Inzender: Pietjouw 

Gegevens: Foto komt uit archief van kinderen wier vader hierbij deze werken heeft aangelegd. Waarschijnlijk Zuid Holland?

Datering: niet opgegeven   Formaat: niet opgegeven    Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 12 februari 2011


 Reacties op Zoekplaatje 1196 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Marksluis in het Markkanaal, Oosterhout, gezien naar de boogbrug bij de Veekestraat/Hondstraat

Redactie (): Pas toen ik mijn reactie verstuurd had, zag ik dat Sjoerd dankzij het kaartje overtuigd is. Mooi! Ik begrijp dat de naamloze straat op het kaartje rechts van de Hondsstraat [juiste spelling Hondstraat] de Veekestraat is. Het kaartmateriaal op Watwaswaar is helaas maar sporadisch voorzien van straatnamen.
Zondag 13-2-2011 13:24:22Redactie (): Het kaartje uit 1935 heb ik eerst verkeerd geïnterpreteerd. Nu pas zie ik dat de eerste brug ten westen van de sluis met ophaalbrug niet die is bij het Ruiterspoor. Die ligt dus verderop. Hopelijk kan Sjoerd na bestudering van het kaartje er mee instemmen dat de foto is gemaakt ten zuiden van de Marksluis en dat we kijken naar de brug ter hoogte van de Hondsstraat.
Zondag 13-2-2011 13:17:11Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Bedankt voor de kaartverwijzing, Wim. Ik zie nu dat het hier inderdaad moet zijn en moet nu besluiten tot het volgende:
De brug die over de sluis lag was de ophaalbrug in de Koningstraat en die heb ik ook nog gekend. De betonboogbrug van het ZP ligt inderdaad in de Veekestraat, ter plaatse van de huidige dam. Die afstand is in orde. De betonboogbrug in het Ruiterspoor ligt inderdaad veel verder westelijk na de boog in het kanaalrak westelijk van de sluis. Ik ben overtuigd.
Zondag 13-2-2011 13:13:27Redactie (): Martin had de kaart al genoemd, maar de link stond een beetje gecamoufleerd in zijn tekst.
Martin, ik begrijp nu dat de sluis is verlegd. Voor de strekking van mijn reactie maakt dat overigens geen verschil.
Website: http://watwaswaar.nl/#Se-Ke-6-fC-1v-1-----k85 [...]
Zondag 13-2-2011 12:28:36Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Toch twijfel ik nog. De brug in de Veekestraat lag ooit veel oostelijker dan nu de dam ligt, namelijk bij de sluis. Dan zou de fotograaf daar met zijn rug naar toe staan. Dan zouden we toch de brug in het Ruiterspoor zien. Ik heb geen oude kaart bij de hand en kan het niet controleren. Martin?
Zondag 13-2-2011 12:13:14Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik ga geheel met Martin mee als we stellen dat dit ter plaatse van de voormalige sluis is en dan zien we de brug in de Veekestraat. Die straatnaam bestaat overigens nog wel, wat meer naar het zuiden, in het verlengde van de brug op het ZP, waar nu een dam ligt. De sluis- en brugwachterswoning, links net even buiten het beeld van het ZP, bestaat nog. De hoogspanningsleiding loopt nu westelijker.
Ik twijfelde nog omdat ik op het ZP de afstand tussen de Veekebrug en de rechts zichtbare sluiskolk met de booglantaarns erg groot vond. Maar de afstand tot de Ruiterspoorbrug is in werkelijkheid veel te groot.
Overigens moet het ook bij de sluis zijn (en dus bij de Veekebrug) omdat op het ZP een spuitunnel in aanbouw is, buiten de sluiskolk om. Hier ligt nu het schip van de zeeverkenners te Oosterhout.
Zondag 13-2-2011 11:50:10Martin Snuverink (Voorburg): Wim, de boogbrug lag ongeveer waar nu de dam over het geabandonneerde kanaalpand in de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan (wat een straatnaam nu toch weer!) ligt.
Zondag 13-2-2011 11:32:16Redactie (Den Haag): Sjoerd en Martin, leuk om te zien hoe jullie als infrastructurele specialisten van zoekplaatjes tot dezelfde plaats zijn gekomen. Sjoerd noemt echter twee bruggen die het kunnen zijn. Uit de kaart leid ik af dat de brug in de Veekestraat over de Marksluis lag en dat wanneer we naar die brug zouden kijken, de sluis te zien zou moeten zijn. Kunnen we dan concluderen dat de foto gemaakt is ten zuiden van de Marksluis en dat de brug die in het latere Ruiterspoor is?
Zondag 13-2-2011 10:37:10Martin Snuverink (Voorburg): Daar ben ik weer met het Markkanaal, Sjoerd! Dit zou wel eens de bouw van een waterhuishoudkundig werk kunnen zijn naast de oude Marksluis in het Markkanaal bij Oosterhout. Het kanaal is tussen 1969 en 1981 aan de noordzijde omgelegd en van een nieuwe sluis voorzien. Zo te zien is de foto genomen in de jaren 1930.
De topokaart van 1935, te zien op http://watwaswaar.nl/#Se-Ke-6-fC-1v-1-----k85, toont dat er toen op 500 tot 600 m ten westen van de sluis een vaste brug over het kanaal was en dat op circa 300 m ten westen van de sluis een hoogspanningsleiding het kanaal kruiste. Aan de noordzijde van het kanaal liep een dijk, waarschijnlijk opgeworpen van uitgegraven zand.
Op de foto moeten dan de lantaarns van de schutsluis te zien zijn.
Nu nog het bewijs. Dat is nog gelukt ook. Zie de link en let op de boogbrug.
De boogbrug is tussen 1947 en 1959 verdwenen.

PS: Toen ik klaar was met het voorbereiden van deze reactie, had ik de laatste twee reascties van Sjoerd Eeftens nog niet gezien.
Website: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?op [...]
Zondag 13-2-2011 02:31:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Bij nadere beschouwing van de bij mij beschikbare foto's en tekeningen blijkt dat het niet de Haagse brug is, evenmin die over het Maas-Waalkanaal en ook niet die in de duinen en die over de Zoom.
De eerste vijf genoemde bruggen over het Markkanaal en het Wilhelminakanaal hebben twee boogliggers waarop de vertikalen rusten. De volgende vijf hebben een plaatboog die bij de geboorten (aan de oever) dikker is dan in de kruin (in het midden). Dat betekent dat we bij Oosterhout moeten zijn, want de liggers op het ZP zijn overal even dik. Bovendien hebben de oostelijke vijf bruggen in de brugvelden gebogen bovenstukken en dat zien we hier ook niet.
Als ik er van uit ga dat de hoogspanningsleiding uit Geertruidenberg hier zichtbaar is, ligt het voor de hand om te concluderen tot het Markkanaal ter hoogte van de Veekestraat of het Ruiterspoor.
Zondag 13-2-2011 02:14:07Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): In Nederland zijn tussen 1900 en 1924 ten minste 24 betonboogbruggen met hooggelegen rijvloer gebouwd. De meeste zijn gebouwd over een ingraving boven land, zoals een spoortrace, bijvoorbeeld bij Baarn en Valkenburg. Je had de oeverwal nodig als stuit voor de zijdelingse drukkrachten. Dit speelde nog meer bij kanalen omdat de landhoofden dan niet onderling konden worden gekoppeld om uiteendrukken tegen te gaan. Die boven water zijn:
Groot-Hertoginnebrug over Afvoerkanaal, Den Haag;
St.Odilienberg, Roerbrug, is het niet;
Brug Westerkanaal, Amsterdamsche Duinwaterleiding (kan heel goed!);
Brug Goorstraat, Oosterhout over Wilhelminakanaal;
Brug Veekestraat, Oosterhout over Markkanaal;
Brug Ruiterspoor, Oosterhout over Markkanaal;
Brug Bouwlingstraat, Oosterhout, Wilhelminakanaal;
Brug Brede Heistraat, O-hout, idem;
Brug Prov. Weg Lieshout, idem;
Brug Zandweg Laar, Aarle Rixtel, idem;
Brug Eindhovenschedijk, Oirschot, idem;
Brug Heersdijk, Oirschot, idem;
Maldenbrug, Maas-Waalkanaal;
Hatertbrug, Maas-Waalkanaal, is het niet;
Neerboschbrug, Maas-Waalkanaal;
Zoombrug, Bergen op Zoom (is het niet). Ik heb geen tijd om te zoeken. Wie kopt in?
Zondag 13-2-2011 02:00:28Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Betonboogbruggen met hooggelegen rijvloer, zoals de brug op de achtergrond van het ZP, zijn gebouwd in 1906 over het Afvoerkanaal te Den Haag en over het Maas-Waalkanaal (Maldensebrug). De Hatertsebrug was ook van dit type maar was anders vormgegeven en is zeker niet die van het ZP.
Zaterdag 12-2-2011 20:42:15  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):