Zoekplaatje 1738 

Inzender: H.W. Wendt Uitleg

Gegevens: Op achterzijde staat vermeld G.E. Gaillard, fotograaf Papendrecht

Datering: ?    Formaat: 8 x 15 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 25 januari 2014


 Reacties op Zoekplaatje 1738 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Damweg, Ridderkerk

Marjolijn van Kooten (Hendrik-Ido-Ambacht): Leuk om te zien dit, heb toevallig 2 weken terug zitten brainstormen, waar dit op de damweg geweest kon zijn... Ik wist iig dat het de damweg was en het vergelijken van een boerderij die ooit aan de damweg stond met de foto van de brand en de kenmerken van de schuur verderop en de dakranden van het overgebleven rijtje huizen maakte het wel duidelijk voor me. ☺️ Mijn opa en oma hebben daar achter gewoond vroeger.
Dinsdag 9-2-2021 23:17:07Wijnand Bloemink (Holten): Voor mij is dit de druppel die de emmer doet overlopen (in positieve zin). Ik ben overtuigd.
Donderdag 3-11-2016 15:26:09E. Petter (Den Haag): Damstraat moet zijn Damweg.
Donderdag 3-11-2016 14:58:49E. Petter (Den Haag): En is die donkere houten schuur op Damstraat 36 (zie streetview) ook niet op het zoekplaatje te zien ? Daarvan steekt de top van de puntgevel net boven de huisjes met de tuitgevel uit.
Donderdag 3-11-2016 14:57:08Wijnand Bloemink (Holten): Een belangrijk argument om het zp met de oplossing van ben Boot te verbinden is natuurlijk ook de brand zelf. Als ik alle argumenten van Martin op een rij zet dan ontstaat zeker een geloofwaardig beeld. Ik wil daar nog wat kleinigheden aan toe voegen. Het gebouw helemaal links op het zp worden door Martin geïdentificeerd als Damweg 24 - 28, drie huisjes onder een dak. De tuitgevel die we links daarvan zien, is ook op streetview te herkennen, in dezelfde vorm en met dezelfde verhoudingen. Helemaal mee eens. De kopse gevel rechts is duidelijk asymmetrisch en met planken bekleed. Dat laatste wijst er vrijwel altijd op dat een belending is gesloopt. Dat klopt goed met het zp. De flauwere dakhelling van het achterschild is nog net te zien en het gesloopte gebouw is dan het huis daarvoor met de windveren met sierzaagwerk. Het zou echter mooi zijn als we ook de verschillende gevelindelingen met elkaar zouden kunnen vergelijken. Daar is op het zp vrijwel niets van te zien. Is daar niet nog wat van te maken met een detailscan van hoge resolutie? Ook de gebouwen op de achtergrond verdienen nog een duidelijker identificatie. Het huis met het wolfseind rechts wegzetten met het vierkante gebouwtje op de topkaarten is mij te gemakkelijk.
Donderdag 3-11-2016 14:01:29Martin Snuverink (Voorburg): Volgens mij heeft Ben Boot het helemaal bij het rechte eind. Ik ga nu 4 afbeeldingen met elkaar vergelijken:
1. Het zoekplaatje
2. De foto van de link van Ben Boot nr. 1219.903.003 uit van Stiching Oud-Ridderkerk
3. De foto nr. 1219.903.003 van Stichting Oud-Ridderkerk (zie mijn link)
4. Streetview.
Op het zp valt eventuele dijkbebouwing links buiten beeld. Links aan de voet van de dijk zien we een laag pandje met zadeldak evenwijdig aan de dijk en een tuitgevel aan het verste kopse eind. Dit pandje komt qua vorm, afmeting en positie volkomen overeen (d.w.z.niets logenstraft dit) met de woningen Damweg 24, 26 en 28 te Ridderkerk-Oostendam, gebouwd van gele ijsselsteentjes, zie afb.4. Vergelijk vooral de kenmerkende tuitgevel!
Op het zp zien we vóór bovengenoemd driewoningenpandje een net niet door brand verwoest huis met daklijst en zadeldak evenwijdig aan de dijk. Dit huis komt overeen met het huis, waarvan helemaal links nog juist een deel te zien op afb. 2.
Op afb. 2 zien we vervolgens een poortje met deur. Dit is op het zp niet direct te zien, maar de lichtval wijst wel op een onderbreking in de gevelwand.
Op afb. 2 zien we daarvoor een stenen schuur met pannendak. Op het zp moet dit dan het door brand verwoeste smeulende gebouw zijn, waarop de man de schade staat te overzien.
Op de voorgrond zien we op het zp een in de as gelegd gebouw. Dit komt goed overeen met de houten schuur met rieten dak op afb. 2.
Op afb. 2 zien we een bredere Damstraat (boven) en een smallere Damweg (beneden) dan tegenwoordig (afb.4). In feite was de Damweg toen nog een paadje. De voet van de dijk lag toen dichter bij de benedendijkse huizen. Op afb.4 is duidelijk te zien dat de dijk (Dijkstraat geheten) is versmald. Dit is vermoedelijk gebeurd in de jaren 1960. Afbeelding 3 is daarvan getuige.
De straat die we rechts zien weglopen is de Kerkstraat (gem. Hendrik Ido Ambacht). Daarvóór ‘stroomt’ het (dode) Waaltje, de grens tussen Ridderkerk en H.I. Ambacht. Aan de Oostendam stond destijds het telegraafkantoor, wat de palen verklaart. Van het Waaltje en zijn zijkreken is niets te zien, omdat het terrein langs het Waaltje ook in die tijd knap boomrijk was.
Naar het huis met wolfsdak rechts op het zp heb ik ook gezocht. Het moet in de Kerkstraat hebben gestaan, waarschijnlijk op de plaats van Kerkstraat 32b. Het gebouw lijkt groter dan het is. Vermoedelijk maakte het deel uit van het erf Kastanjehoeve. Op de topokaarten uit de jaren 1920-1940 is het als vierkantje aangegeven.
Bravo Ben Boot, driewerf B!
Website: http://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path= [...]
Donderdag 3-11-2016 12:40:31Bart Hilhorst (Amsterdam): Als ik het goed interpreteer ziet de huidige situatie eruit als in de link. Een paar overeenkomsten inderdaad, maar ook een paar grote verschillen.

Website: https://goo.gl/maps/qNZtTzwBGSA2 [...]
Woensdag 2-11-2016 15:48:26Wijnand Bloemink (Holten): De suggestie van Ben Boot verdient op zijn minst enig nader onderzoek. Als ik naar de gebouwen kijk, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Op de ansicht zien we een laag tussenlidje wat op het zp in ieder geval niet direct duidelijk is, maar wat er wel moet zijn gezien het venster in de kopse gevel links daarvan. De beide mannen staan dan op het platte dak van dit tussenlid. Op het zp zijn nog op het verbrande huis rechts daarvan twee ingestorte dekbalkjukken te zien die er op wijzen dat dit gebouw een zadeldak had. Ook dat klopt wel met de ansicht. Maar er zijn ook dingen die vooralsnog niet kloppen. Als ik de situatie goed inschat staat de fotograaf van het zp op de Damstraat en kijkt naar het zuiden. Op de topografische kaarten ligt achter de bebouwing nogal wat water. Daar blijkt op het zp niets van. Ook zien we rechts op het zp wat verder weg een flinke boerderij. Daar is op de topkaarten weer niets van te zien. We zijn er denk ik nog niet.
Woensdag 2-11-2016 13:36:21benboot (BREDA): ik zocht iets anders, maar vond dit; Oostendam, Damstraat
Website: http://fotos.oudridderkerk.nl/imageview.aspx?path= [...]
Woensdag 2-11-2016 11:32:49Gert Maas (Hardinxveld): Hoi Martin Snuverink, Op jouw vraag 1 in bovenstaande reactie van 31-01-2014 den ouden dijk lag buitendijks in het buurtschap den bout in Hardinxveld, mijn grootouders woondendaar en hun huis is in de oorlog afgebrand > den ouden dijk was een bebouwde benedenweg aan de voet van een steile rivierdijk.
Website: maas 6432@planet.nl [...]
Zondag 4-1-2015 15:00:18Martin Snuverink (Voorburg): @Sjoerd, ik zie die boogramen niet. Verder vind ik dit huisje niets sacraals hebben. Er zit ten minste één schoorsteen op. Kerken waren in die tijd onverwarmd; men nam van huis een voetenstoof mee of men kon er misschien een lenen of huren in de kerk.
Maandag 3-2-2014 20:46:50Leo Voorsluijs (Ridderkerk): Misschien Linds(ch)edijk Zwijndrecht of Develsluis Heerjansdam?
Zaterdag 1-2-2014 15:21:47H de Haas (Den Haag): Dat er een explosie is geweest dat geloof ik niet echt. Een flinke straal water uit een brandspuit kan ook de pannen van het dak "blazen". Nergens in de omgeving zie ik daken die door een eventuele explosie zijn beschadigd. Dat gebouw zonder pannen is volgens mij geen vrijstaand gebouw, maar een deel van het uitgebrande gebouw en daarbij kan het zijn dat men de pannen heeft verwijderd om eventuele vuurresten af te blussen.
Zaterdag 1-2-2014 14:30:14Paul Blanken (Rotterdam): Voor alleen een brand, is het niet logisch dat er dakpannen ontbreken bij omliggende panden, zonder dat deze zelf brandschade hebben opgelopen
Een ontploffing gevolgd door een brand is daarmee hoogst waarschijnlijk.

Er liggen meerdere zeer dikke ronde balken, dicht bijelkaar op de grond.
Vermoedelijke resten van een verdiepingsvloer waarbij de dikte en het aantal, een indicatie zijn voor de belasting van die vloer en de grootte van de ruimte eronder.
Verder vallen me de stalen ringen op de vloer op, evenals een kleine handwals (zp. midden rechts)
Dergelijke walsen werden (ook) gebruikt in smederijen.

De ringen kunnen hier de duigen zijn van tonnen/vaten of het loopvlak van houten wagenwielen (resten van een wagen omdat ze dicht bij elkaar liggen?).
In combinatie met een explosie of brand, lijken me brandbare stoffen in vaten het meest voor de hand liggen: olie, alcohol maar ook poeders (stof)!

@ Martin:
- Drie isolatoren betreft altijd draaistroom (een drie fase net), uiteindelijk bedoelt voor 220V aansluitingen.
- Meer dan drie isolatoren (én een altijd even aantal) = telefoon/telegraaf.

Website: http://denhertogmachines.nl/images/detailed/5/IMAG [...]
Zaterdag 1-2-2014 00:32:28Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het tweede gaaf gebleven schuurtje van rechts af gerekend, waarbovenop als nokdekking zinken of loden slabben liggen, daarboven zijn twee gebouwen te zien met een zadeldak. In de muur van het rechtse gebouw zijn dubbele kerkvensters zichtbaar met spitsbogen. Een eenvoudige hervormde, protestantse of gereformeerde kerk zonder toren? Deze zou aan de zijweg kunnen staan waarvan we wellicht ook een stukje zien.
Vrijdag 31-1-2014 13:44:26Martin Snuverink (Voorburg): In Alblasserdam (nog) geen match gevonden. Daarom eerst maar eens een grondige analyse van de foto.
De fotograaf staat op een hoge dijk, waarschijnlijk een rivierdijk of zeedijk. De huizen langs de dijk zijn geen dijkhuizen, maar ze staan binnendijks aan de voet van de dijk. Dit is opvallend en komt (kwam) in Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht volgens mij niet voor. De dijk heeft een steil talud dat aan de voet wordt ondersteund om afglijden te voorkomen en om voldoende ruimte te bieden voor een benedendijks pad waaraan direct de huizen en erven grenzen. De ruimte blijft nochtans erg nauw: er is nauwelijks ruimte om met een kar het erfhek binnen te draaien.
Er is een grote brand geweest en er smeult nog wel het een en ander na. Ik zie brandslangen en 8 lui bezig met brandbestrijding. Intussen is een volledige (boeren?)schuur in de as gelegd. Nog wonderlijk dat de keetjes behouden zijn gebleven.
Inderdaad staat rechts bij het huis met wolfsdak een paal, maar ik kan helaas nog geen telegraafpaal van een elektriciteitspaal en een telephoonpaal onderscheiden; telegraaf- en telephoonpalen zijn volgens mij hoger dan de andere. Erlangs loopt inderdaad een polderweg. Ik neem aan dat de paal daar een elektriciteitspaal is. Telegraafpalen stonden hoofdzakelijk langs hoofdwegen en spoorwegen. In Alblasserdam liep overigens in 1922 (zie topokaart) een telegraafleiding langs de Hoogendijk tussen Papendrecht en het dorp en vanaf het dorp langs de Kinderdijk en Molenstraat. Deze leidingen staan op de topokaarten aangegeven.
De twee palen helemaal links op de foto kunnen telegraafpalen zijn. Op het zp zie ik trouwens nog een mast boven de linker houten keet uitsteken tot bijna de toppen van de populieren.
Langs de Lekdijk stroomopwaarts vanaf de sluizen bij Kinderdijk liep zo te zien geen telegraafleiding; waarschijnlijk stak de leiding de Lek over, want vanaf Krimpen a/d Lek loopt langs de dijk de leiding richting Krimpen a/d IJssel.
Nu de vragen:
1) Waar was een bebouwde benedenweg vlak langs de voet van een steile (rivier)dijk? (Boven-Hardinxveld? Ja, er liep wel een telegraafleiding, maar dan klopt de zonstand weer niet.)
2) Waar was een bebouwde polderweg min of meer haaks op zo’n hoge dijk?
Hier moeten we toch uit kunnen komen! Maar let op de zonstand!

Vrijdag 31-1-2014 00:34:58Martin Snuverink (Voorburg): Dat het de brand in Papendrecht 1930 was, is uiterst onwaarschijnlijk, want fotograaf Gaillard woonde toen in Rotterdam.
De brand van 1923 in Sliedrecht is misschien nader onderzoek waard.
Vrijdag 31-1-2014 00:01:56Erica (): * Felle brand te Papendrecht.

Te Papendrecht heeft Dinsdagnacht omstreeks half drie een hevige brand geword.

In het perceel Oosteinde no. 20, bewoond door de familie BEZEMER, brak to nu toe onbekende oorzaak, brand uit. Heet vuur greep snel om zich heen en tastte ook de belendende perceelen B19 en B21 aan. De brandweer van Papendrecht was met de motorspuit spoedig ter plaatse, doch kon niet voorkomen, dat de drie huizen afbrandden. De heer C. BAAN HOFMAN, die in het perceel B21 woonde, kon slechts met moeite door een venster gered worden.
De inboedels gingen verloren.

[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 07-06-1930]


* Hevige brand te Sliedrecht.

Te Sliedrecht is Donderdagmiddag te ongeveer 4 uur door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de schilderswerkplaats va Th. v.d. STELT.
De brand sloeg over naar het bijgelegen huis, ebwoond door den heer KUIJPERS. In een oogwenk stonden beide perceelen in lichte laaie. De motorspuit, die onmiddellijk na het uitbreken van den brand ter plaatse verscheen, kon aanvankelijk niet veel uitrichten, doordat juist de waterleidingsbuizen werden schoongemaakt.
Beide eigenaars der percelen zijn verzekerd.
Beide huizen zijn geheel uitgebrand.

[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 23-06-1923]

Website: http://gorinchem.courant.nu [...]
Donderdag 30-1-2014 19:55:06coen spek (Alblasserdam): Ik moest toen ik dit ZP zag grappig genoeg gelijk aan de locatie denken die Martin hieronder beschrijft..Nu ben ik naar oude foto's van die locatie aan het speuren..en heb nog niet veel gevonden..
In het boek 'Alblasserdamse winkels en bedrijven vond ik een foto van de Ruigenhil die mijns inziens toch wel wat overeenkomsten of op zijn minst een soortgelijk beeld geeft..De huizen in de linkerbovenhoek lijken wel op de huisjes die in deze foto te zien zijn..ik zal proberen een scan van deze foto bij te voegen...


Donderdag 30-1-2014 15:53:02

Klik hier om de bijlage van Coen Spek te zien - red.H.W.Wendt (Papendrecht): De ( 3) foto's die ik ooit bezat/bezit waren geen van alle in Papendrecht te lokaliseren.
Ik kan wel meegaan met de aanname dat de foto in de jaren '20 van de vorige eeuw gemaakt is.
Dinsdag 28-1-2014 23:49:11Martin Snuverink (Voorburg): Aangenomen dat de foto toch van een rivierdijk is genomen, dan zien we hier het binnendijkse gebied. Gezien de zonstand kan dit nauwelijks de Merwededijk zijn, dus – zoals betoogd – niet Sliedrecht en Papendrecht. Een serieuze mogelijkheid is de Ruigenhil/Dam in Alblasserdam gezien in noordelijke richting, met links buiten beeld de werf (Van der Giessen) De Noord. We zouden dan in de verte de bebouwde Polderstraat zien, eigenlijk de (lage) dijk van de Alblas. Uiterst rechts zien we dan de boerderij met wolfsdak, die gezocht moet worden bij het begin van de Oranjestraat.
Als we hier niet uitkomen is Nieuw Lekkerland nog een optie, maar dit is een aardige eindje fietsen van Papendrecht.
Dinsdag 28-1-2014 13:56:51Martin Snuverink (Voorburg): De link was niet meegekomen, excuseer.
Zie het tweede blad ervan.
Website: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?boo [...]
Dinsdag 28-1-2014 13:10:00Martin Snuverink (Voorburg): Dank je, Peter.
Uit de tweede gezinskaart (zie de link) blijkt dat de familie Gaillard op 26-10-1937 is verhuisd naar de Doedesstraat 49b in R’dam. Daarmee houdt het spoor op. Maar het maakt het dus uiterst waarschijnlijk dat de foto is genomen tussen 1923 en 1926. Dit geldt ook voor opgelost zp 366.
Hans Wendt, hebt u nog meer foto’s van Gaillard, en zo ja, valt daaruit iets af te leiden?
Dinsdag 28-1-2014 13:00:14Peter Smaardijk (Leiderdorp): Zie link: "Veel mensen hebben in verschillende delen van het bevolkingsregister ingeschreven gestaan, bijvoorbeeld eerst op de gezinskaart van hun ouders en later op een eigen gezinskaart. Als iemand eerst op een andere kaart heeft gestaan, of later naar een andere kaart is overgeschreven, staat op de gezinskaart altijd een verwijzing naar die andere kaart. Deze verwijzing vindt u in de kolom “vorige woonplaats”, resp. “waarheen vertrokken”, met de afkorting GK en de naam. Als er geen naam achter staat, heeft deze persoon een eigen gezinskaart gekregen."
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/rotterdams [...]
Dinsdag 28-1-2014 12:02:01Martin Snuverink (Voorburg): Deze Gerard Eugène Gaillard, fotograaf, is geboren te Dordrecht 13-11-1892, met een gelijknamige vader die handelsreiziger was. Jr was gehuwd met Maria Catharina Hegerath uit Bergen. De familie heeft hoofdzakelijk in Rotterdam gewoond. Uit het bevolkingsregister blijkt dat 10-05-1922 naar Haarlem is verhuisd en tot 09-08-1926 in Papendrecht heeft gewoond. Wanneer hij van Haarlem naar Papendrecht is gegaan is niet bekend, maar in ieder geval was dit vóór 06-08-1923, toen er een kind is geboren. Voor en na die tijd in Rotterdam. Op 28-10-1935 is hij weer van Rotterdam vetrokken, maar niet met de Edam. Als bestemming staat opgegeven GK; ik weet niet wat dit betekent. Ze de link, 2e blad. Als we aannemen dat dit niet opnieuw naar Papendrecht is, dan is het waarschijnlijk dat de foto tussen 1823 en 1926 is gemaakt. Dan is het waarschijnlijk niet het gebombardeerde Alblasserdam. Maar we kunnen (nog) niet uitsluiten dat hij vanaf 1935 toch weer in Papendrecht vertoefde. Is dit na te gaan? Wie weet wat GK betekent?
Website: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?boo [...]
Dinsdag 28-1-2014 11:44:46Piet Boer (Hardinxveld): In het boek van Catharina van Groningen, De Alblasserwaard staat op pag 271 een kaart van gebombardeerde woningen. Ook te zien op: http://www.dbnl.org/tekst/gron052albl01_01/gron052albl01_01_0010.php. Dat zou de rij bomen op de foto langs de Alblas kunnen staan. En het groet gebouw recht op de achtergrond misschien de verwoeste boerderij?
Piet Boer
Website: http://www.dbnl.org/tekst/gron052albl01_01/gron052 [...]
Maandag 27-1-2014 21:21:35Peter Smaardijk (Leiderdorp): Ik zie nog tenminste één andere telegraafpaal, rechts. Er loopt daar een weg (langs de boerderij/schuur o.i.d. met een geknikt dak). Die weg moet ergens links (waarschijnlijk) haaks aansluiten op de dijk
Maandag 27-1-2014 07:48:20Martin Snuverink (Voorburg): Niet Sliedrecht.
Van dezelfde fotograaf (Gerard Eugène Gaillard) en dezelfde inzender was ook opgelost zoekplaatje 366 in Alblasserdam.
Op 11 mei 1940 werd Alblasserdam zwaar gebombardeerd. Nu kan ik niet beoordelen of deze puinhopen aan een bombardement te wijten kunnen zijn. Toch is het de moeite waard na te gaan of dit toen daar kan zijn geweest.

Maandag 27-1-2014 07:37:26Leo R. (De Bilt): Ik heb het idee dat ik links een telegraafpaal zie.
Zondag 26-1-2014 22:35:02Arie van der Weerd (Kampen): Gezien het dakvlak in het midden van de foto zou de brand veroorzaakt kunnen zijn door een explosie of een explosie veroorzaakt door de brand.
Zondag 26-1-2014 14:37:25H.W.Wendt (papendrecht): In de hoop dat dit Papendrecht zou kunnen zijn, heb ik deze foto ooit gekocht.
Het antwoord op Martin's (retorische) vraag is : ja, ik sluit Papendrecht uit.
Zaterdag 25-1-2014 17:32:44Martin Snuverink (Voorburg): Ik wilde net schrijven "echt een plaatje voor H.W. Wendt" te Papendrecht, maar hij is nota bene zelf de inzender!
Het zijn dijkwoningen met stoepwoningen die in Papendrecht en Sliedrecht langs de dijken van de Merwede voorkwamen.
Van Hans Wendt zou ik graag willen weten of hij als Papendrechtkenner dit dorp uitsluit. Zo ja, dan hoeven we daar niet te zoeken.
Zaterdag 25-1-2014 11:13:50  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):