Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: Buitenwijk van een grotere stad? Huizen met voortuinen, bouwstijl ca. 1915-1920. De brede straat met bomenrijen lijkt iets omhoog te lopen, rechts is geen bebouwing zichtbaar. Het hoekpand heeft een bijzondere bekroning.

Datering: ± 1920   Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 12 juni 2003


 Reacties op Zoekplaatje 246 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Nijmegen

Sebas Meijwes (Nijmegen): Ter aanvulling een link naar een foto uit 2006 vanuit ongeveer dezelfde hoek.
Website: link naar foto 2006 vanuit zelfde hoek
Vrijdag 9-3-2007 14:18:05Martin Snuverink (Voorburg): Jurryt Jannink, perfect gevonden! Overigens vind ik het onbegrijpelijk dat dit 44 maanden heeft geduurd, temeer omdat deze karakteristieke woningen nog bestaan. Op de foto zien we links in de verte de achterkant van de huizen aan de oostzijde van de Sint Annastraat. Ook funda.nl geeft weer prima bewijsbeelden van deze zeer fraaie woningen.
Donderdag 22-2-2007 01:45:59Jurryt Jannink (Heelsum): Deze afbeelding is Javastraat 140-152 te Nijmegen.

Vanochtend reed ik door Nijmegen in de Javastraat herkende ik deze foto. Op bouwarchief op internet leverde het volgende op:
Het betreft de panden Javastraat 140-152 (die met het torentje is nr 152. Deze rij staat op de hoek van de Javastraat met het Javaplein.
Deze rij woningen dateert uit 1922, wat wellicht het wat ambgiue karakter verklaart (niet typisch oost- of zuidnederlands, geen schuiframen, etc,).

Woensdag 21-2-2007 20:26:04Theo van Gijlswijk (De Zilk): Ik zou graag willen geloven dat dit woningen zijn van Jan Stuyt, maar kan dit niet vinden en bewijzen.
Op http://www.rijckheyt.nl (gemeentearchief voor Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal) zoeken in de fotocollectie geeft bij invullen van de naam Stuyt bij omschrijving: 10 treffers. Invullen van de naam Molenberg bij wijk: geeft 341 treffers, daarbij ook foto's van woningbouw in de wijk, en enkele luchtfoto's(pag. 27). Helaas deze woningen nog niet tegengekomen. Ik sluit Hoensbroek, Heerlen, Brunssum nog steeds niet uit, maar kan op internet niets vinden.
Dat de woningen in deze omgeving staan in een van de mijnkoloniën staan is volgens mij nog steeds kansrijk.
Website: http://www.rijckheyt.nl/sjablonen/rijckheyt/pagina.asp?subsite=100&pagina=178
Woensdag 20-12-2006 00:45:07Martin Snuverink (Voorburg): Kan dit van architect Jan Stuyt zijn? Kan dit in de wijk Molenberg te Heerlen zijn?
Zondag 22-10-2006 15:49:37Theo van Gijlswijk (De Zilk): Kortgeleden heb ik Brunssum archief gevraagd dit Zoekplaatje te bekijken. Vandaag kwam dit antwoord van Peter Perescis:

De huizen lijken op die van Treebeek. Edoch een dergelijk hoekhuis is
mij niet bekend. Voor 1981 was dit overigens Heerlens gebied. Mogelijk
betreft het reeds afgebroken woningen. Het archief van de gemeente
Heerlen zou uitsluitsel moeten kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
Peter Perescis (Interne Zaken)

Zoek al langer in de genoemde steden naar deze situatie.
Mogelijk is het hoekhuis eerder afgebroken, en moeten we ons concentreren op een blok huizen zoals daarnaast staat, misschien toch in Treebeek?
Heerlen heeft een uitgebreide beeldbank (zie link), maar mijn zoektocht is tot op heden zonder resultaatgevbleven.
Website: http://www.parkstad.com/imag-nl/midxnlstart.html
Maandag 28-8-2006 09:38:05H de Haas (Den Haag.): Als het dan toch Limburg moet zijn, dan wil ik nog wel even wat gedetaileerder ingaan op mijn vorige reactie. De huizenrij die ik bedoelde stond langs de prvinciale weg Brunssum/Hoensbroek en niet direct aan deze weg. De provinciale weg ligt dan ca. 100 meter naar rechts van de huizenrij. Aan de weg stonden borden met mijnschade.
Eind jaren 60 waren deze huizen behoorlijk verzakt en waren verlaten. Of het allemaal klopt kan ik niet met zekerheid zeggen, want het is meer dan 40 jaar geleden. In ieder geval heb ik het over schade door de mijn Maurits en de huizen stonden op een redelijk vlak gedeelte, een soort van hoogvlakte. Het uiterlijk van deze huizen en de hoogte is wat ik mij wel goed herinner, maar of dit dezelfde woningen zijn, daar kan ik geen zekerheid over geven.
Zondag 16-7-2006 01:21:01Martin Snuverink (Voorburg): Arnold Tak heeft op www.wieweetwaar.nl (zie link) een foto staan van een even mysterieuze huizenrij uit dezelfde periode, met stijlovereenkomsten en verschillen, en ook gebouwd uit de grotere bakstenen van het voor NL bijzondere Duitse Dünnformat (DF, 240 x 115 x 52 mm).
Ik zou dit complex in dezelfde omgeving plaatsen: als het NL is, in Zuid-Limburg.
De huizenrij van de link is volstrekt symmetrisch. De vensters hebben dezelfde indelingen als van het ZP. Op de achtergrond lijkt heuvelland, althans aanmerkelijk hoogteverschil, zichtbaar.
Misschien kunnen we hiermee dichter bij de oplossing komen.
Ik weet niet of een slagersjongen met wit jasje en mandfiets een typisch Hollands verschijnsel was.
Website: http://wieweetwaar.photosite.com/Album6/tuinmuur_van_misbaksel_stenen.html
Woensdag 12-7-2006 23:00:41H de Haas (Den Haag): Vergeet te vermelden dat dit in Brunssum was.
Maandag 30-1-2006 02:26:03H de Haas (Den Haag): In de jaren 60 ben ik veel in Limburg geweest en ik weet dat er een dergelijke rij woningen heeft gestaan. Door verzakkingen en bodem beweging door de mijnbouw ontstaan zijn deze eind jaren 60 verlaten en daarna waarschijnlijk gesloopt, dus dat door de kwaliteit van de woning deze nog bestaan is wel twijfelachtig.

Groetjes Hans.
Maandag 30-1-2006 02:23:35Martin Snuverink (Voorburg): Limburgse kennissen van mij vermoeden dat we moeten zoeken in de Limbugse mijnstreek. Als zoekgebied noemden zij Terwinselen en Treebeek. Dit soort wijken zou zijn opgezet voor personeel van de (staat)smijnen. Deze huizen zijn dan voor het leidinggevende personeel. Opgemerkt werd dat in die tijd in Limburg architectuurelementen uit diverse omringende landen werden toegepast en dat er vanwege de kwaliteit weinig kans is dat deze huizen zijn afgebroken.
Zondag 22-1-2006 22:24:10dick zweers (bergeijk): De foto is niet in Beringen-Mijn genomen, althans niet op de plek die ik in gedachten had. Het lijkt er wel op, maar de gebouwen daar zijn rijker gedetailleerd. De Belgische mijnstreek lijkt me nog steeds een optie.
Vrijdag 2-9-2005 19:29:24dick zweers (bergeijk): De diashow had ik ook gevonden. Het deel van Beringen-Mijn waar ik deze opname meen te zoeken staat daar niet op. Ik hoop vrijdag a.s. met camera in de gelegenheid te zijn daar een kijkje te nemen. Ben benieuwd wat er van klopt.
Vrijdag 26-8-2005 07:31:46theo van gijlswijk (de zilk): Op bijgaand link een diashow met wandeling door Beringen-mijn. Wel dia's van o.a. het eeuwfeestgebouw, maar van de omliggende bebouwing (woningen) is nauwelijks iets te zien. Verder nog deze link: http://www.veloarco.be/html/wandeling.asptaal=nederlands&id=WAND84&topic=2 (link werkt niet - red.) waarop de wandeling beschreven wordt met meer informatie over omliggende straten en bebouwing. Het is iets maar brengt ons nog niet verder.
Website: http://e-trema.info/gallery/beringen?page=1
Vrijdag 5-8-2005 09:42:45dick.zweers (bergeijk): Meer specifiek denk ik aan de Tuinwijk te Beringen-Mijn. Als dat klopt zou de foto genomen kunnen zijn staande met de rug naar het Eeuwfeestgebouw. Helaas kan ik nergens foto's vinden van deze locatie.
Woensdag 20-7-2005 01:26:53dick zweers (bergeijk): In Belgisch Limburg, waar de mijnbouw omvangrijker was dan in Nederlands Limburg zijn complete nederzettingen of aparte stadswijken gesticht t.b.v. medewerkers die merendeels uit andere streken kwamen. De bevolking groeide hierdoor met meer dan 100%. Om de invloed van het socialisme te keren werden er steevast enorme bakstenen kerken gesticht, de zgn Mijnkathedralen. De woonwijken werden dikwijls strikt geordend naar de rang van de mensen die er zich vestigden. Kortom; hier doet het me sterk aan denken.

Ik denk aan plaatsen als Beringen-Mijn (met een grote kans), aan Tessenderlo, en in mindere mate aan Eisden en Genk-Zwartberg.
Bij controle lijkt Tessenderlo er wel op, maar blijkt de architectuur daar net even anders.
Dinsdag 19-7-2005 12:23:29Martin Snuverink (Voorburg): De in mijn vorige reactie bedoelde link is:
http://www.bouwvademecum.nl/html/body_algemeen.html.

Maandag 23-5-2005 22:16:52Sicco Fockens (Groningen): Twee redenen waarom deze foto volgens mij ook niet in Duitsland gemaakt kan zijn:
- In Duitsland is het volgens mij vloeken in de kerk om een schoorsteen in een gevel op te nemen, dit levert meer condensatie op dan een met binnenlucht omgeven schoorsteen;
- In Duitsland moeten dakgoten d.m.v. een trechter op een hemelwaterafvoer worden aangesloten, een steekpijp in een bakgoot opnemen zoals op deze foto vinden ze heel raar.
Zondag 22-5-2005 21:57:47Martin Snuverink (Voorburg): Met dank aan Arnold voor de toezending van een detailfoto, meen ik inderdaad te concluderen dat de bakstenen niet van het in Nederland gebruikelijke waalformaat zijn, maar van een langer formaat. Waarschijnlijk is dit het Duits Dünnformat (DF, 240 x 115 x 52 mm). Zie link.
Ik ben er bijna, maar niet helemaal 100% zeker van. Kunnen anderen er ook eens naar kijken.
Als de bakstenen inderdaad 240 mm lang zijn, is de foto vrijwel zeker niet in Nederland genomen.
Website: http://www.bouwvademecum.nl (niet werkende link aangepast - red.)
Zondag 22-5-2005 18:06:06Martin Snuverink (Voorburg): Laat mij dan de aansporing van Arnold opvolgen. Nogmaals, de huizen maken een weinig “Hollandse” indruk. Zuid-Limburg komt wat betreft NL nog steeds het meest in aanmerking.
Wellicht zijn de huizen opgetrokken in een voor NL ongebruikelijk formaat baksteen. In NL wordt sinds 1901 vrijwel uitsluitend waalformaat toegepast (210 x 100 x 50 mm). In de jaren 1930 -1955 kwam een plattere luxe variant van het waalformaat voor, maar dit is op het zoekplaatje niet het geval. Mogelijk is hier een dikker formaat toegepast.
Ik kan het baksteenformaat op het zoekplaatje niet waarnemen. Een detail van een geveldeel zou welkom zijn.

Zondag 22-5-2005 14:48:50Arnold Tak (Waddinxveen): om de discussie weer wat aan te zwengelen, heb ik de kaart nog eens goed met een loep bekeken en kan het volgende aanvullen: helemaal links bevindt zich ook bebouwing, in de achtertuin staat een den of een spar (wat volgens mij duidt op zandgrond) en in het midden van de huizenrij ontdek ik vaag een wat groter gebouw met bovenop een rond koepeltje. Het golvend terrein (zandgrond) kan dus wijzen in de richting van het duingebied, Veluwe of onder de rivieren. Ik realiseer mij echter, dat dit nog immer een omvangrijk zoekgebied geeft.
Vrijdag 9-7-2004 00:24:58Maarten Reumer (Zwolle): Dit heeft wat weg van het Villapark in Barneveld, zoals te zien is op http://www.gelderlandinbeeld.nl.
Zaterdag 3-7-2004 20:21:53M.V. Wesstein (Den Haag): Ik sluit niet uit dat dit wel degelijk Nederlands is. De helling in de weg kan bv ook komen door een hoge brug of duin. In die context mogelijke plaatsnamen: Overveen, Zandvoort, Aerdenhout, Bergen aan Zee. Bouwstijl doet me sterk denken aan de jaren 20, in die periode ontwikkelden genoemde plaatsen zich sterk. Boomaanplant is nog jong, de straat is nog niet zo lang geleden aangelegd/bebouwd.
Vrijdag 11-6-2004 04:48:55Martin Snuverink (Voorburg): Sympathieke woningen voor de middenklasse. En nog erg nieuw.
De straat loopt naar rechtsachter toe inderdaad iets omhoog. Dat is te zien aan het verspringen van de onderdorpels van de vensters en aan de daklijsten. Het voorste straatgedeelte is vrijwel vlak.
De bouwstijl is niet Hollands en niet Noord- en Oost-Nederlands. Als het in Nederland is, moeten we - denk ik - zoeken in Zuid-Limburg. Ten behoeve van de mijnbouw en aanverwante industrie breidden in die tijd veel plaatsen zich sterk uit: Sittard, Geleen, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade e.o.

Dinsdag 16-9-2003 21:58:55Milder (): Deze foto lijkt me niet afkomstig uit Nederland. Ik vermoed toch meer Belgie of Frankrijk, maar daar niet echt helemaal zeker van.
Donderdag 14-8-2003 15:31:25  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):