Inzender: Sjef Zondag   

Gegevens: Dit huis is gefotografeerd door fotograaf E.G. Sikma uit de Van Alkemadestraat 32 te Rotterdam. Linksonder heeft hij de foto gesigneerd. De foto zat achter glas (24 x 18 cm). Op het middengedeelte van het huis is boven de balkondeuren een naambord bevestigd, netjes vrijgemaakt van de klimop. Waarschijnlijk staat er CATHARINAHOEVE (in ieder geval .....HOEVE). De twee ronde zijstukken hebben een rieten dak, het middendeel waarschijnlijk ook, maar dat is niet duidelijk te zien. Rechts naast het huis is in de verte iets te zien dat op duinen lijkt. Het huis heeft iets weg van de antroposofische bouwstijl, zeker het meerhoekige middendeel met de zeshoekige ramen. Ik vermoed dat dit huis ergens aan de kust (Westland? bollenstreek?) staat/stond.

Datering: ± 1925   Formaat: 13,5 x 20 cm     Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 6 januari 2002


 Reacties op Zoekplaatje 134 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Wassenaar

Martin Snuverink (Voorburg): In reactie op Sjef Zondag:
Ik vind eigenlijk dat deze foto thuishoort in het gemeentearchief van Wassenaar. Zie de link. Maak de gemeentearchivaris er attent op, als je wilt.

Website: http://www.wassenaar.nl/info/document.php?id=109&s=974&gw=wa
Zondag 27-2-2005 22:27:06Sjef Zondag (Vlijmen): Leuk dat dit zoekplaatje is opgelost. Ik weet niet precies meer hoe ik aan deze foto kom. Nu het raadsel is opgelost, weet ik het nog steeds niet... Ik kom zelf oorspronkelijk uit Den Haag, dus de lokatie zegt me wel wat.
Wie heeft interesse in deze foto? Dat is nu de volgende vraag. De genoemde prijs was maar een schot voor de boeg, daar valt over te praten....

Zondag 27-2-2005 22:02:49Martin Snuverink (Voorburg): Naschrift.
Bij elk zoekplaatje hoort een verhaal, vind ik. Een genealogie met alleen data van geboorte, huwelijk en overlijden is erg droog. Zo ook met zoekplaatjes. Dus als iemand bij een zoekplaatje wat meer kan vertellen geeft dat het plaatje een extra dimensie.
Wat betreft dit plaatje, Robert van Lit van het Haags Historisch Museum en Wassenaar-kenner, berichtte mij dat het huis is gebouwd in opdracht van de heer L. Versprille (dus niet Verspillen). Hij heeft in 1922 een anonieme bouwtekening laten maken. Daarmee kunnen we de foto nog nauwkeuriger dateren op 1922 – 1923.
Versprille is een naam die vooral afkomstig is uit Zeeuws Vlaanderen, maar later ook van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De voornaam is dan waarschijnlijk Lieven, Levien of Levinus.

Maandag 21-2-2005 20:13:07Gerard Nachbar (Almere): Ik citeer mijzelf bij het laatste commentaar bij ZP416:
"Allereerst mijn welgemeende complimenten!! Ik ben zelf ook een redelijk fanatieke ZP-junk, maar laat het ten opzichte van Martin duidelijk afweten. Zie als zeer recent voorbeeld mijn bijdrage van vandaag aan zoekplaatje 98."
Dat is ook hier van toepassing. Bovendien had je vandaag bijna ook nog ZP98 definitief opgelost. Maar terwijl jij je weg vervolgde naar Leiden, was Jeannette net klaar met het fotografisch bewijs.
Nogmaals mijn bewondering voor het detectivewerk Engelse stijl!

Zaterdag 19-2-2005 20:26:19Martin Snuverink (Voorburg): Rijksstraatweg 38 in Wassenaar was een gouden tip van Erwin Esselink!
Deze locatie moest, zoals ik eerder heb aangegeven, ter hoogte van de Maaldrift zijn. Ik ben daar gaan kijken en trof aan de parallelweg langs de Rijksstraatweg (A44) vier tot vijf kavels/erven aan, omzoomd door verwaarloosde bomen en iets hoger gelegen dan het weiland erachter. Hier móésten huizen hebben gestaan. De erven kijken naar achter inderdaad over het vliegveld Valkenburg naar de duinen tussen Wassenaarse Slag en Katwijk. Dit beeld komt heel goed overeen met het zoekplaatje, zij het dat nu een deel van het zicht wordt ontnomen door opstallen van het in 1938 aangelegde vliegveld, een bult van een afgewerkte stortplaats en enige begroeiing.
Ik ben vanmiddag bij Camping Maaldrift gaan informeren en werd verwezen naar de krasse 91-jarige heer Th. Knijnenburg, die op de boerderij Maaldrift is geboren en getogen en daar nu in een riant soort lijftucht woont. Toen ik hem een print van het zoekplaatje liet zien, zei hij spontaan: ”O, dit is de Catharina Hoeve”. Dit kon hij onmogelijk hebben gelezen op de print. Hij vertelde dat de Catharina Hoeve het eerste van de vier huizen was geweest vanaf de hoek Maaldrift-Rijksstraatweg richting Leiden. De vier huizen zijn in de jaren 70 afgebroken om ruimte te maken voor de aanleg van het deel van Rijksweg 11 tussen die plek en Zoeterwoude. Van die aanleg is het nooit gekomen. De afbraak hield dus geen verband met de aanleg van de A44, zoals Wim de Koning Gans dacht. Het huis is gebouwd, aldus de heer Knijnenburg, door ene Verspillen, die deze kavel had gekocht en daarop eerst in een woonwagen had gewoond. Later (wellicht vanaf 1935) heeft hier Van den Berg gewoond, eigenaar van de vleeswarenfabriek Van den Berg aan de overkant van de Rijksstraatweg had. Deze fabriek is rond dezelfde tijd afgebroken (dat herinner ik me nog, M.S).
Achter het huis heeft van 1923 tot 1961 de trambaan van de HTM-lijn Den Haag-Leiden gelegen. Hierover loopt nu een fietspad. Op het zoekplaatje is van een trambaan geen spoor te bekennen, zodat de foto zeker van voor 1923 moet dateren. Gezien de stijl van het huis schat ik het huis niet ouder dan van 1918. Gezien de begroeiing dateer ik de foto op 1921 – 1922.
Met dank aan Erwin Esselink voor de tip en aan de heer Knijnenburg voor zijn bevestiging en inlichtingen.

Zaterdag 19-2-2005 16:48:01Martin Snuverink (Voorburg): De even nummers aan de Rijksstraatweg bevinden zich inderdaad aan de west/zeezijde. Bij Den Deijl hoek lange Kerkdam bevindt zich nummer 380. De nummers lopen inderdaad af in de richting Haagsche Schouw bij Leiden. Nummer 38 zou dan ergens bij de Maaldrift moeten zijn geweest. Veel verder richting Haagsche Schouw is niet mogelijk, omdat 500 meter voorbij de Maaldrift (de zijweg waaraan nu de Camping Maaldrift ligt), de gemeentegrens met Valkenburg is. Hier reed tot 1961 de gele tram (HTM). Er staan enkele huizen, en of er ook een villa heeft gestaan kan ik me niet herinneren.
Uitzicht op de duinen was er wel, maar dan moest je wel de gehele vlakte van vliegveld Valkenburg en het Marinevliegkamp overzien, een afstand van enkele kilometers. Dit alles geldt, tenzij de huisnummering is veranderd. In de tweede Wereldoorlog is in dit gebied flink gevochten. Zie link. Ik kan niet uitsluiten dat de villa, als die al daar gestaan heeft, in 1940 of later in de oorlog beschadigd of verwoest is.
Ten ZW van de Maaldrift, waar nu een bedrijventerrein is gekomen op de plaats van het voormalige depot van Defensie, lijkt me geen waarschijnlijke locatie, omdat daar het vrije uitzicht naar de duinen wordt belemmerd door boerderijen op ca 500 m afstand.
Het is voor mij overigens niet erg duidelijk dat op de achtergrond duinen zijn te zien. Het kunnen evengoed bossen of bomen zijn.
Wellicht kan Wim behalve aan de mij welbekende Paul de Kievit ook aan de andere Wassenaarkenner Robert van Lit om raad vragen.

Website: http://www.mei1940.nl/Vroege_morgen/1-RHM.htm
Donderdag 17-2-2005 01:55:50Wim de Koning Gans (Den Haag): Helaas heb ik in de collectie van het Haags Gemeentearchief geen foto's kunnen vinden van Rijksstraatweg 38 in Wassenaar. Dat huis stond vlakbij Leiden aan een gedeelte van de Rijksstraatweg waarlangs in de jaren '60 de A44 is aangelegd. Mogelijk leidde die aanleg tot de sloop van dit huis of is het zelfs al eerder verdwenen - op luchtfoto's uit 1945 op de woonomgeving-site zie ik nogal wat bomkraters in deze omgeving. Ik heb Wassenaarkenner Paul de Kievit attent gemaakt op dit zoekplaatje. Hopelijk weet hij meer.
Maandag 14-2-2005 11:09:28Gabriël Snuverink (Amsterdam): De noordoostkant van Wassenaar is natuurlijk wel degelijk mogelijk, de noordoostkant van de Rijksstraatweg niet. Maar dat zal Erwin ook uiteraard niet bedoeld hebben.
Zondag 13-2-2005 19:37:15Gabriël Snuverink (Amsterdam): Mooie vondst, misschien dat het aanknopingspunten biedt. Maar de noordoostkant van Wassenaar is onmogelijk als er inderdaad duinen op de achtergrond te zien zijn. De duinen liggen immers in het westen.
Zondag 13-2-2005 18:03:59Erwin Esselink (Delft): Gevonden op de site met Historische Kranten van de KB:
In Het Vaderland van 19 maart 1935 staat bij een 'Verkooping van huizen' Villa Catharina-Hoeve Rijksstraatweg 38 Wassenaar voor fl. 9000,-
Zou dit betrekking kunnen hebben op de villa van het zoekplaatje? Een villa met rieten dak en mogelijk duinen in de verte zou best betrekking kunnen hebben op Wassenaar. Voorzover ik heb kunnen nagaan bestaat dit adres niet meer, maar moet het gelegen hebben aan de noordoostkant van Wassenaar.

Website: http://www.kb.nl/kranteninbeeld/index.html
Zaterdag 12-2-2005 22:51:02Inge (Alkmaar): Ik denk dat de woning "te ruim" op de kavel staat om in Park Meerwijk te staan. Ik fiets er regelmatig doorheen en al zijn de bomen in de wijk bijna 100 jaar ouder dan op de foto, de huizen staan relatief dicht op elkaar.

Maar misschien dat een echte Bergenaar uitsluitsel kan geven.
Maandag 9-2-2004 21:16:54Martin Snuverink (Voorburg): Ook al heet dit huis "....hoeve", het is geen boerderij, maar een landhuis. Zulke huizen bouwde men niet in het Westland, maar veeleer op landschappelijk interessanter locaties aan de binnenduinrand of de zandgronden in het midden van het land.
Gezien de klimop moet dit huis ten tijde van de opname enkele jaren oud zijn.
Vermoedelijk is dit huis niet in antroposofische stijl gebouwd, maar is het een product van de Amsterdamse School. Als de foto van ca 1925 is, kan het geen Gooise landhuisstijl zijn, want die kwam later.
Er zijn vele landhuizen - ook wel eens boerderettes genoemd - gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School in de periode rond 1915-1920. Een concentratie hiervan is te vinden in het Park Meerwijk in Bergen (NH). Architecten waren Staal, Margaret Kropholler, Blaauw, La Croix en Piet Kramer. Een ander voorbeeld is de nog bestaande villa 't Reigersnest in Oostvoorne van Vorkink en Wormer.
Voor plaatselijk bekenden zou het niet al te moeilijk moeten zijn na te gaan of het afgebeelde landhuis in Bergen staat of stond. Ik zou het huis in eerste instantie aan de binnenduinrand zoeken, misschien ook in Westvoorne. Als het huis niet meer bestaat, wordt het lastig.
Ik hoop hiermee een vruchtbare aanwijzing te hebben gegeven.

Martin Snuverink,
Voorburg
Dinsdag 16-9-2003 13:40:41Maarten Reumer (Zwolle): Staat er links naast het hek nou ook nog een bord? Misschien dat deze nog uit te vergroten is?
Woensdag 11-6-2003 13:17:30Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.