Zoekplaatje 1497 

Inzender: Cees Hoogendijk 

Gegevens: Foto komt uit een album van de familie Hoogendijk van Cappellen (woonde te Ouderkerk a/d IJssel en Gouda) en zal rond het begin van de 20e eeuw gemaakt zijn. Situatie wordt niet herkend door oudere Ouderkerkers. De familie heeft in Gouda aan zowel de Oost- als de Westhaven gewoond.

Datering: circa 1900    Formaat: 10 x 15 cm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 13 oktober 2012


 Reacties op Zoekplaatje 1497 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Westhaven 33 in Gouda

Aster (): op de foto van Willem Poerink helemaal links meen ik een wel heel echt Hoogendijken "koppie" te zien..ook komt mij voor dat het helemaal niet zo onwaarschijnlijk is dat er 18 of 19 km. met de fiets wordt afgelegd. Het was een mooie tocht langs de Holl. Ijssel.
Verder lees ik dat met de invoering van de Woningwet de Ijsselsteentjes verboden zouden zijn. Op de hedendaagse borden die ter toelichting geplaatst zijn bij de Steenplaats Hitland staat vermeld dat door de toenemende vervuiling van de Holl. Ijssel met olie uit de Rotterdamse havens de kwaliteit van de Ijsselsteentjes niet meer gegarandeerd kon worden. Is dit de reden voor het verbod?

Maandag 5-10-2015 03:18:24Natas (): Bijgaand een link naar een filmpje van een huiskamerconcert op westhaven 33.. Ik vond het wel leuk om te zien..
Website: https://www.youtube.com/watch?v=8ZDQPuMcWL0 [...]
Woensdag 30-9-2015 20:55:43Cees Hoogendijk (Wierden): Allen ZEER HARTELIJK DANK voor het oplossen van dit raadsel. Fantastische samenwerking!
Zaterdag 5-1-2013 11:46:40Redactie (): Mijn opmerkingen over het witte achterhuis waren onterecht, het kan inderdaad niet anders of dit is een overblijfsel van het grotendeels verbrande Westhaven 33. Ik ben onder de indruk van alle gegevens die boven water zijn gekomen en ben het met Martin eens dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. E. Petter had die conclusie geloof ik al eerder getrokken. Westhaven 33 in Gouda dus. Een prachtig resultaat!
Woensdag 2-1-2013 19:07:03E. Petter (Den Haag): Op de tweede foto van Martin is het een witte strook te zien, wat de zijmuur is van het witte achterhuis met de dwarskap. Hier is goed te zien hoe ver het witte achterhuis uitsteekt t.o.v. de achtergeven van het voorhuis. En volgens mij komt dit dus overeen met de diepte van het balkon op het zoekplaatje.
Wat betreft 29a: het witte achterhuis en het lage pand met het platte dak vormen samen 29a, zie vindjeeigenhuis.nl. Zou het niet kunnen dat het originele dak verwijderd is en er later een plat dak opgezet is ? Want samen vormen het witte achterhuis en het lage huis een combinatie die erg lijkt op de uitbouwen zoals die op de gemeentekaart van 1870 te zien zijn.
En volgens mij stond dus
Woensdag 2-1-2013 18:53:19E. Petter (Den Haag): Ik heb ook het vermoeden dat het huidige pand Westhaven 33 op precies dezelfde fundamenten staat als het verbrande pand. Volgens mij de witte aanbouw net zo ver naar achter uit t.o.v. het huidige pand als het balkon breed is op het zoekplaatje.
Woensdag 2-1-2013 18:04:28Martin Snuverink (Voorburg): Vanmorgen heb ik de breedte van het huis Westhaven 33 aan de voorzijde ter plaatse gemeten en kom uit op 7,6 meter. Dit is een flink stuk breder dan ik had gedacht.
De breedte van de achtergevel van het zp heb ik ook nog eens geschat: De trapbreedte 2,0 m. De balustrade van de Poerink-foto bestaat uit 3 delen gescheiden door kolommen/paaltjes, met tussen elk deel 8 spijlen. De werkende afstand tussen de spijlen schat ik op 20 cm. Dan is de balustrade 3 * 9 * 0,20 + 0,10 = 5,5 m lang. Hierbij opgeteld de 2,0 m trapbreedte kom ik op 7,5 m. Welnu, dit komt aardig overeen met de 7,6 m voorgevelbreedte. Op https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/, zoeken Gouda, Westhaven 33, zie je zelfs dat Westhaven 34 een stukje tuin van 33 heeft afgesnoept, maar het is te hachelijk om hieraan conclusies te verbinden.

Dan is er nog het achterhuis met zadeldak evenwijdig aan de Westhaven, te berde gebracht door Natas op 31-12-2012 en een dag later becommentarieerd door de Redactie. Dit gebouw ligt voor de helft achter Westhaven 31 en geheel achter Westhaven 33, al is dit moeilijk te zien, omdat daarachter weer een latere uitbouw is gemaakt met plat dak. Deze uitbouw is van gele baksteen, maar niet van ijsselsteentjes, zodat die van later datum dan 1901 kan zijn en waarschijnlijk ook is, mede omdat het dak plat is. Bij mijn waarnemingen vanmorgen in het muisstille Gouda was er helaas geen mogelijkheid de achterterreinen te betreden en ik heb me moeten beperken tot het maken van de toegezonden foto’s. In het midden van de 1e foto, genomen vanaf de Peperstraat, zien we het bedoelde achterhuis, wit, met opgebouwde dakkapel en rechts de aanbouw met plat dak, waarachter het zadeldak verscholen gaat.
De ramen, de daklijst en de maten komen naar mijn smaak akelig goed overeen met die van het achterhuis met de ronde ramen. Dit achterhuis moet 4 vensters breed zijn geweest of – liever - 3 vensters plus het ronde raampje.
De 2e foto, genomen vanaf het parkeerplaatsje hoek Korte Noodgodsstraat/Peperstraat, toont dezelfde aanbouw met plat dak van de zuidkant. Te zien is dat het achterhuis pakweg 2 meter verder naar het westen uitsteekt dan het huidige huis Westhaven 33. Dat het afgebrande huis 2 meter dieper is geweest kan heel goed, maar kan ik niet aantonen.
Alle puzzelstukjes lijken nu op hun plaats te vallen.

Terzijde: Westhaven 29 is het bekende huis De Moriaan, een rijksmonument. Westhaven 29a is een deur met erachter een meter brede steeg of gang naar het achterterrein, waar zich het huis 29a bevindt, dat gek genoeg achter huis 31 ligt (huis 30 is niet te vinden). Dit rechthoekige huis met twee woonlagen en plat dak kan heel goed van 1907 dateren. Voor 1900 kwamen platte daken bijna alleen maar voor op paleizen e.d..

Ook terzijde: Om het allemaal nog wat lastiger te maken: E. Petter schrijft op 31-12-2012, 16:07, dat op de archieffoto van de link Westhaven 33 van vóór de brand te zien is. Inderdaad, terecht, maar dan klopt de datering 1910-1930 niet. Hoe betrouwbaar is het archief?
Woensdag 2-1-2013 17:55:50
Bewijsfoto's gemaakt en ingestuurd door Martin Snuverink - red.E. Petter (Den Haag): Aanvulling: Westhaven 29a staat gezamenlijk met Westhaven 33 op de gemeentelijke monumentenlijst (zie link). Voor beide is als bouwjaar 1907 aangegeven, maar ik denk dat dat alleen voor 33 klopt. Het lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk dat 29a en 33 tegelijk gebouwd zijn in een zo verschillende stijl.
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelij [...]
Woensdag 2-1-2013 12:55:15E. Petter (Den Haag): Het uitgangspunt is inderdaad dat het gevelgedeelte met de ronde raampjes zich achter Westhaven 32 bevond en dat het gedeelte met het balkon zich achter de voorgevel van Westhaven 33 bevond. Ik schat de achterdeur 1 meter breed en 2 meter hoog, en de achterdeur is op de foto 150x300 pixels. De afstand tussen twee zuiltjes van de balustrade is 250 pixels. Op de foto van Poerink is te zien dat we deze afstand 3 keer hebben en de trapopening is 275 pixels breed, zodat we in totaal 1025 pixels breedte hebben voor het hele balkongedeelte. Uitgaande van een deurbreedte van 1 meter is dan het hele balkongedeelte 1025/150=6,8 meter breed. Dat komt zeer goed overeen met de 6,6 meter breedte van de voorgevel van Westhaven 33.
Ik begin er steeds sterker van overtuigd te raken dat de noordelijke uitbouwen van Westhaven 33 de brand overleefd hebben en dat deze op de Bird's eye view van Bing te zien zijn. De positie van de ramen en de hoogte van het witte gedeelte met de dwarsgeplaatste kap achter Westhaven 32 komen goed overeen met het zoekplaatje. De eveneens witte laagbouw met het schuine dak die hieraan grenst en erbij hoort, zou ook een gedeelte kunnen zijn dat de brand overleefd heeft (zie gemeentekaart van 1870).
Verder valt me nog op dat het achterhuis van het huidige pand Westhaven 33 niet bereikbaar is vanuit de voorkant, je moet via het terras gaan (zie link). Dat komt omdat de witte achterbouw met de dwarskap er tussen staat (is op de foto's van de link heel goed te zien). Deze witte achterbouw met aangrenzende laagbouw hoort overigens niet bij Westhaven 32, maar is via de Westhaven bereikbaar door middel van een gang tussen Westhaven 29 and 30 en heeft zelfs een eigen huisnummer: 29a.
Website: http://www.exclusiefwonennederland.nl/overzicht/85 [...]
Woensdag 2-1-2013 09:57:25Martin Snuverink (Voorburg): Op de foto waarnaar E. Petter op oudejaarsdag verwees is te zien dat het afgebrande huis Westhaven 33 bestond uit een hoge parterre, een lagere 1e etage en daarboven een nóg lagere 2e etage. Daarboven moet nog een zolderetage zijn geweest. Al met al een bijzonder hoog huis voor die tijd en plaats. De voordeur was rechts van de straat gezien. De blokbepleistering van de voorgevel komt razend goed overeen met die op het zoekplaatje, maar dit zegt me niet zo veel. De hoogte van achterdeur met bovenlicht is op het zoekplaatje aanmerkelijk kleiner dan de hoogte van de raambovendorpel op de archieffoto. Dit zou betekenen dat deze achtergevel van een aanbouw is met verdiepingen op een lager niveau dan aan de voorzijde.
Op de foto van Wessels zien we links een achterhuis, dat achter de noordelijke helft van 34 staat en dus niet achter 33. Dit moet circa 4,5 meter breed zijn. Het huidige achterhuis is opgetrokken uit gele ijsselsteentjes en dus beslist van vóór 1900. Zie http://goo.gl/maps/iwAcQ.
Dit achterhuis komt totaal niet overeen met dat van de foto van Wessels. Vermoedelijk is het oude achterhuis rond 1890 gesloopt en vervangen. De “groene” muur op de foto van Willem Poerink zou dan de noordelijke muur van het nieuwe achterhuis moeten zijn.
Dit betekent dat het balkon behoort bij Westhaven 33. Het geveldeel met de ronde vensters staat dan achter Westhaven 32, maar zou best kunnen horen bij 33.
Wim merkt op dat op de gemeentekaart van 1870 de achtergevel van Westhaven 32 pakweg 4 meter meer naar het westen staat dan de achtergevel van 33 en dat dit niet is tot uiting komt op het zoekplaatje.
Dit was mij ook al eerder opgevallen op https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/, zoeken Gouda Westhaven 33. Maar kadastrale perceelgrenzen hoeven toch niet overeen te komen met de bebouwing? Vergelijk http://watwaswaar.nl/#RM-TQ-6-ed-1v-1-----3nR, perceel 559. Hierop is ook goed te zien dat Westhaven 33 ooit een achtererf had van wel 17 m breedte, dat in 1832 grotendeels was volgebouwd.
Ik geloof nog steeds dat het zoekplaatje de tuin van Westhaven 33 voorstelt, maar ik kan het bewijs niet rondkrijgen.
In oktober j.l. heb ik ter plaatse gekeken en een uitgebreid bezoek aan het Goudse archief gebracht. Daar heb ik ook kaartmateriaal opgevraagd en ingezien. Helaas zonder resultaat.
Website: http://goo.gl/maps/iwAcQ [...]
Dinsdag 1-1-2013 15:13:18E. Petter (Den Haag): De observatie van Natas is zeer interessant, omdat volgens het onderstaande bericht: "Pand Theodorusstichting overleefde grote brand", de brand vooral aan de voorkant plaatsvond. Het is dus mogelijk dat de uitbouwen aan de achterkant bij de brand gespaard bleven. Wellicht zijn deze bij de bouw van het nieuwe pand overgedaan aan de buren?
Verder mag er enige twijfel zijn omtrent de nauwkeurigheid van de gemeentekaart, want de foto waarnaar Natas verwijst op 21-10 (de achterkant van Westhaven 34) stemt niet met de gemeentekaart overeen: op de gemeentekaart is de achterkant over de volle breedte uitgebouwd, maar op de foto is slechts de noordelijke helft van de kavel bebouwd en blijft er een open strook aan de zuidkant over.
Ik vind nog steeds het feit dat de gevelblokken van de voorkant van het oude pand Westhaven 33 overeenstemmen met de gevelblokken van de achtergevel van het ZP een sterke aanwijzing dat het hier om Westhaven 33 voor de brand gaat.
De groene hart archieven beschikken over nog meer kaartmaterial, maar dat is niet on-line in te zien. Ik denk dat het een goed idee is de situatie voor te leggen aan het gemeentearchief Gouda, om zo duidelijkheid te krijgen.
Website: http://ftp.dekrantvangouda.nl/11-Bouwen-en-wonen.1 [...]
Dinsdag 1-1-2013 13:38:39natas (dordrecht): ik was nog in de veronderstelling dat het linkergedeelte nummer 32 was
op de foto van Willem Poerink staan overigens 4 fietsen..
Dinsdag 1-1-2013 13:13:59Redactie (): Natas, ik zie wat je bedoelt. Echter, als het allemaal klopt zouden we links op het zoekplaatje niet Westhaven 32 moeten zien maar een achtergebouw van Westhaven 33 dat deels achter nummer 32 lag. Het dak dat 'best' lijkt op dat linksboven op het zoekplaatje, is van een achterbouw die deels achter 32 en deels achter 31 ligt. Het lijkt me ook niet dat er na de brand een achterhuis is blijven staan.
Wanneer ik naar de gemeentekaart van 1870 kijk, springt de achtergevel twee keer naar achteren, iedere keer minstens een meter of 4 (als het voorhuis 6,6 meter breed is), en eerlijk gezegd zie ik dit niet terug op het zoekplaatje.
Website: http://binged.it/Tu4Gf6 [...]
Dinsdag 1-1-2013 10:52:21Natas (Dordrecht): Als je op bing maps op westhaven 33 zoekt en kijkt met bird eyes dan zie je dat de dak situatie van pand 32 best overeenkomt met het zoekplaatje als je de achterste bebouwing wegdenkt..
Website: http://www.bing.com/maps/#JnE9Lldlc3RoYXZlbiUyYjMz [...]
Maandag 31-12-2012 20:27:37E. Petter (Den Haag): Is dit dan voldoende bewijs?
Op de foto van de link uit de beeldbank groene hart is rechts naast Westhaven 34 de situatie van Westhaven 33 voor de brand te zien. En de in de voorgevel gebruikte blokken lijken precies op die van het zoekplaatje!
Vergelijk de situatie met het huidige pand Westhaven 33 zoals te zien op deze link:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodorusstichting_Westhaven_Gouda.jpg
Website: http://www.groenehartarchieven.nl/afbeeldingen/fot [...]
Maandag 31-12-2012 16:07:47Natas (Dordrecht): Dat denk ik ook ..
Is waarschijnlijk geen bewijs van te vinden ..
Maandag 31-12-2012 15:55:36E. Petter (Den Haag): Op afbeelding 339 (een gemeentekaart uit 1870) is de kavelsituatie van Westhaven 33 te zien. Hier is duidelijk te zien dat de achterkant van het pand noordwaarts is uitgebouwd en verspringt. Dat stemt dus overeen met het zoekplaatje. Ook is te zien dat de tuin van Westhaven 33 aan de rechterkant door de muur van Westhaven 34 begrensd wordt en mijn conclusie is dus dat die muur op de foto van Willem Poerink te zien is, begroeid met klimop.
Ik heb het relevante stukje van de kaart uitvergroot en ingezonden.
We hebben dus twee foto's van de achterkant van hetzelfde pand, beide afkomstig van Willem HvC en de foto's zijn op verschillende momenten gemaakt. Omdat het niet Oosthaven 50 kan zijn, moet dit pand van het ZP dus wel Westhaven 33 zijn. De suggestie dat het gaat om een tijdelijke woning na de brand wijs ik van de hand, want dan zijn er geen twee foto's met verschillende balustrades, beide afkomstig uit dezelfde familie. Ook is het duidelijk dat op de foto van Willem Poerink het zittende meisje thuis is en de andere drie gasten zijn, want ze zijn op de fiets.
Ik denk dat de foto van het ZP in 1894 is gemaakt, net na het betrekken van de woning en dat de foto van Willem Poerink kort voor de brand gemaakt is. In de tussenliggende 10 jaar is de balustrade vervangen.

Website: http://www.dbnl.org/tekst/dens002goud01_01/dens002 [...]


Afbeelding ingestuurd door E. Petter - red.
Maandag 31-12-2012 12:00:14E. Petter (Den Haag): Martin schrijft op 21-10-2012 dat we op de foto van Willem Poerink niet de achtergevel, maar wel de tuin van Westhaven 34 zien. Ik kan geen tuin van Westhaven 34 op deze foto herkennen, want ik zie alleen een 'groene muur', misschien de begroeide muur van het bewuste achterhuis?
Maandag 31-12-2012 00:23:00Han Boeve (Gouderak): De familie Hoogendijk van Capelle was een welgestelde familie in de Krimpenerwaard, zowel in Ouderkerk en in Krimpen a/d IJssel. Zij waren agrariërs en Steenplaats eigenaren. Ik ben in Gouda geweest (woon ik vlakbij) maar dit huis is niet meer te herkennen.
Zaterdag 24-11-2012 18:39:38Natas (dordrecht): ik zie dat de laatste link naar verkeerde foto linkt moet niet p 8 zijn maar p 6
Vrijdag 26-10-2012 18:07:30Martin Snuverink (Voorburg): Akkoord, Dick, goed gezien. Michiel David Wessels, de fotograaf van de tuin van Westhaven 34, was actief in Gouda van 1886 tot 1898, toen hij naar Zierikzee vertrok. Dit blijkt uit de link. Het achterhuis dateert dus van vóór 1906. Hierdoor stort mijn hypothese volledig in gruzelementen. Ben even k.o. en terug bij af.
Website: http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=sea [...]
Woensdag 24-10-2012 00:34:14Natas (): Martin, ik zie geen aanknopingspunten meer om verder op te zoeken. ik heb nog wel een foto gevonden van achterkant westhaven 28, het voegt verder niks toe aan de zoektocht maar vond het wel opvallend .. Ook een rond raampje . was dat toen mode?

Website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldi [...]
Dinsdag 23-10-2012 20:38:49dick zweers (bergeijk): Martin, het zou kunnen dat ik je verkeerd begrijp (deze opmerking zonder suggestieve bijbedoelingen) maar als ik je goed heb begrepen moet ik protesteren tegen de veronderstelling dat we hier en op het plaatje of dat uit de link van Natas iets zien dat tussen 1901 en 1914 is gebouwd. In beide gevallen is de datering midden 19e eeuws of ouder. Dit baseer ik op details van ramen, goten etc.
Dinsdag 23-10-2012 16:49:35Martin Snuverink (Voorburg): Natas, een mooie vondst, die archieffoto van de tuin van Westhaven 34!
Het pand links hoort ook bij 34. Westhaven 34 heeft een brede voorgevel, maar op http://www.bing.com/maps/ (Bird’s eye) is te zien dat achter de voorgevel zich ongeveer anderhalf achterhuis uitstrekt met twee puntdaken loodrecht op de Haven. Achter het noordelijke deel ervan was op de foto van Natas al een achterhuis in de tuin aanwezig. Dit achterhuis staat er nog. Het is opgetrokken uit waalformaat baksteen , wat betekent dat het waarschijnlijk van na 1901 is. In elk geval stond het achterhuis er nog niet op de topokaart van 1898, maar wel op de topokaart van 1914. Een topokaart van circa 1906 is er helaas niet. Men zegt dat topografische kaarten niet 100% betrouwbaar zijn, maar daaraan ga ik nu even voorbij. Het achterhuis is dus gebouwd tussen 1901 en 1914. Ik weet niet of het exacte bouwjaar van het achterhuis nog is te achterhalen. Als het achterhuis al voor 1906 bestond, moeten we concluderen dat dit niet deze achtertuin is geest.
Het is dus aannemelijk dat de tuin vóór de brand van 1906 onbebouwd was. Als het ZP en de foto van Wiilem Poerink in die tuin zijn genomen, zien we daarop niet de achtergevel van Westhaven 34, maar mogelijk wel een stuk achtertuin ervan. Volgens mij is de gevel links van de deur met het trapje het deel van het pand dat zich achter Westhaven 32 bevindt. Dit strookt dit met https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/, zoeken Gouda, Westhaven 33.
Zondag 21-10-2012 16:48:30Natas (dordrecht): Op bijgaande link een foto van tuin westhaven 34. pand links zou dan 33 moeten zijn.. Qua steen zou kunnen maar ramen zitten geljk boven elkaar en op zp niet...
Website: http://www.groenehartarchieven.nl/afbeeldingen/fot [...]
Zondag 21-10-2012 12:28:51Martin Snuverink (Voorburg): Vervolg. In de tuin van Westhaven 33 wordt in 1920 (dus 14 jaar na de brand) een gymnastieklokaal voor de R.K. scholen met een toegangsbrug gebouwd. Adres Peperstraat 35. Zie http://monumentenstad.files.wordpress.com/2011/09/goudse-monumenten.pdf.
Dit gebouw staat er nog en wordt hergebruikt door Centrum Media en Gezondheid. M.a.w. ten tijde van het zoekplaatje en de foto van Willem Poerink was de tuin nog onbebouwd.
De tuin was ten minste even breed als de breedte van het gymnastieklokaal, ruim 17 meter. Volgens de topokaarten van 1894 en 1898 was toen ook de tuin van het 10 m brede huis Westhaven 34 onbebouwd. Mogelijk vormden beide tuinen een geheel.
Nu eerst proberen bewijs voor Westhaven 33 te vinden. Dit zal niet meevallen, want de kans op het vinden van meer fotomateriaal van de tuin van vóór 1906 is klein.
Zondag 21-10-2012 12:02:01Martin Snuverink (Voorburg): Nog even wat relevante gebeurtenissen op een chronologische rij (jjjj-mm-dd).
1863-02-22: Willem Hoogendijk van Cappellen geboren te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van steenfabrikant Eeuwout. De familie was eigenaar van de steenfabriek De Molenplaats. Zie http://www.stadsloten.nl/onbekend/onbekendemolen5.html
1886-04-01: Willem trouwt met Adriana Johanna van Houweninge te Moordrecht. De familie woonde in de in 1885 gebouwde binnendijkse directeurswoning IJsseldijk-West 35, een aanzienlijk dijkhuis (nu rijksmonument) tegenover de steenfabriek de Molenplaats. Zie http://rijksmonumenten.nl/monument/512198/dijkhuis+op+rechthoekige+plattegrond++bestaande+uit+twee+bouwlagen+met+kelder+en+onderverdieping/ouderkerk+aan+den+ijssel/.
1888-10-21: In Ouderkerk wordt geboren Johanna Adriana Hoogendijk van Cappellen
1891-08-19: In Ouderkerk wordt geboren Ewout Hoogendijk van Cappellen
1894-03-06: In Ouderkerk wordt geboren Gerard Abraham Hoogendijk van Cappellen
Na 1894: Het gezin verhuist naar Gouda, Westhaven 33. Willem reist dagelijks met de stoomboot vanaf de 250 m van huis gelegen Veerstal naar de Molenplaats. Zie http://www.groenehartarchieven.nl/afbeeldingen/fotos/3-20619.
1889-03-25: Vader Eeuwout Hoogendijk van Cappellen (74) overlijdt in Rotterdam, maar woonde waarschijnlijk nog in Ouderkerk. Mogelijk is het gezin daarna verhuisd naar Gouda (beter onderwijs?).
1901: Invoering van de Woningwet. Gele ijsselsteentjes in woningen worden verboden. Dit betekent langzamerhand het einde van ijsselsteenindustrie.
1906-01-14: Een grote brand verwoest het huis Westhaven 33. Het gezin verhuist naar Oosthaven 50. Ter plaatse komt een nieuw huis voor de Theodorusstichting.

Ik had gesuggereerd dat de foto’s gemaakt konden zijn in de tuin van de panden Westhaven 27 (Concordia) en 28. Eigen onderzoek ter plaatse, waaronder een bezoek aan het achterterrein, heeft uitgewezen dat dit onmogelijk is. Met grote stelligheid had ik verder beweerd dat het niet om Westhaven 33 kon gaan. Op dat moment wist ik nog niet van de grote brand. Nu sluit ik bepaald niet uit dat de foto’s toch in de tuin van dit woonhuis zijn gemaakt. De Groenehartarchieven hebben helaas geen bouwkundige gegevens van het verbrande pand. De kadastrale kaart van 1832 biedt geen volledige oplossing. Het huidige pand Westhaven 33 is aan de voorzijde ca 6,6 m breed. Maar aan de achterzijde was het pand naar het noorden toe uitgebouwd en had een breedte van wel 10 meter met een uitspringend gedeelte zoals op de foto’s. Zie https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/, zoeken Gouda, Westhaven 33. Natuurlijk geeft het kadaster alleen maar perceelgrenzen aan en niet de bebouwingen, maar toch geeft het hoop dat de foto’s gemaakt zijn in de achtertuin van Westhaven 33. Er was een bruggetje dat de tuin over het grachtje verbond met de Peperstraat, wat de aanwezigheid van fietsen in de tuin kan verklaren.
Dit alles betekent dat de foto’s voor 1906 moeten zijn gemaakt.
Op de foto van Willem Poerink kunnen inderdaad een neefje en een nichtje staan, namelijk Henri Ewout van Gilse van der Pals (*21-11-1888) en Adriana Cornelia Elisabeth Alida van Gilse van der Pals (*10-10-1890). Hun moeder was de zus Johanna van Willem HvC.
De jongeman helemaal links blijft dan als onbekende over.
Hoe kwamen de jongelui nu met de fiets uit de Vijverlaan 53 in Park Honingen te Kralingen, een nog bestaande 2-onder-een-kap-villa? Fietsen is 18 tot 19 km, te doen, maar wel wat veel in deze nette kleren. Overigens, terzijde, heeft de uitdrukking "zo oud als de weg naar Kralingen" betrekking op deze weg ('s_Gravenweg en IJsseldijk) die al in 1679 was bestraat en tot 1641 de langste straatweg van Nederland was. Met de fiets op de stoomboot vanaf de oude Plantage kon ook.
Nu mik ik op de tuin van Westhaven 33, maar een hard bewijs kan ik niet leveren. Wie wel?
Woensdag 17-10-2012 11:05:44Natas (): Ik dacht juist andersom.. Vind de Balustrade op ZP er ouder uitzien dan de spijlen van de foto van Willem Poerink.. Maar is dus maar een gedachte ennergens op gebaseerd ..
Maandag 15-10-2012 17:16:55Martin Snuverink (Voorburg): Jawel, Willem had een dochter, zijn oudste kind:
Johanna Adriana Hoogendijk van Cappellen, geboren 21-10-1888 te Ouderkerk aan den IJssel, getrouwd te Gouda 22-07-1914 met Jan Engelbert Poerink uit Enschede. (Bron: genlias.nl).
Op de door Willem Poerink (een nazaat van hen?) ingezonden foto schat ik Willem’s dochter 16 jaar. Dan moet deze foto dateren van ca 1905. Te zien aan de verschillende balustrades (spijlen en een andere constructie) schat ik de foto van Willem Poerink iets ouder dan het zoekplaatje, maar ik kan er best helemaal naast zittenMaandag 15-10-2012 16:52:36Natas (Dordrecht): Had Willem Hoogendijk van Cappellen dan een dochter ik kom alleen 2 zoons tegen.. ?
Maandag 15-10-2012 16:20:38dick zweers (bergeijk): Op de beeldbank van RCE staan onder Oosthaven en Westhaven Gouda meerdere panden, ook achtergevels. Een directe match zie ik nog niet, maar het karakter van meerdere panden komt met dat van dit zoekplaatje overeen. Misschien levert bestudering van die foto's aanknopingspunten. Zo is er een pand met aan de voorkant een blokbepleistering die ook op het zoekplaatje voorkomt.
Zondag 14-10-2012 20:17:11Martin Snuverink (Voorburg): Het zoekplaatje betreft beslist niet Westhaven 33, het afgebrande huis. Maar het is best plausibel dat de familie in afwachting van een ander huis tijdelijk hun toevlucht namen tot Westhaven 27 of 28.
Zondag 14-10-2012 12:19:27Willem Poerink (Zeist): Willem Hoogendijk van Cappellen woonde aanvankelijk aan de Westhaven. Dat huis brandde af in 1906. Hij verkocht de restanten aan de St Theodorusstichting, die er in 1907 een parochiehuis bouwde (thans Westhaven 33). Willem HvC verhuisde met zijn gezin naar Oosthaven 50.
Zondag 14-10-2012 12:13:49


Foto ingestuurd door Willem Poerink voorzien van deze Gegevens: "Dit is waarschijnlijk hetzelfde huis vanuit een andere hoek. Op de voorgrond (zittend) een dochter van Willem Hoogendijk van Cappellen. De anderen zijn onbekend, mogelijk o.a. een neef en nicht Van Gilse van der Pals uit Kralingen." - red.dick zweers (bergeijk): Ik denk dat je heel warm bent, Martin. Veel succes met je zoektocht in Gouda.
Zondag 14-10-2012 11:14:25natas (dordrecht): http://resources2.kb.nl/010155000/pdf/DDD_010158148.pdf
Hier staat een stukje over brand bij van hoogendijk op de westhaven .. Pagina 2 Middelste kolom . Ook zie ik bij groenhartarchieven ook oosthaven 60 dienstmeid gezocht..
Zondag 14-10-2012 09:10:35Martin Snuverink (Voorburg): Willem Hoogendijk van Cappellen (1863 – 1931) was steenfabrikant te Ouderkerk a/d IJssel en reisde dagelijks met de boot van Gouda naar Ouderkerk, waaruit ik opmaak dat hij in Gouda woonde. Dat was pas na 1894.
In 1918 zoekt mevrouw Hoogendijk van Cappellen, Oosthaven 50 te Gouda, een dienstbode.
Dit zouden de achterterreinen van de Oosthaven of de Westhaven in Gouda kunnen zijn. Dan gaat het om het gedeelte tussen de Lange Noodgodstraat en de Minderbroederssteeg bij de Oosthaven en tussen de Hoge Gouwe en de Korte Noodgodstraat bij de Westhaven. Deze achterterreinen zijn toegankelijk via de Spieringstraat (Oosthaven) en Peperstraat (Westhaven), waarlangs een grachtje loopt met bruggen die tot deze ruime particuliere achterterreinen toegang geven.
Het was me altijd al opgevallen dat de kades van Oosthaven en Westhaven wel 2,5 meter hoog zijn en de kades van andere grachten laag zijn. Zo liggen de kades van de Spieringstraat en de Peperstraat ook laag, 1 tot 1,5 meter lager dan de kades van de Oost= en Westhaven. Dit betekent dat de achterzijden van de huizen aan de Oost- en Westhaven ook 1 tot 1,5 meter lager liggen dan de voorzijde. Dit kan verklaren dat we op het zoekplaatje tegen een souterrain en een trap van pakweg 8 treden aankijken.
Westhaven 27 (Sociëteit Concordia) met het huis ernaast zou een nader onderzoek waard zijn. In 1902 werd in de tuin van Concordia een schouwburgzaal gebouwd, die er nog staat (een lelijke witte schoenendoos, goed te zien vanaf de Peperstraat). Het ZP zou dan van vóór 1902 moeten dateren. Bron: zie de link, foto 401 en daarop volgende tekst.
Je zou dit eens met streetview en vooral bing (en zo mogelijk ter plaatse) moeten bekijken.
Website: http://www.dbnl.org/tekst/dens002goud01_01/dens002 [...]
Zondag 14-10-2012 00:21:53Martin Snuverink (Voorburg): Dit lijkt me de achterzijde van stadshuizen en dan zal het wel heel moeilijk worden, en bijna onmogelijk systematisch te vinden zijn als de huizen niet meer bestaan.
Zodra ik gelegen heb ga ik in de stad Gouda zoeken.
Zaterdag 13-10-2012 17:27:13  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):