Inzender: Harm Renkema 

Gegevens: Niet gelopen fotokaart met een dorp langs een rivier.

Datering:    Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 30 mei 2010


 Reacties op Zoekplaatje 1105 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Merwede en Baanhoek, Sliedrecht

dick zweers (bergeijk): Martin, je bent een kei !!
Maandag 31-5-2010 17:11:51Martin Snuverink (Voorburg): We kijken vanaf de Baanhoekbrug bij Sliedrecht in oostelijke richting op de Merwede en de dijk, die hier Baanhoek heet. Het is hoog water want de kribben staan onder. De steiger verderop is van het zogenoemde Benedenveer van Sliedrecht, voor de stoombootdienst tussen Gorinchem en Dordrecht, die nu min of meer als fast ferry in ere hersteld is, maar hier niet meer aanlegt.
Zie de link, zoek: 34_Kleur_riv.baa0034.JPG.
Website: http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl/ [...]
Maandag 31-5-2010 16:54:50Ans Roelofs (Deventer): Zou de foto vanaf een spoor- of verkeersbrug zijn genomen? Dat zou het aantal plaatsen aanzienlijk verkleinen.
Maandag 31-5-2010 10:39:15dick zweers (bergeijk): Weer was ik te snel (niet goed gekeken). Ik trek een inktzwart boetekleed aan.... Goed dat wij collega's elkaar scherp houden. Ik zag de strekdammen (kribben) over het hoofd. Je herkent ze inderdaad aan de draadbordjes (dank, Sjoerd). Het water staat inderdaad tot aan de dijk al is moeilijk te zien dat het land achter de dijk lager ligt. Dat moet haast wel. Ik wil het buitenland heel pertinent uitsluiten op grond van het karakter van de bebouwing.

Misschien is het 'mijn eigen' vertrouwde Gelderse IJssel wel. Het hele dijktracée van de linker oever is van Deventer tot Hattem vrijwel ongeschonden uit de dijkverzwaring gekomen. Aan de Overijsselse kant is alles verkracht toen ik een jaar of 8 was. Buitendijkse bebouwing is in het Veluwse tracée nog op verschillende plaatsen te vinden. Slechts de buitendijkse huizen van Welsum zijn bij de dijkverzwaring gesloopt. Ik zie meer bomen dan ik in mijn IJssel-beeldgeheugen heb opgeslagen, maar dat kan ook komen door de hoge positie van de fotograaf. De Veluwse heuvels zie je lang niet overal op de achtergrond omdat bepaalde delen van de rivier zodanig kronkelen dat daar de blik niet naar de Veluwse kant is gericht.
Maandag 31-5-2010 08:50:18Leo R. (Utrecht): Ik vind de huisjes wel erg Nederlands ogen. Waarschijnlijk een dijkdorp aan een van onze grote rivieren. Dat wordt lastig zoeken omdat veel dijken op de schop zijn gegaan ivm dijkverzwaring, zodat veel oude bebouwing is verdwenen.
Eerste indruk: Gelderland.
Zondag 30-5-2010 22:44:57alex Daemen (BoZ): Bij het uitvergroten van de foto blijkt dat de uitbouw links op de foto een hoop stenen of turf is. Ik hou het op stenen die staan te wachten op vervoer. Een steenfabriek dichtbij zou mogelijk zijn.
Zondag 30-5-2010 22:05:34rob wagenaar (zeist): De foto is vanaf grote hoogte genomen, misschien zelfs vanuit een vliegtuig. De bebouwing is hier en daar onnederlands direct aan het water maar op hoogte gebracht met de weg die duidelijk hoger ligt, en mogelijk op een dijklichaam loopt. Er is een flinke stroming, mischien is er zelfs sprake van een buitengewoon hoge waterstand. Zou dit de Rijn op duits grondgebied kunnen zijn?
Zondag 30-5-2010 21:53:46Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik denk dat het water erg hoog staat. Normaal staat het vast niet tot aan de dijk (toch een dijk!) en de schoeiingen rond de huizen. De strekdammen met de draadbordjes staan onder water. De vaar- en stroomgeul ligt rechts van de bordjes.
De Zaan kent geen strekdammen, heeft niet van die hoge oevers en kent geen beschoeide huizen aan de rivierkant zoals we hier zien.
Zondag 30-5-2010 19:42:07Jacques Laureys (Twisk): Is dit wellicht een punt waar een veerpont over de Zaan gaat in Zaandijk
Zondag 30-5-2010 19:10:28dick zweers (bergeijk): Een rivier zonder dijken? Het enige voorbeeld wat me te binnen schiet is De Zaan, zonder dat ik meteen het idee heb dat het daar werkelijk is. Wie kent andere voorbeelden?
Zondag 30-5-2010 18:51:29  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):