Inzender: Arie Koper     Te koop of te ruil? nee

Gegevens: Twee dames op het strand ter hoogte van een strandtoegang. Geen Zandvoort. Geen Scheveningen.

Datering: ± 1938   Formaat: 5 x 9 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 april 2003


 Reacties op Zoekplaatje 224 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Noorderstrand, Zandvoort

W.Drommel (Oudorp): Hiermede wil ik bevestigen,dat de foto van het Grandhotel,met schaduwen, nu staat op http://wdrommel.webs.com/blvrdbarnaartmethotels.htm ,zoals J.Krul al aangaf. Verder wil ik Martin,Maarten en mijzelf een compliment maken,dat wij in 2005/t/m 2007 al de afgang bij Bloemendaal strand aanwezen,als de oplossing. Goed gedacht jochies.
Website: http://wdrommel.webs.com/blvrdbarnaartmethotels.ht [...]
Zaterdag 16-7-2011 17:28:01Martin Snuverink (Voorburg): Dat dit plaatje na ruim acht jaar en ruim honderd reacties is opgelost mag toch wel even gevierd worden! Hieruit blijkt toch weer dat zelfs de moeilijkste zoekplaatjes uiteindelijk met vereende krachten kunnen worden de opgelost. Hulde aan alle bijdragers.
Vrijdag 20-5-2011 22:13:15J Krul (Den Haag): Ik weet niet of Willem uit Oudorp nog meeleest, maar dit is (volgens mij) de juiste pagina van de nieuwe sie:
Website: http://wdrommel.webs.com/blvrdbarnaartmethotels.ht [...]
Donderdag 19-5-2011 13:56:32Gerard Nachbar (Almere): Dat lange bouwsel aan de bovenkant van de duinen midden en rechts? Ik denk niet dat het om een echt gebouw gaat, maar om een schutting die in afwachting van het effect van helmgras het stuiven van het zand voorkomt. Bedenk dat hierachter het vervolg van de Zeeweg van Bloemendaal naar Dito aan Zee loopt, langs de kust naar Zandvoort. De vierkante gaten zijn kijkgaten. Ramen dus, maar aan beide zijden sta je buiten. Aan de zeezijde heeft de schutting een smal horizontaal vlak. Los van sloopwoede in het kader van de Atlantikwall kan dit bouwsel dus ook om natuurlijke redenen een beperkte levensduur hebben gehad. Ik herinner mij trouwens recent nog schuttingen bij de boulevard van Noordwijk ten tijde van het zandsuppletieproject, een paar jaar geleden.


Dinsdag 17-5-2011 23:33:46Kees (Rotterdam): Leest Willem uit Oudorp nog mee ?
De link die je op 2 juli 2007 gaf werkt niet meer.
Dinsdag 17-5-2011 22:57:47Redactie (): We zijn begonnen met de melding 'Geen Zandvoort geen Scheveningen' maar Kees Bilijam heeft overtuigend aangetoond dat het wel Zandvoort is. De foto met de politieagent (zie link) is de enige foto die tot nu toe is opgedoken met de ´barak´. Blijkbaar heeft die er maar heel kort gestaan. Alle lof voor Kees Bilijam die bewezen heeft dat dit zoekplaatje met een frisse blik toch op te lossen was.
Website: http://www.spaarnestadphoto.nl/component/option,co [...]
Dinsdag 17-5-2011 18:22:24kees bilijam (amersfoort): Wat je al niet met wat zoeken op internet kunt vinden. De Schaduw zei het al: een kwestie van combineren en deduceren.
1. Als je een groot aantal beeldbanken systematisch doorzoekt op foto's van het strand bij plaatsen aan de kust, vanaf Zandvoort naar het noorden, dan blijkt dat tenten op het strand nergens anders worden afgebeeld dan in Zandvoort. Als je dan verder zoekt op internet, kom je een artikel tegen uit Het Leven van 1930 waarin een hilarische beschrijving gegeven wordt, met foto's verlucht, van het leven in het Tentenkamp bij Zandvoort, op het noorderstrand van deze plaats. Ook op sommige foto's in de beeldbanken staat deze zelfde benaming. Het lijkt mij dat het ZP een deel van dit Tentenkamp afbeeldt. Dit is hier overigens al eerder door anderen geopperd.
2. De benaming leeft nog voort in een huidige Connexion bushalte genaamd Tentenkamp aan de boulevard (zie Google Earth). Deze is exact op dezelfde plaats waar op de topokaart 1/25000 van 1949, blad 24H (zie WatWasWaar) de toenmalige enige strandtoegang naar het noorderstrand was gelegen, N-Z gericht, samen met eentje Z-N. Die plaats is zo nauwkeurig te bepalen door de nabijheid bij de strandtoegang van strandpaal 64. De kaart geeft vermoedelijk de toestand van voor de oorlog weer, omdat de bebouwing aan de kust is bedekt met een arcering om aan te geven dat die geraseerd is.
3. De strandtoegang van het ZP lijkt afgebeeld op een fotokaart uit de jaren vijftig (?). Zie beeldbank Noord-Holland, zoeken op Zandvoort + tentenkamp Er is sprake van hetzelfde fenomeen als op het ZP, namelijk dat de paaltjes aan de landzijde hoger staan dan die aan de zeezijde. Ook de duinhelling links komt overeen.
3. Kijk tot slot op de beeldbank van Spaarnestad Photo en zoek op Zandvoort + strandpolitie. Je vind dan een foto genomen aan het Zandvoortse strand in 1941 in het Tentenkamp. Wat zien we boven de pet van de agent? Ik denk dezelfde barak als op het ZP, maar dan met de ramen geblindeerd of waarschijnlijker, gewoon dichtgespijkerd, vooruitlopend op de vermoedelijke latere (1942/43) volledige rasering van de kustzone (Sperrgebiet). Ik meen zelfs de rechte bovenrand te zien van de rieten mat (?) langs de voet van de barak. De duinhelling komt overeen en naar rechts loopt het duin iets op t.o.v. de barak, zoals op het ZP.

Ik zou er geen bezwaar tegen maken als dit ZP als opgelost wordt beschouwd.


Dinsdag 17-5-2011 17:56:45Martin Snuverink (Voorburg): Al meermalen heb ik aangegeven en onderbouwd dat op grond van de schaduwen een strand ten zuiden van Zandvoort niet mogelijk. En Katwijk ligt een stuk zuidelijker dan Zandvoort....
Donderdag 10-6-2010 17:21:54Ans Roelofs (Deventer): Heeft iemand er ooit aan gedacht, dat Charley Toorop geboren is in Katwijk aan Zee, villa Sigrid/Allegonda, het latere hotel Savoy bij de uitwatering?
Het zou dus Katwijk aan Zee kunnen zijn, maar ik kan geen bewijsfoto vinden.
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Villa_Sigrid_ [...]
Donderdag 10-6-2010 15:16:24Antoon Bosselaers (Mechelen): Precies 5 jaar geleden kwam Charley (niet Charlie) Toorop al langs.....
Zaterdag 16-1-2010 17:55:46Ingrid Evers (Maastricht): Bij al die kompasgraden en hoogteberekeningen slaat mijn hoofd op tilt, vrees ik. Ik wil me dan ook niet mengen in deze (doodgebloede?) discussie. Het enige associatie die ik altjd bij deze foto heb is, dat een van beide dames wel eens Charlie Toorop zou kunnen zijn. En dan kom je toch weer uit in Domburg (nee nee, alléén maar bij voorbeeld!).
Zaterdag 16-1-2010 17:49:50Martin Snuverink (Voorburg): Toch nog even schaduwen. De foto waarnaar Willem Drommel verwijst toont aan dat schaduwen loodrecht op de kust in Zandvoort nog mogelijk zijn. Herhaling: in Noordwijk en Scheveningen is dit niet mogelijk.
Domburg was al bij reactie van 13-01-2005 uitgesloten.
Ik houd het nog steeds op Bloemendaal aan Zee.
Woensdag 4-7-2007 22:31:07Willem (Oudorp): Zandvoort Jaren 30 Tegen de avond op noorderstrand Zandvoort.
Schaduwvertekening naar verdwijnpunt. Zie foto op mijn site.
http://www.freewebs.com/wdrommel/grandhotelwust.htm

Website: http://www.freewebs.com/wdrommel/grandhotelwust.htm
Maandag 2-7-2007 22:23:28Ingrid Evers (Maastricht): Dank je wel, Maggy Rond, voor dit opfrissertje. Zoiets simpels als een uitsnede van een analoge foto maken in de donkere kamer is ons kennelijk geheel vreemd geworden in deze tijd van digitale fotografie en -manipulatie. Ik heb dit plaatje eens goed bekeken (voorheen geheel geïntimideerd door alle graden,hoeken en logaritmen) en Maggy heeft gelijk: er zijn zelfs twee huisjes met veranda's te zien, iets wat ik persoonlijk nooit eerder heb gezien, maar ik ben ook nauwelijks bekend aan het strand in 'Holland'. In de hoop dat ik niets herhaal wat in de ellenlange briefwisseling rond dit ZP al aan de orde is geweest: Het gebouw op het duin links lijkt weliswaar een vierkant blok, maar is het niet. (350% vergroting ZP). Het heeft een rechtergedeelte waar twee rijen van vier ramen inzitten, rechtergevel idem zij het minder. Links verspringt de bouw zowel horizontaal als verticaal, geen ramen, al blijven de rechte lijnen gehandhaafd. Rechts van dit gebouw is een iets verder naar achteren gelegen pand te zien, hetgeen suggereert dat het duin daar breed genoeg is voor bebouwing. Wat betreft de barak-achtige bouw rechtsboven: kan dit niet gewoon een blok kleedhokjes, douches en toiletten zijn geweest voor dagjesmensen en anderen die niet beschikten over eigen accomodatie op het strand. Ik kan mij uit de jaren 1950 e.v. dergelijke (witgeverfde) voorzieningen herinneren in Domburg. Nee, nee, ik wil niet beweren dat het daar is; die discussie over zonnestanden en kompasgraden laat ik graag over aan anderen. Maar ik vraag mij wel af of het niet mogelijk is, dat een duinopgang door stormafslag niet eens al dan niet tijdelijk is verlegd. Domburg had in mijn jeugd drie soorten toegangen tot het strand: naar links, naar rechts en zelfs bijna recht omlaag.
Maandag 2-7-2007 16:46:20Martin Snuverink (Voorburg): Maggy Rond heeft de uitstekende en plausibele verklaring van Sander Nieuwenhuizen 22-10-2006 voor het geheim van de schaduwen nog eens onder de aandacht gebracht: er is gewoon een stuk van de foto weggesneden, nadat gebleken was dat de camera niet goed op de dames was gericht. Niets geen geshop. Hiermee zijn alle vraagstukken rond de schaduwen opgelost.
De dames hebben wel degelijk tennisrackets in de hand. Zo’n racket heb ik ook gehad.
Aan de conclusie dat de foto niet zuidelijker dan Zandvoort is genomen verandert niets. Bloemendaal aan Zee blijft de meest waarschijnlijke plek.
Zaterdag 30-6-2007 14:03:59Maggy Rond (Amsterdam): Ik rol van mijn stoel van verbazing/lachen/ergernis over de commentaren die ik bij deze foto lees.
-dit zijn twee vrouwen
-in voor hun tijd zeer modieuze broekrokken
-waarmee het volgens mij onmogelijk of ten minste levensgevaarlijk is om te fietsen
-het pochet van de linkervrouw zit op haar linkerborst dus zal de foto waarschijnlijk niet spiegelbeeldig zijn afgebeeld
-de fotograaf heeft gewoon een schaduw, heeft gewoon niet kunnen voorkomen dat hij/zij deze fotografeerde, heeft gewoon de camera scheef gehouden, heeft gewoon in de doka een uitsnede bepaald waarbij een deel van de foto rechts van zijn/haar eigen schaduw niet afgedrukt is, aan de schaduw valt gewoon te zien dat de fotograaf de camera op de buik vasthoudt. Ik heb sterk het vermoeden dat de fotograaf, gezien de scheve horizon en het grote weggesneden deel van de foto, niet door de zoeker heeft gekeken. Mogelijk was het een camera met matglas achterwand waar je zonder statief, doek over het hoofd maar wel met de zon in de rug niets in kan zien.
-na perspectivische correctie in Paintshop en het bij-klonen van het weggesneden deel van de foto aan de rechterzijde staat bij mij de fotograaf met beide voeten en lens keurig in het midden van de foto, terwijl de schaduw iets van rechts-onder naar links-boven loopt. Dit kan dan dus gewoon kloppen met een ondergaande zon in Kijkduin. De richting van de schaduwen van de dames wijzen in de richting van het perspectivisch verdwijnpunt, ze staan immers niet midden in het middelpunt van de zoeker maar een heel eind naar links. Maak bij ondergaande zon een foto van een rij bomen of een hekje met de zon in de rug, de schaduwen van de paaltjes/bomen rechts van je wijzen naar links, de schaduwen links van je wijzen naar rechts. Alleen de schaduw van de fotograaf zelf toont waar de zon staat.
-mijn eerste indruk was ook Kijkduin zoals ik het uit mijn vroege jeugd herinner, maar de herinneringen van een 3 a 4 jarige zou ik maar niet als leidraad nemen.
-de rackets zouden ook badminton rackets kunnen zijn, een sport die toen wel degelijk als recreatie op het strand werd beoefend. Voor tennisrackets vind ik ze wat klein en licht voor die tijd. Overigens zie ik ze ook niet in staat om in deze outfit te badmintonnen op het strand, maar het kan goed zijn dat ze deze in badkostuum wel hebben gebruikt, zich hebben omgekleed en nu de rackets alleen voor de pose nog vasthouden.
-volgens mij zie ik op de achtergrond geen bunkers maar gewone tenten met overhangende dakranden die wapperen in de wind, waar scheerlijnen aanzitten, een van de tenten heeft een verandaatje. Zoiets bouw je niet aan een bunker. Bunkers hebben luchtgaten, geschutspoorten en een stuk logischer opstelling dan dit.
Veel in deze foto doet me aan de stijl en de manier van werken van Eva Besnyeu.
Vrijdag 29-6-2007 11:42:54Martin Snuverink (Voorburg): Uit foto's van de beeldbank van Wassenaar blijkt dat de strandafgang aan het Wassenaarse Slag steeds naar het noorden liep en loopt. Op het zoekplaatje loopt de strandafgang juist naar het zuiden.
Dinsdag 22-5-2007 12:18:19Wim de Koning Gans (): Inderdaad lijkt het gebouwtje wel wat, en met een beetje fantasie meen ik op de bewijsfoto zelfs het langgerekte bouwsel te zien. Heb daarom even gezocht naar beeldmateriaal van de Wassenaarseslag maar bij het Haags Gemeentearchief is helaas niets aanwezig wat de suggestie van D. Kralt kan ondersteunen of verwerpen.
Maandag 21-5-2007 13:16:49Martin Snuverink (Voorburg): Op grond van de zonnestand is Wassenaarse Slag geen optie.
Zondag 20-5-2007 23:21:38d.kralt (meppel): Ik heb onderstaande discussie nog eens nagelezen. Zonnestanden, lengte van schaduwen, fotoshop het zegt me helemaal niets, en daarom heb ik me geconcentreerd op het beeld. En natuurlijk zoeken waar anderen nog niet gezocht hebben. In de beeldbank van Wassenaar komt een vierkant huisje voor onder de fotonummers : 04536 en 04631. Dat wel wat weg heeft van het huisje op het zoekplaatje.
De link is erg lang, dus zal wel niet direct werken.

Website: Link naar foto 0436 (link aangepast - red.)
Donderdag 17-5-2007 23:47:47Gerrit Ekkel (Waalwijk): Om mijn opmerking te verfijnen vermeld ik dat op de genoemde luchtfoto's deze locatie de enige was met als strandopgang noord boven zuid beneden en dan wel door de begroeiing heen, behoudens Zandvoort zelf. Dit soort strandopgangen kan echter na elke behoorlijke storm weer flink gewijzigd zijn.
Vrijdag 16-3-2007 01:05:20Maarten (Oudorp): Door een wijziging op mijn site zijn ansichtkaarten van strandafgangen en strandhuisjes te Bloemendaal aan Zee verhuisd.
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/strandhuisjes.htm
Maandag 12-3-2007 18:52:37Gerrit Ekkel (Waalwijk): Wat Martin Snuverink stelt is mogelijk terecht: ik heb de luchtfoto-atlas uit 1989 en de historische atlas uit ± 1910 naast elkaar gebruikt. Ik heb het zoekwerk beperkt van Huisduinen tot en met Zandvoort, mede gezien de richting van de kuststrook t.o.v de zon.
Woensdag 7-3-2007 14:25:35Martin Snuverink (Voorburg): Wat Gerrit Ekkel beweert klopt niet. Langs de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee tel ik meer dan 10 strandafgangen die N-Z lopen. En ik weet niet goed hoe dit er 65 jaar geleden uitzag, omdat ik niet over gedetailleerde kaarten uit die tijd beschik.
Wat Gerrit bedoelt heet niet Zandvoort, maar Bloemendaal aan Zee en dit was al (en is nog steeds) de meest serieuze suggestie.
Dinsdag 6-3-2007 14:23:48Gerrit Ekkel (Waalwijk): Strandopgangen in de richting Noord-boven > Zuid-onder zijn er niet zoveel. Als ik de vele foto's die daarvan zijn bekijk, heb ik er in N-Holland voorlopig alleen bij en in Zandvoort.
Eerst bij Zandvoort. Als we de weg volgen die vanaf Zandvoort in noordelijke richting langs de zee en de duinen loopt bereiken we een punt waar deze weg naar het noordoosten afbuigt. Kort hier voorbij is een afslag links naar het Noorden, richting strand Parnassia. Maar juist bij dit buigpunt en voor die afslag is ook nog een strandopgang die op papier voldoet aan de richting N-boven > Z-onder en ten zuiden daarvan een object dat ik niet kan duiden. Ik heb hier geen verdere afbeeldingen van.
In Zandvoort is volgens de eigenaar niet mogelijk(?).
Gezien de eerder geplaatste opmerking over de richting van het zonlicht wil ik niet veel verder Zuidelijk gaan. Volgende ronde wil ik dan een deel van Z-Holland onder der loep nemen (letterlijk).
Dinsdag 6-3-2007 00:14:42Zijlstra (Warmenhuizen): Deze strandafgang is met grote zekerheid Petten.
De hoge wand is nog aanwezig en tevens zijn er enkele geasfalteerde afrit voor auto's!
Donderdag 18-1-2007 21:06:29Theo van Gijlswijk (De Zilk): Het wordt tijd dat we de twee vrouwen en hun schaduwen vergeten. Daarover is al voldoende gezegd en geschreven, zij brengen ons niet verder tot de plaats van dit Zoekplaatje. Zij kunnen overal langs de kust hebben gestaan. Het gaat om de situatie zonder de vrouwen. Op deze foto zijn drie opvallende zaken. De strandopgang (schuin). Het gebouwtje linksboven en het gebouw rechtsboven. Het gebouwtje links lijkt mij niet meer als een paviljoen voor eet - en drinkwerk, waarschijnlijk met platen of luiken voor de ramen (gesloten seizoen). Het gebouw rechts roept meer vragen op. Langgerekt en vanaf het strand gezien een bouwlaag, mogelijk twee gezien vanaf de landzijde. Bestemd voor??? reddingsbrigade? Waarscbijnlijk niet. dan zou de strandafgang breder moeten zijn. Ook de scherpe bocht in de strandafgang is niet handig om een boot naar het strand te brengen. ik heb geen idee waarvoor dit zou dienen. Het lijkt mij dat vanaf de landzijde een toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer aanwezig moet zijn. Dan worden de mogelijheden langs de Nederlandse kust al veel kleiner. gezien de onderstaande reacties maakt de kop van Noord Holland nog het meeste kans van slagen.

Woensdag 20-12-2006 01:03:47Peter Heuseveldt (Helmond): Ik zie hier toch echt twee vrouwen, de kapsels (maar ook de gelaatsstructuur) spreken wat mij betreft boekdelen. De kleding dateert van eind jaren '30. Wijde lange broeken waren toen "en vogue" als sportieve dameskleding (in navolging van Marlene Dietrich, die deze dracht in de jaren '30 introduceerde). Echter, ook de rest van de kleding is typische dameskleding.

Of de foto al dan niet een trucage is, laat ik aan deskundigere mensen op dat gebied over, maar ik zie toch echt twee dames...
Maandag 27-11-2006 11:18:24peter (IJmuiden): Ja, voor de twijfelaars onder U, het zijn toch echt twee mannen !!
Maar staan ze nou ??????
Maandag 20-11-2006 05:53:43peter (IJmuiden): Waar is toch de schaduw van de linker Man, wat doet de schaduw links onderaan ( rechts voor de kijker ) Klopt niets maar dan ook werkelijk niets aan deze compositie, strandopgang kan verdorrie in Duitsland of Frankrijk zijn..... Nog zijn er twijfelaars, deze foto is een Hoax.
En aan de reacties te zien een hele goeie.....

Maandag 20-11-2006 05:45:16Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Er is zo te zien wel sprake van schaduw tussen de figuren maar uiteraard is die daar nog kort bij de personen gevallen.
Ennehhh...het zou best een trucage kunnen zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat de achtergrond ook nep is. En kennelijk is het vinden van de strandopgang ook nog niet zo gemakkelijk.
Maandag 13-11-2006 19:15:00Reinoud Nantel (Lage Mierde): Tussen de man en de vrouw is geen schaduuw te zien!
Voor mij staat het vast dat dit een trucagefoto is.
Maandag 13-11-2006 00:43:17Reinoud Mantel (Lage Mierde): Ik vind de twee gezichten ook nog verdacht veel op elkaar lijken.
Ik blijf erbij, dit klopt niet!
Maandag 13-11-2006 00:32:19Peter (IJmuiden): Dit is toch wel 1 van de leukste zoek opdrachten !!
Ik volg em al een tijdje, en we worden warm !!!!
Vrijdag 27-10-2006 05:13:48Willem (Oudorp): Een ansicht uit de jaren 30 van het Bloemendaalse strand lijkt mij de oplossing
Een der foto's op de site http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/bloemendaal.htm
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/bloemendaal.htm
Maandag 23-10-2006 19:36:07S. Nieuwenhuizen (Amstelveen):
Ook klopt de houding van de fotograaf voor die (vermoedelijke) tijd. Ze hadden in die tijd een ander soort type camera als dat wij nu gewend zijn. Met zijn linkerhand ondersteunt hij de camera, staat er lichterlijk overheen gebogen om van bovenaf in het scherm te kijken. Met zijn rechterhand stelt hij de camera in. Je kan dit vinden bij bijvoorbeeld een rolleiflex camera ... (zie foto op de link van mijn website)
Website: http://www.digi-diva.nl/images/rolleiflex_1.jpg
Zondag 22-10-2006 23:53:27S. Nieuwenhuizen (Amstelveen): Toch kloppen de schaduws wel. Het lijkt alleen bedrog omdat de schaduw van de fotograaf niet in het midden staat (wat bij een compleet plaatje altijd zo hoort te zijn). Het is een uitsnede van een groter plaatje, op het origineel was/is meer van het rechtergedeelte (het uitgestrekt gebouw dus).
Website: http://www.digi-diva.nl/images/r.jpg
Zondag 22-10-2006 23:50:37Peter (IJmuiden): Sorry Bert, was me er niet van bewust dat de foto al eerder ingezonden zou kunnen zijn. Ging er dus onterecht vanuit dat deze echt op 1 april was geplaats.
Toch blijf ik erbij dat het een shop is, schaduwen kloppen inderdaad van geen kant, die van de "vrouw" rechts zou minstens moeten rijken tot het eerst volgende opstakel achter haar als je goed kijkt naar haar broekspijpen en de schaduw die deze geeft. Ik zou het erg leuk vinden wanneer de lokatie gevonden werd !!
Zondag 5-2-2006 02:20:53

Woensdag 18-10-2006 05:12:30Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik kan mij beslist niet voorstellen dat mijn voorganger Wim de Koning Gans 1 april grappen op de Zoekplaatjes.nl heeft geplaatst. De eerste van de maand is een normale datum voor plaatsing van nieuwe zoekplaatjes. Zo ook 1 april.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Zaterdag 23-9-2006 10:29:12Ben Verhagen (Rotterdam): even voortborduren op de opmerking van Reinoud Mantel dat we
er ingetuind zijn:
plaatsingsdatum is ......1 april 2003!

Zaterdag 23-9-2006 07:46:18Reinoud Mantel (Lage Mierde): W.Drommel had het al over de broek 1890! Ik wist dat niet maar ik denk dat dat toch geen algemene dracht was voor vrouwen tot de jaren '70.
De openhangende blouse vind ik niet echt anno 1945.
Van de rechter persoon vraag ik mij af of het niet een man is!

Eigenlijk ben ik er van overtuigd dat dit een trucagefoto is, en dat wij er met zijn allen zijn ingetuind! Niet door Arie Koper maar door de fotograaf.

Het verschil in contrast tussen de personen en de achtergrond vind ik wel erg groot.
Het hoofd van de linker dame lijkt erop geplakt.

Het duin doet mij denken aan Seinpost.Zondag 27-8-2006 02:08:56Paul Dijkstra (Friesland): Het lijkt er inderdaad op als ik op de onderstaande site kijk dat het Zandvoort Noord is.

vr. gr,

- Paul
Woensdag 2-8-2006 19:55:37Willem (Alkmaar): Heb een foto geplaatst van situatie ter plaatse en van het Noorderbad te Zandvoort Noord op de grens met Bloemendaal strand.Zijn te vinden op bijgaand website-url
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/bloemendaal.htm
Donderdag 4-5-2006 05:02:15Gerard Nachbar (Almere): Er is nog een andere invalshoek. Je ziet strandhuisjes, in meerdere rijen. Lang niet alle badplaatsen kenden deze voorzieningen!! Net als de strandtenten (horecavoorzieningen) werd een en ander aan het begin van het seizoen opgebouwd en ergens in oktober weer gesloopt. Anno 2006 zijn er strandhuisjes in Zandvoort, IJmuiden en Wijk aan Zee. Geen strandhuisjes bijvoorbeeld in Noordwijk aan Zee. Ik weet niet hoe het vroeger was.
Arie Koper is weliswaar Zandvoortexpert, maar toch denk ik aan Zandvoort, en wel aan het gebied tussen het huidige restaurant Riche en de gemeentegrens met Bloemendaal (Bloemendaal aan Zee). Ter plaatse van Riche was vroeger het Bad Noord
Vrijdag 21-4-2006 22:21:50Peter M. (A'veen): Zou een detail scan van het gebouw, links op de duinen, zinvol zijn.
Misschien is het dan duidelijker te bepalen of het een bunker uit WWII is en mogelijk om te bepalen, waar deze heeft gestaan?
Vrijdag 21-4-2006 18:50:21Martin Snuverink (Voorburg): Als de foto spiegelbeeldig was, zouden beide dames linkshandig zijn! Dit is niet uitgelsloten, maar de kans erop is slechts ongeveer 0,015 (1,5 %). Ik zal nog verder nagaan of de foto desondanks gespiegeld kan zijn.
Woensdag 5-4-2006 18:34:39H de Haas (Den Haag.): Misschien is het wat ver gezocht, maar zou het niet kunnen dat deze foto spiegelbeeldig staat afgedrukt? Het zou niet de eerste zijn en in dat geval worden de mogelijkheden weer een stuk groter.
Zondag 2-4-2006 01:29:06Martin Snuverink (Voorburg): We kunnen nu wel met zijn alleen proberen het academisch raadsel van de derde schaduw op te lossen, maar dat brengt ons niet dichter bij de oplossing.

Zondag 12-2-2006 08:15:20KvdH (Ehv): Lijkt me geen fotoshop, zeker niet de personen en schaduwen. Geen abnormaliteit in het patroon van het zand. De broekspijpschaduw klopt als je het stereometrisch construeert. Als er geshopt is, is dat eerder bij de bouwsels die boven de duin uitkomen. Maar Arie Koper is toch een betrouwbare Zandvoort-verzamelaar? Misschien kan hij een scherpere scan leveren. Voorlopig het "Raadsel van de Derde Schaduw" (geen Havank-boek). Waarom staat die anders gericht? Volgends Martin doordat de persoon scheef staat. Ik kan me daar zo op het strand geen houding bij voorstellen. Is het wel een persoon? Het is breed voor een persoon, vergelijk met de damesschaduw. Met wat fantasie zou het iets wapperends kunnen zijn. Dat staat eerder scheef.
Vrijdag 10-2-2006 16:22:36Peter (IJmuiden): Sorry Bert, was me er niet van bewust dat de foto al eerder ingezonden zou kunnen zijn. Ging er dus onterecht vanuit dat deze echt op 1 april was geplaats.
Toch blijf ik erbij dat het een shop is, schaduwen kloppen inderdaad van geen kant, die van de "vrouw" rechts zou minstens moeten rijken tot het eerst volgende opstakel achter haar als je goed kijkt naar haar broekspijpen en de schaduw die deze geeft. Ik zou het erg leuk vinden wanneer de lokatie gevonden werd !!
Zondag 5-2-2006 02:20:53Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): De gedachte dat de heer Koper, al dan niet bij wijze van april-grap, met een trucage de bezoekers op het verkeerde been heeft willen zetten wordt zeer beslist van de hand gewezen. Inzenders weten van te voren nooit wanneer een zoekplaatje geplaatst gaat worden. Dat de foto op 1 april geplaatst is berust op toeval.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Maandag 23-1-2006 16:43:59Martin Snuverink (Voorburg): De schaduwen kunnen maar onder twee voorwaarden niet evenwijdig zijn: 1) als er twee lichtbronnen op verschillende plaatsen zijn, en 2) als de persoon die de rechter schaduw veroorzaakt scheef naar links staat. De eerste oorzaak verwijs ik naar het rijk der fabelen.
Zaterdag 21-1-2006 17:39:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Dat denk ik ook: gefotosjopt en dus gefopt. Want Martin zegt wel dat de schaduwen evenwijdig lopen, maar die lopen naar elkaar toe en ontmoeten elkaar niet in het oneidige in het verdwijnpunt op de horizon maar 50 meter verder op het strand. En dan kijkt de zon scheel!
Donderdag 19-1-2006 21:32:07Peter (IJmuiden): Nogmaals dit is echt een 1 april grap van Arie Koper en zijn maat.
Is duidelijk een Photoshop en origineel is genomen in Zandvoort.
Dit keer graag plaatsen bij de reacties.
Donderdag 19-1-2006 15:34:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Och, Martin, herhaling van zetten komt op deze site wel meer voor (zie ZP 135) en dit leidt soms zelfs tot nieuwe inzichten. Maar je hebt gelijk: het lezen van oude bijdragen is heel verhelderend. Een goed argument gaf onder anderen Hans van Gelderen over de opgangen en dat het Wijk dus niet kon zijn. Ik kan er één aan toevoegen: op een aantal oude ansichten van Wijk met behoorlijke panorama's waarop (daarom heb ik ze) ondermeer de paardentram staat, komt deze bebouwing niet voor.
Zaterdag 10-9-2005 15:59:42Martin Snuverink (Voorburg): Peter en Gerard, we gaan toch hopelijk de discussie over het gebouwtje op de zeereep niet herhalen?
Zaterdag 10-9-2005 08:30:45Gerard Nachbar (Almere): @Peter: in dat geval denk ik ook aan Wijk aan Zee: de voorgangers van wat nu Heliomare is.
Vrijdag 9-9-2005 19:39:35Peter Heuseveldt (Helmond): De vrij moderne gebouwen boven op de duinen bekijkend: zou dit een sanatorium of zeehospitium kunnen zijn?
Vrijdag 9-9-2005 13:49:19Louis de Buck (Amsterdam): Naar mijn bescheiden mening ligt dit ten noorden van de Hondsbosche Zeeweering.ik doe een gok:Kijkduin
Maandag 8-8-2005 19:37:02Maarten (St.Pancras): In 1935 geeft de VVV Gemeente Zandvoort een brochure uit geschreven door Dhr J.Bruin en geeft aan,dat ten noorden van het Noorderbad richtng Bloemendaal aan Zee tenthuisjes op het strand mogen worden geplaatst.Een vergunning kan ter plaatse verkregen worden in een speciale politiepost.Een hooggeplaatste post van de Reddingsbrigade waarborgt de veiligheid der zwemmers.Er is gezorgd voor toilet- en wasinrichting onder toezicht.Huisjes mogen alleen van TENTDOEK zijn en onder geen beding van HOUT ivm voorschriften brandweer.Een 300 a 400 tenthuisjes staan heden ter plaatse,in een rij,die honderden meters lang is.In iedergeval staat nu vast,dat er honderden tenten op het noorderstrand stonden vervaardigd van tentdoek enwel in de jaren 30.
Zaterdag 6-8-2005 04:47:15W.Drommel (Oudorp): Ik heb het idee,dat Bloemendaal aan Zee tot nog toe een oplossing het dichtst benadert. Zie http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/bloemendaal.htm
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/bloemendaal.htm
Woensdag 13-7-2005 19:11:07W.Drommel (Oudorp): De site om schaduwlengte te berekenen heet niet de weerbank,maar de weerkamer.
Website: http://weerkamer.nl/informatief/schaduwcalculator/index.fpl
Donderdag 30-6-2005 22:26:58W.Drommel (Oudorp): Fijn,dat, na onderzoek door Martin Snuverink, Zandvoort,Bloemendaal enz ook weer in beeld zijn.De fotograaf dacht ik al eerder uit beeld en mijn twijfel over 4 meter of meer zijn ook weggenomen. Deze lengte is ook vast te stellen op een site,die luistert naar de naam : de weerbank.
Nu Bloemendaal ook tot de mogelijke locaties is gaan behoren vind ik de foto van een strandafgang te Bloemendaal op de site http://www.freewebs.com/mtekoltee-lemmont/ wel een nader te overwegen optie.


Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont/
Donderdag 30-6-2005 22:13:36Sicco Fockens (Groningen): Voor wie zich nog nader op de goniometrie wil storten, heb ik een zonnebaandiagram gescand.
Website: http://www.xs4all.nl/~sfockens/zoekplaatjes/zonnebaandiagram.jpg
Maandag 27-6-2005 22:29:50Martin Snuverink (Voorburg): Nogmaals de schaduwen.
Op de warme, mooie en lange zomeravond van 20 juni 2005 heb ik geprobeerd de foto te reconstrueren aan het strand bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Daaruit is gebleken:
- dat de rechter schaduw op het zoekplaatje onmogelijk die van de fotograaf kan zijn;
- dat de schaduw van de fotograaf niet zichtbaar is;
- dat de schaduwen van de dames nog beduidend langer moeten zijn dan 4 meter.
- dat de zon op 21 juni tussen 20.30 en 21.00 de hoek met de horizon maakt als op het zoekplaatje;
- dat de zon bij Scheveningen nooit loodrecht op de kust staat;
- dat het zoekplaatje absoluut niet zuidelijker dan Zandvoort kan zijn gemaakt;
- hoe noordelijker, hoe kansrijker en hoe verder van 21 juni, des te noordelijker.
Onderzoekers die belangstelling hebben voor mijn foto’s van 20-06-2005 als ondersteunend materiaal, kan ik die op verzoek digitaal toezenden.

Vrijdag 24-6-2005 09:05:28Martin Snuverink (Voorburg): Met Hans van Gelderen ben ik het eens. Ik zou het nu zelfs ten noorden van Petten zoeken, met name bij Callantsoog, in het gebied waar golfbrekers zijn. Die rijmen met de betrekkelijk lage zeereep. Door de aanwezigheid van stranttenten is dit geen echt stil strand en moet er een toegangsweg zijn. Toegangswegen waren er in 1907 slechts bij Callantsoog en Huisduinen. Nu zijn er ook nog toegang(sweg)en (strandslagen) anders dan fietspaden bij Abbestee (paal 12), Voordijk (paal 11), Groote Keeten (paal 10) en de Donkere Duinen (paal 2). Of die er ten tijde de het maken van de foto al waren betwijfel ik. Helaas heb ik nog geen bewijs- of weerlegmateriaal kunnen vinden.
Woensdag 15-6-2005 20:00:12Hans van Gelderen (Heemskerk): Volgens mij kan dit geen strand zijn bij Wijk aan Zee, Heemskerk en Castricum omdat deze geen schuine strandopgang kennen of gekend hebben. Als het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal moet zijn lijkt mij de omgeving van Den Helder \ Bergen \ Egmond gezien de bebouwing een optie
Maandag 30-5-2005 14:28:35Fred Stam (Haarlem): Dis is aan de kust waar? ja Dat is moeilijk geen bloemendaal of Zandvoort. De duinenn daar zij beduidend hoger. Zoals iedereen weet gaar de zon in hedt westen onder. En veroorzaakt lange schaduwen. Dit lijkt mij omstreeks 19.00 uur 'savonds genomen. Met die korte lensjes die je vroeger gebruikte krijg je een onbedoeld effect waarbij dingen in lengterichtng naar elkaaar toebuigen zoals bij huidige groothoeklenzen. Daar zie je dit effect wel eens. Het lijkt mij dus gewoon de schaduw van de fotograaf.
Website: http://www.historischschoten.nl
Zondag 22-5-2005 11:16:55W.Drommel (Oudorp): Helaas kan de broekjurk een nadere bepaling van het tijdstip,waarop de opname werd gemaakt niet vereenvoudigen.Deze broekjurken waren al vanaf 1890 in gebruik als gemakkelijke fietskledij.Ze behoorde bepaald niet tot de strandmode.Er staan 2 fietsen op het strand tegen elkaar leunend.Het is dus niet onwaarschijnlijk,dat deze twee dames een bezoek afleggen.
Over de tenminste 4 meter schaduw wilde men geen verdere toelichting geven,omdat deze schaduw voldoende was belicht.Blijf ik het gevoel houden,dat zich dit vroeger op de dag afspeelt.
Dinsdag 10-5-2005 04:29:56W.Drommel. (Oudorp): De schaduwen zijn van alle kanten belicht,maar zijn niet opgelost.Ik weet daar ook te weinig van,maar ik wil er iets over leren.Stel ik zet een dame van 1.70m
bij zonnig weer op de foto.Op de afdruk is de relatieve lengte van haar schaduw de helft van haar lichaamslengte.Waarom is deze schaduw nu tenminste 4 meter? Verder zijn de strandhuisjes hun grote opmars in Noord Holland begonnen na WOII.En werden hoofdzakelijk bevolkt door mensen uit de grote stad.
In Wijk aan Zee,IJmuiden,Bloemendaal en Zandvoort waren dit Amsterdammers.De strandafgang ziet er robuust uit en heeft ook een geringe steilheid.Is dus zeer waarschijnlijk aangelegd voor aanvoer "prefabhuisjes" of t.b.v. de reddingsboot. In de jaren 50 en 60 staan in mijn herinnering deze huisjes van 1 April tot 1 Oktober op het strand met de korte zijde evenwijdig aan de vloedlijn en niet zoals hier met de lange zijde.
Ik zal alle kaarten met strandmode bestuderen en kijken wanneer er dames in "broek/jurk" verschenen. Maar wil iemand dat van die 4 meter en dus 22 graden even uitleggen,want dan weet ik ook iets zeker over de richting van het strand. Oja en als een persoon van 1.80m een schaduw geeft van 90cm diep,zal een fotograaf van 2 meter een schaduw geven van ongeveer 1 meter diep en als hij op 3 meter afstand fotografeert kan zijn eigen schaduw dus niet in beeld verschijnen.Ik denk,dat er schuin voor de fotograaf nog een derde persoon met een racket staat,waarvan de schaduw op de foto staat.
Website: www.freewebs.com/wdrommel
Maandag 9-5-2005 04:02:49Martin Snuverink (Voorburg): Goed, dus geen Walcheren. Dan moeten we toch weer terug naar de kust van NH boven Wijk aan Zee. En de vermeende relatie met Charley Toorop c.s. moeten we ook maar laten voor wat het is.
Donderdag 13-1-2005 17:24:25beeldbankZeeland
Website:
(Middelburg): Bedoelde foto is niet op Walcheren gemaakt, bebouwing op duinen komt alleen bij Domburg voor en deze foto is zeker niet in Domburg gemaakt. Linkse dame zou mogelijk Charley Toorop kunnen zijn, maar ik vraag mij af of zij tenniste, waarschijnlijk niet. Overigens is Eva B. een schoondochter van Charley. Eva is even getrouwd geweest met een zoon van Charley, een Fernhout. Is zeker ook geen Westkapelle, daar zijn geen duinen en bunker Erica is het zeker niet.
Met vriendelijke groet,
Wim Helm
Beeldbank Zeeland
Donderdag 13-1-2005 08:59:44Martin Snuverink (Voorburg): Paul Dijkstra heeft mij een scan van een kaartfragment van Bergen aan Zee uit 1943 gestuurd. Vanwege mogelijke auteursrechten heb ik deze niet meegestuurd. Behalve dat dit fragment wel bouwsels van de Atlantikwall weergeeft, zijn de overeenkomsten helaas onvoldoende om de foto in Bergen te localiseren. Bovendien is daar de zeereep aanzienlijk hoger dan op het zoekplaatje. Dit is niet te verklaren door eventuele veranderingen aan de zeewering. Daarmee zijn andere plekken tussen pakweg Wijk aan Zee en Den Helder nog niet uitgesloten.
Er zijn vage signalen dat de foto in verband moet worden gebracht met de kunstenares Charley Toorop. Zij woonde in Bergen, maar verbleef in de zomermaanden veel in Domburg en Westkapelle op Walcheren. Haar schoondochter, de beroemde Hongaarse fotografe Eva Besnyö, verbleef ook veel op Walcheren.
Vandaar dat ik ben nagegaan of het in Westkapelle kan zijn. Gezien de zonstand is Domburg in ieder geval uitgesloten, maar Westkapelle niet vanwege de kromming van de kust en de bescheiden zeereephoogte. In Westkapelle is veel gebeurd in WO II. De dijk is gebombardeerd, er is een kreek gevormd en na de oorlog heeft zich er een badplaats gevormd. Westkapelle kan een serieuze mogelijkheid zijn. Op het duin pal aan de zee stond daar de Duitse radarpost Erica van een vorm die gelijkenis vertoont met het linker gebouwtje op het zoekplaatje. Beeldbank Zeeland (zoeken Westkapelle en strand) geeft er beelden van. Als Westkapelle juist is, blijft de datering een vraag: vóór of na het bombardement van 1944? Het gebouwtje van de radarpost stond er in 1956 nog. Wie kan aan de hand van de kleding van de dames iets over de datering zeggen? Ik opteer voor na de oorlog.
Helaas kan ik nog niets bewijzen, maar misschien kan iemand anders helpen.

Dinsdag 11-1-2005 22:50:00Martin Snuverink (Voorburg): Paul Dijkstra heeft hopelijk een doorbraak teweeggebracht. Ik was er al lang van overtuigd dat deze foto aan het strand tussen Wijk aan Zee en Den Helder is genomen (maar natuurlijk niet langs de Hondsbosse Zeewering). Bergen aan Zee ligt precies midden in dat gebied. Dat die optrekjes op de zeereep toebehoren aan de Atlantikwall lijkt me een heel goede uitleg. Strandpaal 34 ligt even ten zuiden van Bergen aan Zee, dus dat kan kloppen. Als deze optrekjes van de Atlantikwall zijn, dateert de foto niet van ca 1930, maar van 1943 tot enkele jaren later, wat ook heel goed kan.
Nu gaat het nog om een definitief bewijs van de plek. Ik heb Paul Dijkstra aangeschreven met het verzoek een goede scan te maken van het kaartfragment van deze plek met omgeving en deze door te mailen naar de redactie en/of naar mij. Dan kunnen we bekijken of dit klopt. Zo ja, dan is dit mysterieuze plaatje eindelijk opgelost.
Ik ben reuze nieuwsgierig!

Vrijdag 7-1-2005 00:21:44Paul Dijkstra (Friesland): Beste Martin Snuverink,

Ik bezit enkele Duitse en Nederlandse Atlantikwall kaarten van Noord-Holland.
Net wat u zegt lijkt dit mij een Duits bouwerk.
Ik bezit ook een Atlantikwall kaart van Bergen aan Zee.
Daarop heb ik het één en ander te lopen vergelijken en dit lijkt mij zeker Bergen aan Zee.
De gebouwen die op de duinen gebouwd zijn, zijn barakken die gecamoufleerd zijn met rietmatten aan de boven zeide.
Waarschijnlijk nabij strandpaal 34 te Bergen aan Zee.

Als u deze kaart wilt inzien moet u mij mailen!

Met vriendelijke groet,

- Paul Dijkstra 12-jaar
Website: http://www.freewebs.com/atlantikwall
Donderdag 6-1-2005 15:41:26Martin Snuverink (Voorburg): Sorry, Hans de Haas, maar ik beveel je aan eens een bezoek aan onze onvolprezen Waddeneilanden te maken. Dan zul je zien dat daar alleen stranden aan de noordzeezijden zijn. De ochtendzon schijnt daar dan niet van de zeezijde, maar van de landzijde. Bovendien is het nauwelijks voorstelbaar dat men zo'n foto neemt rond 8 uur in de ochtend. Ik houd het dus op de avondzon.
Dinsdag 28-12-2004 00:12:43H de Haas (Den Haag): Tot nu toe zijn we steeds uitgegaan van de avond zon, maar als we uitgaan van de ochtend zon, dan wordt het een heel ander verhaal en worden de wadden eilanden nog aannemelijker. Misschien een idee?

Groetjes Hans.
Maandag 13-12-2004 03:22:48Martinus A.M. Snuverink (Voorburg): Nogmaals de zon. Die staat inderdaad ongeveer loodrecht op de waterlijn en onder een hoek van hoogstens 30 graden. Let wel hoogstens, want als de schaduw van een persoon 4 meter lang is en de lengte van die persoon 1,7 meter, is de tangens van de hoek met de horizon 1,7/4 = 0,425. Trek daarvan nog iets af omdat het strand schuin oploopt en je komt op 0,40. Arctangens 0,4 = ca 22 graden. De hoek schat ik dus op 22 graden. Als dit aan het Noord-Hollandse strand ten noorden van Wijk aan Zee is, staat de zon een pietsje noordelijker dan het westen. Rond 18.00 's-avonds staat de zon in het westen. De hoek die de zon dan met de horizon maakt heb ik zo gauw niet berekend, maar in de buurt van 30 graden lijkt me heel goed mogelijk. Daarom is het strand van NH boven Wijk aan Zee volgens mij heel goed mogelijk.

Maandag 6-12-2004 17:47:34H de Haas. (Den Haag.): De laatste opmerkingen van Martin Snuverink had ik zelf ook al overwogen. Ik zelf kwam tot de conclusie dat het inderdaad zomer is en dat de zon op ong. 30 graden hoogte haaks op de kustlijn moet staan. Dit in overweging nemend kan het dus niet aan de kust van Z. Holland of N. Holland zijn zoals ook al door Wim de Koning Gans is opgemerkt. Ook Zeeland valt naar mijn mening af, omdat Zeeland geen duinen heeft maar dijken. De enige optie die dan over blijft is de zuidpunt van Texel, wat mij het meest waarschijnlijk lijkt of één van de andere wadden eilanden, maar ik geef Texel de voorkeur.

Groetjes Hans.
Zondag 5-12-2004 02:34:19Martin Snuverink (Voorburg): Wim, die schaduwen zijn toch minstens 4 meter lang! En dat op een ophellend strand! De hoek die de laagstaande zon met het aardoppervlak maakt is kleiner dan 30 graden. Aan de entourage is te zien dat het zomer is. Dan kan dit toch niet rond de middag op een zuiderstrand zijn?
Zuiderstranden zijn en waren er overigens alleen tussen op Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle, bij Ouddorp op Goeree en bij Rockanje op Voorne.
Vrijdag 19-11-2004 11:35:12Wim de Koning Gans (Den Haag): Naar aanleiding van de opmerking van de heer Wesstein over de schaduwen realiseerde ik me ineens dat dit niet aan de Noordzeekust kan zijn. Gezien de lengte van de schaduwen lijkt de foto mij rond het middaguur gemaakt; de schaduwen moeten dan naar het Noorden wijzen. Dat zou wel kunnen bij Vlissingen of een andere plaats aan de zuidkust van een Zeeuws of Zuid-Hollands eiland.
Donderdag 11-11-2004 21:14:11M.V. Wesstein (Den Haag): Bergen aan Zee was in de aangegeven periode ook een goed bezochte badplaats voor de Noord Hollanders. Dat dit gegoede burgers zijn is duidelijk, tennis was in die tijd een elitaire sport. Het dorp Bergen aan Zee is overigens gesticht door het burgemeesterspaar van Bergen op een toen afgelegen lokatie welke zeker in de jaren voor WO II bijlange na nog niet was volgebouwd aan het zeefront. Wellicht dat de gemeente Bergen behulpzaam kan zijn? Overigens is het niet onmogelijk dat de dames uit het buitenland komen.

Terugkomend op de schaduwen: de schaduw rechts laat een pose zien met de hand van de linkerarm voor de buik. Oude fototoestellen waren zo geconstrueerd dat je deze idd voor de buik moest houden en dan van boven in de zoeker keek. Daarmee staat dus vast dat de schaduw rechts idd van de fotograaf is (gezien de schaduw wellicht ook een vrouw, met rok/jurk?) en beperkt het tijdperk.
Donderdag 4-11-2004 16:50:30Ria Offermanns (Oirsbeek): Wie heeft er nog foto's van het Zeehospitium in Kijkduin.
Ik verbleef er in 1957 en heb uit die tijd geen een foto
Wel in mijn eigen geheugen
groetjes Ria Rose
Donderdag 15-1-2004 02:47:33KvdH (Ehv): Nog een kleine opmerking over dat tennis. Ik heb bij familie nagevraagd die tenniste in die tijd in Haarlem en Zandvoort. "Strandtennis" kwam wel voor volgens hun, al was het in de zin van racket meenemen en op het harde zand wat heen en weer slaan. De foto suggereert niet noodzakelijk de nabijheid van een tennisbaan: dan zouden de dames wel beschaafder (witter) gekleed zijn geweest.
Donderdag 23-10-2003 12:44:06Martin Snuverink (Voorburg): Beste Jos,
Als men de hartlijnen van de schaduwen doortrekt naar boven/achteren, snijden de lijnen elkaar in een punt dat iets voor de donkere plek tussen de twee grote standtenten aan de rechterkant ligt. Dit zogenoemde vluchtpunt ligt op de horizon t.o.v. de fotograaf. Dit strookt met het feit dat de foto staande is genomen op een hoogte van 1 tot 2 m boven de grond. Het strand loopt richting zeereep op. Het strand ter hoogte van het bedoelde vluchtpunt is dus 1 tot 2 m hoger dan ter plaatse van de fotograaf. De schaduwen zijn dus wel degelijk evenwijdig, maar op de projectie (het fotobeeld) niet. Dit alles is gemakkelijk met een experiment aan te tonen. Het rechter schaduwbeeld is niet donkerder, maar vertoont een donkere plek. Elders op het strand ziet men ook donkere plekken, veroorzaakt door oneffenheden en aangespoelde materie.
Ik denk dat we hiermee de discussie over de schaduwen maar moeten afsluiten, omdat deze ons niet dichter bij de oplossing brengt.
Zaterdag 4-10-2003 16:44:22Jos Zuijderwijk (Amsterdam): Excuus maar ik kan nog steeds geen parallelogram construeren tussen de schaduwen van de dames en die van de door de scherpe ziener Martin Snuverink als fotograaf benoemde schaduw. Volgens mij is die laatste schaduw van de zon. Mijn veronderstelling is dat er een lichtbundel is waarin de dames staan(schijnwerper). Volgens mij is de foto genomen rechtvoor en kijken de dames niet in de lens en fotografeert de fotograaf over z'n eigen schaduw heen.
De schaduw rechts is ook donkerder. Kijk- en/of denkfout? Dat zou jammer zijn want volgens mij is er hier sprake van een filmset.
Vrijdag 3-10-2003 23:34:19Martin Snuverink (Voorburg): Beide schaduwen staan wel zeker (nagenoeg) loodrecht op de zeereep. Uiteraard staan de schaduwen evenwijdig: de zon staat immers “oneindig” ver weg. Op de fotoprojectie zijn de schaduwen echter gericht op het verdwijnpunt aan de horizon. De rechtse schaduw moet van de fotograaf zijn. De foto is niet loodrecht op de zeereep genomen, maar schuin naar links (het noorden). Jos Zuijderwijk laat m.i. zijn fantasie te veel de vrije loop.
De intrigerende dames geven wellicht een aanknopingspunt. Wat moeten zij met tennisrackets op het strand? Strandtennis bestond nog niet. Pure show. Wellicht is het een persfoto na een interview met twee tenniscracks, die een succes hebben behaald. Dan zouden zij in de nabijheid moeten logeren. In Noordwijk werden destijds internationale tenniswedstrijden gespeeld op de Casinobanen bij Huis ter Duin, o.m. Davis Cup. Maar de achtergrond lijkt niet erg op Noordwijk nabij Huis ter Duin met de bebouwde boulevard. Mogelijk voorbij het einde van de Astrid Boulevard of de Wilhelmina Boulevard? Toch vind ik Noordwijk nog te zuidelijk i.v.m. de kustrichting en de zonstand.
Wellicht kan een tennishistoricus licht in de duisternis brengen.
Donderdag 2-10-2003 23:09:16Jos Zuijderwijk (Amsterdam): Ten aanzien van de schaduwtheorie: die derde schaduw lijkt mij niet loodrecht zoals Snuverink stelt. Dat zou de fotograaf moeten zijn. De dames lijken in de lens te kijken. Zou er sprake kunnen zijn van een andere lichtbron dan of naast de zon? Die derde schaduw echter lijkt mij dan ook nog eens iets anders in handen te hebben, het lijkt wel een wapen i.p.v. een fototoestel. Is dat wel de fotograaf? Het lijkt mij ook geen houding voor een fotograaf. Of zit ik fout te kijken?
De suggestie van KLaas fascineert mij ook, het maakt inderdaad een wel erg wezenloze indruk dat bouwsel. Knap hoor om zo het raadsel te vergroten.
Dinsdag 30-9-2003 00:49:54Martin Snuverink (Voorburg): Het idee van Klaas dat het gebouwtje links op de zeereep een bunker was is een zeer interessant gezichtspunt dat nadere aandacht verdient. Als dit zo is, dan dateert de foto niet van ca 1938, maar van 1945 - 1948.
Ik heb er het onvolprezen boek van H.F. Ambachtsheer "Van verdediging naar bescherming - De Atlantikwall in Den Haag" (VOM-reeks 1995 nummer 1) voor uit de kast getrokken. Dit zeer gedetailleerde boek geeft beschrijvingen van alle bunkers, kazematten en andere Duitse bouwwerken in Den Haag, waaronder Kijkduin. Uit de kaart van pag. 193/194 blijkt dat zo'n bouwsel niet heeft gestaan bij het punt waar de beide strandopgangen van Kijkduin beginnen. Er stonden wel bouwsels op ca 200 meter aan weerszijden van dit punt (nrs 62 en 63), namelijk een "Schartenstand" en een "Kleinst-Schartenstand" (bouwwerken waarin geschut werd opgesteld ofwel kazematten, zie voorbeelden onder http://home.hetnet.nl/~thirdreich-bunkers/camouflageconcrete.htm, http://home.zonnet.nl/atlanticwall/ijmuiden/bp66/). Zoeken onder “Atlantikwall en Schartenstand geeft talloze voorbeelden. Het bouwsel op het zoekplaatje komt qua vorm niet overeen met de Schartenstände op de foto’s, maar kan desondanks wel een Duits bouwsel van de Atlantikwall zijn.
De schaduwen op het zoekplaatje staan loodrecht op de zeereep. Het is in de avond, het strand is vrijwel verlaten, maar de zon is nog lang niet onder. Dan moet de zon in Kijkduin in het NW hebben gestaan, wat niet mogelijk is. De noorderzon bestaat alleen in uitdrukkingen!
Foto’s 79148, 80134, 80135, enz. van het Gemeentearchief Den Haag laten ook beelden zien die niet overeenstemmen met het zoekplaatje.
Hiermee moeten Kijkduin als zoeklocatie uitsluiten, en de Belgische kust al helemaal.
Nogmaals, gelet op de zonstand moeten we het zoeken in de kop van Noord-Holland die meer N-Z loopt. De Atlantikwall strekte zich immers uit langs de gehele kust en ook daar hebben bunkers en kazematten gestaan of staan er nog.

Zaterdag 27-9-2003 09:09:46Jos Zuijderwijk (Amsterdam): Deze foto heeft hoogstwaarschijnlijk iets met de Tweede Wereldoorlog te doen, eens met Klaas. Ik heb ook een (begin v/e) nieuwe veronderstelling. (Het lijkt mij echter nog steeds vrijwel onmogelijk dat het Kijkduin was, zie ook de argumentatie v/h Gemeentearchief). Andere ingang: ik weet vrijwel zeker dat de foto in een of ander historisch boekwerk staat. Dat ben ik me ineens bewust geworden, mijn geheugen laat me in de steek. Ik zoek me suf maar heb het nog niet gevonden.
Zaterdag 27-9-2003 01:07:19Klaas (Monster): Het gebouwtje aan de linkerkant heeft duidelijk een opgeschilderd patroon van ramen en een deur , dit was de manier van de duitse bezetter om hun bunkers te camoufleren en er uit te laten zien als een woonhuis zodat deze op een afstand niet te herkennen was als zodanig. duidelijk zichtbaar is de strandopgang van kijkduin te zien voor het gebouwtje loopt de tweede strandopgang naar links tegenwoordig nog steeds aanwezig.
Ik denk dat het net na de oorlog is daar het dak wat er eigelijk ook op hoort te zitten als onderdeel van de camoflage inmiddels al gesloopt is.

Woensdag 24-9-2003 20:41:57Martin Snuverink (Voorburg): Het kleine gebouwtje op de zeereep (nog geen 5 x 5 meter) is toch wel wat al te klein voor een koloniehuis!
Zaterdag 16-8-2003 11:26:45Jos Zuijderwijk (Amsterdam): Opmerkelijk: het is waarschijnlijk toch Ter Heijde. Het witte gebouw op de top van het duin links op de foto is waarschijnlijk de voormalige "Israelitische Gezondheidskolonie Rotterdam", ook wel toentertijd "joodse kolonie" genoemd. Gesticht in 1905 voor joods kinderen uit Rotterdam om aan te sterken. Het kleine stipje rechts van het gebouw is waarschijnlijk toch de N.H. Kerk van Ter Heijde, het enige niet door de Duitsers gesloopte bouwsel. Verdere verificatie volgt: zaterdag op mijn verjaardag leg ik mijn moeder de prent voor, zij heeft het allemaal nog in het echt gezien. Voor informatie over de kolonie zie www.koppenol.nu/ onder Monster en ik raad ook de ansichtkaarten aan. Deze site is zeer informatief.
De foto blijft curieus in mijn ogen, gezien de witte strandtenten(?)de dames met racket en op slippers etc.
Woensdag 13-8-2003 13:33:54J.Zuijderwijk (Amsterdam): Het curieuze van deze foto is dat je vanuit zee gezien zo het flinterdunne duin van vissersdorp Ter Heijde herkent, ook de rechteropgang vanaf het strand. Alleen de achtergrond klopt niet. Het kerkje staat er vanuit dit perpectief terecht niet op. In 1933 was de nieuwe bebouwing van Ter Heijde afgerond(in 2e W.O. door de Duitsers als de weerga weer afgebroken). Daar hadden dus daken van huisjes moeten staan i.p.v. dat fabriekshalachtige geval. Is de foto misschien in de oorlog genomen? Hoewel, de entourage en het mondaine duo met tennisrackets passen hier helemaal niet. Die entourage lijkt in ieder geval erg chic. Past hooguit bij Scheveningen, maar ik associeer het eerder met de Belgische kust. Hoe langer ik kijk hoe onwerkelijker en fascinerender de foto wordt. Is dit misschien een foto-trucage van Magritte? Op bezoek bij James Ensor, ze hadden contact rond 1945. Dan zou het in de buurt van Ostende kunnen/moeten zijn(Ensor was al hoogbejaard). Fascinerende foto. Die rechter (me)vrouw zou wel eens een bekende figuur uit culturele sferen kunnen zijn. Ze heeft die uitstraling. Dit lijkt een foto met een geschiedenis....
Dinsdag 5-8-2003 02:31:42M. Snuverink (Voorburg): De langwerpige schaduwen staan loodrecht op de zeereep. De foto moet zijn gemaakt in de avondzon aan een Hollands strand (dus niet Zeeland). Er zijn geen duidelijke duinen aanwezig, noch een boulevard. Ik vermoed dat het in de kop van Noord-Holland is (Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Bakkum, Groet e.d.).
Martin Snuverink, Voorburg
Donderdag 29-5-2003 23:19:42Haags Gemeentearchief (): Het oude gebouw van het Zeehospitium in Kijkduin had een T-vorm, waarbij het dwarsstuk dan vanaf het strand links te zien was. Dat klopt niet met de foto. Geen Zeehospitium Kijkduin dus!
Dinsdag 8-4-2003 11:28:56phijen (naaldwijk): Ik heb het vermoeden dat er rechts op de achtergrond het zee hospitium in Kijkduin op staat met er tussenin het pad wat schuin naar beneden loopt.
Woensdag 2-4-2003 14:55:13  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  vul in: de woonplaats van degene die als eerste op dit zoekplaatje reageerde
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):