Inzender: Victor Lansink - Het Utrechts Archief 

Gegevens: Het glasnegatief (6x9) van deze foto zat bij een partij Utrechtse negatieven van vermoedelijk fotograaf H. Valks, die in de jaren 30/40 veel voor geïllustreerde tijdschriften fotografeerde. Dit negatief betreft duidelijk een afgedwaald exemplaar; het is volgens mij geen provincie Utrecht; eerder Rivierengebied of langs de IJssel, denk ik. Het negatief heeft het nummer V41-381, waarbij de V vermoedelijk voor Valks staat en 41 voor het opnamejaar 1941.

Datering: 1941    Formaat: 6 x 9 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 2 september 2009


 Reacties op Zoekplaatje 1006 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Ringdijk, Batenburg

dick zweers (bergeijk): Uit naam van Hugo van Capelleveen (Leur Gld.) heb ik de redactie twee bewijsfoto's gestuurd. Daarbij maakt hij de volgende kanttekening: De boerderij links in beeld is wegens overvloedige begroeing moeilijk in beeld te krijgen. Daardoor is het lastig om vanuit het standpunt van de fotograaf van het zoekplaatje een nieuwe foto te maken. Deze boerderij dateert zo te zien van na 1926 (watersnood) en is waarschijnlijk niet op dezelfde plaats herbouwd. Ook de weg die over de dijk loopt lijkt toen wat te zijn verlegd. Het witte huis rechts heeft nog een oude kern maar is ingrijpend verbouwd.

Dit zou betekeken dat het zoekplaatje te dateren is vóór 1926.


Woensdag 2-6-2010 10:12:04
Bewijsfoto's ingestuurd door Dick Zweers - red.dick zweers (bergeijk): Martin, proficiat !! Jouw verwijzing naar Gelderland-in-beeld heeft me overtuigd. Met Streetview kan ik, hopeloze digibeet niks aanvangen.
Donderdag 20-5-2010 08:56:35Alex Daemen (BoZ): Martin, dit had ik reeds gezien maar ik dacht ik laat de eer aan jou om het te herstellen.Knap gevonden overigens.
Woensdag 19-5-2010 21:53:21Martin Snuverink (Voorburg): Alex, bij inzoomen op streetview.nl blijkt het witte huis niet nummer 8, maar nummer 6 te hebben; dit staat er gewoon op. Dit had je zelf ook kunnen vinden. Overigens is dit niet van belang voor de bewijsvoering.
Woensdag 19-5-2010 20:44:55Alex Daemen (BoZ): Martin, bedoel je nr 8 of nr 6 van de ringdijk op streetview
Woensdag 19-5-2010 17:57:44Victor Lansink (Utrecht): OK, ik ben ook overtuigd. Is de redactie dat ook?
Woensdag 19-5-2010 14:26:59Martin Snuverink (Voorburg): Victor en anderen, ziehier een nadere analyse van de foto van het Batenburgse veer op GiB.
Je ziet het witte huis met de aanbouw vrij goed. Zelfs de boom komt op beide foto’s voor, al is deze op het jongere zoekplaatje wat groter. Achter de aanbouw van het witte huisje zie je het rieten dak uitsteken van de binnendijkse boerderij die links op het ZP staat. Het huis met het nog hogere afgewolfde dak staat ook binnendijks en blijft buiten beeld of gaat op het ZP schuil achter de binnendijkse boerderij. Vóór dit hogere pand zie je twee buitendijkse huizen met de nok dwars op de ringdijk, het linker met een lichtkleurig pannendak, het rechter met een iets hoger rieten (heel of half schild)dak; deze huizen staan in het midden van het ZP.
Zelf vind ik dat ZP en de foto van het veer perfect met elkaar stroken en ik ben nu geheel overtuigd geraakt dat de oplossing juist is.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php [...]
Woensdag 19-5-2010 13:48:15dick zweers (bergeijk): Dat zou prachtig zijn, Martin. Ik heb ik Batenburg heel wat voetstappen liggen, maar had het niet herkend. Mijn vriend Hugo van Capelleveen die op 5 km afstand is geboren en getogen heb ik een mailtje gestuurd met het voorstel om te reageren.
Woensdag 19-5-2010 13:00:01Victor Lansink (Utrecht): Hallo Martin. Mooi gevonden, het zou heel goed kunnen kloppen. Het witte huisje en zijn ligging komen verdacht veel overeen met de huidige situatie aldaar. Ik kan alleen op de prentbriefkaart van GiB de huisjes in het midden op de achtergrond van het ZP niet terugvinden. De kaart van de rivier op GiB laat ook een kort, doodlopend weggetje zien, dat heel goed het kinderkoppenweggetje op de voorgrond zou kunnen zijn.
Op de beeldbank van het gemeentearchief Nijmegen is ook nog e.e.a. van Batenburg te vinden, maar dit hoekje blijft buiten beeld, helaas.
Woensdag 19-5-2010 12:01:37Martin Snuverink (Voorburg): Eindelijk heb ik het gevonden, geloof ik! Dit is volgens mij de Ringdijk in het stadje Batenburg (aan de Maas). De Ringdijk is eigenlijk een stadswal.
De foto is dan genomen in oostelijke richting, vanaf waar nu het oorlogsmonument aan de Ringdijk staat. Het rechtse huis (Ringdijk 8, 6634AA) staat er – buitendijks - nog, al is het sterk verbouwd of misschien wel volledig herbouwd. Maar het is nog steeds wit.
Alles is uitstekend te aanschouwen met streetview.nl.
Kijk verder op de link (Gelderland in Beeld, Batenburg, Veer). Deze oude foto vanaf de overzijde van de Maas toont wat vaag het witte huis boven de rechtse oprit van de veerboot.
Op GiB, Batenburg, 2e ‘kaart van de rivier …’ (datering onbekend) is de oude situatie goed te zien.
Meer bewijsbeeldmateriaal heb ik niet gevonden.
Gaarne een second opinion.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php [...]
Woensdag 19-5-2010 10:59:24dick zweers (bergeijk): Ja, en dan die dwarsdeelboeerderij. Die komt zeker niet voor in het Land van Heusden & Altena. Verder naar het oosten wel.
Woensdag 21-4-2010 15:12:23dick zweers (bergeijk): Het Land van Heusden & Altena lijkt me geen kanshebber. Eerder kon ik het zoekgebied afbakenen door te wijzen op het detail van de hoekkeper(s) met pannen i.p.v. vorsten. Men leze mijn inzending van 15-09-2009. Ik kom zo 2 x per jaar in de gebieden ter weerszijden van de afgedamde Maas en dit detail heb ik daar nooit gezien, ook niet op oude afbeeldingen die ik uiteraard niet allemaal ken. Ik houd het bij Hugo van Capelleveen die me op 09-02-2010 in staat stelde te melden: omgeving Lith, Lithoyen, Macharen, Kessel (N.Br.). Op film- en fotobank Noord-Brabant (website) zijn veel plaatjes te vinden. Tot dusver heb ik daar nog geen match gevonden, maar ik heb daar ook nog niet systematisch gezocht.
Woensdag 21-4-2010 15:09:59Martin Snuverink (Voorburg): Op speciaal verzoek van Jan Spoolder (zie zijn reactie van 13-04-2010 om 23.33 bij zoekplaatje 989) voor deze ene keer mijn reactie in jip-en-janneketaal voor de buitenstaanders!
Het Land van Heusden en Altena hoort op papier bij Noord-Brabant. Maar deze streek was vroeger Hollands. Voor mijn part past deze streek toch helemaal in het gebied waar we plaatje denken te vinden. Maar dat geldt ook voor de oostkant van die mooie Afgedamde Maas. Daar is het Gelderland. Al een tijdje geleden heb ik op kaarten en in de werkelijkheid dit gebied heel goed bekeken. Met dit gebied bedoel ik de hoge rivierdijken aan beide kanten van de hele Afgedamde Maas. Jammer genoeg heb ik de plek van het zoekplaatje er niet gevonden.
Woensdag 14-4-2010 16:30:26Rob Gruben (Bokhoven): Is het Land van Heusden en Altena denkbaar? Aalburg kent bijvoorbeeld een dijk met scherpe bochten en bebouwing aan beide zijden. Bouwhistorisch zie ik geen belemmeringen, al hebben we het dan ineens wel over "Hollands" gebied.
Woensdag 14-4-2010 13:42:43Martin Snuverink (Voorburg): Dick, dit is het Brabantse gebied langs de Maas. Dit gebied had ik op kaarten al uitgekamd, maar tot nog toe zonder succes. Maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien, wat me wel eens vaker overkomt.
Het is zeer belangrijk te letten op dijkvakken met binnen- én buitendijkse bebouwing; daarmee elimineer je een heleboel.
Dinsdag 9-2-2010 10:01:01dick zweers (bergeijk): De reactie van Hugo van Capelleveen (Leur) is de volgende. Volgens mij is dit in de omgeving Lith,lithoyen, Macharen, Kessel. Daar zitten veel scherpe bochten in de dijk en veel daarvan heeft de dijksaneringen van de jaren 1930, dus na de watersnood van 1926) overleefd. Het gebouw links voor is een boerderij met dwarsdeel en die komen daar veel voor. In de Ooijpolder is alleen de boerderij De Kat van dat type en die is zijn bestaan begonnen als middenlangsdeeltype.
Dinsdag 9-2-2010 09:20:54dick zweers (bergeijk): Een link naar dit plaatje heb ik doorgestuurd naar een kenner van de Ooijpolder en Maas-en-Waal in de hoop dat die aanknopingspunten vindt, eventueel in contacten met oudere inwoners. Ik reken op een reactie, maar wat die in zal houden.....?
Zondag 7-2-2010 12:16:09dick zweers (bergeijk): Ja Martin. Jouw redenering klopt. Dat geluk moeten we zoeken in de omgeving van Nijmegen met als grootste kanshebber de Ooijpolder. Er moeten nog mensen in leven zijn die deze situatie hebben gekend. Wie is in de gelegenheid de locale of regionale heemkundigen te contacteren?
Zaterdag 6-2-2010 16:31:53Martin Snuverink (Voorburg): Bij het vergelijken van oude en jonge kaarten heb ik gemerkt dat er in de loop der jaren zoveel is geknutseld aan de rivierdijken, dat veel van de oude dijkbebouwing teloor is gegaan en onherkenbare situaties zijn ontstaan. Maar we kunnen geluk hebben.
Zaterdag 6-2-2010 00:31:13dick zweers (bergeijk): Om het zoekgebied wat scherper te begrenzen. 1) Het huisje midden-links op de foto heeft een hoekkeper waarvan alleen de bovenhelft zichtbaar is. Die hoekkeper is gedekt met gewone pannen i.p.v. met vorsten. Dat zie je langs Rijn en Waal van Kalkar (D.) tot Wijk-bij-Duurstede. 2) De rieten daken zijn voorzien van gebakken vorsten. Langs de Gelderse IJssel zie je dat tot Brummen. Noordelijker is dat een recent verschijnsel dat al (foutief) restaurerend is ontstaan. 3) De boerderij links in beeld heeft geen deuren in de achtergevel omdat de dijk tè dichtbij is. Daarmee zitten we in het hallehuisgebied met de variant 'dwarsdeel'. Met name DIT kenmerk is typerend voor de Ooijpolder. Ook Het Land van Maas- en Waal kent deze variant (en Brabant, wat er buiten valt). Uitgaande van deze criteria trekken we een lijn rondom de 3 zoekgebieden. Dan blijft er een klein gebied over waarin deze 3 gebieden elkaar overlappen.
Donderdag 4-2-2010 11:47:19Alard (zevenaar): Op Spaarnestadfoto staan 542 afbeeldingen van H.Valks maar niks wat maar in de buurt komt van dit zoekplaatje.

Woensdag 16-9-2009 18:19:54Martin Snuverink (Voorburg): Met Dick Zweers deel ik de mening dat we in Gelderland moeten zoeken. Het is nmm een rivierdijk (bandijk). Huizen staan binnen- en buitendijks. Wat buitendijks is, kan ik niet zien. Buitendijkse huizen komen slechts verspreid voor.
De dijk lijkt een scherpe bocht, zeg maar zowat een rechte hoek te maken. De weg naar links helt af. De (zij)weg op de voorgrond is ook verhard en kan in beginsel onderdeel van het dijklichaam zijn.
Een passende plek heb ik tussen Nijmegen en Millingen (omgeving Ooij) helaas niet gevonden. Eigenlijk heb ik nog helemaal geen passende plek langs Rijn, Waal, Maas (ook Afgedamde Maas) en Gelderse IJssel gevonden. Misschien zit ik op het verkeerde spoor.
Van een huis zo in de bocht van een dijk heb ik, ook op oude kaarten, (nog) geen ander voorbeeld gevonden dan de kerk van Tienhoven aan de Lek.

Dinsdag 15-9-2009 23:49:40dick zweers (bergeijk): Zp 442 zou wel eens in dezelfde omgeving kunnen zijn.
Dinsdag 15-9-2009 12:30:48dick zweers (bergeijk): Mijn gevoel zegt me dat dit in de Ooijpolder bij Nijmegen is. Mijn ratio zegt me dat het detail van de pannen daken zonder hoekvorsten maar met een rij gewone holle pannen in een vrij beperkt gebied voorkomt. Daarbij hoort hoogstwaarschijnlijk ook de Ooipolder, want in de stad Nijmegen is dit detail ook te vinden. Helaas wordt het bij restauraties nogal eens 'weggecorrigeerd'. Omgeving Rhenen kent het ook, en ook in Kalkar en Emmerich komt of kwam het voor. Westelijk van de lijn Rhenen-Tiel heb ik het nooit gezien.
Dinsdag 15-9-2009 12:28:10YBneyyorck.NL (n.v.t): Het lijkt wel in de bocht bij kinderdijk,
(overkant van Ridderkerk)(merwede)
maar dan zal de boederij links al verdewenen zijn, daar is nu iets van een parkeerplaats voor een bedrijventerein.
Mischien zit ik er pal naast maar dit was mijn eerste ingeving.

ybney26
Zaterdag 5-9-2009 11:21:26  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):