Zoekplaatje 1405 

Inzender: Frank L. Barker 

Gegevens: Met potlood er onder geschreven: N BR

Datering: circa 1885    Formaat: 150 mm x 230 mm    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 21 april 2012


 Reacties op Zoekplaatje 1405 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

"De Schaapstal" en "Tivoli" in Rosmalen

Ad van Liempt (Rosmalen): Wat laat, deze reactie. Op de beeldbank van erfgoed 's-Hertogenbosch is deze foto (0079396) te zien met een geschreven onderschrift waaruit blijkt dat het de Schaapsstal en Tivoli zijn. De foto is vanuit het nnw genomen. Het hoge rieten dak op de achtergrond is dat van de boerderij Tivoli. Het pand de Schaapsstal (later café) stond op de noordwestelijke hoek van de aansluiting Tweeberg (nu jhr von heijdenlaan) met de Molenstraat (nu burg. Mazairaclaan). Tivoli stond daar schuin tegenover. Dat alles is nu weg.
Ik vergeleek de situatie met oude kadastrale kaarten, maar kon daar niet de ingestorte schuur op de voorgrond op ontdekken. Waarschijnlijk nooit opgemeten? Wel beschreven als schuur in de kadastrale legger, dus zal er mogelijk wel gestaan hebben. De twee evenwijdige lijnen op de voorgrond kunnen die van de in 1881 als enkelspoor in gebruik genomen spoorlijn zijn (de Ned ZO spoorweg bestond van 1872 tot 1892). Volgens het kadaster werd in 1877 de grond verkocht aan de spoorweg, dus zou er niet kunnen liggen als foto uit 1876 is. Maar niet alle registratie is exact te dateren, dus mogelijk wel uit 1876. Kadasterhistorie kan soms helpen bij fotogeschiedenis. Meer weten? kijk op www.pisatel.nl
Woensdag 6-9-2017 21:43:13Dick Zweers (Bergeijk): Rob Gruben noemde al Rosmalen en ik zat ook in die buurt. Dat doet deugd ! Ik leer eruit dat de inspringende schuurdeur ook in Rosmalen bekend was. Proficiat Dik Kralt !!
Vrijdag 11-7-2014 19:21:53d.kralt (m): Deze foto is genomen in 1876 in Rosmalen.
"De huizen genaamd "De Schaapstal" en "Tivoli" te Rosmalen na de watervloed van 1876. Op 15 maart 1876, 's middags om vier uur brak de "Tweebergschen Dijk" door. Massa's mensen vluchtten de heuvels op en riepen daar om hulp terwijl ze bijna vergingen van de honger. Het was een toestand om radeloos van te worden", schreef de toenmalige Rosmalense burgemeester." (citaat uit het boekje Rosmalen in oude ansichten).
De foto is ook te vinden in FILM- EN FOTOBANK NOORD-BRABANT onder nummer : THA0565-009.
Volgens de site : www.rosmalenseherinneringen.nl stond café "de Schaapstal" op "Tivoli" aan het begin van de Tweeberg bij de spoorovergang.

Dinsdag 24-6-2014 17:08:51dick zweers (bergeijk): Nieuwkuik, Rob, is niet strijdig met de foto van Coppens maar ik ken daar geen boerderijen met inspringende hoek aan het bedrijfsgedeelte (voor wat dat waard is). Daarentegen vond ik voor Den Dungen waar de gemeente St. Michielsgestel het dichtst bij de Maas komt (Poeldonksedijk) geen enkele aanwijzing voor hoog water omstreeks 1880. Als het al Maaswater is zoals Rob Gruben opmerkt.
Donderdag 10-5-2012 13:06:49Rob Wagenaar (Zeist): Naar aanleiding van de suggestie 'Nieuwkuijk', heb ik de volgende afbeelding gevonden in het boek 'het licht van de 19e eeuw' van Coppens e.a.
afb 45 foto Watersnood te Nieuwkuijk van Albert Greiner Plaats van doorbraak Heidijk. Zie de site Photomuseum.nl onder Nieuwkuijk.
Website: http://www.photomuseum.nl/stad-en-land/waar-is-dit [...]
Woensdag 9-5-2012 16:39:09Rob Gruben (Bokhoven): Hoi Dick, ja, ik schreef het wat warrig, maar in de buurt van den Dungen inderdaad, mogelijk in noordelijke richting uitstrekkend tot Nuland, Rosmalen of Berlicum, als het tenminste om Maaswater gaat, want ook dat is onduidelijk. Gezien de datering van de foto (omstreeks 1885) zou echter de overstroming eind 1880 wel in aanmerking komen, maar ik weet niet hoe ingrijpend die geweest is (zuid)oostelijk van Den Bosch.
Maandag 7-5-2012 15:05:17dick zweers (bergeijk): Even inhakend op jouw opmerking, Rob: 'Die "hoekgevel" aan de schuurkant is natuurlijk goed bekend aan de woonhuiszijde in de omgeving van Den Dungen'. Inderdaad aan de woonhuiszijde, maar bijgaande link toont waar ik op doel; inspringende hoek aan de schuurzijde. Die zien we op het zoekplaatje. In de gemeente St. M, waartoe tegenwoordig ook Den Dungen hoort ken ik ongeveer 10 voorbeelden, elders geen enkel. We denken dus allebei dat het daar ergens moet zijn?
Website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldi [...]
Zondag 6-5-2012 13:10:46Rob Gruben (Bokhoven): Ik was iets te enthousiast. Ik heb de vraag onder andere neergelegd bij Bert Meijs van de hkv Onsenoort. Hij heeft het zp vergeleken met alle bekende foto's van de watersnood van 1880 uit Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. Conclusie moet zijn dat het zp niet in een van deze plaatsen gezocht moet worden. Bert suggereert Berlicum, Rosmalen of Nuland. Die "hoekgevel" aan de schuurkant is natuurlijk goed bekend aan de woonhuiszijde in de omgeving van Den Dungen. Dan zijn we in ieder geval in de buurt zuidoostelijk van 's-Hertogenbosch, meest waarschijnlijk in de directe nabijheid van de Maas.
Zaterdag 28-4-2012 19:42:30dick zweers (bergeijk): Ik ben heel benieuwd, Rob ! Intussen heb ik nog even gekeken naar de boerderijen op fotobank Noord-Brabant (Haarsteeg, Nieuwkuik en Vlijmen)en naar watersnoden op BHIC. Hieruit blijkt dat in 1881 geen watersnood is geregistreerd ten noorden van Den Dungen (bijv. bij de Poeldonksedijk). Maar afgezien van enkele kleine boerderijtjes, zoals op de ingestuurde foto, heb ik in genoemde dorpen geen boerderijen aangetroffen die qua type overeenkomen met die van het zoekplaatje. Ze zijn vrijwel alle van het (Langstraatse?) type met hoge langsmuren. Een inspringende hoek met inrijdeuren die ik eerder signaleerde vind ik daar niet. Dat zegt niet alles omdat de foto's merendeels van ca 1970 dateren en op de geraapleegde site relatief weinig gebouwen van voor 1881 zijn afgebeeld. Het zoekplaatje is zodanig oud dat het afgebeelde boerderijtype misschien in 1881 wel kan zijn voorgekomen in deze dorpen.
Website: http://www.fotobank-nb.nl/ [...]
Woensdag 25-4-2012 13:44:56Martin Snuverink (Voorburg): Hier borduur ik voort op de waardevolle reactie van Rob Gruben.
De dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg waren allemaal beschermd door zeedijken. Buitendijks – in het overloopgebied van de Maas – stonden geen huizen en boerderijen – men was niet gek - , behalve in Vlijmen aan de buitenzijde van de zeedijken Heidijk, Vlijmensedijk, Molenhoek en Voordijk. Deze buitendijkse huizen stonden allemaal op of tegen de dijk, dus met de woonruimte op de hoogte van de kruin van de zeedijk. De binnendijkse boerderijen liggen allemaal lager.
We moeten dus waarschijnlijk de boerderijen binnen de dijkring zoeken en er moet een dijkdoorbraak zijn geweest. 1880 was inderdaad een berucht jaar.
Nieuwkuijk gooit hoge ogen. In 1870 was de Nieuwe Wiel er nog niet en in 1899 wel. Ik neem aan dat deze wiel is ontstaan bij de dijkdoorbraak in 1880. Een relaas staat op de link. Volgens dit relaas stroomde heel Nieuwkuijk over. Dan wordt het zoeken naar een boerderij in een hooiberg.
Aangenomen dat de boerderijen van het zoekplaatje zwaar beschadigd zijn en dat de kracht van het water het sterkst is in de buurt van de dijkdoorbraak, zou de trefkans het grootst zijn in de buurt van de doorbraak. Dan zouden we moeten zoeken langs wat nu de Badweg heet. Destijds liep langs deze weg de gemeentegrens en hoorde het gebied van de Nieuwe Wiel overigens tot Vlijmen.
Website: http://www.vanderlee.net/?p=40 [...]
Dinsdag 24-4-2012 10:08:21Rob Gruben (Bokhoven): Dit is niet Engelen, Bokhoven of Deuteren. Waarschijnlijk gaat het om Vlijmen, Haarsteeg of Nieuwkuijk tijdens de watersnood van 29 op 30 december 1880. Ik heb de redactie een vergelijkbare foto gestuurd. Misschien kan die bij deze reactie worden geplaatst. Ik leg het zoekplaatje even voor aan 2 kennissen die het zouden moeten kunnen localiseren. Wordt vervolgd....(hopenlijk)
Dinsdag 24-4-2012 08:19:37


Foto ingestuurd door Rob Gruben - red.dick zweers (bergeijk): Ik sluit me aan bij Martin en wil nog opmerken dat de meest rechtse boerderij kenmerken vertoont die ik bij (nog bestaande) boerderijen buiten de gemeente St. Michielsgestel niet heb aangetroffen. Ik dacht daarom (bij eerder inzending)aan de Poeldonksedijk bij Den Dungen. Welke zijn dan deze kenmerken. Langgevelboerderij met in de laatste travee van de schuur een stel inrijdeuren ten behoeve waarvan de gevel inspringt.
Maandag 23-4-2012 08:59:53Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Behalve de Maas traden ook de regionale riviertjes jaarlijks behoorlijk buiten hun oevers. De Donge en de Mark waren berucht om hun wispelturigheid. Dit duurde tot voorbij hun normalisering, soms tot in de jaren 60. In feite herkrijgen zij thans hun overloopgebieden door de mogelijkheid tot inundatie van hoogwaterbergingen.
Dit Zp is, gezien de gebouwen, niet bij Breda. Wat me er aan opvalt is dat er ook schade is, en dat gebeurde boven Breda zeker niet.
Zondag 22-4-2012 23:32:31Martin Snuverink (Voorburg): Ingrid bedoelt de Beerse Overlaat. Op dit tracé, dat diende als overloopgebied van de Maas, stonden geen boerderijen en er was geen bewoning.
Ook zuidelijk langs Den Bosch (de Bossche Broek) liep een overloopzone waarvoor een 500 m lange doorlaatbrug in de halvezolenspoorlijn was gebouwd en die onlangs is gerestaureerd en deel uitmaakt van de Moerputten. Dit onbewoonde en drassige gebied liep zelfs zuidelijk van Vlijmen, Nieuwkuik en Drunen langs naar het noorden, om via de Baardwijkse Overlaat (met een tweede doorlaatbrug in de Halvezolenlijn) weer in de Maas uit te komen. Hierdoor kon een enorm gebied onder water staan.
De foto maakt de indruk dat deze in een nat gebied is gemaakt: veel riet en rijshout. Dit doet dan toch denken aan gronden in de nabijheid van de Maas en niet aan de zandgronden.
Op de foto is een groep van liefst drie boerderijen te zien, die dan aan de rand van het overloop- of inundatiegebied moeten worden gezocht. Een mogelijkheid is (Groot) Deuteren, ten westen van den Bosch en thans daartoe behorend, dat op een moerasterp lag. Daar was rond 1900 een groepje boerderijen op huisterpen aan de noordzijde van de Deutersche Straat. Hier staan nog steeds boerdrijen, zelfs met rieten dak, maar uiteraard niet meer die oude boerderijen.
Zondag 22-4-2012 23:17:29Cees Schuller (Drimmelen): Zover ik het kan beoordelen is het geen Biesbosch, komt me niet bekend voor.
Ik denk meer in de richting oostelijke Langstraat
Zondag 22-4-2012 20:03:34Jacques Laureys (Twisk): Als het Noord-Brabant is, kan het alleen 1881 zijn, toen was er hier en in Limburg een grote overstroming.
misschien dat Martin iets over het huistype kan zeggen ?
Zaterdag 21-4-2012 22:36:02Dick Zweers (BERGEIJK): Ook rond Den Dungen kon het water zeer hoog staan. Van die omstandigheid is bij de inname van Den Bosch door Frederik Hendrik gebruik gemaakt. De boerderij rechts in beeld past heel goed in die regio, beter dan in de regio's Grave of Biesbosch denk ik.
Zaterdag 21-4-2012 19:25:24Ingrid (): De foto moet genomen zijn tijdens een overstroming van de rivier. Was dat in het beruchte overlaatgebied boven Grave, of misschien meer in het Biesboschgebied?
Zaterdag 21-4-2012 12:56:13  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):