Tijdelijk beheer:      

Gegevens: Steenfabriek aan een rivier. Negatief uit serie van 10.

Datering: ± 1920   Formaat: 13 x 18 cm   Extra beelden: vergroting  detail horizon met kerken  

Geplaatst: 1 april 2003


 Reacties op Zoekplaatje 221 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Wilp

Berry Meester (Apeldoorn): Op verzoek van Dick Zweers ben ik vandaag in wilp gaan zoeken naar de plek waar de steenfabriek de Vliedberg heeft gestaan. Ik heb bij de boerderij Yperenberg geinformeerd naar de plek waar de fabriek heeft gestaan. Het bleek er ongeveer tegenover te zijn. Volgens mij moet het kloppen. De bewijsfoto mail ik naar de redactie.

Foto's ingezonden door Berry Meester - red.

Woensdag 20-7-2005 16:42:52dick zweers (bergeijk): Het lijkt me duidelijk dat dit ZP zo goed als opgelost is. Zou Jan Weijenberg of Berry Meester er niet een aardig uitstapje van kunnen maken door op de fiets te stappen en aan de hand van een gedetailleerde oude kaart deze oplossing van bewijs te voorzien? Dan komt er weer ruimte voor nieuwe zoekplaatjes.
Dinsdag 19-7-2005 12:29:08dick zweers (bergeijk): Sorry (oud streekgenoot) Jan Weijenberg, in m'n enthousiasme zag ik jouw reactie over het hoofd. Zou het je niet lukken om te bewijzen dat dit De Vliedberg is? Je zit zo dicht in de buurt.
Groet, Dick Zweers
Zondag 10-7-2005 10:54:01dick zweers (bergeijk): Het silhouet met de kerken is inderdaad Deventer, uit het zuiden gezien. Geweldig Martin, je bent er bijna. Ik houd het maar even op de Vliedberg die ik alleen uit de verhalen ken. Helaas kan ik dat niemand meer vragen. De Petra lag op de andere oever. Die kan dus worden uitgesloten.
Maandag 4-7-2005 19:39:37Martin Snuverink (Voorburg): Is het silhouet achter de voorstagen van het schip links van de schoorsteen dan de Bergkerk? Zo ja, dan kan de steenfabriek de Vliedberg hebben gestaan tussen de IJssel en de Bolwerksplas, ongeveer ter hoogte van kilometerpaal 94; dit is vrijwel recht tegenover de ingang van de (tegenwoordige) haven van Deventer. Het kan dan kloppen dat we de schipbrug naar De Worp net niet kunnen zien.
Maar Petra lag aan de Teugseweg bij het tegenwoordige Akzo Nobel en dat is zuidelijker dan de Bolwerksplas. Zouden we de schoorsteen van Petra zien, dan moet de Vliedberg nog zuidelijker hebben gelegen, namelijk tussen de IJssel en de plas (naam onbekend) ter hoogte van het huis Yperenberg tussen de kilometerpalen 941 en 942. Het terrein is daar wat hoger dan elders in de uiterwaard (7,2 m t.o.v. 4,2 m), wat kan rijmen met “vliedberg”. De Lebuinustoren ligt dan op 3 km afstand. Dit is niet onmogelijk, maar men zou eens moeten nagaan of de rivierbochten hiermee wel overeenkomen. Het zou goed zijn ter plaatse te gaan kijken en een foto van de veronderstelde positie richting Lebuinustoren te nemen. Volgens de topografische kaart is de plek toegankelijk. Een leuk ontdekkingsreisje!
Maandag 30-5-2005 23:24:46Jan Weijenberg (Voorst): Ik weet bijna zeker dat hier sprake is van steenfabriek de Vliedberg in Wilp.
Op de achter grond zie je de Lebuinuskerk in Deventer en helemaal rechts de schoorsteen van steenfabriek Petra die in 1935 is gesloopt. Het is dus de Geldese ijssel.

mvg Jan Weijenberg
Zaterdag 28-5-2005 09:16:19Martin Snuverink (Voorburg): Nog steeds neem ik aan dat de steenfabriek aan de linkeroever van de Nederrijn ligt. Het kaartje van H.W. Wendt geeft daar 6 steenfabrieken. De historische atlas geeft daar echter liefst 13 steenfabrieken/steenovens tussen Renkum en Wijk bD. Zo lang we de kerktoren niet hebben kunnen identificeren, blijft het lastig. Wie durft Amerongen te identificeren of te ontzenuwen?
N.B. Achter de voorstag van het schip, even links van de schoorsteen, zie ik ook hogere bebouwing.
Op de oever van het zoekplaatje zijn geen kribben te zien. Dit betekent (meestal) dat deze oever aan een binnenbocht ligt. De (groene) historische atlassen geven de kribben goed weer. Daarmee kunnen veel mogelijkheden worden uitgesloten.
Zondag 10-4-2005 22:46:18H.W.Wendt (Papendrecht): Uit de Baksteengids deel II: De ligging van de georganiseerde baksteenfabrieken in Nederland uit 1965 , zend ik seperaat detailkaart 9 en 10. Wellicht helpt dit ter orientatie. Er zijn in totaal 17 kaartjes; op verzoek kunnen ook andere delen van Nederland toegezonden worden.

beide kaartjes ingezonden door de heerH.W. Wendt. Klik op de kaartjes voor vergroting.-red.Donderdag 7-4-2005 21:51:56Martin Snuverink (Voorburg): De reactie van Erik Swierstra was aanleiding om dit zoekplaatje weer eens op te pakken. Na een werkbezoek in Kesteren vanmorgen had ik even de gelegenheid mijn middagpauze te besteden aan een minuscuul reisje langs de Rijn. Een waarneming vanaf de de steenfabriek Wolfswaard bij Opheusden bevestigde wat bestudering van de kaart al aanwees: de Cuneratoren gaat vanaf die fabriek (afstand 6,5 km) schuil achter de Grebbeberg. Dit geldt ook voor de iets westelijker gelegen Manuswaard waar ook een steenfabriek schijnt te zijn geweest. Bovendioen zou de (voormalige) spoorbrug bij Rhenen te zien moeten zijn geweest.
De toren en de achtergrond lijken veeleer op die van Amerongen, goed waarneembaar vanf het Ingense Veer (waar volgens de veerman echter geen steenfabriek is geweest). Deze plek vertoont een achtergrond en een rivierbocht die aardig overeenkomen met het zoekplaatje, maar waarover ik toch twijfels heb. Twee kilometer stroomopwaarts, in de Kostverloren Uiterwaarden, is een steenfabriek die in beginsel in aanmerking komt, en nog 1 km verder stroomopwaarts nog een in de Tollewaard (6,5 km van Amerongen). Deze fabrieken liggen direct aan het winterbed van de Rijn en de laatste aan een binnenbocht zonder kribben. Ik had helaas geen gelegenheid meer daar te kijken. De kaart wijst evenwel uit dat vandaar de toren van Amerongen niet te zien is, althans niet op de positie van het zoekplaatje. Veenendaal is even ver, maar gaat schuil achter de Stichtse Heuvelrug. Kortom, we komen dichterbij, maar we zijn er nog niet.
Vrijdag 11-3-2005 00:20:30Erik Swierstra (Amsterdam): Uitgaande van de veronderstelling dat op dit zoekplaatje de Nederrijn tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede te zien is, zou de links boven het schip zichtbare kerktoren van een der plaatsen aan de noordoever van de rivier moeten zijn. Bij het rondkijken op http://www.hetutrechtsarchief.nl en op http://www.gelderlandinbeeld.nl blijkt dat de torens van Wijk bij Duurstede, Amerongen, Wageningen en Renkum een geheel ander profiel hebben. De torens van Elst en Rhenen komen hier echter niet op voor.

De Cuneratoren van Rhenen doet mij er echter wel sterk denken aan het op de foto zichtbare silhouet. Dus verder gezocht naar afbeeldingen die dit zouden kunnen bevestigen.
Op de website http://go.to/sbc.nl van de Stichting Beiaard Cuneratoren Rhenen zijn op de pagina Cuneratoren enkele foto’s te zien die aantonen dat de vorm hiervan sterk overeenkomt met die van het zoekplaatje. Ik houd het er dus op dat we dus op het zoekplaatje in de verte de toren van Rhenen zien.

Kijken we vervolgens op de topografische kaart en vergelijken we het standpunt van de fotograaf ten opzichte van de bocht in de rivier en het zicht op de toren, dan zouden we moeten concluderen dat de foto is genomen op de zuidelijke oever tegenover Wageningen (rechts buiten beeld). Op de kaart is ook te zien dat hier een steile oever is, zonder kribben aan de zuidkant van de rivier.
Er is hier een steenfabriek in de Wolfswaard (nabij Opheusden), mogelijk dat het schip daar heeft aangelegd. De foto bevestigt dit ook: links zijn stapels met bakstenen te zien. Waarschijnlijk brengt de man met de kruiwagen bakstenen naar het schip. Links loopt nog iemand weg met een lege kruiwagen om een nieuwe vracht te halen.

Ik hoop hiermee voldoende argumenten te hebben aangedragen om tot een oplossing van dit zoekplaatje te komen.
Website: http://go.to/sbc.nl
Dinsdag 8-3-2005 13:36:48Martin Snuverink (Voorburg): Aangenomen dat het zeker is dat het schip met zijn boeg stroomopwaarts ligt, kan dit niet de IJssel zijn, want het hoge land (de Veluwe) zou dan links moeten liggen. Het beeld past absoluut niet bij de Waal, want die is breder en de landen aan weerszijden zijn laag (behalve "boven" Nijmegen). De Maas is ook niet aannemelijk van die is smaller en lieflijker en heeft aan de rechter oever ook geen hoog land. Ook het Pannerdens Kanaal kunnen we uitsluiten.
Volgens mij is dit dus zeker aan de (Neder)Rijn tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede, om het even ruim te nemen. Dus eigenlijk zou het nu niet zo moeilijk meer meoeten zijn.
De uiterwaarden van Driel, Heteren, Randwijk, Opheusden, Kesteren, Lienden en Ingen vormen de verzameling van mogelijkheden. De plaatsen aan de hoge rechteroever kunnen zijn Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Rhenen, Elst en Amerongen. Wijk bij Duurstede lijkt me letterlijk wat te ver gezocht.


Zaterdag 6-11-2004 22:54:50M.V. Wesstein (Den Haag): Tot de meidagen van 1940 lag er bij Rhenen eveneens een hoge spoorbrug over de Rijn, zijnde de verbinding van Amersfoort naar Kesteren (en verder naar Duitsland). Na 1945 is de spoorbrug (welke was opgeblazen in mei 1940) definitief gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een wegbrug. De 'berg' op de achtergrond zou dan de Grebbeberg kunnen zijn. Staat er idd een spoorbrug op de foto? De detailfoto is niet echt duidelijk. Kijkrichting v/d foto is niet noodzakelijk westelijk (stroomafwaarts), bekijk de stromingen rond de boot maar (zichtbaar bij de boot op de voorgrond). De boot ligt idd met de boeg naar de fotograaf, maar de tros op de voorgrond hangt door, de 2e tros bij de man staat strak.

In het Rivierengebied waren meer steenfabrieken, staat het onomstotelijk vast dat dit de Rijnoever zou moeten zijn? IJssel, Maas en Waal zijn evengoed mogelijkheden (waarbij de IJssel m.i. hoge ogen gooit door de breedte v/d rivier).
Donderdag 4-11-2004 17:14:05Martin Snuverink (Voorburg): Door de bochten en de spoorbrug is er geen positie aan de Rijn denkbaar waarop de Arnhemse Eusebiuskerk en de Westerbouwing op 1 foto afgebeeld kunnen worden. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit niet aan de linkeroever van de Rijn nabij Arnhem kan zijn!
Zondag 10-10-2004 17:31:46Eelco Verton (Westervoort): Ik ben het er mee eens dat het op Arnhem lijkt. De "kerken" lijken op de Eusebius en de gevangenis (de Koepel). De berg op de achtergrond is volgens mij De Westerbouwing bij Doorwerth. De steenfabriek links op de voorgrond bestaat niet meer.
Woensdag 6-10-2004 22:47:00Simon Claessen (Amsterdam): Het schip ligt met zijn boeg stroomopwaards, (de trossen lopen van ons af) wat betekend dat het ten oosten van Arnhem moet zijn. Aan de andere kant lijkt vanaf die kant arnhem tegen een bergrug te liggen, en die zie ik niet op de foto.
Vrijdag 23-4-2004 22:15:37Visser (Leeuwarden): Ik heb ook even gekeken, het lijkt inderdaad op de kerk in Arnhem. Ik zie rechts van de kerk nog een kerk waarschijnlijk met een koepel op het dak. Die kan ik niet plaatsen.
Woensdag 2-4-2003 17:39:13Maarten (Zwolle): De kerk in het detail lijkt op de Eusebiuskerk in Arnhem. Zie ook mijn opmerking bij foto 220.
Woensdag 2-4-2003 13:22:35Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.