Inzender: Peter Vrolijk  

Gegevens: In verband met een toekomstige publicatie zijn wij op zoek naar de locatie van het huis op de foto. De foto is genomen na 1942 (voor die tijd verfden de Duitsers hun voertuigen geheel grijs). Het nummer 28 op het huis geschilderd duidt op een huis ergens langs de spoorlijn (vermoedelijk een baanwachterswoning?). Het type huis werd veelvuldig gebouwd door de spoorwegen, maar de vraag is waar dit specifieke huis stond. (de streep is aangebracht om plagiaat ivm copyright te voorkomen).

Datering: 1943-1945       Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 20 september 2002


 Reacties op Zoekplaatje 175 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Zaltbommel

van der meer (zaltbommel): Zou het zelf ook erg leuk vinden om een copie van de foto te kunnen krijgen. gewoon leuk omdat we er in wonen,

dank u

stationsweg 104
5301 KH zaltbommel
Woensdag 25-5-2005 14:33:29van der meer (zaltbommel): Misschien een beetje laat, maar toevallig herken ik het. begin 2005 zijn wij er komen te wonen in de middelste woning. Het is namelijk stationsweg 104, te zaltbommel. vroeger heeft er het oude station van zaltbommel gestaan.

Vriendelijke groet,
Nienke en Wouter
Woensdag 25-5-2005 13:56:24Victor Lansink (Utrecht): Kennelijk zijn we er over uit dat het Zaltbommel betreft. Ik had nog wel bij spoorinfrakenners Van de Meene en Ankersmit de vraag uitgezet of zij oude foto's hebben van de woning waaruit blijkt dat deze inderdaad nr. 28 gehad heeft, maar dit heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd. In Het Utrechts Archief (waar ik werkzaam ben) had ik (ook) de bouwtekening van de drievoudige woning er op nageslagen (bestek no. 1613 van de MESS), waaruit idd de gelijkenis blijkt. Er zijn niet veel meervoudige woningen van dit type gebouwd. Ik ken alleen een dubbele bij de Gouwebrug ten westen van Gouda en een viervoudige bij de voormalige Hembrug (zijde Amsterdam).
Website: http://www.railtrash.fotopic.net
Donderdag 30-12-2004 11:33:28Sil van Doornmalen (Zaltbommel): Ik heb bij ons even gekeken naar de bouwvergunning van de woningen bij het Station van Zaltbommel. In 1932 is er een drievoudige arbeiderswoning gebouwd. Het pand lijkt sprekend. Ik had één bedenking, dat het pand op de foto namelijk wel erg klein lijkt voor drie woningen. Ik ben zojuist even zelf gaan kijken (het is vlak bij het archief), het pand staat er nog steeds. Vanuit de hoek waarmee de opname is gemaakt klopt het precies. Nummer 28 moet ook nabij Zaltbommel geweest zijn. Ik moet tot de conclusie komen dat het inderdaad Zaltbommel is. Inmiddels is overigens de schoorsteen verdwenen en zitten er meer dakramen in.
Website: http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl
Vrijdag 10-12-2004 13:29:57Erik Swierstra (Amsterdam): Op www.stationsweb.nl staat op afbeelding nr. 8 van Zaltbommel rechts van het stationsgebouw duidelijk een woning die sterk gelijkt op die van het zoekplaatje. Zie: http://stationsweb.brinkster.net/afbeelding.asp?dir=zaltbommel&num=8
Dinsdag 7-12-2004 14:30:38Victor Lansink (Utrecht): Ik heb het donkerbruine vermoeden dat dit Zaltbommel betreft. Een zo te zien identieke (meervoudige) dienstwoning van de N.S. bevindt zich nog steeds op de plek die bij de spoorwegen 'Oud Zaltbommel' wordt genoemd, namelijk de lokatie waar het station tot 1984 gestaan heeft (in 1984 werd het spoorstation enkele honderden meters noordelijke geplaatst). Het is waar dat dit een type dienstwoning is van de NS waar er meer van gebouwd zijn, maar het zijn er uiteindelijk ook geen grote aantallen geweest. Het type is rond 1930 ontworpen door H. G. J. Schelling en is (of was) o.a. te vinden rond de Zaanlijn, langs de in 1934 geopende spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, langs de tramlijnen op Zuid-Beveland en nog op wat andere lokaties in het land. Meestal waren het echter enkelvoudige woningen. De woning op de foto betreft een meervoudige woning, wellicht drievoudig. Ik ben vandaag nog met de trein langs Zaltbommel gekomen en de situatie en details van de woning lijken overeen te komen, voor zover te zien . Ik heb de nummering van de wachthuizen langs de lijn Utrecht-Boxtel proberen te achterhalen, maar ik heb geen gegevens uit de periode 1920-1940 kunnen vinden. Het nummer moet echter wel ergens in de twintig geweest zijn! Alle overige dubbele of meervoudige woningen van dit type komen volgens mijn onderzoekingen niet voor het nummer 28 in aanmerking.
Verder lijkt mij de getoonde militaire activiteit op de foto niet onwaarschijnlijk voor een plek als station Zaltbommel: namelijk een laad- en losplaats van het spoor vlakbij een strategisch belangrijke (al dan niet reeds vernielde of te verdedigen) brug en rivier.
Website: http://www.lansink.tomaatnet.nl
Zondag 21-11-2004 19:35:17M.V Wesstein (Den Haag): Spoorwegwoningen werden genummerd per baanvak en in de richting van aanleg. Voorbeeld: de spoorlijn Venlo-Eindhoven is aangelegd vanuit Venlo, wachterswoningen werden dus ook vanaf Venlo genummerd. Dit lijkt me de spoorlijn Nijmegen-Gennep-Venlo (weet niet of deze ook in die richting is aangelegd) in de omgeving Gennep/Beugen. Kan het niet met zekerheid zeggen, check eea bij het Utrechts Archief (archieven NS en voorgangers). Militairen zien eruit als Duitse 'Wehrmacht' soldaten, wellicht meer info te vinden in de Duitse oorlogsarchieven?
Vrijdag 11-6-2004 05:21:26H de Haas (Den Haag): Misschien een tip! Heden avond was in het programma "Wegmisbruikers" een staande houding te zien in Gelderland bij een enkelspoor overweg zonder bovenleiding, een lokaal spoor dus, en hier stond een baanwachters huis met nummer 25. Als de nummering afhangt van een bepaald traject, dan zou theoretisch langs dezelfde lijn ook dit gebouw moeten, (kunnen) voorkomen.
Vr.gr. Hans.
Zondag 18-4-2004 00:37:04Henk Remmen (Cuijk): Ik heb deze foto al eens gezien in een boek over de oorlog rond Overloon (N.Br.), kan me de titel niet meer herinneren

Dinsdag 13-1-2004 11:55:26Evers (Maastricht): Van de NS weet ik niet zoveel af, maar wel, dat haar historische archieven zijnondergebracht bij het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl). Misschien, dat men daar nadere informatie heeft over deze woningen?
Maandag 30-6-2003 02:38:54Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.