Inzender: Henk Leentjes

Gegevens: Op de spandoeken in de optocht: Koningin Wilhelmina en Dank aan de Gevers. Wellicht een dorpje aan een turfroute in Drenthe?

Datering: ± 1920   Formaat: 9 x 13 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 25 juni 2002


 Reacties op Zoekplaatje 170 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Klazienaveen

Lubbe (Emmen): Op zoekplaatje 170 kijken we in Klazienaveen van oost naar west in de richting van de vroegere houten Dordsebrug. De bebouwing staat aan de zuidzijde van de Verlengde Hoogeveense Vaart, ook Van Echtenskanaal genoemd. In Klazienaveen heet nu die straatkant aan de zuidzijde van het kanaal: Langestraat. De straat aan de noordzijde van de Verlengde Hoogeveensevaart heet in Klazienaveen : Van Echtenskanaal nz. Het eerste deel van de straat aan de westzijde van Scholtenskanaal heet Mr Ovingstraat. Zie het boek "Klazienaveen in grootmoederstijd" van Jan Hoogers, pagina 34.
Daar staat duidelijk zichtbaar een deel van de huizen in kwestie aan de zuidzijde van de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het Van Echtenskanaal is in feite gelijk aan de Verlengde Hoogeveens Vaart. Beide namen worden gebruikt.
Mogelijk heette het water ten tijde van de foto op het zoekplaatje nog alleen Verlengde Hoogeveense Vaart. Wanneer de naam Van Echtenskanaal is ingevoerd is niet bekend.Het Scholtenskanaal was een aparte vaarverbinding tussen de Verlengde Hoogeveense Vaart en Emmer-Erfscheidenveen=Emmer-Compascuum en loopt van zuid naar noord en staat haaks op de Verlengde Hoogeveense Vaart. Alle kanalen zijn ten dele gedempt.
Er wordt gewerkt aan heropening van de vaarverbinding voor recreatievaart. Op de foto's is het Scholtenskanaal niet te zien.De foto uit het boek ingezonden door Lubbe Kroeze-red.

Zondag 22-7-2007 20:46:11Martin Snuverink (Voorburg): Het kan haast niet anders, of Dik Kralt heeft de oplossing gevonden. Ongelooflijk! Van mij driewerf gefeliciteerd, Dik!
Naast kanaal, jaagpaadje, rails, oeverhoogte, afstand oever-huizen en type huizen spreekt vooral de gelijkenis van de lichte en donkere palen aan de huizenzijde. Dit moet dus toch het Scholtenskanaal zijn.
Dik, hoe kom je trouwens op het waanzinnige, maar fenomenale idee om in de beeldbank Friesland te zoeken naar het Z.O.-Drentse Klazienaveen?
Vrijdag 6-1-2006 18:15:45d.kralt (meppel): In het Fries foto archief (!) komt een foto voor van de optocht van dit ZP-tje onder nummer 21687. De rails en de berm zijn goed te zien. Uiterst rechts op de foto staat de "tent" die op het ZP-tje staat. (Als u bij het Tresoar op Klazienaveen wilt zoeken spel dan de naam op z'n Fries : Klazinaveen of is er nog een Klazienaveen in Friesland?)
Donderdag 5-1-2006 19:29:16Henk Leentjes (Emmen): Gisteren speciaal voor dit doel een lichtloep 10x gekocht; aan de rechterzijde van kanaal voorbij de brug bebouwing waar te nemen; het eerste gebouw lijkt wat groter (boerderij of fabriekshal); ook daar achter nog verdere bebouwing. Nog wat verder lijkt het kanaal dood te lopen (of wellicht een bocht naar rechts of links), aangezien er aan de kopse kant ook een rij bebouwing lijkt te staan (meerdere afzonderlijke gebouwen).

De bebouwing aan de linkerzijde gaat ook nog wel een eind door en de afstand tussen bebouwing en kanaal lijkt groter te worden naarmate verderweg.

Een betere scan is te zien op mijn website onder de knop onbekend.
Website: http://www.stadsloten.nl
Zondag 11-12-2005 17:48:20Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Natuurlijk had ik Emmercompascuum al bekeken; inderdaad een prachtige site met oude foto's. De panden boden mij nog geen aanknopingspunt; je ziet er nergens van die grote schoorsteenplaten, zoals wel te Klazieneveen te vinden zijn. De tramlijn lag te Emmer- consequent strak langs de vaart, behalve bij de plaatsen waar de tramlijn het kanaal over stak, zoals bij Emmer-centrum, maar dan ligt deze in een scherpe boog. Ook is de oever, dat wil zeggen alles tussen de rooilijn en de vaart, in Emmer- smal. Op het ZP is de oever naar verhouding erg breed. Ik heb hetzelfde gedaan met de omgeving van Dedemsvaart maar ook hier geen aanknopingspunten in de panden, geen schoorsteenplaten, een smalle oever en ook hier een strak langs de vaart gelegen tramlijn. Helaas bezit ik geen volledige set lijntekeningen van de tramlijn en dan nog: het spoor is zo vaak gewijzigd.
Zoals ik al zei, er zijn voors en tegens wat K'veen betreft, maar het kan nog steeds, Martin.
Zondag 11-12-2005 17:03:22Martin Snuverink (Voorburg): Als we het erover eens zijn dat Klazienaveen geen oplossing biedt, stel ik voor verder te zoeken in Emmer-Compascuum en omgeving, en wel in de eerste plaats langs het Hoofdkanaal, in de tweede plaats aan het Oosterdiep. Ga daarvoor naar http://www.oud-emmercompascuum.nl/bew_mv.html (klikken op oude foto’s en vervolgens op Simon Mulder) en http://www.emmer-compascuum.com/. Wel even doorklikken.
Er zijn zeer veel oude foto’s van Emmer-Compascuum digitaal te raadplegen, waarvan vele met tramrails en tramvoertuigen.
Zoals Norman Visser op 23-09-2003 al opmerkte, kom je hier in een genadeloze doolhof terecht met al die veenkanalen, die veel op elkaar lijken.

Website: http://www.oud-emmercompascuum.nl/bew_mv.html
Zondag 11-12-2005 16:21:06Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Na vergelijking van alle foto´s van Klazienaveen met het ZP zijn er toch ook verschillen. Die schoorsteendeksels komen overeen. Maar de kanaaloevers niet. Die zijn op veel foto´s van K´veen hoger en steiler. De huizen op die foto´s leveren geen enkel aanknopingspunt.
Ook ga ik nog niet mee met het door Martin gestelde over het standpunt van de fotograaf. Het standpunt is veel hoger dan de rest van de op het ZP zichtbare schepen. Op andere foto´s van K´veen komen weliswaar andere en hogere schepen voor maar die gedakte roefen hebben ze niet. Het lijkt meer een dak van een keet (op een brug) of een brugwachterskot, al waren die toen ook niet algemeen en stonden die vaak terzijde van het kanaal als ze er al waren.
Het tramspoor op het ZP maakt een s-bocht. Het betreft hier waarschijnlijk niet het doorgaand spoor maar een laadspoor op de brede oever. Bij smallere oevers lag het doorgaand tramspoor gewoonlijk direct naast het kanaal. Dat was relatief verkeersveilig en er werden met een niet te zware tram (illegaal) snelheden van 50 tot 60 km/h bereikt.
Te Klazienaveen lag volgens archieftekeningen inderdaad een laadspoor. De tekening komt niet overeen met het ZP maar dat zegt niet veel. Toen de weg is verhard is alles gewijzigd. Hier werd turf overgeslagen op karren die deze naar de fabriek aan de overkant van het kanaal brachten. Veel turf kwam per schip en kon dan op de tram worden geladen, op weg naar de Diezerkade te Zwolle waar overslag op landelijke binnenvaart plaatsvond. Het precieze verloop is in de loop der jaren niet geheel duidelijk.
Er zijn voors en tegens.
Vrijdag 9-12-2005 22:05:09Martin Snuverink (Voorburg): Voortbordurend op de inzending van Sjoerd, kan dit inderdaad heel goed Klazienaveen-Noord zijn. Als we dit aannemen, kijken we over het Scholtenskanaal in noordelijke richting. Rechts (ten oosten) van het kanaal ligt nu de vermaarde Norit/Purit-fabriek die van turf actieve kool maakt (geurvreters en adsorptiekool). De weg links langs het kanaal heet nu Mr. Ovingstraat.
Ik heb oude foto’s gezien waarop in Klazienaveen wel degelijk de grote schoorsteenplaten voorkomen, maar vaak, in tegenstelling tot de Friese, niet met een vlakke bovenkant. Zie de foto’s op de link.
Recente topografische kaarten laten daar nog steeds vrijstaande bebouwing zien over een afstand van bijna 1 km.
De stoomtramlijn van Klazienaveen naar Ter Apel werd in 1907 geopend. Het Scholtenskanaal dateert van 1906. De foto is genomen vanaf de roef van een turfschip. Deze schepen hadden soms schuine daken. De foto moet zijn genomen vanaf een punt dicht bij het begin van het Scholtenskanaal, bij de Verlengde Hoogeveensche Vaart, het centrum van het dorp.
Aan de Mr. Ovingstraat 54-55 staat een villa uit 1903 te koop, gebouwd als marechausseekazerne met aangebouwd woonhuis voor de wachtcommandant. Dit huis dateert dus van vóór het graven van het kanaal!
Nu moet nog een locaal bekende getuigen of dit wel of niet Klazienaveen is. Zo niet, dan moet de zoektocht weer verder gaan. Ben benieuwd...

Website: http://www.klazienaveen.nu/album/album.php?album=Vroeger&nbpage=2
Donderdag 8-12-2005 22:08:06Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Met Martin ben ik het eens dat het tramspoor aan de noord- of westzijde van de vaart moet liggen ivm zoonestand. In dit onderzoekje ga ik uit van 1067 mm, dus het gebied van de NTM inclusief de tramweg Meppel - Assen langs de Drentse Hoofdvaart valt dan af (1435 mm, normaalspoor).
Dan vallen in het 1067 mm-gebied af:
- MB; Meppel - Balkbrug (geen kanaallijn).
- DSM; Moespot (noord van Zwolle) - Lichtmis (tramspoor oostzijde)- De Vlijt (langs Dedemsvaart NS-station), Slagharen - Coevorden (tramspoor zuidzijde), Hoogeveen - Hardenberg (geen kanaal), Nieuw Amsterdam - Klazienaveen (zuidzijde), Klazienaveen Noordzijde bij de Postweg - Foxel en Emmer Compascuum - Ter Apel, bovendien de turftramweg Zandpol - Amsterdamsche Veld (zuidzijde Dommerskanaal).
- EDS: geheel, geen kanaaltramweg, behalve (dit kan dus wel) Nieuweroord - Zwinderen tussen Hoogeveen en Oosterhesselen: tramweg noord van Verlengde Hoogeveensevaart.
Wel in aanmerking komen (DSM): De Vlijt - Dedemsvaart - Lutten (tram noordzijde Dedemsvaart, (kan toch Martin!)), Coevorden - Nieuw Amsterdam (tram noordzijde Stieltjeskanaal), Klazienaveen Zuid - Idem Noord bij Postweg (tram west van Scholtenskanaal, grootste kanshebber), Foxel - Emmer Compascuum (noordzijde resp. westzijde Willemsvaart en Oosterdiep).
Ik voel gezien de bebouwingsgraad veel voor Klazienaveen Zuid, ook gelet op de sporensituatie, en minder voor Dedemsvaart en Emmer Compascuum.
De tramweg Zuidbroek - Stadskanaal - Ter Apel (wisselend oost en west langs het Stadskanaal) komt door normaalspoor niet in aanmerking.
Streekkenners en fotospeurders gevraagd! Klazienaveen?
Donderdag 8-12-2005 11:14:13Martin Snuverink (Voorburg): Het tramspoor moet langs de noordzijde of westzijde van het kanaal lopen. Wat Drenthe-Zuid en Overijssel-Noord betreft vallen de Lutterhoofdwijk (De Krim, Slagharen), de (Verlengde) Hoogeveense Vaart en het Lichtmiskanaal dan af. De Dedemsvaart, het Stieltjeskanaal en het Scholtenskanaal bij Klazienaveen blijven over.
Een dergelijk onderzoek dient ook te gebeuren voor het gebied Oostermoer en langs de Opsterlandse Compagnonsvaart (Appelscha e.o.). Aan de westzijde van de Drentse Hoofdvaart (Smilde e.o) liep ook een tramlijn.
Bedenk dat huizen met de typische grote schoorsteenplaten in Avereest, De Krim, Emmen en langs de Drentse Hoofdvaart niet of nauwelijks voorkwamen, zodat ik Dedemsvaart, Balkbrug en Scholtenskanaal weinig kans geef.
Woensdag 7-12-2005 21:55:56Antoon Bosselaers (Mechelen): Het nalezen van oude bijdragen leidt soms toch tot verrassingen. Meer dan twee jaar geleden (23-9-2003) schreef Norman Visser in bijdrage 8 al: "Ook vanwege dat op het zoekplaatje volgens mij rails te zien is(in de verte een tram?)." 23 bijdragen en een nieuwe scan later komt Gerard tot dezelfde conclusie, en nu wordt dit wel opgepikt. Maar Norman had het dus goed gezien!
Woensdag 7-12-2005 19:15:06Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik zal in mijn emplacementstekeningenarchief van de Drentse, Groningse en Friese tramwegen zoeken naar overeenkomsten. Het is duidelijk dat het over tram gaat, maar ik weet nog niet geheel zeker of het 1067 mm is of 1435 mm. De tramwagens in de verte hebben een middenbuffer. Ik denk nu meer aan 1067 en dus aan de DSM, EDS of OG en niet ten eerste aan de NTM.
Dinsdag 6-12-2005 23:23:24Sicco Fockens (Groningen): Een kaartje van een deel van de tramwegen en kanalen in Drenthe op bijgaande link.
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Kaart_DSM.png
Dinsdag 6-12-2005 20:41:06Martin Snuverink (Voorburg): Nu zie ik pas duidelijk het spoor. Bedankt, Henk en Gerard. Het is zeker smalspoor. Hier kunnen we verder mee. Aangezien ik onvoldoende kennis en materiaal over spoor- en tramwegen heb, laat ik het speuren aan de hand van het spoor liever over aan Sjoerd.
Dinsdag 6-12-2005 01:59:37Gerard Nachbar (Almere): Sjoerd, misschien werkt een directe link wél: http://www.stadsloten.nl/onbekend/onbekend_index.html
Ik werk met de browser FireFox 1.5 (in plaats van IE 6 SP2) en krijg de site probleemloos binnen. Nu je weet waar die spoorlijn loopt, zie je deze trouwens ook in de vergroting van zoekplaatjes.nl.
Maandag 5-12-2005 23:51:45Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek ): Helaas krijg ik bij de site van Henk Leentjes de link Onbekend niet open terwijl de andere links wel werken. Dat ligt niet aan mijn pop-upblokkering.
Jammer, want normaalspoor wijst in deze contrijen op de NTM (voornamelijk Friesland, maar ook Drente langs het kanaal naar Assen) en dan dus normaalspoor.
Groningen en de rest van Drente voornamelijk smalspoor (1067 mm) en dan EDS of DSM of MB (Meppel - Balkbrug) of OG (Oostelijk Groningen).
Maandag 5-12-2005 22:52:42Gerard Nachbar (Almere): En in die vergroting zie je duidelijk langs de linkeroever (links, gezien vanuit het standpunt van de fotograaf en de ZP-vorser) tramrails of spoorrails. De kenners zien gauw genoeg of het gewoon spoor of smal spoor betreft. In ieder geval lijkt met deze vaststelling het aantal mogelijkheden wat kleiner te worden.
Maandag 5-12-2005 19:13:06Henk Leentjes (Emmen): Ik heb op mijn site: www.stadsloten.nl een scherpere afbeelding geplaatst (onder de knop "onbekend").
Website: http://www.stadsloten.nl
Zondag 4-12-2005 20:35:42h kloppenburg (hattem): hoi,

doe dat en wat dacht je van een oproep in "spitwaark"?
Vrijdag 2-12-2005 19:29:41Jeroen Scholten (Valthermond):
Ik zou de vraag en foto eventueel ook nog even in de Dorpskrant van Valthermond kunnen plaatsen.
Veel oude van dagen lezen dit krantje in Valthermond

Jeroen
Website: http://www.valthermondonline.nl
Donderdag 1-12-2005 14:17:44Jeroen Scholten (Valthermond):
Hoi,

Ik heb het boek "Historie uit de Mond" er bij gepakt uit mei 1992. Hierin staan vele foto's van gebouwen uit die tijd.
Ben aan het vergelijken of 1 van de gebouwen overeenkomen met de foto.
Tot nu toe nog geen overeenkomsten gevonden.

Ik kijk nog even verder....Jeroen
Website: http://www.valthermondonline.nl
Donderdag 1-12-2005 13:29:32H.Kloppenburg (Hattem): Hallo Jeroen,

Na ruim 3 jaar meer duidelijkheid.
Probleem nog steeds waar is dit? Zuiderdiep? en welk nummer dan; plaatsnummer of huisnummer; ik kan het niet traceren ondanks ettelijke pogingen.
Harry Kloppenburg
Donderdag 1-12-2005 13:26:06Jeroen Scholten (Valthermond): Het Koninklijk Echtpaar in 't Veen te Valtermond in 1907.
Deze ansichtkaart werd verzonden aan jonge juffrouw B.Smit (=Berendina)
p/a de heer B.Smit logement te Emmer Erfscheidenveen.
De kaart werd verzonden door Jacoba en Meiltje Smit uit Valthermond
(kinderen van Reinder Smit en Marchina Gezina Oosting.)

Kijk ook hier eens:
http://forum.valthermondonline.nl/viewtopic.php?t=622

Jeroen

Website: http://www.valthermondonline.nl
Donderdag 1-12-2005 12:57:57H.Kloppenburg (Hattem): Waar dan Jeroen? dat is de vraag
Donderdag 1-12-2005 12:17:54Jeroen Scholten (Valthermond): Een fotootje van Koningin Wilhelmina in 't Veen, 1907:
http://forum.valthermondonline.nl/album_cat.php?cat_id=1&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&start=48

Jeroen
Website: http://www.valthermondonline.nl
Donderdag 1-12-2005 12:11:50Sicco Fockens (Groningen): Wat mij betreft terug naar af met dit zoekplaatje. Er is ooit aangevoerd dat het Valthermond zou kunnen zijn, omdat de koningin daar geweest is; toch is niet duidelijk vast te stellen dat het zp een koninklijk bezoek voorstelt. Verder hebben we van degene die het 'niet zo moeilijk' vond om uit te zoeken dat het echt Valthermond betreft, ook nooit meer wat gehoord. Verder klopt de opmerking over het feit dat er geen doorgaande weg loopt langs de zuidzijde van het Zuiderdiep, terwijl het zp niet op het Noorderdiep kan zijn gemaakt.
De volgende veenkoloniale kanalen zouden in aanmerking kunnen komen, met bijbehorende richting:

Kiel-Windeweer 330-150
Annerveenschekanaal-Stadskanaal 310-130
Gasselternijveensemond 74-254
Drouwenermond 64-264
Nieuw Buinen (Noorderdiep en Zuiderdiep) 60-240
Eerste Exloermond 56-236
Tweede Exloermond 56-236
Nieuw Weerdinge/Weerdingermond (56-236/40-220/88-268)
Musselkanaal 322-142
Ter Apelkanaal 358-178
Verlengde Hoogeveense vaart Veeoord-Erica (100-280)

Ik sluit kanalen verder zuidoostelijk in Drenthe gelegen maar uit omdat ze te nieuw zijn. Verder is het ook niet het Oranjekanaal in Schoonoord (te diep). Langs de Drentse Hoofdvaart in Smilde (34-214) zou ik nergens een plaats weten waar aan een kant zoveel grond tussen water en weg gelegen kan hebben. Ten oosten van het Stadskanaal kan alleen Boven-Pekela v.w.b. verkavelingspatroon; ik wil daar nog wel een keer kijken als ik een foto van die boerderij bij Nieuwediep ga maken.
Wie heeft zin om een aantal bovenstaande mogelijkheden uit te sluiten?Zondag 24-7-2005 12:04:05d.kralt (meppel): Wat mij al een tijdje bezighoudt bij deze foto is het standpunt van de fotograaf. Staat die op het dak van een huis, dat midden in de vaart staat, of maakt de vaart een bocht? Als de vaart geen bocht maakt, varen de schepen dan achteruit? Draaien in de smalle vaart kan niet volgens mij. Rechts van de brug/sluis staat volgen mij een ereboog, die bouw je niet na een ramp als in 1917. Het dakje op de voorgrond van de foto is dat half van zink/glas en half van mastiek gemaakt?
Zaterdag 23-7-2005 00:34:32Wijnholds (Valthermond): Correctie:

De bruggen liggen 85 meter van een "wijk" en de "wijken" liggen 170 meter uit elkaar.
De breedte van een "plaats" is dus 85 meter. En elke brug ligt precies tussen 2 "wijken" in.
Vrijdag 22-7-2005 19:48:40Wijnholds (Valthermond): Op de foto zijn geen duidelijke "wijken" te herkennen, terwijl de "wijken" in Valthermond hoogstens 80 meter uit elkaar liggen met precies daartussen een brug (op 40 meter dus). Ook is op de foto te zien dat er ook aan de rechterzijde van het kanaal een "weg" loopt. Dit is niet het geval in valthermond. De "plaatsen" aan de rechterkant van het zuiderdiep zijn privé eigendom en daar loopt geen "weg/pad" langs.

Valthermond is trouwens ongeveer 11 km lang.
Donderdag 21-7-2005 01:01:16Henk Leentjes (Emmen): Ik heb de foto met een vergrootglas nog eens heel goed bekeken (ze is werkelijk superscherp)
- In de verte over het kanaal een brug met witte leuningen (lijkt een draaibrug te zijn)
- De vlaggen hangen niet halfstok zoals door iemand eerder gesuggereerd werd, maar duidelijk aan het uiteinde.
- Voor de huizen om de zoveel meter, zover je kunt zien, elektriciteitspalen, waartussen elektriciteitsdraden.
- Tussen het publiek/optocht een door twee paarden (met hoofdtooi) getrokken (boeren?)kar met daarop een vijf/zestal musikanten.
- Ik heb vrijwel elk hoofd in detail bekeken, maar kan echter de koningin en/of haar gevolg niet ontdekken.
- Verder voor de huizenrij lijken een aantal marktkramen te staan.
- Tussen de huizen en de optocht staat/loopt een man met een kruiwagen vol turfblokken.
- Rechts van het kanaal verderop (nog verder dan de brug) staat een boerderij of iets wat er op lijkt.
Maandag 4-7-2005 23:13:19Harry Kloppenburg (Hattem): Een paar opmerkingen betreffende 1917; Als er werkelijk op het spandoek een dankbetuiging staat aan de gulle gevers (???!!!), kan dat daadwerkelijk te maken hebben met het bezoek van H.M. In diverse bronnen kan men lezen dat er (en ik citeer nu) "in het gevolg vam H.M. de koningin wagens vol kleren en dekens meereden."
Een andere bron meldt dat het gebied tot rampgebied werd verklaard en er een hulpactie op gang kwam. In het kader van die hulpactie legde koningin Wilhelmina en haar echtgenoot een bezoek aan Valthermond af.
En toch, nu ik bezig ben met deze zaak bekruipt mij enige twijfel. Zoals de opmerking van iemand betreffende het feestelijk karakter. Aanvankelijk kon ik mij daar wel iets van voorstellen bij een koninklijk bezoek, maar nu ik met deze zaak bezig ben weet ik dat niet meer zo zeker. Al zoekende werd het mij wel duidelijk dat zich een ongekende ramp had voltrokken:
-16 of 17 doden.
-90 huizen afgebrand
- de brand duurde van 21 mei tot 8 juni
-het oorlogsnieuws van het westelijk front werd in de landelijke bladen van de voorpagina verdrongendoor de brand
-brandweercorpsen uit Den Haag en Rotterdam moesten assisteren.
-Het leger (Assen) werd ingezet.
-Emmer Courant: "Hel......de plaats des onheils is door ons bezocht. Tot aan Valthe ziet men hoe het vuur heeft huisgehouden. Een wijde rookende, smeulende en brandende vlakte.Een terrein van verwoesting. Zij die deze ramp hebben meegemaakt zijn voor hun verder leven getekend.
AL MET AL GEEN REDEN VOOR FEESTELIJKHEDEN ZOALS OP DE FOTO IS TE ZIEN.

Maar wat te denken van het (werk)bezoek van Koningin Wilhelmina en haar man in 1907 op 4 juli? Toen was er wel sprake van grote feestelijkheden.Ik lees in het boekje 100 jaren Valthermond (1953) van groot enthousiasme onder de bevolking en dat het dorp in feesttooi was gehuld. (o.a. 13 erebogen, waarvan 1 van turf) Overal hingen vlaggen. Veel inwoners stonden langs de weg. Allerlei demonstraties werden gegeven betreffende veenwerkzaamheden. Dit vond plaats Zuiderdiep pl.nr.78.
Van dit feest heb ik een paar foto's; op 1 foto staat een grote groep mensen, jong en oud waarvan de kledij in vele opzichten gelijk is aan de foto op ons zoekplaatje. Met name de (zomer)hoedjes en "witte overgooiertjes"van de jonge meisjes zijn identiek. ook de üitstraling" van beide foto,s komt overeen.(sombere kleren midden in de zomer) Zoekplaatje 170 kan heel goed gedateerd zijn in 1907. Blijft nog de vraag..waar in Valthermond? Ik ga de foto voorleggen aan de Historische Vereniging Odoorn. Wie weet komen er nieuwe feiten aan het licht.
Harry Kloppenburg
Woensdag 26-1-2005 15:44:32Gabriël Snuverink (Amsterdam): Allereerst: een discussie over het wel en wee van (en al dan niet respect voor) de Oranjes lijkt me hier helemaal niet op z'n plek.

Nu ja. Als ik nog eens goed kijk, zie ik links van de menigte en rechts van de huizen masten (of iets wat daar op lijkt). Hoe zien anderen dit?

Dinsdag 25-1-2005 23:33:07Harry Kloppenburg (Hattem): Nieuw Dordrecht kan niet van wege bomen die bladeren hebben; past wel bij de meimaand. De vlag hangt mijns inziens halfstok; helemaal niet feestelijk dus, hoewel, een bezoek van de koningin biedt hoe dan ook heeft altijd wel iets feestelijks. Ik zal nog eens in mijn eigen archieven duiken over deze zaak. Wel weet ik dat er zeer snel goederen zijn gebracht naar het getroffen gebied. De cynische opmerking betreffende de afgedankte kleren is niet gepast en heeft niets met dit onderzoek naar de herkomst van deze foto te maken.
Dinsdag 25-1-2005 11:39:01Wim de Koning Gans (Den Haag): De suggestie Nieuw Dordrecht op 8 december 1921 is indertijd afgewezen omdat je dan kale bomen zou moeten zien.
Ik ondersteun het pleidooi voor een grotere scan, en eventueel nadere bestudering van de foto door Henk Leentjes. Eindigt het water in de verte of ligt er een schip voor een brug of sluis? Overigens vind ik een optocht met spandoek 'Koningin Wilhelmina' bij nader inzien eerder tegen haar aanwezigheid op dat moment pleiten. In ieder geval denk ik dat we een gebeurtenis waarbij zij niet lijfelijk aanwezig was beslist niet moeten uitsluiten. Valthermond en Nieuw Dordrecht kun je ook niet uitsluiten, maar deze plaatsen zijn geopperd vanwege de gevonden gebeurtenissen en niet vanwege de topografische overeenkomst.
Dinsdag 25-1-2005 11:32:41Gabriël Snuverink (Amsterdam): Interessant, ik heb me het afgelopen weekend ook op dit plaatje gestort. Ik ben het met Wim eens dat dit plaatje een feestelijk karakter heeft. Wel vind ik dat het plaatje wat vaag is. Behoort een scherpere scan tot de mogelijkheden?

De eerste reactie (van de heer Visser) opperde Nieuw Dordrecht. Dit werd afgewezen, maar waarom eigenlijk?
Dinsdag 25-1-2005 00:23:47Wim de Koning Gans (Den Haag): De NRC van 24-5-1917 meldt dat de koningin en de prins 'gisteren per Staatsspoor van 7.11 uur uit den Haag naar Drente [zijn] vertrokken voor het bezoek aan de door den veenbrand geteisterde streken. ... In den trein werd een aantal kisten met kleedingstukken meegevoerd. De reis ging eerst naar Meppel, waar op het stationsemplacement in den Koninklijken trein wordt overnacht, teneinde hedenmorgen vroeg per auto de tocht door de veenstreken aan te vangen.' Dit als reactie op Martins opmerking over 'vroeg uit de veren.' Het bezoek was dus op 24 en niet op 25 mei, zoals ook blijkt uit een bericht in de NRC van 24 mei die meldt dat het koninklijk paar de vorige nacht in het hofrijtuig heeft doorgebracht.
In Het Centrum verschijnt op 25 mei 1917 (pagina 2) een verslag van het bezoek van het koninklijk paar aan 'de geteisterde veenkolonies'. Valthermond wordt in dit stuk niet met name genoemd. De veenbrand woedde niet alleen in Valthermond maar ook bijvoorbeeld Emmercompascuum en Nieuw-Weerdinge.
Overigens kan ik mij niet voorstellen dat koud drie dagen na de brand, althans het begin daarvan, de vlaggen al uitgingen en hulde aan gevers werd gebracht (toch niet voor die afgedankte kleren van Wilhelmina en Hendrik?). Ook op 24 mei meldt Het Volk nog de vondst van zes doden. Pas op 1 juni keerde materieel van de Haagse brandweer terug uit Drenthe.
Kortom, het bezoek van 24 mei kan bezwaarlijk een feestelijk karakter gehad hebben. Het verslag bevestigt overigens het stereotiepe beeld van Wilhelmina als 'echte kerel'. Wanneer de burgemeester vindt dat zij niet over een greppeltje kan springen, springt zij natuurlijk toch onder het motto 'Meneer de burgemeester, er is niets dat niet kan.'
Onderzoek in Qoop, Google images en het Drents Fotoarchief leveren helaas geen beelden op die aansluiten bij het zoekplaatje. Het idee dat dit Valthermond op 25 mei 1917 zou zijn is in eerste instantie opgedoken los van enige topografische overeenkomst. Die lijkt ook niet te vinden. Volgens mij bevinden we ons met deze theorie op drijfzand. Uit http://kranten.kb.nl leid ik af dat Wilhelmina niet nog een keer terug is geweest in Drenthe om hulde in ontvangst te nemen.
Maandag 24-1-2005 23:43:20Martin Snuverink (Voorburg): Dan lijk ik van Harry Kloppenburg toch nog gelijk te krijgen met mijn reactie van 12-07-2003! Nu nog het ultieme bewijs dat het Valthermond is.
Maandag 24-1-2005 23:15:27Harry Kloppenburg (Hattem): Valthermond, zeker weten en wel mei 1917 op het Zuiderdiep en wel "achter in de mond" (ongeveer plaatsnummer 90.) De precieze locatie zak ik nog een keer uitzoeken; lijkt me niet zo moeilijk.
24 janbuari 2005
Maandag 24-1-2005 20:19:34Martin Snuverink (Voorburg): Reactie op de opmerkingen van Sicco Fockens dd 21-09-2003:
Ik zie het zo: Het Zuiderdiep loopt ongeveer ONO - WZW. We kijken in de richting ONO, dus richting Musselkanaal. Als dit het Zuiderdiep is ligt de dichte bebouwing ten N van dit diep, dus op het langgerekte eiland tussen beide diepen. Daar lopen oorspronkelijk ook de wegen. Dit strookt ook met de structuur van de nederzetting, omdat ten Z van het Zuiderdiep en ten N van het Noorderdiep wijken (doodlopende zijkanalen) liepen. De wegen liggen juist op het "eiland" om een grote hoeveelheid bruggen over de wijken te vermijden. De wijken zijn waarschijnlijk inmiddels (veelal) gedempt. Ik ben ervan overtuigd dat sinds 1917 ook vele van de huizen zijn vervangen door nieuwere.
Als dit het Noorderdiep zou zijn, zou de zon in het oosten staan en dan zou Wilhelmina wel akelig vroeg uit de veren moeten zijn gekomen. Onwaarschijnlijk.
Woensdag 24-9-2003 00:55:29Visser (Leeuwarden): Ik heb in het verleden ook weleens aan Valthermond gedacht. Ook vanwege dat op het zoekplaatje volgens mij rails te zien is(in de verte een tram?). Maar ik waag me maar even niet meer aan het Drentse hoogveen. Je komt er in een genadeloos doolhof terecht. Het lijkt allemaal erg op elkaar, met al die kanalen.
Dinsdag 23-9-2003 03:54:11Sicco Fockens (Groningen): Vandaag in Valthermond geweest, en zowel het Noorder- als het Zuiderdiep bekeken, en voornamelijk gezocht naar het vierde huis van links met de witte banden, maar ik het dit huis niet kunnen vinden. Verder heb ik het idee dat als het water op de foto ongeveer west-oost loopt, de huizen links ten zuiden van het kanaal staan. Het Zuiderdiep in Valthermond is ongeveer zo dicht bebouwd als de linkerkant van de foto, maar die bebouwing ligt juist ten noorden van het kanaal. Het Noorderdiep is veel minder dicht bebouwd dan het Zuiderdiep en de bebouwing is jonger.
Zondag 21-9-2003 22:26:52Martin Snuverink (Voorburg): Is er nu niemand in Drenthe, Groningen of elders die kan bevestigen of weerleggen dat dit Valthermond op 25 mei 1917 was?
Woensdag 10-9-2003 15:45:07Martin Snuverink (Voorburg): Valthermond kan heel goed!
Koningin Wilhelmina is tweemaal op bezoek geweest in Valthermond. De eerste keer was een vrolijk bezoek op 4 juli 1907. De tweede keer was inderdaad op 25 mei 1917, vier dagen na de grote veenbrand, waarbij een vijftigtal huizen afbrandden en 17 doden vielen, waaronder een in een schip verbrand schippersgezin. De tekst “Dank aan de gevers” en de vlaggen halfstok passen heel goed bij het tweede bezoek. Zie ook http://www.w8.nl/veenbranden.htm.
Als dit Valthermond is, moet de foto zijn gemaakt boven het Zuiderdiep in NO richting. De zon lijkt in het WZW te staan, wat betekent dat het later in de middag is.
Valthermond is een 8 km lange dubbelkanaals veenkolonie, waarvan de bebouwde kom zich tussen het Noorder- en Zuiderdiep bevindt, dus links op de foto. Rechts van het diep staan alleen losse boerderijen tussen de “wijken”.
Ik heb geen argumenten gevonden dat dit Valthermond niet kan zijn, dus ik houd het erop.
Zaterdag 12-7-2003 06:46:22Maarten Reumer (Zwolle): http://www.brandweerevenementen.nl/projecten/veenbrand_1917.htm
spreekt over het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik die op 25 mei 1917 Valthermond bezochten.
Donderdag 12-6-2003 01:09:02Visser (Leeuwarden): Dan zoeken we nog maar even verder.
Woensdag 3-7-2002 20:21:32Redactie (): Vanwege de blaadjes aan de bomen en het feit dat de heer Visser de locatie niet herkent zoeken we nog even verder naar de oplossing!
Dinsdag 25-6-2002 21:19:17Visser (Leeuwarden): Bezoek van koningin Wilhelmina aan het dorp Nieuw Dordrecht in Drenthe.Waarschijnlijk is de foto genomen aan het oranje kanaal.

Het volgende kwam ik tegen : Hoog bezoek Een historische dag voor Nieuw Dordrecht is 8 december 1921, als koningin Wilhelmina, in gezelschap van de heer Kootstra (burgemeester van Emmen) en Mr.J.J. Linthorst Homan (commissaris van de koningin in Drenthe) zich persoonlijk op de hoogte stelt van de omstandigheden in Nieuw Dordrecht. Zij bezoekt de plaggenhutten van Hendrik Kiers, Hendrik Strijker, Egbert Alberts en Arend Wolbers en deelt haar gaven, waaronder dekens en doeken uit, terwijl de bevolking haar het Wilhelmus toezingt. Of deze belangstelling later ook daadwerkelijk positieve gevolgen heeft gehad, is niet duidelijk.

Bron: http://www.historisch-emmen.nl/buitendorpen/buitendorpen%2012.htm


Dinsdag 25-6-2002 19:46:20Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. 'zoekplaatje 170'.