Inzender: Jurjen van Deen 

Gegevens: (1) Het opschrift op de loods (deels achter het schip) is Algemene Beton Compagnie (achterhaald via het adres L.v.Meerdervoort 168). Het kantoor is dus in Den Haag centrum.
(2) We kennen de eigenaar van het schip, hij woonde in Voorburg, daarom is de foto waarschijnlijk omgeving Voorburg (langs de Vliet?)of langs de Trekvliet (nu Den Haag/ Binckhorst).

Datering: 1930-1932    Formaat: niet opgegeven    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 12 februari 2011


 Reacties op Zoekplaatje 1198 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Veerpolder 5, Warmond

CHA Labordus (Voorschoten): Wellicht is deze discussie inmiddels ruim gesloten. Het gaat hier om de wat wij in de famillie de "Schottelloods" noemde naar de naam van de firma de Schottel die tot in de jaren 80 hier de politieboten bouwde met de zgn. Schottel aandrijving. De loods is jaren in het bezit geweest van mijn groot vader dhr. AC. Haarsma en stond op de hoek van de Grote Sloot en Leede te Warmond. Later heeft mijn grootvader voorstaand links een overdekte jachthaven neergezet en ter rechterzijde een reparatie loods. Het exacte verhaal over de aanschaf kan ik u helaas niet vertellen (zou ik moeten navragen in de familie) wel weet ik mijn Opa in 1935 aan de Padoxlaan een watersportbedrijf overnam voor het verhuren van boten. In de oorlog heeft hij deze loods overgenomen en later dus verhuurt aan de firma de Schottel
Website: https://www.deschottelboot.nl/home/historie-van-de [...]
Dinsdag 23-4-2019 17:03:29Redactie (): Bedankt D. Kralt voor de uitleg. Omdat ik de op de luchtfoto afgebeelde waterwegen niet van naam ken, kon ik de loods eerder niet vinden via de genoemde 'kruising'. Bij een dergelijke luchtfoto waarop zoveel te zien is, verdwaal je makkelijk. Daarom ontging het mij dat de door Jurjen genoemde plek met drie loodsen dezelfde was als die u genoemd had. Het herhalen van de link heb ik puur gedaan om het openen van de foto makkelijker te maken.
Dinsdag 15-2-2011 23:34:26d.kralt (meppel): Naar aanleiding van de vraag van de redactie het volgende:
In mijn eerste reactie (Maandag 14-2-2011 10:39:47) geef ik de exacte locatie aan van het zptje.
Vervolgens volgt de reactie van Martin, die wel de locatie de kan vinden, maar het gebouw niet herkend.
In mij reactie van Maandag 14-2-2011 15:39:51 leg ik uit waar de loods staat. (waarbij ik gemakshalve het schip aan de verkeerde kant van het gebouw afmeer, foutje!). Hierna vindt de links/rechts discussie met Jurjen plaats en kom te redactie met exact dezelfde “bewijsfoto” als die ik allang gegeven had, met de gewraakte maatvoering. Dit deed bij mij het vermoeden rijzen dat de romneyloods meer naar rechts op de foto als oplossing werd gezien. Vandaar mijn reactie dat ik het niet helemaal meer snapte.

Dinsdag 15-2-2011 19:34:47Redactie (): Toch zou ik van D. Kralt nog graag horen wat het verschil is tussen mijn "Verticaal op 2/3 van boven, horizontaal op 1/10 van links" en zijn "aan de linkerrand".
Dinsdag 15-2-2011 18:23:02jurjen van deen (den haag): Nog een aanvulling: In het Leidsch archief vond ik een kadastrale kaart van de Veerpolder met daarop bij de loods op de hoek de vermelding:
(loods) Ned.Mij.v.Havenwerken N.V.

Dit is de opvolger van de ABC, klopt precies met opmerking Hans Klomp 13/2/2011.
Ik geloof niet dat dit een botenhuis was, daar is het veel te groot voor.

Website: http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/beeldm [...]
Maandag 14-2-2011 22:53:13Gerard Nachbar (Almere): In het zoekplaatje meen ik twee rechthoekige lichtkoepels op het dak te zien, terwijl er nog maar één zichtbaar is op de duidelijkste luchtfoto, en dat is Aviodrome 076545zr, is te zien. Een latere verbouwing, neem ik aan.

Er is bezwaar tegen de toegankelijkheid over de weg. Ik denk dat ik een mogelijke verklaring daarvoor heb. De Algemene Beton Compagnie en zijn rechtsvoorganger, De Kondor, waren geen kleine jongens. Het zou dus om een botenhuis voor relaties kunnen gaan. (De loods is overigens ook via de rechter zijde toegankelijk.) Via googelen kom ik bij twee albums waarin hun werken (1920 - 1953) staan. Bijvoorbeeld Van Nelle en de Bijenkorf in Rotterdam en naoorlogse woningbouw.
Ook als de loods voor bouwmaterialen zou zijn gebruikt, is aan- en afvoer over het water perfect mogelijk.
Maandag 14-2-2011 22:09:59Martin Snuverink (Voorburg): Het vermoeden van Jurjen van Deen is geheel anders dan dat van Dik Kralt en Wim de Koning Gans. Het bezwaar van die locatie links is dat deze drie loodsen alleen maar over water bereikbaar zijn. Een voertuig met twee of meer wielen op één as (hmm, als u begrijpt wat ik bedoel, jonge vriend) kan er niet komen. Het bezwaar van de locatie rechts is weer dat die loods geen tondak heeft en te klein is. Vergelijk de luchtfoto hiertoe met de foto op de link, zoeken onder De Leede, foto 15 van 71 (De Padoxbrug in de jaren 1970. Gesloopt.) De brug heet dus de Padoxbrug. Padox was oorspronkelijk een timmerbedrijf voor deuren en ramen, adres Veerpolder 1, maar maakt nu stalen en kunststof ramen. In 1920 was het adres Veerpolder 10; in 1937 heette dit Panagro.
Kortom, het moet hier wel zijn, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Volgens mij is het inderdaad de door Dik en Wim bedoelde loods van de groep van drie, links op de luchtfoto. Aan het bezwaar dat deze loodsen niet over de weg bereikbaar zijn moeten we dan maar voorbijgaan.
Website: http://www.warmelda.nl/foto_index.html [...]
Maandag 14-2-2011 21:43:07Redactie (): Goed dan, ik heb het precies gemeten: verticaal op 7/10 van boven, horizontaal op 1/12 van links. Daar staat inderdaad een loods met een lichtkap.
Inmiddels concludeer ik dat het adres Veerpolder 5 in Warmond overtuigend bewezen is.
Maandag 14-2-2011 21:36:33d.kralt (meppel): Ik snap het niet helemaal meer. De heer de Koning Gans verwijst, volgens mij, naar een verkeerd pand. Het gaat volgens mij om het pand aan de linkerrand van de foto. Een lichtkap zit er nog op. Vanaf de spoorbrug was niet veel van de reclame te zien, maar wel vanaf de meren.
Maandag 14-2-2011 21:27:14Gerard Nachbar (Almere): Aviodrome, luchtfotocatalogus, voor Warmond:
025281zr & 025282zr (Panagro), 09-09-'49, helemaal bovenin.
076545zr & 076544zr (partieel overzicht), 28-09-'69. Hier al de drie loodsen, dakvorm duidelijk zichtbaar ondanks postzegelformaat.
Maandag 14-2-2011 21:22:40jurjen van deen (de haag): klopt, links aan de rand. 'Rechts' was bedoeld als 'daar zit het zuiden'.
Verder nog een plattegrond uit 1952 gevonden met de schiphuizen in haven Oost en één loods op het hoekje
Website: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeelding [...]
Maandag 14-2-2011 21:17:10Redactie (): Volgens mij heb ik het plekje dat Jurjen aangeeft gevonden, maar het is links op de luchtfoto. Verticaal op 2/3 van boven, horizontaal op 1/10 van links. Daar is een groep van drie loodsen, de meest rechtse was er nog niet toen de foto werd gemaakt. Het golvende dak is een overeenkomst maar ook dat het aan een kant verder doorloopt, dat klopt precies. Nu maar hopen dat dit bij het adres Veerpolder past.
Website: http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/beeldm [...]
Maandag 14-2-2011 21:02:16jurjen van deen (den haag): dank voor jullie hulp! ik vermoed dat het de loods helemaal op het hoekje is, gezien vanaf de zuidzijde (rechts op de luchtfoto). In het dak van die loods zit een lichte knik hetgeen klopt met het zptje. Het opschrift is/was dan zichtbaar vanuit de trein. Het schip zou dan liggen in de Oosthaven van KWV De Kaag (aangelegd in 1919), en de loods verder naar rechts op de luchtfoto zou van na 1930 moeten zijn. Is de foto te dateren? De spoorwegovergang is tegenwoordig een viaduct, dat is een referentie.
Maandag 14-2-2011 20:46:52d.kralt (meppel): Volgens ligt het schip op het zptje in de Grote Wetering. Op het zptje zien we de voorkant van het pand en op de foto van het rhcl zien we de zijkant, die evenwijdig loopt aan de Leede
Maandag 14-2-2011 15:39:51Martin.Snuverink (Voorburg): Dik Kralt heeft wel precies de juiste plek gevonden, maar - misschien ligt het aan mij - ik heb de loods niet kunnen ontdekken.
Maandag 14-2-2011 14:40:35d.kralt (meppel): Zoeken in de beeldbank van Leiden levert een luchtfoto op van het pand, op de hoek van de (Warmonder) Leede en de Grote Wetering.
Website: http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/beeldm [...]
Maandag 14-2-2011 10:39:47Martin Snuverink (Voorburg): Dit is een heel goeie vondst van Hans Klomp. Deze locatie in Warmond past veel beter bij het beeld dan wat dan ook in de Binckhorst. Veerpolder 5 in Warmond moet zijn geweest even ten noordoosten van de spoorbrug over de Warmonder Leede. Hier is ooit een vaste brug voor wegverkeer aangelegd over de Leede, die er in ieder geval in 1951 was en toegang gaf tot een grote fabriek, maar in 1926 nog niet. Nu zijn hier een bedrijventerrein en jachthavens, goed te zien vanuit de trein Leiden-Haarlem en –Schiphol.
Het opschrift op de loods doet vermoeden dat dit goed in het zicht van passanten lag. Dus aan een drukke weg of een druk vaarwater. De Leede past daar goed bij.
Misschien levert http://www.warmelda.nl/foto_index.html iets op. Of Hans Roest inschakelen.
Website: http://www.warmelda.nl/foto_index.html [...]
Maandag 14-2-2011 01:02:08Hans Klomp (Antwerpen): Het Vaderland van 6-1-1934 meldt dat de Algemeene Beton Compagnie voor 3/4 deel is overgenomen door de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken.
De Telefoongids 1950 geeft voor Warmond:
Ned. Mij voor Havenwerken
Centrale Werkplaats en Magazijn
Veerpolder 5
Zondag 13-2-2011 21:42:29Hans Klomp (Antwerpen): Het Vaderland van 15-11-1930 geeft een uittreksel van het jaarverslag over het boekjaar 1929/30 van de Algemeene Beton Compagnie (let op, dus algemEEne). Er wordt daarbij een opslagterrein genoemd in Warmond.
Zondag 13-2-2011 14:49:57Martin Snuverink (Voorburg): De Haagse Binckhorsthaven werd pas in de loop van de jaren 1930 gegraven als werkverschaffingsproject. Het kan dus niet daar zijn.
Ligging direct aan een kade van de Trekvliet is niet waarschijnlijk, omdat de Trekvliet zelf, met zijn drukke scheepvaartverkeer naar de Laakhaven en de gasfabriek, niet breed genoeg was voor aanlegplaatsen waar schepen dwars op de kade werden aangemeerd. Op de foto is duidelijk sprake van een (bescheiden) haven. Aangenomen dat de fotograaf op de wal stond, is de breedte van dit watertje enigszins te schatten. Dan komen de doodlopende zijkanaaltjes, eigenlijk meer insteekhaventjes, aan de oostzijde van de Trekvliet het meest in aanmerking. Hiervan is er nog één over, namelijk tegenover de Schepradstraat bij de Laakmolen. Dit gebied was in 1927 in ontwikkeling als bedrijventerrein. Tegenwoordig loopt hier de Uranusstraat dood.
De link geeft een beeld anno 2005 van dit gebied, maar als bewijs kunnen we hier niets mee. Het is een weinig fotogeniek gebied, zodat het moeilijk zal zijn hiervan oude foto’s te vinden. Een luchtfoto uit 1932 van het bedoelde gebied is te vinden op de link.
In een locatie aan de Delftse of de Leidse Vliet bij Voorburg en Rijswijk geloof ik niet.
Website: http://www.haagsebeeldbank.nl/zoeken/layout/result [...]
Zondag 13-2-2011 13:58:15  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):