Inzender: Dennis de Waart 

Gegevens: Foto van de eerstesteenlegging of opening van iets dat op een sluis lijkt. Op de voorgrond hoogwaardigheidsbekleders en werkvolk bij een Nederlandse vlag. Op de kade publiek bij huisjes met afgeknotte klokgevels. Op de achterzijde de datering: maandag 12 october 1868.

Datering: 1868    Formaat: 12 x 9 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 30 mei 2010


 Reacties op Zoekplaatje 1100 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Dorpsstraat, Boskoop

Gerard Nachbar (Almere): Laten we de hogere symboliek van Boskoop doorgronden. Hier kweekt men bomen. ZP-speurders zetten ook bomen op, over oplossingen, theorieën. Er zijn vaak betere debatten dan die welke wij recent op radio en tv 'moeten' meemaken. ZP-speurders hebben allemaal een ego. Maar we leven doorgaans in vreedzame co-existentie.

Ik kan goed met mijn eigen ego leven ;-). Het was al laat in de avond dat ik bij ZP1101 kort op het bestaan van de Hoogeweg in Amersfoort wees. Morgen zou ik het wel verder uitzoeken. Toen bleek dat de nachtploeg zijn werk al had gedaan. Grote vreugde bij ego 77.169.xxx.7!
Maandag 7-6-2010 23:56:40dick zweers (bergeijk): De uitzondering bevestigt de regel, Martin. Als ik mezelf bezig zie heb ik ook wel eens iets herroepen. We hebben inderdaad maar één doel en dat is weer eens op een prachtige manier bereikt.
Maandag 7-6-2010 19:35:21Dennis de Waart (Heemskerk): Fantastisch. Wat een Boskoop zo vlak achter elkaar. Het logement Het Wapen van Boskoop dat we zien op de kaart van de Dorpsstraat O.Z. bij ZP 722 is niet het hoge pand op dit ZP 1100. Het staat op dit ZP 1100 als laatst herkenbare pand op de achtergrond, ook met dakkapel en twee schoorstenen. Voor Martin: er staat inderdaad 12 October 1868 op de achterzijde van de foto. Erg bedankt allemaal. We hebben nu de juiste plaats bij een uniek fotografisch document gevonden. Daar is het per slot van rekening allemaal om te doen.
Maandag 7-6-2010 19:23:58Martin Snuverink (Voorburg): Inderdaad heb ik bij ZP 1108 op 31-05-2010 abusievelijk beweerd dat het enige overgebleven pandje langs de Barendstraat 8 is. Al eerder had ik bemerkt dat dit pertinent onjuist was, maar er nog geen melding van gemaakt. Ik was dus ook gedesoriënteerd.
De huidige locatie van ZP 1108 is wat de fotograaf betreft de achterkant van de huizen aan de Burgemeester Colijnstraat. De overkant is de Voorkade; hiervan zijn meer oude afbeeldingen op het web te vinden.
Nicole heeft waarschijnlijk dezelfde bron voor 12 october 1868 gevonden als ik.
Zie ook mijn reactie bij ZP 1107.
Maandag 7-6-2010 16:54:18dick zweers (bergeijk): Complimenten voor het fraaie teamwork ! Ecxuus aan Nicole voor mijn opmerking van 04-06. Ik was te snel in mijn afwijzing.
Maandag 7-6-2010 15:41:16nicole schouten (haarlem): nog 1 opmerking: "12 oktober 1868" zoeken in resultaten met brug levert resultaat.
Maandag 7-6-2010 13:58:03nicole schouten (haarlem): helaas kan ik niet meer precies achterhalen hoe ik het gevonden heb, maar het was in ieder geval via google, "12 october 1868", alleen nederlandse pagina's. ik was zelf ook nog bezig en vond interessante foto's op randenburg.nl.
Maandag 7-6-2010 13:52:04Leo R. (Utrecht): Geen probleem, Martin. Het was weer mooi teamwork. Je had me wel op het verkeerde been gezet, door bij zp 1108 te beweren dat er een pandje nog bestond, namelijk Barendstraat nummer 8 (Eetcafé Boskoop). Maar 1108 toont Boskoop ten noorden van de brug, terwijl het Eetcafé aan de zuidkant ligt. De huidige locatie van zp 1108 moeten we in de Burgemeester Colijnstraat zoeken.
Hierdoor waren we allemaal even gedesoriënteerd Even wat anders: zou zp 1107 ook Boskoop zijn? :-)
Maandag 7-6-2010 13:22:43Martin Snuverink (Voorburg): Leo.R, dank je wel voor je hulp. Mijn black-out was te wijten aan het feit dat ik de foto's van groenehartarchieven niet heb ontdekt en dat ik de muur niet kan thuisbrengen op de foto van 1850. Terwijl in mijn eerste reactie Boskoop al ter sprake kwam.
Ook complimenten voor Nicole Schouten die met Boskoop en de datum op de proppen kwam.
Mooi dat dit nu is opgelost.
Maandag 7-6-2010 13:15:53Leo R. (Utrecht): Een eenvoudig bezoekje aan de plaatselijke beeldbank brengt de oplossing. Even recapituleren:
- Op 12 oktober 1868 werd de eerste steen van de draaibrug in Boskoop gelegd.
- Zp 1108 toont de brug in Boskoop gezien vanuit het noorden.
- Het plaatje van Martin uit 1850 toont de brug gezien vanuit het zuiden.
- Het houten brugwachtershuisje staat dus ten westen van de brug.
- De foto van de kermis in de dorpsstraat, ingezonden door Nicole en eerder door Martin als bewijsfoto voor zp 1108 gebruikt (http://boskoop.tv/Ansichtkaart/ansicht-hvb-kermis-1024.jpg), kijkt dus in westelijke richting, en we zien geen match met het zp.
- Dit betekent dat, als zp 1100 in Boskoop is, we het aan de oostkant van de brug moeten zoeken, in de Dorpsstraat, op de plek die nu is weggevaagd door de omgelegde Gouwe met de welbekende hefbrug.

Volgen jullie me nog? Mooi!

Welnu, foto's nr. 57938 en 57939 van groenehartarchieven.nl tonen de Dorpsstraat in Boskoop, waar we keurig het grote pand in het midden (op het zp achter de lantaarnpaal) ontwaren, met rechts ervan twee net iets verder naar achter staande pandjes met het soort afgeknotte klokgevel (dat we ook al kennen van zp 1107). Het pand helemaal rechts op het zp is er inmiddels vervangen door een nieuw gebouw.

Nu ben ik toch wel benieuwd waarom Martin, toch zo'n beetje de Grand Old Man van zoekplaatjes, twee keer Boskoop heeft uitgesloten.

Website: http://www.groenehartarchieven.nl/afbeeldingen/fot [...]
Maandag 7-6-2010 12:18:22Martin Snuverink (Voorburg): Op de achterzijde van de kaart staat volgens Dennis vermeld "12 october 1868". Ik weet niet hoe betrouwbaar dit gegeven is. Als er october met kleine o staat is deze spelling van na 1954. De oude spelling was met hoofdletter O. Als er staat oktober, is het zeker van na 1954. Dennis, wil je dit nagaan?
Ik heb geprobeerd na trekken of er in Boskoop op 12-10-1868 inderdaad een eerste steen voor de draaibrug is gelegd en hier heb ik via google inderdaad een vermelding van gevonden, maar ik kan geen link produceren. Ik weet niet hoe betrouwbaar dit studentenverhaal is. Kan Nicole Schouten aangeven hoe zij aan de die vermelding met datum komt?
Ik heb geen match tussen zoekplaatje 1100 en Boskoop kunnen vinden, maar ik kan me niet voorstellen dat er in Holland op dezelfde dag in 1868 twee eerstesteenleggingen voor een brug plaatsvonden.
Een dilemma dus, waarbij ik door terug te komen op Boskoop het risico loop me de woede van Alex Daemen op de hals te halen. Het vergt dan ook wat moed van me om dit toch te doen.
Maar even serieus, hoe komen we uit dit dilemma?
Bij opgelost zoekplaatje 722 is een foto van 1910 toegevoegd van de Dorpsstraat OZ van Boskoop. Hier is op beide foto’s het logement Het Wapen van Boskoop zichtbaar. Kan dit huis hetzelfde zijn als het hoge huis op ZP 1100? Dan moeten de pandjes op de voorgrond van het zoekplaatje tussen 1868 en 1910 wel zijn vervangen, wat goed mogelijk is.
Maandag 7-6-2010 11:05:33Alex Daemen (BoZ): Martin, gezien de omgeving van ZP 1100 was het mij al duidelijk geworden dat het hier niet om dezelfde (brug) ging als bij ZP 1108. Op 4-6-2010 beweer je stellig dat het niet Boskoop is. Een dag later kom je hier op terug dat het eventueel wel een mogelijkheid is als we verder de Dorpsstraat naar het westen in moeten kijken. Een mogelijk andere brug??? Weer en dag later is het wederom definitief niet. Tot overmaat voer je als bewijs (dat dit niet Boskoop is) een foto aan, die m i beter als bewijs bij ZP 1108 had gepast. Evenzo het verhaal van Nicole bij ZP 1100 van 4-6-2010 die er niet bij verteld om welke brug het hier gaat. Waarom vertel je “haar niet” dat zij geen goede nota heeft genomen van jouw succes bij ZP1108 maar je dit succes wel wil herhalen.
De verwarring die hier door ontstaat creëer je zelf. Vandaar mijn legitieme vraag op een onduidelijk verhaal.
Zondag 6-6-2010 12:33:53Martin Snuverink (Voorburg): Alex, als je nota had genomen van de eerste reactie van Nicole Schouten van 4-6-2010, was duidelijk geweest dat in 1868 de eerste steen voor de draaibrug was gelegd. In 1868 is de "anderhalve" houten ophaalbrug dus vervangen door een ijzeren draaibrug. De omliggende bebouwing rijmt niet met zoekplaatje 1100.
De foto van 1850 is naar het noorden genomen, terwijl ZP 1108 naar het zuiden is genomen.
Zondag 6-6-2010 10:25:12Alex Daemen (BoZ): Martin, is de brug intussen vernieuwd? Ophaalbrug naar een draaibrug. Ik bedoel tussen 1850 en plaatje 1100. De foto uit 1850 is van de andere zijde geschoten neem ik aan.
Zondag 6-6-2010 10:06:17Martin Snuverink (Voorburg): Op qoop.nl heb ik een foto uit 1850 van de Boskoopse ophaalbrug gevonden, waaruit ik moet opmaken dat het zoekplaatje helaas geen Boskoop kan zijn.
Omdat deze foto veelzeggend, zeer zeldzaam en buitengewoon oud is, heb ik een scan apart aan de redactie toegestuurd.
Zondag 6-6-2010 08:37:49


Foto ingestuurd door Martin Snuverink - red.Martin Snuverink (Voorburg): Beste Nicole, ik neem mijn stelling van gisteren terug dat dit niet in Boskoop is. Boskoop is een reële mogelijkheid, die ik verder moet uitspitten. We zouden dan de Dorpsstraat naar het westen moeten inkijken. Ik kom hierop terug.
Zaterdag 5-6-2010 07:49:42Leo R. (Utrecht): *Ik zeg niks*
Zaterdag 5-6-2010 03:30:23Alex Daemen (BoZ): Bij nadere bestudering van deze foto ben ik tot de volgende hypothese gekomen.
Zoals ik al eerder gemeld had over de fotograaf die (voor mij onbegrijpelijk) de essentie van het gebeuren niet heeft vastgelegd. Door het fotobijschrift dat het hier gaat om een eerste steen legging of een opening van een sluis ben ik (zijn wij) op het verkeerde been gezet. Mijns inzien heeft het gebeuren wat hier is vastgelegd geen enkele relatie met het in aanbouw zijnde bouwwerk wat het ook moge zijn.Is niet aangetoond. Ik kan me ook niet voorstellen dat er zoveel kinderen komen kijken naar een saaie eerste steen legging.
Wat hier vastgelegd is is dat een delinquent aan het volk wordt getoond nadat hij is veroordeeld. Dit was in die tijd gebruikelijk bij zedendelinquenten wat nogal eens voorkwam bij onderwijzers en kerkelijke kringen (gezag funties). Met name in het zuiden van Nederland en België. De persoon in kwestie staat hier uiterst rechts op de foto en ik sluit niet uit dat hij hier door modder wordt besmeurd. Het is ook mogelijk dat deze persoon door retouche onherkenbaar is gemaakt. Daar twijfel ik aan. Zijn benen zijn ook zichtbaar Zijn slachtoffer staan waarschijnlijk tussen de mensen op het in aanbouw zijnde bruggenhoofd. Er is reeds opgemerkt dat de vlag hier een feestelijk tintje zou geven. Ik mag er op wijzen dat in iedere rechtszaal nationale vlag en portretten van de koningin hangen. En dit is beslist niet om rechtszaken op te vrolijken. De fotograaf heeft bij nader inzien dus de essentie niet gemist. Mogelijk biedt deze hypothese een andere kijk op de zaak en brengt het ons naar andere plaatsen in het land, zoals West Vlaanderen. De vlag lijkt me Hollands.
Vrijdag 4-6-2010 23:45:24Martin Snuverink (Voorburg): Het grappige is dat de Boskoopse foto waarnaar Nicole Schouten verwijst dezelfde foto is als die ik als bewijsfoto heb gebruikt bij de oplossing van van zoekplaatje 1108. Bij dit zp 1100 heb ik ook gedacht aan Boskoop, maar er geen melding van gemaakt, omdat het daar helaas niet is. Maar het idee van Nicole dat Boskoop een mogelijkheid is, was zeer terecht.
Vrijdag 4-6-2010 22:42:38nicole schouten (haarlem): betere link
Website: http://www.boskoop.tv/Ansichtkaart/ansicht-hvb-ker [...]
Vrijdag 4-6-2010 17:45:08nicole schouten (haarlem): Een tweede poging. Op 12 oktober 1868 werd de eerste steen gelegd voor een draaibrug in Boskoop. Later kwam op die plaats een hefbrug. De foto van de kermis toont links een lantaarnpaal met een huis met raam op de hoek. Eerste foto van de serie.
Website: http://www.boskoop.tv/Ansichtkaart/hvb.html [...]
Vrijdag 4-6-2010 17:42:04Martin Snuverink (Voorburg): Naar mijn inschatting zien we hier een hoofdstraat van een dorp doorkruist door een kanaal of vaart met brug en al of niet met (keer)sluis. Het wat grotere huis kan ook heel goed een herberg zijn.
Ik geef hier nog enkele mogelijke kandidaten op de ZH eilanden waar een dorpsstraat een kleine waterweg kruist.
1) Numansdorp-Middelsluis (Groot Cromstrijensche Dijk, nu Middelsluissedijk).
2) Klaaswaal- Oudesluis, dit is bij het kruispunt (rotonde) van N487 en N488. Hiervan is niets overgebleven.
3) Middelsluis en Oudesluis hadden een brug over een kanaal dat Haven werd genoemd en voor kleine scheepjes de verbinding tussen Klaaswaal, Numensdorp en het haringvliet vormde.
4) Middelharnis: Kaai en Spui.
5) Strijen, Boompjesstraat bij brug Jaagpad en Bosjeskade.
Puttershoek, Maasdam en Dirksland vallen af.
Een vaartuig zie ik niet.
Over de vermeende trappen zal ik mijn gedachten verder laten gaan.
Vrijdag 4-6-2010 17:20:38Ziegel (Spaarndam): @Martin:
Ik heb een andere paal met bol onderzocht dan het paaltje met de klomp:

Net onder het hoofd van de man naast de agent zie je de ronding van iets, dit doet me denken aan de vorm van een vrachtschip / platbodem die dan met zijn neus richting camera ligt. Haaks daar op staat een paal die net zo hoog uitkomt als de vlag met een bolvorm er aan vast. Het kleine paaltje lijkt een bolder (maar dan zonder de klomp).

Ik wil Dick niet weer tergen dus ik kijk verder wel toe. Succes.

Vrijdag 4-6-2010 08:00:01dick zweers (bergeijk): Jan en Dennis; accoord. Het zijn voorgevels. En het is niet de sluis die Nicole suggereert.
Vrijdag 4-6-2010 07:21:35Jan spoolder (Utrecht): Nicole, ik zie helaas geen aanknopingspunten. Maar wie ben ik ...
Vrijdag 4-6-2010 01:54:19nicole schouten (haarlem): via zoeken op fotograaf oosterhuys vond ik in het nationaal archief onderstaande foto. als je de situatie draait (90 graden draaien tegen de klok in) krijg je dan het zoekplaatje? overigens wel een heel oude foto!
Website: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:c [...]
Vrijdag 4-6-2010 01:50:13nicole schouten (haarlem): In de Amsterdamse beeldbank van het archief vind je via "oktober 1868" o.a. twee foto's van nieuwe schutsluizen Willem I en III. ik acht het niet onmogelijk dat de achtergrond in het midden het zoekplaatje oplevert.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/index.php?&option=co [...]
Vrijdag 4-6-2010 01:05:32Jan Spoolder (Utrecht): Foei Dennis. Deze vraag was niet aan jou gericht.
Vrijdag 4-6-2010 00:57:03Dennis de Waart (Heemskerk): Met alle respect: laten we ervan uit gaan dat we voorgevels zien ( deuromlijsting meest rechter pand ) aan een soort van dorpspleintje. In het midden staat een groot soort lantaarn aan welks paal een jongetje in donkere kleding omhoog is geklommen om nog iets te kunnen zien. Een dergelijke lantaarn verwacht je niet in een achtertuin, zeker niet in 1868.
Donderdag 3-6-2010 23:52:26alex daemen (BoZ): Is Martin en Dick het met mij eens dat we tegen de achterkant van de huizen aankijken? Ik zie rechts achterin de mensen op een soort konijnenhok staan. Zo'n hok had je doorgaans niet in je voortuin staan als je daar in deze plaats al over beschikte. Ook de grote verschillen in de rooilijn lijken mij meer iets voor achter dan voor. Mijn indruk is we zien de achtergevels.
Het tableau met bol lijkt mij iets van (gietijzeren) brugleuning/versiersel mogelijk van de oude brug. Het staat op de hoek van een trap of wat daarvoor moet doorgaan. Verder zie ik duidelijk een dubbele damwand met daartussen een (paar) meter ruimte. De damwand buigt mi naar rechts rond de vlag. Er is nog iets opmerkelijk wat mogelijk de activiteit kan verklaren die we niet zien.
Aan de rechterkant onder de vlag is/zijn uiterst rechts nog een/twee koppen te zien die wegvallen achter een grote moddervlek. Eerst dacht ik dat het een foto ontwikkelvlek was maar bij nader inzien is dit niet zo.
De foto is op een lage sluitersnelheid geschoten en daarom zit er wat bewegingsonscherpte in. Zie ook de vage beweging in de vlag. Die moddervlek kan wel een veroorzaakt worden door iemand die daar beneden in de kuil zand naar boven staat te scheppen. Als dit zo is weet ik zeker dat hij geen hoed droeg. Die had er echt bovenuit gekomen.
Donderdag 3-6-2010 23:13:04Martin Snuverink (Voorburg): Victor Drijver ziet het precies zoals ik: alles wat we zien behoort tot een oude brug die moet worden vernieuwd en dus geheel of gedeeltelijk gesloopt. Dit geldt zowel voor het brughoofd waar we tegen aankijken als aan deze zijde voor de constructie die op een trap gelijkt.
Akkoord, op het zuiltje met dekplaat zou dus geen bol (ter versiering) staan, maar de klomp van een vadsige feestvierder. Goeie en geloofwaardige uitleg van Hessel de Greeuw, vind ik. Maar dit roept een vervolgvraag op: wat stelt dit zuiltje dan voor? Zelf had ik gedacht aan de markering van de voet van de oude trapbrug.
Rien Solcer heeft een nieuwe kijk op de zaak: de bijeenkomst is een droevige en een aantal kraaien met hoge hoeden gaan een lijk bergen? Maar dan ga je toch geen vlag hijsen! Nee, de happening is feestelijk.
Bekijk de foto nu eens in zijn perspectief en stel je de positie van de fotograaf voor. Zijn lens staat ongeveer op de hoogte van de (empire-stijl) bovendorpel van het rechtse huis. Alle hoge hoeden staan dan meters dieper dan het straatniveau. Zien we een houten damwand-constructie achter de hoge hoeden?
Helaas kan ik Ziegel niet volgen.
Ik heb niet het idee dat we op de ZH eilanden moeten zoeken. Daar zijn nauwelijks bevaarbare binnenwateren. De meeste wateren waren getijdehavens in open verbinding met de zeegaten en zonder bruggen. Wel hadden sommige plaatsen wat men noemt een spui. Dit is een waterbekken, zeg maar bergboezem, waar polderwater werd verzameld, dat bij laagtij werd geloosd door een spuisluis open te zetten. Enkele voorbeelden van zulke plaatsen in ZH met een spui zijn Ooltgensplaat, Oude Tonge, Den Bommel, Stellendam, Goudswaard, Puttershoek.
Verder ben ik erachter dat we ook niet hoeven te zoeken in het oude veenweidelandschap; dit betreft dorpen als Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Aarlanderveen enz., omdat daar in 1868 eigenlijk geen huizen met ‘n verdieping voorkwamen, m.u.v. een enkel prominent huis als het grote huis op het ZP. Ik bedoel dus dat er geen huizen als de twee rechts van het grote huis voorkwamen. Het gaat om een plaats(je) met wat meer allure dan de eenvoudigste boerendorpen of veendorpen.
Donderdag 3-6-2010 22:53:14dick zweers (bergeijk): Wat moeten we nu met Apeldoorn of Winschoten... Wie de bijdragen van Martin en mij leest weet waarom daar zoeken geen zin heeft.
Donderdag 3-6-2010 22:28:49v.drijver (randwijk): Als ik het plaatje zo beschouw, lijkt het mij dat de kop van het bruggenhoofd waar wij naar kijken eerder tekenen heeft van sloop dan van opbouw. Vooral de stenen aan de rechterkant doen dat vermoeden, net als de onafheid van bruggenhoofd. Dit zal niet de oplossing zijn maar er mogelijk toe kunnen leiden.
Donderdag 3-6-2010 20:47:07Rien Solcer (Waddinxveen): 1868: Onder het zand bedolven
Schiedamsche Courant, 23 oktober 1868
Zaterdag namiddag had te Winschoten een treffend ongeval plaats. Een man
van 70 jaren was bezig zand te graven uit een hoogte, onmiddellijk aan den
spoorweg gelegen. Denkelijk was de bodem al te veel ondermijnd, althans
eensklaps stortte de bovengrond in, en de man werd er onder bedolven. Zij die
het hadden gezien stelden aanstonds pogingen in het werk om den ongelukkige
te redden. Die hulp kwam evenwel te laat. Het mogt aan de op 't eerste gerucht
toegesnelde geneeskundigen niet gelukken, zijn levensgeesten weder op te wekken.
---
Kan dit er iets mee te maken hebben, Zand,toch spoorweg, misschien een herdenking?
Donderdag 3-6-2010 17:05:57Berry Meester (Apeldoorn): Geen Apeldoorn !!
Donderdag 3-6-2010 16:02:08Ziegel (Spaarndam): Martin, ik heb de indruk dat de paal met daaraan de bol een onderdeel is van een platbodem waarvan je de ronding van de boeg ziet bij de knie van het meest linkse persoon op de voorgrond op de foto. Deze boot zou dan dwars in het water moeten liggen tegen de brug aan.

Het eerste wat ik dacht bij dit plaatje was "overhaal". Het is in ieder geval niet in Spaarndam.
Een sluis die in 1868 werd opgeleverd is de Apeldoornse, zie bijlage.

Overigens sluit ik me bij Alex aan aangaande die kilometers voorsprong van een aantal mensen hier; in mijn geval is het zelfs tientallen kilometers.
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Apeldoornse_S [...]
Donderdag 3-6-2010 14:32:18Hessel de Greeuw (Andijk): Heb ik gisteravond naar gekeken en kwam tot de conclusie dat het wel een vreemd zuiltje is, maar dat iemand die links net niet zichtbaar zijn klomp op heeft gezet
Donderdag 3-6-2010 13:56:17Martin Snuverink (Voorburg): Heeft iemand een mogelijke verklaring voor het zuiltje met de bol erop links onder op de foto?
Donderdag 3-6-2010 12:57:03dick zweers (bergeijk): Bij Loosjes (ca 1920) niets gevonden. Wel sterkt raadpleging mij in het idee dat we in het zuidwesten van Zuid-Holland moeten zoeken. Reden; je ziet daar relatief vaker panden met nok // straat (zoals het pand rechts in beeld). Plaatsen als Goedereede, Middelharnis, Oud-Beijerland en Hellevoetsluis maken bij voorbaat minder kans omdat de bebouwing daar veel meer een stedelijk karakter heeft (de huizen zijn hoger). Wisten we maar of er in de buurt van Delft meer van die trapbruggen zijn geweest, want dat vind ik een heel interessante suggestie van Martin. Die betekent natuurlijk ook dat we aan een relatief hoge waterstand moeten denken en niet aan water dat in open verbinding met zee-armen staat.
Donderdag 3-6-2010 09:54:03Martin Snuverink (Voorburg): Rien, in 1868 waren er in in NL nog maar bitter weinig spoorrails en al helemaal niet op plekken als deze. Tramwegen kwamen veel later.
De donkere streep boven aan de afbeelding lijkt me niet bij het gefotografeerde behoren, maar meer een 'ongerechtigheid'.
Vandaag heb ik me laten vertellen dat anno 1868 in plattelandsdorpen (zoals de dorpen in de ronde venen) huizen met een verdieping onder de kap, zoals de twee huizen voorbij het huis met de halsgevel, nauwelijkse voorkwamen.
Woensdag 2-6-2010 23:17:21alex Daemen (BoZ): Beste redactie, sorry het is mijn fout ik bedoelde ZP 1048 en heb verkeerd gekeken er is niets weggehaald. Ik ben blij dat de discussie er nog staat. Er is bij mij geen enkele sprake van rancune.

Dick, ik kan me niet herinneren dat ik me met ZP 1102 heb bezig gehouden. Ik heb er uiteraard wel naar gekeken maar met deze plaatjes kan ik helemaal niets. Ik heb geen verstand van oude voegen en dak kapellen. En kan veel van jou en Martin leren. Ik heb de indruk dat jullie twee vanuit je achtergrond kilometers voorliggen op de rest van het veld. Illustratief is hiervoor de vraag die
Ingrid stelde vanmiddag. Wees meer leerraar in deze zou ik zeggen en toon wat minder drang om te scoren. Waar ik me het meest aan stoor (mag ik even) is dat als er iemand een oplossing heeft gevonden dat er dan plotseling mensen zijn die daar ook aan gedacht hebben zonder dit ooit gemeld te hebben in hun suggesties die er ook nog eens ver naast zaten. Kenneijk gedreven door een drang om te delen in het succes van een ander.Beetje klef vind ik dit wel.
Mensen zeggen mij meer op foto'sen en ik probeer daarmee mijn bijdrage te leveren. Vaak kunnen dat jammer genoeg alleen maar vingerwijzingen zijn. Het is niet de makkelijkste weg. Ook leer ik veel van hoe mensen naar foto's kijken. Ooit heb ik wel eens een college gehad van Louis van Gasteren bekend cineast, die de zaal 30 sec. film liet zien en daarna mochten de mensen opschrijven wat ze gezien hadden. Vijftig verschillende verhalen was het resultaat.Zo zie je maar.
Terugkomend op het bovenstaande plaatje misschien dat iemand een van de hoogwaardigheidsbekleders herkend als burger vader en/of architect die rond dit gat staan opgesteld. Nogmaals waarom wel daklijsten en geen mensen op zoeken?
Als voorbeeld neem ik ZP 1064 waar ik de suggestie deed dat dit wel een psychiatrische patiënten zouden kunnen zijn. Laat dit plaatje nu zeer dicht bij de grootste psychiatrische instelling van Nederland zijn geschoten. Wetende dat deze mensen in die tijd vaak baantjes hadden bij boeren in de directe omgeving (dagopvang/gastgezinnen). Overigens claim ik hiermee geen oplossing.
Zo kan het wel weer voor vandaag.
Woensdag 2-6-2010 22:37:00Redactie (Den Haag): Alex, je hebt twee keer gereageerd op zp 1108 waarbij je mensen uitnodigde te kijken naar een mogelijke oplossing waarbij de huizen aan de verkeerde kant van het water stonden. Beide staan er nog. Ik heb recentelijk geen bijdragen verwijderd dus ik hoop verschoond te blijven van onterechte verwijten en rancune.
Woensdag 2-6-2010 21:11:48Rien Solcer (Waddinxveen): Als je rechts bij de knie van de politieagent kijkt,lijkt het of er een spoorrails loopt, ook zie je boven de foto een soort stalen overspanning van links naar rechts lopen, zou dit een bruggedeelte kunnen zijn?
Woensdag 2-6-2010 19:24:06dick zweers (bergeijk): Alex, ik denk aan jou net zo vaak als aan alle andere collega-zoekers. Mijn vraag aan jou was in dit geval heel specifiek en had betrekking op het inmiddels opgeloste ZP 1102. Het was jouw keuze om op die suggestie niet in te gaan, en uiteraard zijn we daar allemaal vrij in.
Ik vrees voor jou dat het klopt als je meent dat de redactie bepaalde discussies niet wenst. Ik kan daar ook heel goed inkomen. Sterker nog, daar is alles voor te zeggen. Vele collega-zoekers en ook ik, moeten ons als we een zinnige bijdrage trachten te leveren door hele grote lappen tekst heenworstelen om te voorkomen dat we gedane zetten herhalen of opties die al waren afgevallen toch weer van stal halen. Die dingen gebeuren (in beginsel niet opzettelijk). Het gaat dan over teksten die weinig of niets bijdragen aan een oplossing. Dit schrijfsel van mij is daarvan een voorbeeld. De redactie mag het ook weghalen. Mijn bedoeling hiermee is om te onderstrepen dat het enige doel van deze site is: het vinden van de locatie waar een bepaalde foto genomen is. Er is geen ander doel; de rest is ballast. Ik probeer ook mijn bijdragen te passen in dat doel. Als ik 'buiten mijn oevers treed' door het over zaken te hebben die te weinig bijdragen, mag de redactie mij op mijn vingers tikken. Dat is dan voor mij een leermoment. Intussen mag je weten dat bouwhistorische kenmerken niet worden beschreven om kennis te etaleren maar omdat bepaalde vormen en detailleringen zeer streekgebonden zijn. Dat is dus functioneel en als 'franje' geef ik wel eens wat achtergrondinformatie.

Het zou mij en denkelijk ook anderen plezieren als je daar eens goed over zou nadenken. Te overwegen valt nog of je na het vinden van een oplossing aan de eigenaar van de desbetreffende foto vraagt of die prijs stelt op een deskundig commentaar van jouw kant.
Beste groeten,
Dick
Woensdag 2-6-2010 18:05:38Alex Daemen (BoZ): Nu Dick, ik vind het fijn dat je aan me gedacht heb. Wat ik van dit plaatje vind. Dit plaatje staat misschien wel een beetje symbool voor wat ik eerder deze week schreef bij ZP 1108. (ik kan de tekst niet meer vinden en is kennelijk gewist misschien heeft de redactie deze interessante discussies liever niet). Het is wederom een leuke foto het is alleen jammer dat de fotograaf de essentie niet heeft meegenomen, deze gaat schuil achter een hoop zand. Wat wel goed is te zien waar het gezegde “Jan met de pet” vandaan kom. Het is natuurlijk ook zo dat als je een hoge hoed opzet je nog geen hoogwaardigheidsbekleder bent. Net zo goed als je een pet draagt enz... . Maar de maatschappelijk codes zijn volstrekt duidelijk en leven nog steeds zo blijkt uit de tekst(en) Iedereen staat in een gat te kijken waar iets schijnt te gebeuren wat we niet weten. Als het om de eerste steen gaat is het ook echt de eerste denk ik maar. De huizen op de achtergrond zouden mi hier van achter belicht zijn.Dus de achterkant. Het zou ook een bouwwerk kunnen zijn naast een watertje/slootje. Je ziet duidelijk de damwanden. Mij is niet geheel duidelijk dat het hier alleen om een brug of waterwerk gaat.Bemaling komt vaak voor. Gezien de datum kan het overal zijn in Holland. Rond die tijd zijn er veel bouwwerken gerealiseerd. Den Bosch maakt ook wel een kans gezien de vele watertjes die we daar hebben. Mogelijk staat er op de foto een bekende architect bij (met hoge hoed).
Woensdag 2-6-2010 17:31:02Leo R. (utrecht): Wat Martin bedoelt is dit: (zie link)
Website: http://www.virtueeldelftslexicon.nl/index.aspx?p=f [...]
Woensdag 2-6-2010 13:43:04Ingrid Evers (Maastricht): Voor de leergierigen onder ons: wat moet ik mij voorstellen onder een 'zeldzame eenzijdige trapbrug'[bijdrage Martin]?
Woensdag 2-6-2010 11:53:01dick zweers (bergeijk): Bedankt, Dennis.
Woensdag 2-6-2010 10:29:48Dennis de Waart (Heemskerk): Dick, het voorname pand met dakkapel, twee schoorstenen en een vooruitspringende rooilijn heeft geen daktorentje. Het betreft een vlekje op de foto juist tussen de twee schoostenen in.
Dinsdag 1-6-2010 19:16:09dick zweers (bergeijk): Helemaal eens, Sjoerd met hoe we dit spel mogen spelen en iedereen een kans gunnen. Het is vooral heel leuk en ik zou iedereen graag de kans gunnen om het leuk te vinden. Ik heb vanochtend speciaal aan Alex gedacht door te vragen wat de fotografen onder ons ervan denken (ander zoekplaatje). Ik vind inderdaad ook, Jan, dat we elkaar niet moeten willen verbeteren, maar elkaar scherp houden is natuurlijk heel zinvol.

Waar ik het niet mee eens ben (wèl met Leo) is: Goejanverwellesluis. Die kwam wel bij me op maar ik heb die mogelijkheid al weer snel naar de prullenbak verwezen. Verschillen zijn te groot.
Dinsdag 1-6-2010 11:53:32Leo R. (Utrecht): @ Sjoerd: dit is niet de Goejanverwellesluis in Hekendorp.
Dinsdag 1-6-2010 11:20:11Jan Spoolder (Utrecht): Wilhelmina van Pruisen en Jacoba van Beieren... ach, laten we wlkaar niet constant willen verbeteren :-) Ik probeer me wel voor te stellen hoe zich dat heeft afgespeeld!
Dinsdag 1-6-2010 10:35:02Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Zonder te beweren dat het daar zou zijn, doet dit plaatje me denken aan een fietstocht door het groene hart waarbij ik met eigen ogen de geschiedenisles van 45 jaar geleden aanschouwde. Dat was in Goejanverwellesluis waar Jacoba van Beieren gevangen heeft gezeten. Je probeert je voor te stellen hoe zich dat daar heeft afgespeeld in die tijd.
Nee, ook ik zie deze site niet als competitie maar als leerzaam en ogen openend. Je gaat wel anders (beter!) naar het landschap kijken. Ik wil er wel voor pleiten minder ervaren speurders te respecteren in hun bijdragen opdat zij niet afhaken. Pas dan is deze site voor iedereen. Ieder zijn deel en zijn vakgebied.
Dinsdag 1-6-2010 10:17:47dick zweers (bergeijk): Het zo prominent naar voren springende gebouw, dat ook hoger is, zie ik voor een raadhuis evt. polderhuis aan. De gepleisterde voorgevel is een fenomeen dat in de 19e eeuw chique werd gevonden (vaak blokken in een natuursteen-imitatie). Ontwaar ik daar tussen de schoorstenen een daktorentje.

Deze overwegingen zijn uiteraard bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken.
Dinsdag 1-6-2010 09:39:07dick zweers (bergeijk): Eens met Martin ook wat Zuid-Holland betreft, en niet eens zo'n heel grote plaats gezien de beperkte hoogte van het pand rechts in beeld.
Dinsdag 1-6-2010 07:43:30Martin Snuverink (Voorburg): Volgens mij is hier geen sluis, maar wordt er een oude brug vernieuwd. Een brug in een dorpsstraat die over een kruisende vaart gaat. Zoiets als de Gouwe in Boskoop van ZP 1108. Naar mijn gevoel Zuid-Hollands.
Het lijkt of hier een eenzijdige trapbrug was. Zulke bruggen waren zeldzaam, maar in Delft is er een geweest op de Brabantse Turfmarkt (waar het niet is). Bij zo’n eenzijdige trapbrug zijn er flinke hoogteverschillen tussen de oevers. De heren lijken op de gemetselde treden van de oude brug te staan. Kijkt men naar een steen in het nieuwe brughoofd? En zie ik helemaal links een noodbruggetje?
Dinsdag 1-6-2010 00:01:10TW Stam (NUNSPEET): Zou dit de Delflandsche sluis in Vlaardingen kunnen zijn. ?
Zondag 30-5-2010 19:14:22  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):