): De oudste panden aan de landzijde van het relevante deel van Schotdeuren dateren van 1905. Dit had ik al bekeken, maar ik kan niet álles rapporteren wat ik heb gezocht en gevonden.
Zondag 27-12-2015 00:20:52Redactie (): Martin, respect voor je vasthoudendheid en de tijd die je hierin gestoken hebt. Aan de landzijde van de Schotdeuren staan volgens mij ook 19e-eeuwse panden. Het lijkt mij dat we daar toch wat van zouden moeten zien. Op het zoekplaatje kan ik aan de overzijde van de dijk geen bebouwing ontdekken. Wat het raampje in de zijgevel van Schotdeuren 30 betreft, dat zit inderdaad uit het midden maar verder van het dak af dan het raampje op het zoekplaatje.
Zaterdag 26-12-2015 17:04:56Martin Snuverink (Voorburg): Waarom aan de Schotdeuren in Arkel?
Ik val deels in herhalingen, maar zet toch nog even alle argumenten op een rijtje.

Algemeen
1. Het waterpeil van het vaarwater is geregeld; dus geen vrij stromende rivier of getijdewater.
2. Er staan buitendijkse dijkhuizen, die alleen voorkomen aan vrije en aan gekanaliseerde rivieren en nooit aan jongere gegraven kanalen.
3. Uit de lichtval blijkt dat de huizen aan de westzijde van de rivier staan.
4. De bebouwing is van voor 1900.
5. De breedte van het water correspondeert goed met de foto.
6. Ik heb in NL geen andere plek in spe gevonden die aan de voorwaarden voldoet.

Aan de Schotdeuren:
7. De straat Schotdeuren heette in 1832 Schotdeursche Dijk; het is dus duidelijk een dijk.
8. Uit de kadastrale kaarten van 1832 blijkt dat de bebouwingsstructuur en de afstand ligging t.o.v. dijk en water overeenkomen met het zoekplaatje.
9. Het water heet nu Zederikkanaal. In 1832 heette het “Rivier de Zederik”. Dit was tot 1892 onderdeel van de zo historische Keulsche Vaart tussen Amsterdam en Keulen.
10. Het Merwedekanaal tussen Arkel en de Merwede dateert van 1892.
11. Er was destijds een stoombootdienst tussen Gorinchem en Vianen.
12. Er is een oeververbinding in de nabijheid: de Schotdeurensche Brug..

Over een aanlegsteiger voor de stoomboot heb ik weinig gevonden. In http://gorinchem.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=stoomboot+arkel&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&doc=0&p=2¶graaf=26&y=72 is sprake van een dagelijkse stoombootdienst tussen Gorinchem en Vianen vv met de Zederik I, die Arkel aandeed en in 1872 ophield te bestaan.
In http://gorinchem.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=stoomboot+arkel&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc¶graaf=26&doc=3&p=2¶graaf=21&y=325 en http://gorinchem.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=stoomboot+arkel&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc¶graaf=103&doc=8&p=2¶graaf=68&y=662 is sprake van een “aanlegplaats voor stoombooten … nabij de Arkelschen dam”.

Ik plaats het tafereel binnen 100m afstand ten zuiden van de Schotdeurensebrug.

Op de kadasterkaart Verzamelplan Arkel (tot 1-1-2016 te zien op http://watwaswaar.nl/#Tw-Po-6-eq-1v-1-----4GU) is de situatie met de Schotdeurense brug en de buitendijkse bebouwing te zien, maar onnauwkeurig. Hier staat echter het Merwedekanaal ook ingetekend, dat in 1832 nog lang niet bestond; het werd pas rond 1890 gegraven.
Op de kadasterkaart-minuutplan Arkel, sectie C blad 01 (zie http://watwaswaar.nl/#Tw-Po-6-ed-1v-1-----4GT) is uiterst rechts de bedoelde situatie van 1832 te zien. De bebouwing van 1832 wijkt af van de bebouwing op het verzamelplan en de bebouwing anno 1900; dit is logisch.

Volgens mij bestaat het huis van de winkel nog. Dit is Schotdeuren 30. Zie streetview. Dit huis had enkele jaren terug nog rode dakpannen, maar nu grijze vlakke pannen. Het bouwjaar is 1875 en de oppervlakte van het pand liefst 173 m2 (ref. http://arkel.kadasterdata.nl/schotdeuren/30). De plattegrond van het huis is ongeveer 9m x 6m, wat betekent dat het een dijkhuis moet zijn met onder de parterre nog een volledige woonlaag.
Vermoedelijk is dit het perceel met kadasternummer Sectie C nummer 435 op bovengenoemde minuutplan.
De voorgevel is volledig vernieuwd. Let op het zijraam aan de zuidzijde op de zolderverdieping. Dit raam zit niet centraal onder de nok, maar meer naar de voorkant, wat correspondeert met het zoekplaatje. Het zijvenster op de parterre is later ingebracht.
Schiet er maar op!
Zaterdag 26-12-2015 15:19:24

Klik hier om een fragment van de kadasterkaart Verzamelplan Arkel te zien - red.Martin Snuverink (Voorburg): Ik zie nog wel een mogelijkheid in Arkel(sedam), ten zuiden van de ‘Schotdeurensebrug’. Hier loopt een bochtig vaarwater, dat hier Zederikkanaal heet. Het heeft het karakter van een rivierrestant en verbindt het huidige Merwedekanaal met de Linge. Aan de westkant hiervan loopt een dijkstraat genaamd ‘Schotdeuren’, naar het zuiden overgaand in ‘Dam’. Het talud tussen dijk en kanaal is dicht bebouwd. Ook in 1849 was deze strook al aardig bebouwd, maar minder dan nu. In 1663 wordt Schotdeuren als nederzetting reeds genoemd. De naam verwijst naar een waterkering tussen de Schotdeurense Vliet en de trekvaart, voorganger van het Zederikkanaal.
Tot 1891 bestond het zuidelijkste deel van het Merwedekanaal (van Arkel tot de Grote Merwedesluis te Gorinchem) nog niet en passeerde al het scheepvaartverkeer tussen Vianen en Gorinchem (Lingesluis) de Schotdeurensebrug. Dam en Schotdeuren vormden samen eigenlijk de belangrijkste buurt van Arkel.
Ik zie goede mogelijkheden voor deze locatie. Kaartbeelden en zp rijmen goed. Nu nog bewijzen.
De link geeft een indruk van de huidige situatie.
Als bewijs of weerlegging uitblijft, zal ik de Historische Vereniging Arkel en Rietveld raadplegen.
Website: https://www.google.nl/maps/@51.8682627,4.9990314,3 [...]
Zondag 15-11-2015 10:44:48Martin Snuverink (Voorburg): Janhet Zederikkeanaal tussen Arkel en Meerkerk (de Bazeldijk) had ik uitvoerig bekeken, maar ik kon er uiteindelijk geen match vinden.
Zaterdag 14-11-2015 23:20:49Jan Spoolder (Utrecht): Toch zou ik het Merwedekanaal (v.m. Zederikkanaal) niet willen uitsluiten (omg. Bazeldijk). Tussen Gorinchem en Vianen was ook een stoombootdienst.
Zaterdag 14-11-2015 18:45:47Martin Snuverink (Voorburg): Dit is volgens mij geen kanaal, maar een gekanaliseerde rivier, dus een natuurlijk water met een geregeld waterpeil. De Lek en de andere grote vrij stromende rivieren komen dus niet in aanmerking. De steiger is niet voor een overzetveer, maar een halte van een interlokale stoombootpassagiersdienst in een bewoond oord.
De huiserven grenzen direct aan het water; er ligt geen dijk, weg of jaagpad tussen. Dit komt niet voor bij gegraven kanalen, maar wel bij rivieren. Een uitzondering is het Zederikkanaal, een vergraven middeleeuwse (trek)vaart.
Als we ons beperken tot ZH-noord, NH-zuid en Utrecht, komen in aanmerking: Hollandse IJssel, Vlist, Oude Rijn, Heimanswetering/Woudwetering, Gouwe, Drecht, Amstel.
Twee van de huizen staan met de nok evenwijdig aan de rivier. De parterres hebben lage plafonds en de verdiepingen hoge plafonds. Dit doet vermoeden dat dit dijkhuizen zijn, ook te zien aan het niveau van de weg of straat op de dijk (licht gekleurd). Ik schat dat de kruin van de dijk 2 m boven het niveau van de oever ligt.
Zulke foto’s worden doorgaans niet vanaf een vaartuig genomen, maar vanaf de oever. Meestal is er dan ook een oeververbinding in de nabijheid. Genomen vanaf een brug kan ook.
Waarom staat er reclame op de achtergevel van de winkel? Dit is hetzij voor de stoombootpassagiers, hetzij voor de bewoners van de overzijde.
De steiger staat aan de westkant van het water. De beschoeiing vind ik vrij iel voor grote stoomboten.
Dit kan i.v.m. de zonstand niet in Vlist zijn, waar de stoombootdienst Schoonhoven – Haastrecht vv. tussen 1886 en 1907 aanlegde. Zie de link. Woubrugge is een te onderzoeken mogelijkheid. Welke nog meer?
Website: http://nieko.home.xs4all.nl/bierboot.htm [...]
Zaterdag 14-11-2015 18:08:26Leo R. (De Bilt): Een vroege opname van het veerhuis van Slikkerveer?
Website: http://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path= [...]
Zaterdag 14-11-2015 11:35:04ijsbrand verveer (Schoonhoven): Inderdaad: TABAK SIGAREN KOFFIJ THEE
Vrijdag 13-11-2015 19:00:32Jenet van Suijlekom (DIEREN): Ik meen TABAK ..... KOFFIE en THEE te lezen.
Inderdaad een kanaal.
Vrijdag 13-11-2015 18:47:26Jan Spoolder (Utrecht): Gezien de beschoeiing lijkt me dit niet aan de Lek maar aan een kanaal. Merwedekanaal misschien?

Is het opschrift op het middelste huis leesbaar?
Vrijdag 13-11-2015 18:28:58  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):