Zoekplaatje 1355 

Inzender: flip bool 

Gegevens: Foto uit een album met zoutdrukken, waarschijnlijk gemaakt door een militair. Andere foto's uit het album zijn inmiddels geïdentificeerd als Venlo, Gorinchem, Breda, Delft, Leeuwarden, Zierikzee, Zutphen en station Laren-Almen. De foto staat op albumpagina 42, samen met foto's van personen. De scan is geconverteerd naar grijswaarden en het contrast is verbeterd.

Datering: circa 1858    Formaat: niet opgegeven    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 7 januari 2012


 Reacties op Zoekplaatje 1355 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Smitsteeg in Delft, met op de voorgrond het terrein van de Koninklijke Akademie

Rob Wagenaar (Zeist): Dit zoekplaatje is weer een diamantje op deze prachtige site.
Vrijdag 14-4-2017 19:44:57Redactie (): Flip Bool stuurde mijn nog een tekst die behalve over dit zoekplaatje vooral over het album als geheel gaat en over Willem Lodewijk Overduyn. Ik plaats die tekst hier.

"Na de oplossing van zoekplaatje 1355 heb ik het internet zelf ook nog afgestruind. Met als conclusie dat het natuurwetenschappelijk onderzoek inderdaad zeker heeft plaatsgevonden op het terrein van de Koninklijke Akademie aan de Oude Delft 95, tegen de achtergrond van drie panden aan de Smitsteeg. Een fantastische vondst! Zoekend naar meer informatie over Willem Lodewijk Overduyn vond ik op Wikipedia zijn (lithografische) portret, waarbij mij opviel dat hij een brildrager was. Dit deed mij in de database met trefwoorden over de 399 foto’s in het album zoeken onder het trefwoord ‘bril’. Het verrassende resultaat was dat het bijgevoegde fotografische portret in het album opvallende gelijkenis vertoont met Overduyn. De vraag is nu wat de relatie tussen de fotograaf en Overduyn kan zijn geweest.

Om verschillende redenen ging ik er na verwerving van het album in de herst van 2011 al snel van uit dat de maker vermoedelijk een militaire arts of apotheker moet zijn geweest. Daarbij stuitte ik na het nodige speurwerk op de militaire arts Anthonius Franciscus [Toon] Bauduijn, die vanaf 1862 in Japan verbleef. De associatie met Japan was in eerste instantie gebaseerd op de reproductie in het album van een carte-de-visite die Maria Hille in 1861 maakte van een lid van het Japanse gezantschap dat ons land in juni-juli van dat jaar bezocht.

Bauduin ontplooide tijdens zijn Japanse verblijf de nodige fotografische activiteiten. Het resultaat daarvan is terug te vinden op de website van Nagasaki University. Op een aantal van die foto’s is hij zelf ook te zien en die tonen de nodige gelijkenis met 15 veronderstelde zelfportretten in het album. Gezichtsvergelijkend onderzoek door de Universiteit Twente heeft recent als resultaat opgeleverd dat twee van die veronderstelde zelfportretten in het album inderdaad de nodige overeenkomsten hebben met die van Toon Bauduin uit Japan. Hoewel er tot nu toe geen foto’s van Toon Bauduin bekend waren uit de periode voor zijn vertrek naar Japan, ga ik er dus met het nodige voorbehoud van uit dat hij inderdaad de fotograaf was.

Van de talloze andere geportretteerden in het album was de identiteit mij niet bekend. Willem Lodewijk Overduyn lijkt nu de eerste te zijn die wel is geïdentificeerd. Dat roept natuurlijk vragen op over de relatie tussen hem en Bauduin als fotograaf en mogelijke samensteller van het album. In ieder geval kunnen zij elkaar hebben gekend van hun min of meer samenvallende studietijd in Utrecht. Maar het is ook nog denkbaar dat de foto’s met betrekking tot Overduyn mij uiteindelijk op het spoor zetten van een andere fotograaf. Het blijft na ruim vijf jaar dus puzzelen."
Vrijdag 14-4-2017 16:40:59


Portret in het album, waarschijnlijk Willem Lodewijk OverduynE. Petter (Den Haag): Het onderzoek vond plaats op het terrein van de Koninklijke Akademie omdat Overduyn daar docent was.
Vrijdag 7-4-2017 21:47:35flip bool (den haag): Het is wonderbaarlijk om te ervaren hoe onbekende locaties met de hulp van velen via www.zoekplaatjes.nl worden gedetermineerd. Wanneer de panden inderdaad aan de Smitsteeg in Delft staan of hebben gestaan, dan is het de vraag waarom de mogelijke onderzoekingen van W.L. Overduyn zich daar achter een muur hebben afgespeeld. Misschien woonde hij daar, zo niet dan ben ik benieuwd waarom dat de locatie was voor zijn onderzoekingen. Ik zal die vraag ook nog voorleggen aan het Gemeentearchief van Delft. Over de eventuele uitkomst zal ik alle betrokkenen zeker informeren via www.zoekplaatjes.nl.
Met dank voor het meedenken een groet van
Flip Bool

Vrijdag 7-4-2017 21:26:36Martin Snuverink (Voorburg): Wat een schitterende ontknoping met Overduyn!
Alleen ben ik (als Delfts ingenieur chemische technologie (1974) met als afstudeeronderwerp afvalwaterzuivering) er nog niet van overtuigd dat dit een opstelling is om afvalwater van de aardappelmeel- en suikerindustrie te reinigen met fysische scheidingsprocessen. Hiervoor waren en zijn bezinkers nodig, of filters of centrifuges, of nog moderner: omgekeerde osmose, extractie. Om nog maar niet te spreken van flotatietechnieken, waarbij lucht wordt geïnjecteerd die zich hecht aan vuildeeltjes die vervolgen opdrijven en dan afgeroomd worden.
Ik vermoed toch meer dat het om hydraulica gaat. De onderzoeker op de ladder observeert nieuwsgierig de gebeurtenissen in de kuip.
Vrijdag 7-4-2017 17:52:58Sjoerd van Koten (): Het lijkt mij dat men hier bezig is met de wet van Bernoulli. Dit heeft de maken met stroomsnelheden van vloeistoffen. Zie gelinkte pdf (helemaal naar beneden scrollen)
Website: https://pure.tudelft.nl/portal/files/4414689/Weste [...]
Vrijdag 7-4-2017 17:42:26Herman Palm (Arnhem): Dankzij de verwijzing van Hans Klomp naar de Wikipedia pagina over Lodewijk Willem Overduyn, lijkt het me dat we hier kijken naar het zoeken naar een methode, om waterzuivering toe te passen op het vervuilde afvalwater van de aardappelzetmeel en bietsuikerfabrieken. Dat is de reden dat er met een houten kuip werd gewerkt en met verschillende uitstroomopeningen teneinde de eiwitprut te scheiden van het water. Uiteindelijk werd het "gezuiverde" water dan in de metalen emmer gedaan om dat te testen?
Vrijdag 7-4-2017 17:17:32Hans Klomp (Antwerpen): Rond 1860 was Willem Lodewijk Overduyn docent aan de Koninklijke Akademie te Delft. In de Wikipedia-pagina voor Overduyn wordt gesproken over de talrijke toestellen die Overduyn gebruikte "om langs experimentele weg de wetten der hydraulyca toe te lichten".
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Lodewijk_Over [...]
Vrijdag 7-4-2017 16:17:27flip bool (den haag): Het antwoord op de vraag van Hans Klomp luidt dat de andere drie foto's van Delft zijn gemaakt van de Koepoort, de Oostpoort en de Verwersdijk met op de achtergrond de Nieuwe Kerk met de spits die in 1872 door bliksem werd getroffen. Er lijkt dus geen direct verband te bestaan van de foto's met de waterton.
Vrijdag 7-4-2017 15:19:47E. Petter (Den Haag): Van Aviodrome luchtfoto's heb ik een fragment (naar de redactie verzonden) van KLM luchtfoto 003471zr uit 1926 ontvangen, die de voorgevels van de Smitsteeg toont. Hierop is ook het pakhuisje met de puntgevel te zien, achter een met klimop begroeide muur, die in hoogte overeenkomt met die van het zoekplaatje. Ook is het luik te zien en met wat goede wil ook het kleine raampje. Het is me niet duidelijk wat de witte vlekken bij de dakranden zijn.
Op deze luchtfoto is ook een uit Leiden afkomstige renaissancegevel te zien, die ook als erfbegrenzing gebruikt werd, die is in de jaren 1970 verdwenen.
Vrijdag 7-4-2017 13:30:34


KLM luchtfoto 3471zr, 1926, copyright Aviodrome - red.Hans Klomp (Antwerpen): Bij de toelichting op deze foto zie ik dat er andere foto's in het album al zijn geïdentificeerd als zijnde Delft. Kunnen deze foto's nog licht werpen op de zaak?
Vrijdag 7-4-2017 11:17:31Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het gebouw van de voormalige Artillerie en Genieschool was van 1842 tot 1952 het hoofdgebouw van de Koninklijke Akademie en de opvolgers de Polytechnische School en de Technische Hogeschool Delft. Dat verklaart de vermoedelijke proefopstelling; een militaire functie is daarom niet waarschijnlijk in het vermoedelijke jaar van de opname. Dat in Delft onderzoek naar waterkrachten is gedaan, is niet alleen uitgemond in de Technische Universiteit maar ook in het latere Waterloopkundig Laboratorium.
Wat de kadastrale kaart betreft: ik kan E.Petter wel volgen als hij stelt dat de open plek op de kaart onbebouwd is, en dus wit, waar de bebouwing vuilgeel is weergegeven.
Vrijdag 7-4-2017 10:56:19E. Petter (Den Haag): Op de kadastrale kaart zien we (van links naar rechts) aan de Smitsteeg: een hoekpand 493 waarvan de voorgevel aan de Westvest staat, het pakhuisje 494 met de puntgevel, het iets bredere pand 495 met afgewolfd dak en dakkapel, dan lege ruimte 496 en vervolgens het witte huisje 498.
Dus het zoekplaatje is precies met de kadastrale kaart te matchen.
De KLM archieven hebben nog een luchtfoto van de voorgevels van de Smitsteeg. Ik heb die opgevraagd omdat ik inmiddels aardig overtuigd ben geraakt.
Vrijdag 7-4-2017 10:01:14Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Er is wel iets te zeggen voor de Smitssteeg in Delft, maar ik mis op de kadastrale kaart het onbebouwde perceel tussen de pakhuisjes en het witte pand.
Ik ben niet overtuigd van de waterstraal onder de kuip op de extra foto. Zo'n briljante vorm ontstaat alleen onder flinke extra druk en door de opening klein te houden.
Er is sprake van de Artillerie- en Genieschool. De Artillerie is niet gebaat bij dit soort onderzoek (als het dat is) maar de Genie wellicht wel.
Vrijdag 7-4-2017 09:52:49E. Petter (Den Haag): Op luchtfoto 12109 van de Delftse beeldbank is te zien dat er achter café de Klomp inderdaad zo'n wit huisje met een puntgevel stond.
Website: http://virtueeldelftslexicon.nl/index.aspx?p=fulls [...]
Donderdag 6-4-2017 21:13:26Leo R. (De Bilt): Op de kadasterkaart van 1832 klopt de Smitsteeg heel wonderwel met het ZP, zie de link.
Het witte pandje rechts is dan de huidige Smitsteeg nr. 3, en het witte smalle pakhuisje met het kleine raam boven is dan de achterkant van Bierhuis de Klomp, sedert 1652. Net als nu lijkt het op het ZP een smaller perceel.
Interessant is dat op de site van De Klomp ( http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Bierhuis_de_Klomp ) staat dat het achterste deel van het huidige café 'een losstaand pakhuisje was'. Het huidige pandje lijkt in de contouren nog wel op het pakhuisje op het ZP, maar dan met afgeknotte gevel.
Misschien dat er bij het café nog foto's van de oude situatie zijn?
Website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldi [...]
Donderdag 6-4-2017 20:12:21E. Petter (Den Haag): Inderdaad is de Smitsteeg een goede kanshebber. En dat de bebouwing na 160 jaar veranderd is, is niet meer dan logisch. Maar hoe kom je aan een bewijsfoto waar de oude bebouwing op staat? De oudste foto van de Smitsteeg in de Delftse beeldbank is van 1979....
Donderdag 6-4-2017 19:09:17Martin Snuverink (Voorburg): Als de kuip een afgezaagd vat is, lijkt me een ovale bodem bizar.
Op het 2e plaatje meen ik te zien dat de bodemdiameter (of in geval van een ellips de lange bodemas) groter is dan aan de bovenkant. Voor een afgezaagd vat lijkt me dit al te sterk.
Dat dit een proefopstelling is, lijkt me aannemelijk.
GEEN Experimenten met een biochemisch proces.
Eerder denk ik aan proeven om te zien of te bewijzen dat draaikolken op het noordelijk halfrond altijd tegen de klok in draaien.
Ik voel drommels veel voor O.D. 95 in Delft en de Smitsteeg, gezien de huizen en de zonstand.
De muur bestaat uit een lage oude helft en een daarop gebouwde nieuwe bovenhelft. Elke helft is 2,0 tot 2,5 m hoog, dus totaal 4 tot 5 meter.
Donderdag 6-4-2017 18:07:02Leo R. (De Bilt): De belangrijkste reden dat de kuip van hout is, is dat dit goedkoper was. Waarschijnlijk is het een afgezaagd wijn- of biervat. Niet alleen voor de opslag, maar ook bij het brouwproces werden tot ver in de 19e eeuw houten kuipen gebruikt.
Donderdag 6-4-2017 16:56:59Herman Palm (Arnhem): Fijn dat er een toegevoegde foto is bij dit zoekplaatje, waarvan ik in 2013 al meende dat het om een experiment/proefopstelling gaat.
Graag voeg ik nog enkele opmerkingen toe:
- de kuip is een knap en kostbaar stuk vakmanschap en dat deze van hout is lijkt mij essentieel. Veel gemakkelijker was het geweest deze van koper of staal te maken
-aan deze bak lijken vier in/uitsroommogelijkheden te zitten. Een tweetal kranen links en rechts. Een uitstroomopening aan de onderzijde voor het laatste beetje vloeistof en een aan de voorzijde bedoeld om in de metalen "trog" terecht te komen. Deze opening zit niet in het midden van de kuip, maar links daarvan en bevindt op het tweede plaatje achter de trap.
- rechts van de kuip hangt een grote emmer, van metaal. Deze is zeer precies gemonteerd op een houten of metalen constructie, die mede "hangt" aan de kuip dmv. een tweetal draden. Deze emmer kan worden gevuld vanuit de rechter kraan en is kennelijk ook een zebelangrijk onderdeel.
- het is kennelijk essentieel dat de kuip op hoogte is gebracht en heeft mogelijk te maken met de boog die dan wordt gemaakt bij de uitstroom. Werd het almaar minder "ver pissen" van de kuip op die manier gemeten?
- de man op het zoekplaatje (b)lijkt dezelfde te zijn als de man met de hoge hoed
- de ladders lijken me ook van belang. Het is kennelijk nadrukkelijk de bedoeling om tijdens het experiment het proces in de kuip goed in de gaten te houden
- een betere foto van het instrument op de tweede foto en van de (water?)straal van onderuit de kuip zou welkom zijn evenals een detailfoto van de spulletjes onder de kuip van het zoekplaatje
Donderdag 6-4-2017 14:30:33flip bool (Den Haag): Beste E. Petter,
Een interessante optie. Toon Bauduin was inderdaad jarenlang docent aan 's Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in Utrecht en woonde voor zijn vertrek naar Japan samen met een of meer van zijn zusters aan de Mariaplaats in Utrecht. Vreemd genoeg heb ik tot nu toe geen foto's van Utrecht in het album kunnen determineren, maar dit zou gezien de geledingen in de muur wel eens de eerste kunnen zijn. Jouw interessante suggestie behoeft zeker verder onderzoek. Dank en groet van
Flip Bool

Website: flipbool@kpnmail.nl [...]
Donderdag 6-4-2017 11:12:32Hans Klomp (Antwerpen): Op het zoekplaatje zie ik uit een gat vlak bij de bodem en in het midden van de voorzijde van de kuip een stevige waterstraal. Op de later toegevoegde foto is echter op die plek geen opening in de kuip te zien. Dat roept vragen op als; is dit wel dezelfde plek of is er een tijdsverschil tussen beide opnamen?
Donderdag 6-4-2017 11:04:47Leo R. (De Bilt): Paul vergeet de belangrijkste manier waarop deze kuip gevuld werd: uit de lucht.
Het lijkt mij een regenton. Ik heb nog gezocht naar plaatjes van een dergelijke regenton/waterreservoir maar voorlopig niets gevonden.
Vergisting vindt over het algemeen binnen plaats. Overigens wordt bij vergisting geen suiker gewonnen, maar juist suiker omgezet in alcohol. Ook voor een microbiologisch experiment kan ik mij niet voorstellen dat men dit buiten deed in een open kuip.
Donderdag 6-4-2017 10:07:03Paul Blanken (Rotterdam):
Raadselachtig is vooral de wijze waarop vloeistoffen, in het reservoir gevoerd worden.
Zelfs op het tweede plaatje is er geen zichtbare; toevoergoot/-leiding, opvoer- of hevelpomp, etc.
Resteert:
- door een opening in de muur.
- middels ladders en watersjouwers.
In dat laatste geval zou een eenvoudige steiger + trap toch al slimmer zijn.
Tenzij er natuurlijk helemaal niet zo vaak een vloeistof moet worden toegevoerd.

Speculatief vanwege het geschatte jaartal, link naar wetenschappers, zonnige locatie van het vat (warmte):
Is de aanleiding van de foto-opnames: een succesvol microbiologisch experiment?
Meer specifiek: een vergistingsinstallatie om suiker te vervaardigen zoals in Zevenbergen?

Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergisting. [...]
Donderdag 6-4-2017 09:58:06Leo R. (De Bilt): Sjoerd heeft een punt, de kuip is eerder ovaal en dan kunnen beide foto's van hetzelfde object zijn. De opening waarlangs het water op het ZP stroomt, is echter afwezig op de andere foto.
Behalve dat het doel van de kuip niet duidelijk is, is ook het doel van de foto's niet duidelijk: waarom heeft de fotograaf juist deze, schijnbaar zo banale taferelen rond de kuip op de kiek gezet? Een goede vergroting van de extra foto is héél erg welkom: het 'meetinstrument' linksvoor kunnen we nu nauwelijks bestuderen. En zie ik het goed dat de heren met hoed het water zo laten weglopen, zonder bak eronder? Navragen bij Museum Boerhaave in Leiden?
Wat de locatie betreft, zowel de Smitsteeg in Delft als de Walsteeg in Utrecht vind ik goede kandidaten. Het is in ieder geval zo'n soort locatie (smalle straat naast ommuurd militair terrein) die voor dit ZP het meeste kans maakt.
Donderdag 6-4-2017 09:39:28Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Op beide foto's lijkt het er op dat het vat ovaal van vorm is, wat me overigens bouwtechnisch niet zo handig lijkt.
Woensdag 5-4-2017 23:56:39Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): We moeten ons niet verkijken op de hoogte van de muur. Zoals ik op 2-4-2017 al concludeerde is deze zo'n 3.50 m hoog. Nu ik de tweede foto zie, kom ik niet tot een andere conclusie, mede gezien de lengte van de personen, want die maakt de hoogte van de kuip zelf rond de 1 m, daarboven is nog ongeveer evenveel muur te zien en daaronder iets meer dan 1,5 m, samen 3,50 en hoogstens 4 m.
Links van de kuip is een kraan of zelfs een toevoerleiding te zien.
Ik zou niet weten hoe je in daglicht lichtbreking moet bestuderen met behulp van spiegels en een waterstraal. Daarvoor bestaan veel kleinere, nauwkeuriger en simpelere lab-opstellingen die in Delft al bekend waren rond 1670.
Woensdag 5-4-2017 23:29:38Leo R. (De Bilt): Gesteld dat dit een experiment is, wat zou het dan kunnen zijn? Overigens heb ik het idee dat het vat op de nieuwe foto veel breder is dan op het ZP. En jammer dat de nieuwe foto niet op een hogere resolutie beschikbaar is.
Woensdag 5-4-2017 23:18:21Theo.B. (Den Haag): Aan de Smitsteeg staat ook nog zo'n stuk muur, maar ook lager dan op het zp.
Website: https://www.google.nl/maps/@52.0094271,4.3568529,3 [...]
Woensdag 5-4-2017 23:07:25Leo R. (De Bilt): De opvallende ommuring van het Duitse huis (Rijks Militaire Geneeskundige School) toont een gelijkenis met die op het ZP, behalve een ding: de muur op het ZP is véél hoger, zo te zien wel vijf meter!
Mocht de muur ooit verlaagd zijn: de muur om het Duitse Huis liep ook langs de Walsteeg, en dat lijkt me op zich een kansrijk straatje. Helaas kan ik geen match met de bebouwing vinden, maar de foto is dan ook al erg oud. Het gebouw uiterst links dat zijn donkere schaduw werpt, is dan het huidige hotel Karel V, dat inderdaad pal aan deze steeg grenst.
Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/de [...]
Woensdag 5-4-2017 22:58:17sjoerd van Koten (): De informatie die vanavond is gegeven geeft een andere denkrichting. We hebben militairen in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. In Delft was omstreeks 1850 een wetenschappelijke opleiding de Koninklijke academie. Deze was op militaire leest gestoeld naar voorbeeld van de Franse École Polytechnique. De Koninklijke academie was gevestigd aan de oude delft 95 in Delft.Als de hypothese klopt en deze opname in de binnentuin van dit pand is gemaakt zien we hier tegen de gevels van de Smitsteeg in Delft. Ik kan dit niet onderbouwen en vraag aan ter plekke deskundigen hun mening te geven
Website: http://www.wikidelft.nl/index.php?title=De_voorges [...]
Woensdag 5-4-2017 22:09:18Hans Klomp (Antwerpen): Mooi dat het contact weer hersteld is, én we toch weer iets meer weten. Allereerst over de getoonde heren; duidelijk "heren van stand". Als hier inderdaad sprake is van wetenschappelijk onderzoek, gaan de eerste gedachten uit naar Delft, gezien de militaire aspecten bij de totstandkoming van deze opleiding. In Delft werd toen ook opgeleid voor Waterstaat en Mijnbouwwezen. Een tweede mogelijkheid zou dan zijn Leiden en tenslotte is ook de KMA in Breda denkbaar. Deze suggesties komen voort uit het toch wel militaire karakter van het fotoalbum.
Mogelijk zou een wetenschapshistoricus hier kunnen helpen.
Woensdag 5-4-2017 22:06:11E. Petter (Den Haag): De mogelijke fotograaf, Bauduin, werkte als docent en arts aan de Rijks Militaire Geneeskundige School in Utrecht, als opvolger van de bekende oogarts Donders. Dus wie weet is dit in Utrecht te zoeken. Ik vond daar wel een militair hospitaal aan de Springweg met een muur die wel lijkt op die van het zoekplaatje.

Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/de [...]
Woensdag 5-4-2017 22:04:07Redactie (): Het contact met Flip Bool is hersteld en hij leest nu weer mee met de reacties. Dit is wat hij te melden heeft over deze foto:
"I.v.m. een niet doorgegeven wijziging van mijn mail-adres hierbij een verlate reactie op de vragen | bevindingen m.b.t. zoekplaatje 1355. Net als op de vele andere albumpagina's is er veelal geen verband vast te stellen tussen de verschillende foto's. Het is dan ook denkbaar dat het album destijds niet door de fotograaf zelf is samengesteld, maar bijvoorbeeld door een familielid. Bovendien zijn de namen van de verschillende geportretteerden onbekend, onder wie 75 van militairen. Over de fotograaf zelf bestaat ook nog onzekerheid. Maar 15 veronderstelde zelfportretten in het album tonen de nodige gelijkenis met de zelfportretten die de militaire arts Anthonius Franciscus [Toon] Bauduin tussen 1862 en 1866 maakte tijdens zijn verblijf in Japan. Deze zijn te zien via de site van Nagasaki University.
De grote (water)ton op een stellage vormt niet alleen hoofdonderwerp van zoekplaatje 1355, maar ook van een tweede foto. Die laatste heb ik destijds niet meegestuurd omdat er nauwelijks iets van de gebouwde omgeving op te zien is. Achteraf had ik dat beter wel kunnen doen, want die tweede opname kan mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over wat we nu precies zien. Terwijl het water uit de grote ton op zoekplaatje 1355 met kracht in een trog spuit, lijkt het alsof we op deze tweede foto aan de voet van de trap een natuurwetenschappelijk instrument zien. Het is absoluut speculatief, maar misschien spiegels om de breking van licht door water te meten? Op de tweede foto lijkt er water van midden uit de grote ton te stromen, maar dat valt niet echt goed te zien. De twee heren op de foto's lijken gezien hun kleding geen militairen gezien. Maar wanneer er al sprake is van (natuur)wetenschappelijke experimenten, dan kunnen die natuurlijk wel met het leger te maken hebben.
De foto van dit zoekplaatje is op p. 41 in het album geplakt en de tweede, niet eerder toegezonden foto op p. 9. Zoals bij vele andere foto's is de onmiskenbare samenhang dus bij de samenstelling van het album verloren gegaan.
Het zou mij een lief ding waard zijn wanneer we er met vereende krachten in slagen om uit te vinden wat we op deze foto's zien en waar ze zijn gemaakt. Bij voorbaat dank voor het meepuzzelen en - denken,
met groet van Flip".
Woensdag 5-4-2017 20:54:31
Bewerkte en onbewerkte tweede foto - red.Redactie (): @Hans Klomp: Flip Bool krijgt geen afschriften meer van de reacties hier. Ik probeer achter zijn nieuwe e-mailadres te komen.
Maandag 3-4-2017 22:34:41Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De ene ladder heeft 12 sporten en de andere waarschijnlijk ook. Gesteld dat de sporten op een onderlinge afstand van ongeveer 27 cm zitten (nagemeten op enkele ladders) waardoor men bij de juiste helling bij elke sport ongeveer 25 cm hoogte overbrugt, dan meten de ladders ongeveer 2.50 m hoog en dan is de muur ongeveer 3.50 hoog, wat aardig kan vergeleken bij de lengte van de persoon op de ladder. Mij lijkt, gezien de breedte van de dekstenen die meestal ongeveer een halve steen oversteken, dat de muur dikker is dan halfsteens, dus minstens steens. Het is geen keermuur; het straatniveau erachter is even hoog als aan de zichtbare kant.
De fotograaf staat zo hoog dat zijn ogen zich bevinden ter hoogte van de bovenzijde van de dakkapel, gezien de hoogte van de deur ongeveer op 4.50 m.
De tank wordt niet gevuld vanachter de muur; erg kwetsbaar en door het hoogteverschil erg onwaarschijnlijk. Aan de rechterzijde van de tank hangt in een soort kiepraam (in balans?, maar hoe dan?) een kantelbare emmer die kan worden leeggestort.
De waterhond (vergelijkbaar met een kolenhond) op de grond lijkt op rails te staan; als hij gevuld is met water uit de tank, kan hij worden voortbewogen. Hij staat laag op zijn wielen omdat er dan dieren uit kunnen drinken.
De waterbak doet in niets denken aan het type voor de verzorging van locomotieven. Bij trambedrijven werden die gevuld door de stoompomp van de locomotief te koppelen met een waterwagen, gebruik maken van slangen. Bij echter watertorens was er een vaste pomp aanwezig.
Zondag 2-4-2017 22:51:11Hans Klomp (Antwerpen): Herhaalde oproep aan de inzender om te bezien of de omringende foto's aanwijzingen bevatten.
Zondag 2-4-2017 21:52:39Hans Klomp (Antwerpen): Er staat bovenaan vermeld dat deze foto op één pagina staat samen met foto's van personen. Als de namen van de personen te vinden zijn, kan hun achtergrond/loopbaan mogelijk een aanwijzing geven voor de locatie.
Zondag 17-7-2016 20:50:04Peter Heuseveldt (Helmond): Wat me opvalt (en al eerder opviel, toen dit plaatje nog nieuw was), is dat muur zo dun lijkt te zijn (1-steens?). Voor zo'n toch heel erg hoge muur lijkt me dat een zwakke constructie, alsof je hem met 1 vinger om zou kunnen duwen, zeg maar. Meer een schutting dan een echte stevige muur. Het lijkt me dus geen deel van een oude stadsmuur o.i.d.
Vrijdag 8-5-2015 17:18:24Leo R. (De Bilt): Links buiten beeld staat iets groots wat een schaduw werpt op de muur en op een van de panden.
Dat lijkt me niet te rijmen met de situatie in Leerdam. Bovendien staat de fotograaf op een verhoging die nota bene hoger is dan de muur zelf. Zoiets is in Leerdam ook ver te zoeken.
Meer in het algemeen valt het mij op dat het huis rechts zo'n schijnbaar groot raam heeft. Het suggereert dat de muur later dan het huis is gebouwd; als de muur er al stond zou het aanbrengen van zo'n raam dat uitkijkt op een blinde muur weinig zin hebben.
Vrijdag 8-5-2015 16:16:28Peter van Rooden (Zegge): Zou dit mogelijk de Oostwal in Leerdam kunnen zijn? Er zijn geen afbeeldingen of foto`s bekend van de Oostwal voor de sloop ervan in circa 1884. Wat we wel kunnen zien op bijv. de kadastrale kaart is dat het een hoge muur was met ten westen daarvan enkele huizen en ten oosten van de wal een landstrook voor de gracht (Oostgracht). zie http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/indeling/detail/start/2?searchfield=leerdam Op de bijgevoegde afbeelding is de Oostwal rechts op de afbeelding te zien. Ik ben benieuwd naar reacties.
Website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldi [...]
Vrijdag 8-5-2015 09:22:25Ad van Opstal (Breda): Het tenue wat de persoon op de ladder aan heeft, lijkt wel op het tenue van de Beefeaters die de Towerbridge in Londen bewaken.
Website: https://www.google.nl/search?q=Beefeaters&source=l [...]
Woensdag 24-12-2014 22:16:09barbara van de kerkhof (Kampen): dit plaatje doet me qua manier van bouwen en hoogte verschillen een beetje denken aan een stukje stadsmuur rond Hattem. Het is het niet maar misschien geeft het weer een nieuw idee? Zou die kuip misschien regen/afvalwater uit de hoger gelegen straat achter de muur opvangen en zou dat water gebruikt worden voor eventueel lager gelegen (moes-) tuintjes? Dan is de persoon op de foto inderdaad misschien een dame die aan het werk is. Ik ben absoluut niet zo kundig als julie speurneuzen en ik kijk met verbazing naar julie hypothesen, maar ik vind het wel leuk om mee te denken. Wie weet hebben mijn leken hersenspinsels nog wel invloed op julie ideeen.

grtz. Barbara
Website: http://dutchtowns.com/fotos%20dagtrip/hattem/Hatte [...]
Woensdag 22-5-2013 22:12:04Herman Palm (Arnhem): blijft een intrigerende "badkuip". Ik twijfel over de functionaliteit ervan. Het lijkt me veeleer een proefopstelling, bijv. om de uitstroom te bepalen. De "emmer" aan de zijkant lijkt daartoe een vrij preciese inhoud te hebben en lijkt via een speciale constructie de kuip te kunnen vullen. Een laboratorium??
Zondag 28-4-2013 18:36:19Ingrid Evers (Maastricht): De waterbak op de website 'Wilhelmina...1916' lijkt mij eerder bedoeld voor het aanvullen van de watervoorraad van een stoomstrein. (Die gedachte wordt natuurlijk ingegeven door de rails die ervoor liggen).
Zaterdag 1-9-2012 13:25:47Martin Snuverink (Voorburg): Zou er een overeenkomst in functie bestaan tussen de waterbak en de bak op:
http://www.wereldoorlog1418.nl/wilhelmina-in-oorlogstijd/wilhelmina-1916/index.html, 3e foto?


Vrijdag 6-7-2012 19:59:24ans roelofs (deventer): Op of om het terrein van de cavaleriestallen stonden geen muren. zie luchtfoto op deventer in beeld.
Dinsdag 12-6-2012 20:28:24dick zweers (bergeijk): Bert, je brengt mij inderdaad op een idee. De stallen an de Pikeursbaan in D herinnner ik me nog. Ik herken deze beelden (nog) niet maar Deventer lijkt me een reële kanshebber, ook gezien het karakter van de huizen. Helaas heb ik op korte termijn geen tijd om dit verder uit te spitten.
Maandag 11-6-2012 08:55:35Bert van Bodegom (Rhoon): In het boekje "Deventer in oude ansichten" staat dat de huzaren van het 4de regiment achter de Pikeursbaan en de Boreelkazerne een uitgebreid terrein hadden, waarop zich militaire stallen bevonden.
De Boreelkazerne staat er nog. Ik heb gekeken of ik, kijkend naar de achterkant van de huizen aan de -hoger gelegen- Walstraat, wellicht het huis op het ZP met die drie raampjes/gaten kon vinden, kijkend vanuit de richting van de Boreelkazerne (mbv Bing maps en Google street vieuw). Ik heb even snel gezocht, maar het niet kunnen vinden. Wellicht brengt dit iemand op een idee.
Woensdag 30-5-2012 00:49:11G.H. Woortman (OOSTERHOUT NB): Dit is natuurlijk iemand met geweldige hoge nood, die in die bak staat!!!
Dinsdag 29-5-2012 16:54:15Frits Stoffels (Almere): Zomaar wat gedachten:
- de (afwisseling in) huizen doet denken aan Harderwijk of Elburg
- wat we voor een militair aanzien: is het geen vrouw? Lijkt een jurk te dragen met opgestroopte mouwen (ellebogen en onderarmen onbedekt?)
- waar is de tweede, hogere ladder voor nodig in dit plaatje?
Zondag 27-5-2012 10:56:08Jaap Boersema (Nieuwegein): Dit doet wel wat denken aan de vestingwallen in Leerdam
Maandag 30-1-2012 15:32:12Jan Lemmens (Rotterdam): Er is volgens mij geen hoogte verschil van vier meter. De witte streep boven de muur is de witkalk aan de onderzijde van het pandje.
Zaterdag 14-1-2012 00:39:03Gerard Nachbar (Almere): Laten we eens aannemen dat er een militair op de ladder staat en dat het een voeder- en drinkplaats voor paarden betreft. Alleen al de zoekterm 'cavalerie' op de Beeldbank NIMH levert 1162 hits op. Ook het onderdeel veldartillerie (itt vestingsartillerie) was afhankelijk van verplaatsing per paard.
Het zoeken is naar (waarschijnlijk) een garnizoensstad. In de gauwigheid zag ik Bergen Op Zoom en Deventer voorbij komen, maar er moet nog veel meer zijn.
Misschien kan een specialist op de Alexanderkazerne (NIMH) ons op weg helpen?
Dinsdag 10-1-2012 17:18:50Hessel de Greeuw (Andijk): Ik zie dat de militair ? een bak vol laat lopen met water.
Hoe komt dat water in de bak, ik zie geen goot oid.
Alleen wat me opvalt is dat het straat niveau veel hoger ligt dan de drinkbak voor paarden ?
De muur zal aan de buitenkant zeker 4 meter hoog zijn en aan straat zijde de helft.
Alleen als het een drinkbak is waarom is de voorkant dan rond en de achterkant recht?
Maar dat zou kunnen zijn dat het water niet meteen de bak uit spoeld als de schuif wordt open gezet.
De witte streep net boven de muur is volgens mij het straat niveau.
Misschien dat ze via een gootje op straat niveau via de muur de waterbak vullen.
Gaan we er vanuit dat de foto om 12 uur is genomen, dan zal de muur lopen van zw naar no.
Maandag 9-1-2012 09:43:40  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):