Zoekplaatje 2004 

Inzender: Harm Renkema Uitleg

Gegevens: Foto van kerk.

Datering: ?    Formaat: 15 x 10 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 13 februari 2015


 Reacties op Zoekplaatje 2004 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Kerkdijk 1A, Hooge Zwaluwe

Toos Theuns (Made): Deze RK Kerk is ca. 2014 ontwijd. En is nu restaurant "Onze Kerk". Voor de kerk is een terras, met een omheining. De oude pastorie is al jaren geleden afgebroken.
Zaterdag 24-9-2016 16:55:47Ingrid Evers (Maastricht): Rectoraatskerk: quod erat demonstrandum. Well done, Dick!
Woensdag 18-2-2015 22:39:25Harm Renkema (Groningen): Weer bedankt, Dick voor deze oplossing en Ingrid uiteraard ook bedankt voor jouw inzet.
Woensdag 18-2-2015 21:25:37Dick Zweers (Bergeijk): In 1865 als rectoraatskerk gebouwd, Ingrid.
Woensdag 18-2-2015 16:02:21Dick Zweers (Bergeijk): Kerkdijk 1A Hooge-Zwaluwe, de RK-kerk (parochiekerk) is in 2013 gesloten en wordt restaurant. Ik hoop dat de links werken.

Google afbeeldingen
+
www.brabantorgel.nl
+
www.restaurantonzekerk.nl
+
www.naardekerk.nl

Website: http://www.naardekerk.nl/vijf-heiligen-parochie/ke [...]
Woensdag 18-2-2015 14:59:17Dick Zweers (Bergeijk): Waar niets is verliest de keizer zijn recht. Het kerkje van Bussloo is in 1818 gesticht door baron Van Wijnbergen ten behoeve van de katholieke minderheid ter plaatse. Torens zijn kostbaar, zowel om ze te stichten als om ze te onderhouden. Ik denk, Ingrid, dat ze om maar eens stevig te chargeren, betrekkelijk nutteloos zijn. Symbool van trots en status zijn ze zeker wel.
Maandag 16-2-2015 14:20:50Ingrid Evers (Maastricht): Dat kerkje van Bussloo zou ik op het eerste gezicht 'protestants' duiden (dakruiter boven de gevel), waaruit maar weer blijkt dat er geen dag voorbij gaat zonder dat men iets kan leren. Als historicus vraag ik mij af of de eigenaar zich mogelijk heeft willen conformeren aan de omgeving. Het was immers na eeuwen van een schuilkerkensysteem nog maar net toegestaan om openlijk een katholieke kerk te bouwen. Wat betreft de neostijlen-periode: ik ben er blijkbaar minder in thuis dan ik meende. :-)


Maandag 16-2-2015 10:10:21Dick Zweers (Bergeijk): Beckum (zp 1041) en Bussloo (link hieronder) zijn parochiekerken met een dakruiter boven de ingang, Ingrid. Als we de referenties wat ruimer nemen & met name buiten de periode van de neostijlen ontstaat een genuanceerd beeld.

In dit stadium van 'zoeken' lijkt het me goed hierin niet al te strikt te zijn.
Website: https://www.google.nl/search?q=kerk+bussloo&espv=2 [...]
Zondag 15-2-2015 11:27:23Ingrid Evers (Maastricht): Het is een interessant onderwerp. Ik merk dat ik wéér niet volledig genoeg was. Heel veel RK kerken hadden naast een klokkentoren een dakruiter met luidklokje op de vieringstoren. Als de toren n u weg is, blijft die dakruiter over.

Mij valt in dat ook RK kapellen natuurlijk een dakruiter voeren. 'Kapellen' moet je breed nemen. Een bedevaartkapel kan behoorlijk groot uitvallen, zoals blijkt uit bijgaande link naar de Roermondse Kapel van Onze Lieve Vrouwe in 't Zand, een in het derde kwart van de negentiende eeuw bij de Roermondse zielzorg betrokken godshuis, maar intrinsiek nog altijd een rectoraatskerk van de redemptoristen. Geen toren dus, maar op de vieringstoren een forse en hoge dakruiter die na zware stormschade door de huidige, veel lagere, werd vervangen.

Resumerend: RK parochiekerken hadden een klokkentoren én vaak ook dakruiter, RK kloosterkerken en (devotie)kapellen alleen een dakruiter, al kon de spits daarvan soms wel erg hoog uitvallen.
Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/roerm [...]
Zondag 15-2-2015 10:36:08Dick Zweers (Bergeijk): Ingrid, we zijn het eens. Beckum (1041) was in Twente vast geen uitzondering. Bergeijk, moederkerk van de regio, heeft een ME kerk met dakruiter. De stenen toren is in 1650 ingestort. Er zijn ook rijke kloosters en abdijen in Zuid-Duitsland met een stenen toren. Dichterbij de Norbertijnenabdij van Averbode (ca 1700).

Terug naar het zoekplaatje. In oostelijk Zeeuws-Vlaanderen heb ik nog geen 'verdwenen' parochiekerk gevonden die overeenstemt met het zoekplaatje.
Zaterdag 14-2-2015 13:45:14Ingrid Evers (Maastricht): Dank voor de aanvulling, Dick. Tja, natuurlijk zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Wat dat betreft kun je ook denken aan RK-noodkerken, die natuurlijk nooit een volwaardige klokkentoren voeren. Bij houten noodkerken is dat natuurlijk meteen duidelijk, bij in steen uitgevoerde noodkerken moet je verdacht blijven op het feit dát het een noodkerk met dakruiter is.
Zaterdag 14-2-2015 13:37:50Dick Zweers (Bergeijk): Herstel, Ingrid. Boerdonk heeft een stenen toren. Het materiaal van de toren op zp 2004 is niet te zien. Het kan hout zijn. Zoekplaatje 1041 (opgelost door Jan Spoolder) en de ME parochiekerk in Ootmarsum hebben een houten toren. Van die laatste ben ik geheel zeker. Van 1041 iets minder.
Zaterdag 14-2-2015 12:46:38Dick Zweers (Bergeijk): Ingrid, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik weet ook dat uitzonderingen de regel bevestigen. Neem de RK hoofdkerk van Deventer, vrm, Franciscanenkerk, laatmiddeleeuws en met alleen een daktoren. In het overwegend katholieke Brabant en in Zeeuws Vlaanderen staan en stonden parochiekerken met daktorentje. Zie de link Boerdonk (gem. Veghel). We zoeken werder.
Website: http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/veghel/st [...]
Zaterdag 14-2-2015 12:34:19Ingrid Evers (Maastricht): Dick, wat ik bedoelde te zeggen is, dat dit geen RK parochiekerk kan zijn. Een RK parochiekerk heeft altijd een autonome, al dan niet geďntegreerde, aangebouwde of vrijstaande klokkentoren. Kloosters mochten volgens het kerkelijk recht dergelijke klokkentorens niet bouwen; zij werden getooid met een klokje in een dakruiter, die zich meestal op de vieringstoren bevond (het kruispunt van schip en transepten).

Ook niet-katholieke kerken hebben vaak een luidklokje voor het samenroepen van de gelovigen, en dat is dan - als het niet een van de katholieken genaaste kerk betreft - vaak in een dergelijke dakruiter aangebracht. In protestante kerken ben ik echter niet thuis.

Resumerend: het betreft geen RK-parochiekerk met pastorie. Het kan een RK kloosterkerkje zijn, maar omdat de dakruiter zich boven de gevel bevindt, verwacht ik eerder dat het een protestantse gebedshuis is, al dan niet met grote pastorie of parochiehuis (als dat zo heet?).
Zaterdag 14-2-2015 12:19:22Dick Zweers (Bergeijk): Omdat ik er niet zeker van ben of dit wel een klooster betreft heb ik 'Kalf', De katholieke Kerken, 1906) erop nageslagen. Het kan toch ook een RK kerk met pastorie zijn? Lang niet alle (parochie)kerken zijn daar afgebeeld. Niet gevonden. Ik zat meteen aan Zeeland te denken; Klooster Rilland-Bath, nu hotel. Is het niet, maar Zeeland kan het m.i. toch zijn. Zijn we er zeker van dat dit een RK kerk is? Een beeld boven de ingang kan dat hier niet bevestigen. De omvangrijke 'pastorie' kan daar weer wel op wijzen.
Zaterdag 14-2-2015 10:45:34Ingrid Evers (Maastricht): Kloosterkerk met aanpalende kloostergebouw(en) boven de rivieren (schuiframen). De foto is gezien de potloodlijnen zwaar geretoucheerd.
Vrijdag 13-2-2015 20:44:37  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):