Inzender: Rob Wagenaar 

Gegevens: Foto, albumentype, dus 19e eeuw of vroeg 20e eeuw, verkregen uit verzameling Achterhoek, met de suggestie Doesburg. Geen verdere indicatie. Opvallende ronde poorten en mogelijk dijk op achtergrond.

Datering: circa 1900    Formaat: 8,5 x 11,5 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 2 september 2009


 Reacties op Zoekplaatje 1001 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Kaaistraat, Brielle

Rens van Adrighem (Jávea Spanje): Kaaistraat Den Briel:
Op de eerste plaats wil ik even melden dat ik geen historicus ben.
De coupure in de Kaaistraat uit 1934 klopt wel. Hij kwam namelijk uit op de Kaaivest, want de Oostdam was er toen nog niet.
Vrijdag 11-12-2009 22:16:34Martin Snuverink (Voorburg): Verbluffend opgelost door Dik Kralt!
ZO-richting, vestingwal, populieren, kustprovincie, het klopt allemaal!
De Kaaistraat in Brielle liep inderdaad dood op de stadswal. Er was nog geen doorgang met vloeddeuren (“coupure”) in de wal Er was daar ook geen poort. Men moest eerst 200 m linksaf langs de wal gaan om bij de Kaaipoort te komen. Ook dit stuk heet Kaaistraat. Daarbuiten passeerde men dan een ravelijn, nu met de belachelijk lange naam Burgemeester Mr E. van Wissekerkeplein geheten, voordat men in de wijde wereld kwam.
Volgens locaal historicus Rens van Adrighem (http://rens.vanadrighem.com/brielle_actueel/columns_2.html) zouden de coupure en de Oostdam van 1934 dateren. Maar hier spreken Rens en een foto uit de laatste link van Dik Kralt (ca 1916) elkaar tegen. Op de topografische kaart vaan 1939 was de Oostdam er nog niet en waarom zou er toen wel een coupure zijn geweest? Volgens mij is de datering van die foto volkomen fout en moet die iets van 1940 zijn. Over de datering is het enige dat ik nu met zekerheid kan zeggen dat het van voor 1921 dateert; een magere conclusie.
In 1921 was het huis met de trapgevel zijn trapgevel kwijt. Ook was er nog maar 1 stoepbank over. Nu is het huis met de trapgevel helemaal verminkt.
Zondag 6-9-2009 09:13:00Rob Wagenaar (Zeist): Opgelost! Dank aan D. Kralt. Onmiskenbaar Kaaistraat,Brielle. Alle pandjes op de foto zijn er nog in vrijwel dezelfde originele staat, zelfs de straatstenen lijken nog identiek.Het was een interessante zoektocht. Brielle werd het eerst genoemd in een reeks mogelijke vestingstadjes door Martin Snuverink in een langzaam verschuivend perspectief van Achterhoek naar zuid-west Brabant om in Brielle te eindigen. Weer een mooie ontknoping, maar hoe kwam D. Kralt ineens op Brielle?
Zondag 6-9-2009 07:32:06d.kralt (meppel): Sorry, het moet zijn :Kaaistraat. Er zijn nog veel panden min of meer in orginele staat. Zoeken op onderstaande link naar Kaaistraat.
Website: http://www.streekarchiefvpr.nl/component/option,com_maisisearch/Itemid,101/lang,nl/
Zondag 6-9-2009 02:13:15d.ktalt (meppel): Dit is de Kraaistraat in Brielle (Den Briel), zie bijgaande link. Bewijsfoto is van de andere kant van straat genomen.
Website: http://www.philamunt.com/module/shop/imagepopup.asp?id=9966&afbeelding=/upload/Webshop/Ansichtkaarten/Zuid Holland/Oostvoorne aan Zee/ANS01507.gif
Zondag 6-9-2009 01:48:04Martin Snuverink (Voorburg): De foto is niet spiegelverkeerd, wat ik eerder vreesde. Dit leid ik af uit de combinatie van de richting waarin de bomen schuin staan door de overheersende zuidwestenwind met de stand van de zon.
’s-Heerenberg valt mijns inziens af omdat:
- de bebouwing een heel ander karakter had en heeft;
- de bomen op de stadswallen nogal verschillen van de ijle populieren waar Hendrik Marsman het over had in zijn gedicht “Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan” (1936);
- de ijle scheefgegroeide bomen (waarschijnlijk populieren) niet voorkomen in een gebied zo ver van de kust.
- er geen andere straat in ZO-richting loopt dan de Oudste Poortstraat’
- de Oudste Poortstraat de uitvalsweg naar Emmerik was;
- er van de stadswal aan de zuidoostkant al vóór 1850 niets meer over was.
Ik geloof stellig dat we in de kustprovincies moeten zoeken of hooguit langs de Gelderse IJssel.
Een straat die (nog steeds) in de juiste richting doodloopt op een stadswal (Zuiderbolwerk) is het Rapenburg in Harlingen. Maar ook hier is het niet. Ik geloof niet dat we in Friesland moeten zoeken.
Voor zover ik weet zijn er na 1880 weinig stadswallen meer afgegraven, maar wel gereconstrueerd (Nieuwpoort). Maar ik heb een uitzondering gevonden: Terneuzen. Waar nu de Kazernestraat loopt was in 1913 nog een restant van een bastion met bomen. De straten die hier liepen zijn er niet meer.
Intussen begin ik het idee te krijgen dat dit Bergen op Zoom is. Om veel redenen die ik u zal besparen. Daarbij denk ik dat de foto misschien wel van circa 1870 dateert. Alle panden zijn echt oeroud, sommige wellicht 17e-eeuws, maar ook allemaal verdwenen.
Bergen op Zoom? Ja, de Bosstraat naar het zuiden gezien in de periode van de ontmanteling van de vesting. De Antwerpsestraat bestond nog niet. Kijk eens naar foto RWAT028 en RWAT082 van de link.
Website: http://www.markiezenhof.nl/component/option,com_memorix/Itemid,130/lang,nl/
Zaterdag 5-9-2009 23:03:13Rob Wagenaar (Zeist): Dank voor alle reacties tot nu toe, de suggestie s'-Heerenberg zou wel eens de beste tot nu toe kunnen zijn, temeer omdat de foto komt van een verzamelaar van oude foto's Aalten. Hij suggereerde Doesburg. Op onderstaande site een blik op s'Heerenberg met een pandje met dezelfde ronde poorten, maar dan aan de Oudste Poortstraat. Ondanks de suggestie van Leo R. dat alle straten met poort afvallen, zou het wel dicht in de buurt van deze s'-Heerenbergse Oudste Poortstraat kunnen zijn.
Website: http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=202608
Zaterdag 5-9-2009 12:19:36Alard (zevenaar): De enige stadswal met bomen die ik ken is 's-Heerenberg.I kan echter geen foto's vinden van die hoek waar ik het vermoed.

Vrijdag 4-9-2009 23:38:06Martin Snuverink (Voorburg): De hoop dit in Zaltbommel te vinden is bijkans vervlogen.
Als we de foto nauwkeurig bestuderen zien we dat:
- het in het winterhalfjaar is en dat de zon ongeveer in het zuiden staat;
- de straat dus ongeveer naar het zuidoosten loopt;
- de straatwand en de straat aan het einde naar rechts afbuigen en de straat aan het eind een hoek naar rechts maakt;
- de straat vrij breed is voor een kleine binnenstad, wat vaak het geval was in garnizoenssteden t.b.v. legerbewegingen;
- de straat geen onbelangrijke stadsstraat is;
- we zeer waarschijnlijk tegen een vestingwal aankijken;
- er gelet op de bomen achter de wal mogelijk een bastion is;
- een bastion de aanwezigheid van een stadspoort daar vrijwel onmogelijk maakt;
- de straat met een omweg misschien toch naar een stadspoort leidt (iets dergelijks doet zich voor in Brielle: Langestraat, Langepoort);
- de stoepbanken opvallend zijn; kwamen deze veel voor in Zeeland?;
- het laatste huis een stadsboerderij lijkt;
De vestigsteden die ik heb bekeken zijn Zaltbommel, Gorinchem, Woudrichem, Heusden, Schoonhoven, Nieuwpoort, Woerden, Doesburg, Goes, Tholen, Aardenburg, Oostburg, Sluis, Hulst, Brielle, Naarden, Willemstad, Klundert, Steenbergen, Dokkum. In geen ervan past het plaatje.
Is het mogelijk dat de (zeer oude) foto spiegelverkeerd is? Ik zal de foto eens spiegelen en nog eens zoeken.
Vrijdag 4-9-2009 17:31:36Martin Snuverink (Voorburg): Aangenomen dat we op de achtergrond een aarden stadswal zien, kan ik vooralsnog geen andere geschikte locatie bedenken dan Zaltbommel. De stijl van de huizen en de straataanleg past in het Zaltbommel van begin 20e eeuw. De precieze locatie zou dan moeten zijn de Agnietenstraat. Volgens oude topokaarten was deze straat vrij breed, zoals op het zoekplaatje, en aan twee kanten bebouwd. De straat liep/loopt in ZO-richting dood op de stadswal. Deze oriëntatie klopt ook goed met de zonstand. Helaas heb ik geen oude afbeeldingen van de Agnietenstraat kunnen vinden.
Alle oude bebouwing is verdwenen en rond 1960 vervangen door moderne blokken, waaronder een bejaardentehuis zoals dat toen genoemd werd.
Als iemand meent dat het hier niet kan zijn, laat hij dit dan ook melden.
Donderdag 3-9-2009 08:41:10Addie Keizer (Culemborg): Durf het niet met zekerheid te zeggen,maar bij het zien van de foto,dacht ik direct aan Heusden.
Woensdag 2-9-2009 21:38:31Leo R. (Utrecht): Vestingstadje, dat is natuurlijk een vestingwal op de achtergrond. Bestrate, maar zo te zien geen doorgaande weg (alle straten met "poort" in de naam vallen af). In Doesburg zo gauw geen match kunnen vinden.
Woensdag 2-9-2009 21:02:57  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):